ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lay off

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lay off-, *lay off*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lay off(phrv) พัก, See also: หยุดพัก
lay off(phrv) หยุด (การกระทำ เช่น การทำให้ผู้อื่นรำคาญ)(คำไม่เป็นทางการ)
lay off(phrv) เลิกจ้างงาน, See also: ไล่ออกจากงาน, ไล่ออก, Syn. lie off, stand off
lay off(phrv) แผ่ขยาย (ความเสี่ยง), See also: กระจาย ความเสี่ยง
lay off(phrv) ทอดสมอ (การแล่นเรือ)
lay off(phrv) เหวี่ยงออก (เสื้อผ้า), See also: ถอดออก, Syn. cast aside
lay off(phrv) ทำเครื่องหมาย, See also: กะ, วัด
lay off(phrv) เปลี่ยน (เพื่อเพาะปลูกอย่างอื่น), Syn. lay down, put down
lay off(phrv) หยุดทำให้(คนอื่น)รำคาญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lay off the fuckin' booze for a while, why don't ya?ทำไมไม่ร้องประกาศขายเหล้าดูวะ? Day of the Dead (1985)
Well, if we stay down here long enough, I'll have to lay off the fuckin' booze, Steel, 'cause there won't fuckin' be any of it fuckin' left.ถ้าอยู่ที่นี่นานอีกหน่อย ฉันเปิดผับไปแล้ว สตีล เพราะร้านแถวนี้มันปิดหมดแล้ว Day of the Dead (1985)
- Lay off me.- เลิกยุ่งกับผมได้แล้ว Of Mice and Men (1992)
Lay off him. He didn't want to come.ปล่อยเขาเถอะ เขาไม่อยากมา Wild Reeds (1994)
Hey, lay off the chips, Buchan.- ขอโทษนะทุกคน เลิกกินได้แล้วบัคแคน Rushmore (1998)
Will you lay off the ""jockstraps"" thing?นี่เธอช่วยเอาคำว่า 'กระจับ' ออกไปได้แมะ? Hothead (2001)
Seriously, Evan, lay off the blow.lay off the blow. The Butterfly Effect (2004)
I just had to lay off three of my actuaries.ฉันเพิ่งไล่พนักงาน ออกไปสามคน Pilot (2004)
Actually. You wanna lay off the black pudding.ไม่กินไส้กรอกนั่นเหรอไอ้หนู Goal! The Dream Begins (2005)
the one that needs to lay off the burgers?เจ้าคนที่ต้องเพลาๆแฮมเบอร์เกอร์ลงหน่อยน่ะนะ The Kids Are Alright (2007)
Lay off the candy corn, kid.หยุดเรื่องหลอกเด็กเถอะ Halloween (2007)
Wow, I got to lay off the nuts.ว้าว ข้าต้องเลิกบ้าซะแล้ว Enchanted (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lay offLast month they had to lay off several hundred employees in the factory.
lay offMy doctor told me to lay off the liquor so I have this uneasy impatient feeling.
lay offThe company was forced to lay off many employees.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลิกจ้าง(v) lay off, Syn. เลิกว่าจ้าง, Ant. ว่าจ้าง, Example: บริษัทเลิกจ้างพนักงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชยให้เลย, Thai Definition: ไม่จ้างให้ทำงานต่อไปทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร
ลอยแพ(v) lay off, See also: abandon, dismiss, sack, Example: เจ้าของบริษัทลอยแพคนงานเพราะกิจการขาดทุน, Thai Definition: ให้ออกจากหน้าที่การงานที่ทำอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไล่ออก[lai-øk] (v) EN: dismiss ; fire ; sack ; expel ; axe ; discharge ; lay off ; send off  FR: renvoyer ; licencier ; congédier ; virer (fam.) ; expulser ; exclure ; mettre dehors ; mettre à la porte
โละ[lo] (v) EN: throw out ; throw away ; unload ; lay off  FR: se débarasser (de)
เลิกจ้าง[loēk jāng] (v, exp) EN: lay off ; dismiss ; fire
ลอยแพ[løiphaē] (v) EN: lay off ; abandon ; dismiss ; sack
พัก[phak] (v) EN: stop for a while ; lay off ; suspend  FR: interrompre ; arrêter momentanément
สังฆการี[sangkhakārī] (n) EN: lay official from the royal palace who serves the priests
หยุด[yut] (v) EN: stop ; halt ; pause ; lay off ; drop ; cease ; keep from ; break ; let up ; suspend ; discontinue ; terminate  FR: arrêter ; s'arrêter ; stopper ; interrompre ; cesser (de) ; abandonner

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lay off
   v 1: put an end to a state or an activity; "Quit teasing your
      little brother" [syn: {discontinue}, {stop}, {cease}, {give
      up}, {quit}, {lay off}] [ant: {bear on}, {carry on},
      {continue}, {preserve}, {uphold}]
   2: dismiss, usually for economic reasons; "She was laid off
     together with hundreds of other workers when the company
     downsized" [syn: {furlough}, {lay off}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top