ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฉุน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉุน-, *ฉุน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉุน(v) be pungent, See also: be strong, be sharp, be piquant, be poignant, Example: เหล้าที่เซ่นสังเวยมีรสจืดไม่ฉุนเหมือนเหล้าที่ยังไม่ได้เซ่นสังเวย, Thai Definition: แรง, กล้า, (ใช้แก่กลิ่นและรส)
ฉุน(adj) pungent, See also: biting, strong, piquant, sharp, poignant, Example: เขาไม่ชอบกลิ่นฉุนของทุเรียน, Thai Definition: แรง, กล้า, (ใช้แก่กลิ่นและรส)
ฉุน(v) get angry, See also: flare up, be enraged, be infuriated, lose one's temper, be indignant, be vexed with, be an, Syn. โกรธ, โมโห, ขุ่นเคือง, ฉุนเฉียว, Example: เขาไม่เคยฉุนเวลาที่ถูกหัวเราะหรือถูกทักท้วงชี้ความบกพร่อง, Thai Definition: รู้สึกชักโกรธขึ้นมาทันที
ฉุน(v) be pungent, See also: be angry, Syn. โกรธ, ไม่พอใจ, Example: คำพูดของเพื่อนทำให้ผมชักฉุนขึ้นมา
ฉุน(adj) pungent, See also: strong, sharp (smell, taste), Syn. แรง, กล้า, Example: กลิ่นฉุนนั้นกระทบจมูกผมอย่างแรงจนต้องรีบเดินออกไปให้พ้นบริเวณนั้น
ฉุน(v) be pungent, See also: to be stong, Syn. แรง, Example: ดอกไม้บางชนิดก็มีกลิ่นแรงจนฉุน
ฉุนกึก(v) be pungent, See also: be strong, be sharp, be piquant, Example: กลิ่นเหม็นไหม้ที่ผมได้กลิ่นอยู่เมื่อครู่ก็ฉุนกึกขึ้นกระทบจมูกอย่างแรง, Thai Definition: มีกลิ่นฉุนแรงอย่างทำให้ชะงักจมูกในทันใด
ฉุนกึก(adj) pungent, See also: biting, strong, sharp, poignant, Example: ฉันได้กลิ่นฉุนกึกของกระเทียมจากอาหารจานนี้
ฉุนกึก(v) be angry suddenly, See also: be suddenly enraged at/with, flare up, lose one's temper, Syn. โกรธ, โมโห, ขุ่นเคือง, ฉุนเฉียว, Example: ฉันฉุนกึกและนึกโมโหตัวเองที่ทำให้เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้น, Thai Definition: โกรธขึ้นมาทันที
ฉุนเฉียว(v) be bristly, See also: be irascible, be irritable, be quick-tempered, be furious, Syn. โกรธ, ไม่พอใจ, Example: หล่อนรู้นิสัยเขาดีว่าจะฉุนเฉียวหงุดหงิดไปอย่างนั้นเองแหล่ะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉุนว. แรง, กล้า, (ใช้แก่กลิ่นและรส) เช่น บุหรี่ฉุน เหล้าฉุน.
ฉุนก. รู้สึกชักโกรธขึ้นมาทันที.
ฉุนเฉียวว. ฉุนจัด, โกรธง่าย, โกรธเร็ว, เฉียวฉุน ก็ว่า.
ขื่น ๑ฉุน.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This some bad-ass Thai stick, man.กัญชานี่ฉุนจัง Casualties of War (1989)
Yes. Olga made me so mad.ใช่ โอลก้าทำให้หลานฉุนมาก Anastasia (1997)
angry, insecure, confused.ฉุนเฉียว ขาดที่ยึดเหนี่ยว สับสน American Beauty (1999)
Remember when Barry used to get all mad?จำตอนที่ แบร์รี่ฉุนจัดได้มั้ย? Punch-Drunk Love (2002)
You got so mad, you threw the hammer through the glass door.เธอฉุนจัด เอาฆ้อนฟาดที่ กระจกแก้ว Punch-Drunk Love (2002)
Aaah! I'm insane with anger!สาม ฉันเริ่มฉุนแล้วน้าาาา Signs (2002)
Don't be madอย่าฉุนน่า Infernal Affairs (2002)
Don't be so peevishอย่าฉุนน่า Infernal Affairs (2002)
Shang's on a short fuse, as it is.ชางกำลังอยู่ในอารมณ์ฉุนเฉียว, ช่างเขาเถอะ Mulan 2: The Final War (2004)
But inside you're still the same old, mean, salty cantankerous...แต่ภายในนายก็ยังเป็นคนเดิม , ทะลึ่ง ฉุนเฉียว... Shrek 2 (2004)
Oh, boy, do my... My fingers smell like fish.โอ้ นิ้วมือของผมกลิ่นปลาฉุนเลย 50 First Dates (2004)
Now can you see why I'm so fucking angry?ทีนี้เข้าใจมั้ยทำไมฉันถึงโคตรฉุน? Shaun of the Dead (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉุน[chun] (v) EN: be angry with ; get angry ; fly into a rage  FR: être fâché contre ; se mettre en colère ; être fou de rage ; être irrité ; être exaspéré
ฉุน[chun] (adj) FR: irrité  EN: pungent ; acrid ; biting ; strong ; piquant ; sharp ; poignant
ฉุน[chun] (adj) FR: fort ; tenace ; piquant ; irrritant ; acide
ฉุนเฉียว[chunchīo] (v, exp) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious  FR: être fâché ; être offensé
ฉุนเฉียว[chunchīo] (adj) EN: bristly ; easily angered ; irascible

