Search result for

ขน

(149 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขน-, *ขน*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขนมจีน (n ) Fermented Rice Flour Noodles
ขนมปังกับสังขยา (n vi vt )
วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจขนส่ง (n phrase ) English for Transport Business
สุขนิสัย (n ) Habit
ขนขาอ่อนแรง (vt )

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขนมจีน (n ) chinese snack

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขนมเปี๊ยะโบรานแต้เล่าจิ้นเส็งขนมเปี๊ยะโบรานแต้เล่าจิ้นเส็ง

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
卸货ขนถ่ายสินค้า (จากยานพาหนะลำเลียง)
蛋糕[dàn gāo] (n ) ขนมเค้ก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขน[N] hair, See also: fur, feather, wool, down, Example: สุนัขพันธุ์ไทยมีขนสั้น, Count unit: เส้น, Thai definition: สิ่งที่เป็นเส้นขึ้นตามผิวหนังคน สัตว์ ผิวต้นไม้ ผลไม้ ใบไม้ และอื่นๆ
ขน[V] transport, See also: carry, remove, take away, haul, convey, ship, Syn. ขนส่ง, ขนย้าย, ย้าย, เคลื่อนย้าย, Example: เขาขนของกว่า 3 เที่ยวจึงจะหมดห้อง, Thai definition: เอาสิ่งของเป็นจำนวนมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยบรรทุก หาบ หาม หรือ ด้วยวิธีอื่น
ขน[N] eyebrows, See also: brows, Syn. พระขนง, คิ้ว, Example: ลักษณะพระพุทธรูปสุโขทัยยุคนี้คือ พระพักตร์รูปไข ่พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม พระโอษฐ์ยิ้มเล็กน้อย พระเศียรสมส่วนกับพระศอ, Notes: (ราชาศัพท์)
ขน[N] coil, See also: twisted portion, curled portion, Example: องค์พระปฏิมากรประทับนั่งสมาธิบนขนดนาค 5 ชั้นโดยมีเส้นนูนหนารอบองค์พระทั้งหมด, Thai definition: โคนหางงู
ขน[N] custom, See also: convention, manner, tradition, practice, pattern, system, order, Syn. แบบอย่าง, แผน, ระเบียบ, ขนบธรรมเนียม, Example: การเคารพผู้ใหญ่ถือเป็นขนบในสังคมไทย
ขน[N] sweets, See also: confection, sweetmeat, dessert, candy, Syn. ของหวาน, อาหารหวาน, Example: อย่ากินขนมมากเพราะจะทำให้อ้วน, Count unit: ชิ้น, อัน
ขนนก[N] feather, See also: plumage, pinion, bird feather, Syn. ขน, Example: ขนนกของนกยูงมีราคาเพราะมีสีสันสวยงาม, Count unit: เส้น
ขนอง[N] back, Syn. หลัง, ข้างหลัง, พระขนอง, ปฤษฎางค์, Notes: (ราชาศัพท์)
ขนอบ[V] be still, See also: be motionless, be stationary, be quiescent, be quiet, Syn. นิ่ง
ขนัด[CLAS] plot, See also: plot of land, bed, piece of land, Syn. แปลง, Example: คุณยายมีสวนหลายขนัด, Thai definition: ลักษณนามใช้เรียกสวนที่มีคันดินกั้นเป็นตอนๆ เช่น สวนขนัดหนึ่ง สวน 2 ขนัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขนน. สิ่งที่เป็นเส้นขึ้นตามผิวหนังคนและสัตว์ เช่น ขนตา ขนนก ขนเม่น และใช้ตลอดไปจนถึงที่ขึ้นบนผิวต้นไม้ ผลไม้ ใบไม้ และอื่น ๆ, ราชาศัพท์ว่า พระโลมา.
ขนก. เอาสิ่งของเป็นต้นจำนวนมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยบรรทุก หาบ หาม หรือด้วยวิธีอื่น.
ขนน. ชื่อหญ้าชนิด Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf ในวงศ์ Gramineae ขึ้นในที่ชื้นและชายนํ้า ข้อ กาบใบ และใบมีขน ใช้เป็นอาหารสัตว์, ปล้องขน ก็เรียก.
ขนก. กรน เช่น คนนอนหลับขน ว่า คนนอนหลับกรน.
ขน(ขะหฺนง) น. คิ้ว, ใช้เป็นราชาศัพท์ว่า พระขนง.
ขนงเนื้อ(ขะหฺนง-) น. หนังสัตว์ที่เผาไฟให้สุกแล้วต้มให้เปื่อย เพื่อปรุงเป็นอาหาร.
ขน(ขะหฺนด) น. ตัวงูที่ขด
ขนลูกบวบจีวร
ขนโคนหางงู มักเรียกว่า ขนดหาง.
ขนทรายเข้าวัดก. ทำบุญกุศลโดยวิธีนำหรือขนทรายไปก่อพระเจดีย์ทรายเป็นต้นที่วัด, (สำ) หาประโยชน์ให้ส่วนรวม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trichomeขน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
eyelashขนตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
distichiasisขนตาซ้อนแยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretory hair; glandular hairขนต่อม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
glandular hair; secretory hairขนต่อม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
usageขนบธรรมเนียม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
usageขนบภาษา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
glochid; glochidiumขนปลายเงี่ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
glochidium; glochidขนปลายเงี่ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tomentumขนยาวนุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biscuitsขนมปังกรอบ [TU Subject Heading]
Body size ; Body constitutionขนาดร่างกาย [TU Subject Heading]
Breadขนมปัง [TU Subject Heading]
Confectioneryขน[TU Subject Heading]
Economic lot sizeขนาดรุ่นประหยัดสุด [TU Subject Heading]
Eyelashesขนตา [TU Subject Heading]
Family sizeขนาดครอบครัว [TU Subject Heading]
Hospital sizeขนาดของโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Jackfruitขนุน [TU Subject Heading]
Kanumjean (Noodles)ขนมจีน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's not as bad as it looks.มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกค่ะพ่อ The Serena Also Rises (2008)
You know, that was so intense, how you talked to those hookers.คุณรู้ มันอึดอัดขนาดไหน The Serena Also Rises (2008)
How did she manage that after school?เธอมีเวลาหลังเลิกเรียนขนาดนั้นเลยหรอคะ The Serena Also Rises (2008)
It wasn't bad.มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอก The Serena Also Rises (2008)
Do you really think Serena deserves to be treated like this?พี่คิดว่าเซรีน่าสมควรโดน ขนาดนั้นหรอ The Ex-Files (2008)
- How good can Marcus be? - No, I mean, as a guy.แล้วมาคัสดีขนาดไหน ไม่ ฉันหมายถึง อย่างผู้ชายนะ Never Been Marcused (2008)
I was thinking breakfast-- a little French toast, some coffee.ผมคิดถึงอาหารเช้า ขนมปังปิ้ง กาแฟ Never Been Marcused (2008)
I took her some coffee and some toast.ฉันเอากาแฟกับขนมปังให้เธอแล้ว O Brother, Where Bart Thou? (2008)
No, you are. I mean, worrying about him, offering him food.ใช่สิ เธออ่อนหวานกับเขาจริง ๆ ดูเป็นห่วงเป็นใย /N ขนาดว่าจะไปตักอาหารให้ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
- Well, when you put it that way...- อืม ก็ถ้านายพูดขนาดนั้นแล้ว The Magnificent Archibalds (2008)
I didn't realize it was still that bad- ฉันไม่นึกว่ามันจะยังเลวร้ายขนาดนั้นอยู่ The Magnificent Archibalds (2008)
- But they can't be that bad.- แต่พวกเราก็ไม่น่าเลวร้ายขนาดนั้นนะ The Magnificent Archibalds (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขน[n.] (khon) EN: hair ; feather ; fur   FR: poil [m] ; plume [f]
ขน[v.] (khon) EN: carry ; transport   FR: porter ; transporter ; transbahuter
ขนกลางปีก[n. exp.] (khon klāng pīk) EN: rémiges secondaires [fpl]   
ขนขยะ[v. exp.] (khon khaya) EN: collect garbage   FR: ramasser les ordures
ขนของ[v. exp.] (khon khøng) EN: move things   
ขนคลุมปีก[n. exp.] (khon khlum pīk) EN: coverts   
ขนคลุมหู[n. exp.] (khon khlum hū) EN: ear-covert   
ขนคลุมไหล่[n. exp.] (khon khlum lai) EN: scapulars   
ขนคิ้ว[n.] (khon khiu) EN: eyebrow ; brow   FR: sourcil [m]
ขนดก[adj.] (khon dok) EN: hairy   FR: poilu

