Search result for

ห่อ

(78 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ห่อ-, *ห่อ*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ห่อ (n ) แถว เช่นสิไปห่อมได๋ แปลว่าจะไปแถวไหน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่อ[V] wrap, See also: package, envelop, Syn. หุ้มห่อ, หุ้ม, Ant. แกะ, เปิด, แก้, Example: สิ่งของที่จะส่งทางไปรษณีย์ต้องห่อให้เรียบร้อย, Thai definition: พันหรือหุ้มสิ่งของด้วยใบไม้หรือกระดาษ เป็นต้น
ห่อ[CLAS] pack, See also: parcel, package, packet, Example: แม่ไปตลาด เพื่อซื้อกะปิ น้ำปลาและยาแก้ปวดสองสามห่อ, Thai definition: ลักษณนามเรียกของที่หุ้มด้วยใบไม้หรือกระดาษเป็นต้น เช่น ขนมห่อหนึ่ง ข้าว 2 ห่อ
ห่อหมก[N] steamed fish with curry paste, Example: อาหารอร่อยที่เป็นสัญลักษณ์ของคนไทยได้แก่ น้ำพริกปลาทู แกงเผ็ด ต้มยำกุ้ง หมี่กรอบและห่อหมก, Thai definition: ชื่อกับข้าวชนิดหนึ่ง ใช้น้ำพริกกับเนื้อปลาเป็นต้นกวนกับน้ำกะทิแล้วห่อนึ่ง
ห่อหุ้ม[V] wrap, See also: envelop, shroud, enwrap, enfold, Syn. หุ้มห่อ, Example: แม้ว่าขนนกจะมีสีสันงดงาม แต่หน้าที่แท้จริงของมันก็คือ ปกคลุมและห่อหุ้มร่างกาย เพื่อป้องกันความร้อนหนาวจากอากาศ, Thai definition: เอาสิ่งที่เป็นแผ่นโอบหรือคลุมอย่างมิดชิด
ห่อหุ้ม[V] wrap, See also: envelop, shroud, enwrap, enfold, Syn. หุ้มห่อ, Example: แม้ว่าขนนกจะมีสีสันงดงาม แต่หน้าที่แท้จริงของมันก็คือ ปกคลุมและห่อหุ้มร่างกาย เพื่อป้องกันความร้อนหนาวจากอากาศ, Thai definition: เอาสิ่งที่เป็นแผ่นโอบหรือคลุมอย่างมิดชิด
ห่อเหี่ยว[V] feel dejected, See also: be downcast, be dispirited, Syn. ท้อแท้, หดหู่, ท้อใจ, ห่อเหี่ยวใจ, Example: ฉันรู้สึกห่อเหี่ยวอย่างบอกไม่ถูกเมื่อรู้เรื่องนี้
ห่อเหี่ยว[V] dejected, See also: be depressed, be dispirited, be miserable, Syn. ท้อแท้, หดหู่, สิ้นหวัง, Example: ฉันห่อเหี่ยวใจอย่างบอกไม่ถูก เมื่อรู้เรื่องนี้
ห่อของขวัญ[V] wrap a present, Example: ห้างสรรพสินค้าห่อของขวัญของลูกค้าฟรีในช่วงเทศกาลปีใหม่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ห่อก. พันหรือหุ้มสิ่งของด้วยใบไม้หรือกระดาษเป็นต้น
ห่อลักษณนามเรียกของที่หุ้มด้วยใบไม้หรือกระดาษเป็นต้น เช่น ขนมห่อหนึ่ง ข้าว ๒ ห่อ.
ห้อก. วิ่งเต็มเหยียด, วิ่งเต็มที่, (ใช้แก่ม้า)
ห้อรีบไป เช่น ห้อไปรับลูกที่โรงเรียน.
ห้องน. ส่วนของเรือนหรือตึกเป็นต้นที่มีฝากั้นเป็นตอน ๆ
ห้องตอน เช่น พระพุทธคุณเก้าห้อง
ห้องชั้น เช่น ห้องฟ้า.
ห้องชุดน. ส่วนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนเฉพาะของแต่ละบุคคล.
ห้องน้ำน. ห้องอาบนํ้า, ส้วม.
