ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โมโห

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โมโห-, *โมโห*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โมโห[V] be angry, Syn. โกรธ, ขุ่นเคือง, เดือดดาล, ฉุนเฉียว, Ant. เยือกเย็น, สงบ
โมโห[ADJ] angry, Syn. โกรธ, ขุ่นเคือง, เดือดดาล, ฉุนเฉียว, Ant. เยือกเย็น, สงบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โมโหก. โกรธ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Often, he gets into a terrible rage, and when he does...ปกติเขาขี้โมโหง่าย และเมื่อเขาโกรธนะ-- Rebecca (1940)
I don't suppose he'll lose his temper with you. You seem such a placid little thing.แต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะกล้าโมโหใส่คุณหรอก คุณออกจะเรียบร้อยปานนี้ Rebecca (1940)
- Mrs. Danvers must be furious with me.คุณนายเเดนเวอร์สต้องโมโหฉันมากเเน่ Rebecca (1940)
I was angry with you, wasn't I? Hmm.ผมโมโหใส่คุณใช่มั้ยล่ะ Rebecca (1940)
You won't lose your temper, will you? Promise me that they won't make you angry.คุณจะไม่โมโหออกมาใช่มั้ยค่ะ สัญญาสิว่าคุณจะไม่โกรธ Rebecca (1940)
No matter what he asks you, you won't lose your head?- คุณจะไม่โมโหออกมา Rebecca (1940)
Gentlemen, let us not allow anger to rule the day.วันนี้อย่าโมโหโทโสไปเลย Blazing Saddles (1974)
Don't get hot under the collar. That's how people are here.อย่าเพิ่งโมโหซิ คนที่นี่เขาก็เป็นอย่างนี้แหละ Suspiria (1977)
It's very upsetting.น่าโมโหจริงๆ. Suspiria (1977)
- Don't get riled, sugar. - Don't you "sugar" me!ไม่ต้องโมโหที่รัก ไม่ต้องเรียกฉันที่รัก The Blues Brothers (1980)
I'd better go along. I'm sure those boys haven't calmed themselves down yet.ผมไปด้วย พวกนั้นคงยังไม่หายโมโห Day of the Dead (1985)
But then, she was angry. She has a terrible temper.แต่มานานก็เปลี่ยนเป็นความโกรธ หล่อนโมโหมาก Return to Oz (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โมโห[v.] (mōhō) EN: be angry ; lose one's temper ; be annoyed ; be in a fury   FR: être en colère ; se fâcher violemment ; s'emporter ; piquer une colère ; être furieux ; perdre son sang froid
โมโห[adj.] (mōhō) EN: angry ; furious   FR: furieux ; très fâché ; en rage
โมโหมาก[v. exp.] (mōhō māk) EN: see red   FR: voir rouge ; sortir de ses gonds