English-Thai: Longdo Dictionary
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
PDA(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, Palm, Visor, Handheld, PocketPC
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF
industry leaderผู้นำในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแขนงหนึ่งๆ
world trade center(name) อาคารศูนย์การค้าและธุรกิจขนาดใหญ่ มักสร้างขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลก
pipelining(n) เทคนิคการประมวลผลคำสั่งของคอมพิวเตอร์แบบคู่ขนานกันไป
python(n.) งูขนาดใหญ่
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aigrette[N] ขนนกประดับ, Syn. aigret
airlift[VT] ขนส่ง (คนหรือสินค้า)ทางเครื่องบิน
along[PREP] คู่กันกับ, See also: ขนานไปกับ, ไปข้างๆ, Syn. parallel with, by, adjacent
bagel[N] ขนมปังที่มีลักษณะเป็นวง
barge[VT] ขนส่งทางเรือ
beard[N] ขนใต้คางสัตว์
beard[N] ขนแหลมที่รวงข้าว
bearskin[N] ขนและหนังหมี
biscuit[N] ขนมปังชนิดหนึ่งก้อนกลมเล็ก, See also: ขนมปังกรอบมีรูปร่างกลมๆ
blancmange[N] ขนมหวานเย็นเหมือนเยลลี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a4ใช้บอกขนาดของกระดาษที่เป็นที่นิยม มีความกว้างยาวประมาณ 210x297 มม. หรือ 8 1/4 x11 3/4 นิ้ว (ยุโรป) และ 8 1/2 x11 นิ้ว (อเมริกัน)
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
abalone(แอบ' บะโลน) n. หอยทากขนาดใหญ่จำพวก Haliotis เป็นแหล่งของมุก เนื้อของมันใช้เป็นอาหาร., Syn. ear shell, sea ear
abrachiaเด็กที่เกิดมาพิการแขนขา
abscissa(แอบซิส' ซะ) n. (pl. -scissas, -scissae) จุบนแนวนอน (x-axis) ที่ขนานกับแกน y
absolute magnitudeขนาดของดาวที่ปรากฏแก่ผู้ส่องดูในระยะ 10 parsecs (32.6 ปีแสง)
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
admeasurement(แอดเมส' เซอเมินทฺ) ขบวนการวัด, ปริมาณที่วัด, ขนาด (process of measuring)
aerie(แอร์' รี) n. รังนกของนกขนาดใหญ่, ที่พักบนที่สูง, ลูกนก., Syn. aery, eyrie, eyry