English-Thai: Longdo Dictionary
thin-skinned(adj) ขี้ใจน้อย, (อารมณ์)ที่อ่อนไหวง่าย, ฉุนง่าย เช่น I am quite stunned at what I think is a super thin-skinned response., See also: huffy, Syn. touchy
hot basil[ฮอท เบซิล] (n) กะเพรา ซึ่งพืชสมุนไพรไทยชนิดหนึ่ง ใช้ปรุงอาหาร ทำให้มีกลิ่นหอมฉุน และร้อน และดับคาวได้ มีทั้งกระเพราแดง (red hot basil) และกะเพราขาว(white hot basil)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acrid(adj) รุนแรง (กลิ่นหรือรส), See also: ฉุน, แสบจมูก, Syn. bitter, sharp, stinging
bristly(adj) ฉุนเฉียว, See also: โกรธเร็ว, โกรธง่าย
be up in arms(idm) ยัวะ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ฉุน, โกรธจัด, โกรธมาก
cross(adj) ฉุนเฉียว, See also: โกรธ, Syn. ill-tempered, irritable
do one's nut(idm) โกรธมาก (คำสแลง), See also: ฉุนมาก
heated(adj) โกรธ, See also: ฉุนเฉียว, โมโห, Syn. angry, vehement
livid(adj) โกรธ, See also: ฉุนเฉียว, Syn. furious, angry
mad(adj) โกรธจัด (คำไม่เป็นทางการ), See also: ฉุน, คลั่ง, โมโห, Syn. angry
peevish(adj) ฉุนเฉียวง่าย, See also: ่ช่างใจน้อย, ขี้โมโห, Syn. annoyed, angry, Ant. patient
pungent(adj) ฉุน, Syn. sharp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acid(แอส' ซิด) adj., n. กรด, เปรี้ยว, รุนแรง, ฉุนเฉียว, สิ่งที่เปรี้ยว, LSD. -acidly adv.
acrid(แอค' ริด) adj. (กลิ่นหรือรส) รุนแรง, ฉุน, เผ็ด, ซึ่งกัดกร่อน, เหี้ยม, แสบตาหรือจมูก.
anger(แอง' เกอะ) n. ความโกรธ, โทสะ, ความฉุนเฉียว, ความ เจ็บปวด. -vt. ทำให้โกรธ, ทำให้ฉุนเฉียว -vi. โกรธ (wrath, ire)
angry(แอง' กรี) adj. โกรธ, ฉุนเฉียว, อักเสบ, Syn. wrathful, irate
crab(แครบ) { crabbed, crabbing, crabs } n. ปู, เครื่องยกของหนัก, ปั้นจั่น, ดาว, ปูใหญ่, หมัดขนหัวเหน่า, อารมณ์ฉุนเฉียว, คนโมโหร้าย vi. จับปู, เคลื่อนตัวเอียงข้างคล้ายปู -v. หาเรื่อง, บินเอียง, ใช้เล็บจับ, See also: crabber n., Syn. complai
crabbed(แครบ'บิด) adj. มีอารมณ์ฉุนเฉียว, โกรธง่าย, ดื้อรั้น, เข้าใจยาก, อ่านยาก., See also: crabbedness n. ดูcrabbed
crabber(แครบ'เบอะ) n. เรือจับปู, คนจับปู, คนที่มีอารมณ์ฉุนเฉี่ยว, คนที่โกรธง่าย
crabby(แครบ'บี) adj. มีอารมณ์ฉุนเฉียว, โกรธง่าย, Syn. ill-natured, cross
crabstick(แครบ'สทิค) n. คนที่นิสัยฉุนเฉียว
crank(แครงคฺ) { cranked, cranking, cranks } n. ข้อเหวี่ยง, ที่หมุน, ด้ามหมุน, คนที่มีนิสัยฉุนเฉียวง่าย, ความคิดที่ประหลาด, คนระห่ำ vt., vi. งอเป็นรูปด้านหมุน, หมุนข้อเหวี่ยง, หมุนมือหมุน, บิดไปมา adv. ไม่แน่นอน, บ้า ๆ บอ ๆ adj. กลิ้งได้ง่าย, พลิกง่าย, คว่ำง่าย, ร่าเริง, มีชีวิตชี

English-Thai: Nontri Dictionary
acid(adj) เปรี้ยว, ฉุนเฉียว, สาหัส, รุนแรง
acrid(adj) แหลม, ขม, เผ็ดร้อน, ฉุน
anger(n) ความโกรธ, ความฉุนเฉียว, โทสะ
angrily(adv) อย่างโกรธ, อย่างฉุนเฉียว
angry(adj) โกรธ, ฉุนเฉียว
cantankerous(adj) พาล, เอาใจยาก, ดื้อดึง, ฉุนเฉียว, ชวนทะเลาะ
chafe(vi, vt) ถู, สี, ครูด, โกรธ, ฉุนเฉียว, โมโห, อารมณ์เสีย, เร่าร้อน
choler(n) ความโกรธ, ความฉุนเฉียว, ความเดือดดาล
choleric(adj) โกรธง่าย, ฉุนเฉียวง่าย, เจ้าอารมณ์
crabbed(adj) ยุ่งเหยิง, เข้าใจยาก, อ่านยาก, ฉุนเฉียว, โกรธง่าย

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top