ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -养-, *养*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[养, yǎng, ㄧㄤˇ] to raise, to rear, to bring up; to support
Radical: Decomposition: 羊 (yáng ㄧㄤˊ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [pictophonetic] child,  Rank: 760

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǎng, ㄧㄤˇ, / ] to raise (animals); to bring up (children); to keep (pets); to support; to give birth, #1,669 [Add to Longdo]
[péi yǎng, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ, / ] to train; culture; to bring up; to groom (for a position), #1,076 [Add to Longdo]
[yíng yǎng, ㄧㄥˊ ㄧㄤˇ, / ] nutrition; nourishment, #2,451 [Add to Longdo]
[yǎng zhí, ㄧㄤˇ ㄓˊ, / ] to cultivate; cultivation; to further; to encourage, #4,898 [Add to Longdo]
[yǎng lǎo, ㄧㄤˇ ㄌㄠˇ, / ] provide for the elderly, #5,334 [Add to Longdo]
[sì yǎng, ㄙˋ ㄧㄤˇ, / ] to raise; to rear, #6,524 [Add to Longdo]
[bǎo yǎng, ㄅㄠˇ ㄧㄤˇ, / ] to take good care of (or conserve) one's health; to keep in good repair; to maintain; maintenance, #6,578 [Add to Longdo]
[yǎng chéng, ㄧㄤˇ ㄔㄥˊ, / ] to cultivate; to raise; to form; to acquire, #6,591 [Add to Longdo]
[xiū yǎng, ㄒㄧㄡ ㄧㄤˇ, / ] accomplishment; training; self-cultivation, #8,507 [Add to Longdo]
[yǎng shēng, ㄧㄤˇ ㄕㄥ, / ] to look after one's health; to keep fit; maintaining good health; health preservation, #9,226 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can you ask? Yes, yes ma'am.[CN] 是天然的还是殖的 Episode #1.2 (2004)
Profound wounds of right knee and foot incurred in line of duty.[CN] 只要静一一段时间 A Farewell to Arms (1932)
If you go,I'll,.you! ...if you go..i'll..![CN] 我不是你的哈巴狗臭小子 Episode #1.8 (2004)
And giving me so much love.[CN] 把我育成这么出色的人 他以永无止境的爱 Episode #1.4 (2004)
Just the spoiled brat of a rich father.[CN] 你是个娇生惯的富家女 It Happened One Night (1934)
I don't want any alimony! [Crying Continues][CN] 我不要任何赡 One Hour with You (1932)
What kind of tongue do you have?[CN] 你的爸爸妈妈是这样教你的吗 不要再打了没有教的臭小子 Episode #1.7 (2004)
They told me to work only today and not come back from tomorrow.[CN] 车武赫先生被领 Episode #1.2 (2004)
You know that right? I love you, mom.[CN] 把我育成这么出色的人 Episode #1.2 (2004)
- Hmm.[CN] 橄榄营丰富 The Mystery of the Dysfunctional Dynasty (2014)
We're on live right now.[CN] 这就是你当初被领的时候 Episode #1.2 (2004)
Oh.[CN] 我要小孩 A Farewell to Arms (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top