English-Thai: Nontri Dictionary
airfreight(n) ค่าขนส่งทางอากาศ,การขนส่งทางอากาศ
amputate(vt) ตัด(แขน,ขา)
amputation(n) การตัด(แขน,ขา)
appal(vt) ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ,ทำให้ขนลุก
appall(vt) ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ,ทำให้ขนลุก
argosy(n) เรือสินค้าขนาดใหญ่
arm(n) แขน,เท้าแขน,อาวุธ,ตราประจำตระกูล
armchair(n) เก้าอี้มีเท้าแขน,เก้าอี้นวม
armful(adj) เต็มแขน,เต็มหอบ,เต็มมือ
armhole(n) ช่องแขนเสื้อ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chinese steamed dumpling (n ) ขนมจีบ
goose bump (n ) ขนลุก
goosebump (vt ) ขนลุก
pumpernickel[พัมเพอะนิคึล] (n) ขนมปังที่ทำจากข้าวไร่
quantities (n adv) ขนาด จำนวน ปริมาณ ความยาวสั้น(ของสระ)
See also: S. magnitude,quality,
sugarpalm cake (n) ขนมตาล
sweetbomp (n ) ขนมโป๊งเหน่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ケーキ[けーき, ke-ki] (n) ขนมเค้ก (cake)
綿菓子[わたがし, ] (n ) ขนมสายไหม
習慣[しゅうかん, shuukan] (n) ขนบธรรมเนียม, ประเพณี
運ぶ[はこぶ, hakobu] (vt) ขนย้าย
食パン[しょくぱん, shokupan] (n) ขนมปังแถว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ワッフル[わっふる, waffuru] ขนมรังผึ้ง
パン[ぱん, pan, pan , pan] (n ) ขนมปัง
お菓子[おかし, okashi] ขน
お菓子[おかし, okashi] (n ) ขน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
移送[いそう, isou] Thai: ขนถ่าย English: transfer
移送[いそう, isou] Thai: ขนส่งไปที่อื่น English: transport

German-Thai: Longdo Dictionary
dazuเพิ่มเติมไปจากนั้น, นอกเหนือจากนั้น เช่น Wir haben drei Gerichte gekocht. Dazu gab es noch einen Nachtisch. พวกเราทำกับข้าวสามอย่าง นอกเหนือจากนั้นยังมีขนมหวานอีกอย่าง , See also: S. außerdem, zusätzlich
fast(adv) เกือบจะ เช่น Der Kuchen ist fast fertig. ขนมเค้กเกือบเสร็จแล้ว, See also: S. beinahe, zunahe
ganz(adv adj) ทั้งหมด, ไม่เหลือเศษ เช่น Kannst du den Kuchen ganz aufessen? เธอสามารถกินขนมเค้กหมดทั้งชิ้นได้ไหม, Eine ganze Flasche Wein bitte! ขอไวน์ทั้งขวดครับ , See also: S. völlig
tragenแบก, ขน |trug, getragen|
klein(adj) เล็ก(ขนาด), ยังเด็ก
Klinikum(n) |das, pl. Kliniken| โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยหลายๆ Klinik, See also: Klinik
Süßwaren(n) |die, pl.| ขนมหวาน
Mehl(n) |das| แป้งที่ใช้ทำขน
Brot(n) |das| ขนมปัง
Schüssel(n) |die, pl. Schüsseln| กะละมัง ชามขนาดใหญ่

French-Thai: Longdo Dictionary
boulangerie(n) |f, pl. boulangeries| ร้านขายขนมปัง, See also: Related: pâtisserie
pâtisserie(n) |f, pl. pâtisseries| ร้านขายขนมเค้กและช็อกโกแลต
porter(vt) |je porte, tu portes, il porte, nous portons, vous portez, ils portent| ยก, ขน
embrasser(vt) 1)จูบหรือหอมแก้ม ex: Embrasse-moi, s'il te plaît! = กรุณาจูบฉันที , Je t'embrasse!!! = นิยมใช้เป็นคำลากับคนสนิท 2) กอดไว้ในอ้อมแขน
Image:
ouef de Pâques(phrase) ขนมที่ทำจากช็อคโกแลตชนิดหนึ่ง เป็นรูปไข่ ข้างในมักกลวง ไว้ใส่ขนมและลูกอมต่างๆ นิยมมอบให้แก่กันในช่วงวันอีสเตอร์ (Pâques)
faire la queue(vt) ต่อแถว, เข้าคิว เช่น Les gens font la queue devant la boulangerie pour acheter du pain. ผู้คนต่อแถวที่หน้าร้านเบเกอรี่เพื่อซื้อขนมปัง, See also: Related: faire
gâteau(n) |m, pl. gâteaux| ขนมเค้ก
grand magasin(n) |m| ห้างสรรพสินค้า, ร้านขายของขนาดใหญ่
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
châle(n) |m| ผ้าคลุมไหล่ชนิดหนา อาจทำด้วยผ้าขนสัตว์ เช่น châle en cachemire

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top