ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รอยตัด

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รอยตัด-, *รอยตัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอยตัด[N] indentation, See also: furrow, cut, dent, Example: เมื่อตัดกิ่งโป๊ยเซียนแล้ว ต้องใช้ปูนแดงป้ายที่บริเวณรอยตัด เพื่อป้องกันเชื้อรา, Count unit: รอย, Thai definition: เส้นหรือรอยยาวที่เกิดจากของมีคม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, that's a bad cut. You need to lie down.ใช่ รอยตัดนั่นดูไม่ดีเลย คุณต้องนอนลง Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
This was cut to cause a slow leak.นี่รอยตัดที่ทำให้เกิดรอยรั่ว Bang, Bang, Your Debt (2007)
There was a three-Inch incision In evelina's right palm.มันมีรอยตัดยาวประมาณสามนิ้ว บนมือขวาของอีเวลิน่า The Ghost Network (2008)
Incision to her thigh.มีรอยตัดที่ต้นขาเธอ Living the Dream (2009)
Let's throw in an I.O. and put the blood in the rapid infuser. These are pretty clean amputations.นี่เป็นรอยตัดที่สะอาดมากนะ เราต่อแขนใหม่ได้ Good Mourning (2009)
Connecting the circular skin parts... of anus and mouth.มันสามารถประกบกันได้พอดี ระหว่างรอยตัดช่วงทวารหนักกับรอยกรีดช่วงปาก The Human Centipede (First Sequence) (2009)
Striae indicate it was made with a downward motion.รอยตัดชี้ให้เห็นว่า มันถูกทำ โดยการตัดลงไป Bone Voyage (2009)
What we'd like to do is match the striae to a particular blade.เรื่องที่เราอยากรู้คือ รอยตัดตรงกับ... . ใบมีดชนิดใด Bone Voyage (2009)
Kerf floor is uneven.รอยตัดไม่ราบเรียบ Bone Voyage (2009)
And unfortunately, these cuts prove it.และน่าเสียดาย ที่รอยตัดพิสูจน์เรื่องนี้ได้ Bone Voyage (2009)
The cuts were clean, professional.ตัดแยกที่ข้อต่อกระดูกสะบ้า รอยตัดเรียบ, เป็นฝีมือของคนที่ชำนาญ Bone Voyage (2009)
These cuts are sloppy, hurried.รอยตัดนี้เละเทะ, รีบร้อน Bone Voyage (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cut[N] รอยตัด, See also: รอยเฉือน, Syn. incision
kerf[N] รอยตัด, See also: รอยผ่า, รอยที่ถูกตัดออก, Syn. cut
notch[N] รอยบาก, See also: รอยตัด, ช่อง, ร่อง, Syn. cleft, groove
slit[N] รอยกรีดยาว, See also: รอยตัดยาว, Syn. cut, incision
snick[N] รอยตัดเล็กๆ, See also: รอยบากเล็กๆ, Syn. cut, incision, scratch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incised(อินไซซดฺ') adj. ซึ่งถูกผ่าออก, เป็นรอยผ่า, เป็นรอยบาก, เป็นรอยตัดหรือรอยแกะสลัก
incision(อินซิส' เชิน) n. รอยผ่า, รอยบาก, รอยตัด, รอยแหวะ, รอยเชือด, การแกะสลัก, ความหลักแหลม, ความแหลม, ความคม, ความเฉียบขาด, Syn. cut, gash, section
indentation(อินเดนเท' เชิน) n. รอยตัด, รอยบาก, รอยกด, รอยเว้าคล้ายซี่เลื่อย, การทำให้เพิ่มรอยบาก, รอยกดพิมพ์ ,ร่นเข้าไป, Syn. indenting, notch, cut)
indention(อินเดน' เชิน) n. การทำให้เกิดรอยตัด รอยบาก รอยเว้าหรือรอยกด, การย่อหน้า
kerf(เคิร์ฟ) n. รอยตัด,รอยผ่า,คลองเลื่อยความกว้างของรอยตัดหรือรอยผ่า.n. ตัด,ผ่า,เลื่อย
notch(นอทชฺ) n.,v. (ทำ) บาก,รอยบาก,รอยตัด,ช่อง,ร่อง, Syn. cut,nick
slit(สลิท) {slit,slit,slitting,slits} n. รอยตัดเป็นทางยาว,รอยแยก,รอยแตก,รอยขาด,รอยฉีก,รอยปาด,รอยแตกตะเข็บ,ช่องยาว. vt. ตัด (เฉือน,ฉีก,ผ่า,ปาด) เป็นทางยาว, Syn. slash,opening,cut,tear

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top