ห้องสมุด, หอสมุดน. ห้องหรืออาคารที่มีระบบจัดเก็บรวบรวมรักษาหนังสือประเภทต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมทั้งต้นฉบับ ลายมือเขียน ไมโครฟิล์ม เป็นต้น เพื่อใช้เป็นที่ค้นคว้าหาความรู้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In New Orleans, I saw you carrying this express package around the conference.ในนิวออลลีน.ฉันเห็นนายหิ้วห่อของพิเศษไปรอบๆการสัมมนา Birthmarks (2008)
Yeah, that sounds like a blast.ใช่ฟังดูเหมือนทำให้ห่อเหี่ยวนะ Lucky Thirteen (2008)
You're desperate to do it without him.คุณห่อเหี่ยวเกินกว่าที่จะทำมัน โดยไม่มีเขา Dying Changes Everything (2008)
- Found a magic poultice in her house.เราพบห่อยาเวทย์มนต์ในบ้านของเธอ The Mark of Nimueh (2008)
- What of this poultice that was found?-แล้วห่อยาเวทย์มนต์ที่พบล่ะ? The Mark of Nimueh (2008)
What poultice?ห่อยาอะไร? The Mark of Nimueh (2008)
I don't know anything about a poultice.หม่อมฉันไม่รู้เรื่องห่อยาเวทย์มนต์อะไรนั่นเลย The Mark of Nimueh (2008)
Just eat sushi rolls.กิน โชบับหรอ? ได้เลย (โชบับ = เต้าหู้ห่อข้าว) Scandal Makers (2008)
Ring it up and show her some other outfits.ช่วยห่อชิ้นนี้ให้ด้วย แล้วก็หาเสื้อผ้าอื่นๆมาอีกสิ Scandal Makers (2008)
Wrap that amber.ห่ออำพันนั้นด้วย Iljimae (2008)
It's the wrappings. They preserved him.เพราะถูกห่อ เขาถูกทำให้เป็นมัมมี่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
He's been wrapped up for 500 years. Air doesn't agree with him.เขาถูกห่อมานานกว่า 500 ปี อากาศไม่ถูกกับเขา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่อ[n.] (hø) EN: pack ; parcel ; package ; packet ; bundle ; carton   FR: paquet [m] ; colis [m]
ห่อ[v.] (hø) EN: package ; wrap ; envelope ; cover ; bind up ; bale ; roll up   FR: empaqueter ; paqueter ; emballer ; enrouler ; recouvrir
ห่อ[n.] (hø) EN: [classifier : packages, parcels, bundels, packets wrapped in paper]   FR: [classificateur : paquets, colis dans un emballage de papier]
ห่อ[n.] (hø) EN: wrap ; package ; envelop   
ห่อ[n.] (hø) EN: [classifier : pack ; parcel ; package ; packet]   
ห้อ[v.] (hø) EN: gallop (as a horse)   FR: galoper
ห่อของ[v. exp.] (hø khøng) EN: wrap   FR: emballer ; envelopper
ห่อของขวัญ[v. exp.] (hø khøngkhwan) EN: wrap a present   FR: emballer un cadeau
ห้อง [n.] (hǿng) EN: room ; chamber   FR: chambre [f] ; pièce (d'habitation) [f] ; salle [f] ; classe [f]
ห้อง [n.] (hǿng) EN: [classifier : rooms]   FR: [classificateur : pièces d'habitation, chambres]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bundle[N] มัดหรือห่อ, See also: ห่อ, มัด, Syn. bunch
bind up[PHRV] มัดไว้, See also: ห่อไว้, Syn. tie up
bundle up[PHRV] ห่อ, See also: หุ้ม, Syn. parcel up, wrap up
bundle up[PHRV] สวมใส่ (เสื้อผ้า), See also: ห่ออย่างดี, Syn. muffle up, wrap up
cocoon[VT] ห่อหุ้มมิดชิด, Syn. cover, overlay, envelop
do up[PHRV] ห่อกระดาษ
drape in[PHRV] ห่อ (ด้วยผ้าผืนใหญ่)
encase in[PHRV] ปิดด้วย, See also: ห่อหุ้มด้วย
encompass with[PHRV] ล้อมรอบด้วย, See also: ห่อหุ้มด้วย, โอบล้อมด้วย
envelop in[PHRV] ห่ออยู่ใน, See also: swathe in; wrap in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bale(เบล) n. ห่อใหญ่,มัดใหญ่,ม้วนใหญ่,ความชั่ว,ความหายนะ,ความเคราะห์ร้าย,ความทุกข์ทรมาน,ความเสียใจ vt. บรรจุหีบห่อ, See also: baler,n.
