ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

猖狂

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -猖狂-, *猖狂*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猖狂[chāng kuáng, ㄔㄤ ㄎㄨㄤˊ, ] savage; furious, #19,284 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's monsters out there.[CN] 邪恶份子仍在猖狂 Batman Forever (1995)
But he's out there right now.[CN] 他还在外面猖狂 Batman (1989)
Could they be that furious in there?[CN] {\fnFangSong_GB2312\bord1\shad1\pos(200,288)}難道真的這麼猖狂 Under the Rose (1992)
Paying blackmail won't alter the law.[CN] 向勒索者付钱不会改变法律 只会使勒索者更加猖狂 Paying blackmail won't alter the law. Victim (1961)
There has been a destructive force unleashed on this town... such as I have never seen.[CN] 这镇上现在有一股我从来没见过的... 恶势力在猖狂 The Frighteners (1996)
Don't be so ruthless![CN] 你不要这么猖狂呀! Peking Opera Blues (1986)
We should not put up with the savage monkey anymore. Allow me to bring him back for trial.[CN] 妖猴如此猖狂岂能容忍 待微臣前去擒拿问罪 Havoc in Heaven (1963)
Scaring to death those who have been profiting from your absence.[CN] 吓死那些趁您不在猖狂的家伙 Hotel Fear (1978)
{\bord0\shad0\alphaH3D}Three of the most obvious hoods I've ever seen in my entire life[CN] 我見到了我這一生從沒見過的 猖狂至極的造假販 Joanna (1968)
It's pretty savage to see that they would coax men into keeping them company as they watch snuff films like that.[CN] {\fnFangSong_GB2312\bord1\shad1\pos(200,288)}這樣哄那些男人來陪看戲 {\fnFangSong_GB2312\bord1\shad1\pos(200,288)}都算猖狂 Under the Rose (1992)
You're too cocky![CN] 冷天雷,你太猖狂了,土 Long Road to Gallantry (1984)
Nezha the third prince is coming.[CN] 妖猴休得猖狂 哪吒三太子来也 Havoc in Heaven (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top