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anger[VI] โกรธ, See also: โมโห, Syn. lose one's temper, forget oneself, get mad, Ant. calm
angry[ADJ] โกรธ, See also: โมโห, เดือด, แค้น, โกรธเคือง, ขุ่นเคือง, ขุ่นข้อง, ขัดเคือง, Syn. enraged, furious, irate, Ant. calm, pleased, restrained
bad-tempered[ADJ] อารมณ์เสีย, See also: โมโหรุนแรง, Syn. petulant, Ant. mild-tempered
blow one's stack[IDM] โมโหมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: เดือดดาล, แช่งด่า, ด่าว่า, โกรธมาก, Syn. blow one's top
blow one's top[IDM] โมโหมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: เดือดดาล, แช่งด่า, ด่าว่า, สบถ, Syn. blow one's stack
get out[PHRV] โกรธ, See also: โมโห, ไม่พอใจ
get up[PHRV] โกรธ, See also: โมโห, ไม่พอใจ, Syn. have up, put up
hotheaded[ADJ] โมโหง่าย, See also: ใจร้อน
hot-tempered[ADJ] โมโหง่าย, See also: บุ่มบ่าม, ดุดัน, เลือดร้อน
have a fit[IDM] โกรธมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: โมโหมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acerbate(แอส' เซอเบท adj. อะเซอ' บิท) ทำให้เปรี้ยวหรือขม, ทำให้ไม่สนุก, โมโห, Syn. irritate
aggravate(แอก' ระเวท) vt. ทำให้เลวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น, รบกวน, ทำให้ระคายเคือง,ทำให้โมโห. -aggravatingly adv. -aggravative adj. -aggravator n. -aggravation n.
chafe(เชฟ) vt. ถูจนร้อน,สีจนร้อน,ครูด,ยั่วให้โกรธ,ทำให้อารมณ์เสีย -vi.,n. (การ) ถู,สี,โกรธ,โมโห,ถลอกหรือเจ็บเนื่องจากการถู,การระคายเคือง,การรบกวน,ความเจ็บปวดหรือถลอกเนื่องจากการถู
chippy(ชิพ'พี) n. โสเภณี,หญิงสำส่อน,หญิงใจง่าย. adj. โมโหง่าย,แห้งแล้ง,ไม่สบาย (ร่างกาย), Syn. chippie
crab(แครบ) {crabbed,crabbing,crabs} n. ปู,เครื่องยกของหนัก,ปั้นจั่น,ดาว,ปูใหญ่,หมัดขนหัวเหน่า,อารมณ์ฉุนเฉียว,คนโมโหร้าย vi. จับปู,เคลื่อนตัวเอียงข้างคล้ายปู -v. หาเรื่อง,บินเอียง,ใช้เล็บจับ, See also: crabber n., Syn. complai
exasperating(อิกแซส'พะเรทิง) adj. ซึ่งโกรธเคืองมาก,น่าโมโหมาก,ซึ่งยั่วโทสะมาก., Syn. annoying
fractious(แฟรค'เชิส) adj. ชอบทะเลาะวิวาท,หัวดื้อ,ดื้อรั้น,ขี้โมโห., See also: fractious ly adv. fractiousness n., Syn. cross
fury(ฟิว'รี) n. ความโกรธ,ความโมโหร้าย,ความเดือดดาล,ความรุนแรง,ความดุเดือด,คนที่โมโหร้าย,คนที่ดุร้าย, Syn. rage,ferocity ###A. calm
galling(กอ'ลิง) adj. ถูครูด,ซึ่งทำให้เป็นบาดแผลที่ผิวหนังได้,ระคายเคือง น่าโมโห.
gravel(แกรฟ'เวิล) n. กรวด,หินเล็ก ๆ ,ลูกรัง vt. ปูหรือโรยกรวด,ทำให้ฉงน,ทำให้ระคายเคือง,ยั่วโมโห,กระตุ้น,เกยตื้น. adj. เสียงเสียดสี,เสียงแหบ, See also: gravelish adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
bate(n) ความโมโห,ความโกรธ,ความเดือดดาล
bilious(adj) เกี่ยวกับน้ำดี,โมโหร้าย,มีอารมณ์ร้าย,โทสะร้าย
chafe(vi,vt) ถู,สี,ครูด,โกรธ,ฉุนเฉียว,โมโห,อารมณ์เสีย,เร่าร้อน
crab(n) ปู,ปั้นจั่น,คนขี้โมโห,คนอารมณ์ร้าย
exasperate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้เคือง,ทำให้โมโห,ทำให้ฉุนเฉียว
exasperation(n) ความโกรธเคือง,ความโมโหฉุนเฉียว
fulminate(vi) ระเบิด,โมโห,เดือดดาล,กริ้ว,โกรธ,ร้องด่า
fury(n) ความโมโห,ความรุนแรง,ความหน้าเลือด,ความโกรธ,ความเดือดดาล
hotheaded(adj) อารมณ์ร้อน,หุนหันพลันแล่น,ขี้โมโห
irascible(adj) โกรธง่าย,โมโหร้าย,หงุดหงิด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cop a tude (vt ) โมโห, จองหอง

German-Thai: Longdo Dictionary
Wut(n) |die, nur Sg.| ความโกรธ, ความโมโห, See also: wütend
sauer(adj colloq) |auf etw.(A)/jmdn.| โกรธ, โมโห เช่น Bist du sauer auf mich? เธอกำลังโกรธฉันอยู่หรือ, See also: S. böse,
ärgerlich(adv) |über etw.(A)| โกรธเคือง, โมโห เช่น Sie ist sehr ärgerlich über die Zugverspätung. หล่อนโมโหที่รถไฟล่าช้า, See also: S. böse,
durchdrehen(vi) |drehte durch, hat/ist durchgedreht| วู่วาม, มุทะลุโมโห, ตบะแตก เช่น Warum drehte Zidane im Finalspiel gegen Italien durch?
provozieren(vt) |provozierte, hat provoziert| ยั่วโมโห กวนประสาท ทำให้โกรธ เช่น Marco hatte zuvor zugegeben, das Mädchen provoziert zu haben.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top