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกลท
bundle(บัน'เดิล) {bundled,bundling,bundles} n. มัด,ห่อ,พวง,กลุ่ม,กอง,เงินจำนวนมาก. vt. มัดเข้าด้วยกัน,ส่งไปอย่างเร่งรีบ,รีบไล่ไป. vi. รีบจากไป,รีบไป,นอนบนเตียงเดียวกัน -Phr. (bundle up ใส่เสื้อผ้าให้อุ่น), See also: bundler n.
capsulateadj. ซึ่งห่อหุ้มอยู่,ซึ่งมีถุงห่อหุ้มอยู่
capsulatedadj. ซึ่งห่อหุ้มอยู่,ซึ่งมีถุงห่อหุ้มอยู่
case(เคส) {cased,casing,cases} n. เรื่อง,กรณี,สภาพ,ข้อเท็จจริง,หลักฐานพยาน,ตัวอย่างที่เป็นจริง,รูปการ,โรค,คนไข้,ราย,ข้อสนับสนุน,การฟ้องร้อง,คดี,กล่อง,ลัง,หีบ,ปลอกหุ้ม,ปลอก,ซอง,อุปกรณ์บรรจุ,ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง,หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม,ล้อม,ตรวจสอบดู -
caseshotn. ขีปนาวุธที่ห่อหุ้มลูกโลหะกลมหลายลูกหรือเศษโลหะ, Syn. canister
casing(เค'ซิง) n. หีบ,กล่อง,สิ่งหุ้มห่อ,วัตถุสำหรับหุ้มห่อ,โครง,ท่อ,ท่อเหล็ก,ไส้วัวควายที่ใช้ทำไส้กรอก, Syn. wrapper,cover
cheeseclothn. ผ้าฝ้ายหยาบและเบา,ผ้าห่อเนย
coaxial cableสายเคเบิลหุ้มฉนวนหมายถึง สายเคเบิลที่ห่อหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าอย่างดี นิยมใช้ ในข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) เพราสื่อสารข้อมูลได้มากกว่าสายโทรศัพท์ธรรมดา

English-Thai: Nontri Dictionary
bag(vt) ใส่ถุง,ห่อ
baggage(n) หีบห่อ,กระเป๋าเดินทาง,หญิงโสเภณี,หญิงก๋ากั่น
bale(n) มัด,ห่อ,ม้วน,ก้อน
bale(vt) ทำให้เป็นมัด,ทำให้เป็นก้อน,บรรจุห่อ
bundle(n) พวง,ห่อ,กอง,กลุ่ม
bundle(vt) ห่อ,มัด,รวบ
coating(n) สิ่งปกคลุม,เครื่องห่อหุ้ม
dismal(adj) สลดใจ,ห่อเหี่ยว,หดหู่,มืดมัว,ไม่เบิกบาน,ไม่สดชื่น,กลุ้มใจ
encase(vt) ห่อไว้,หุ้มไว้,ใส่หีบ,ใส่กรอบใส่กลัก
enfold(vt) ห่อ,หุ้มไว้,พับ,กอด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
reseal (vi ) ห่อใหม่อีกครั้ง, แพคกลับใหม่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
包む[つつむ, tsutsumu] Thai: ห่อ
包む[つつむ, tsutsumu] Thai: ห่อของ English: to do up

German-Thai: Longdo Dictionary
Maultasche(n) |die, pl. Maultaschen| อาหารพื้นเมืองของคนเยอรมันทางใต้ (รัฐ Baden-Württemberg) คล้ายๆ เกี๊ยวขนาดใหญ่ เป็นแป้งห่อแล้วมีไส้อยู่ข้างใน ซึ่งอาจจะเป็นผัก หรือ เนื้อสัตว์ เสิร์ฟได้หลายแบบ เช่น แบบเปล่าๆ, ราดด้วยน้ำซ้อส หรือ เอาไปหั่นแล้วผัดกับไข่
Image:
Hülle(n) |die, pl. Hüllen| ซองส่วนใหญ่จากพลาสติกที่ใช้ห่อหุ้มบัตรหรือเอกสารสำคัญ
Aufschrift(n) |die, pl. Aufschriften| ฉลากที่ติดตามขวดหรือห่อของ เช่น Die Aufschrift auf dem Karton lautet: Vorsicht Glas! ฉลากที่ข้างกล่องบอกว่า โปรดระวังแก้ว
rollen(vt) |rollte, hat/ist gerollt, etw.(A)| ม้วน หมุน พัน เช่น das Fleisch in Zeitungspapier rollen ห่อพันเนื้อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์, See also: S. einwickeln,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top