Search result for

ร่าเริง

(53 entries)
(0.022 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ร่าเริง-, *ร่าเริง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่าเริง[ADV] cheerfully, See also: delightfully, happily, joyfully, Syn. เบิกบาน, Example: เด็กๆ กำลังเคลื่อนไหวกันอย่างร่าเริง, Thai definition: ลักษณะที่เกี่ยวกับการดีใจเต็มที่, อิ่มใจเต็มที่, เบิกบานใจเต็มที่
ร่าเริง[V] be cheerful, See also: be happy, be delighted, be joyful, be delightful, Syn. เบิกบาน, Example: เธอร่าเริง ลุกขึ้นจากเตียงมาเตรียมชุดที่จะใส่ไปคืนนี้, Thai definition: ดีใจเต็มที่, อิ่มใจเต็มที่, เบิกบานใจเต็มที่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ร่าเริงว. สนุกสนาน, เบิกบานใจ, ยิ้มแย้มแจ่มใส.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elationร่าเริงเป็นสุข,อารมณ์ครึ้มใจ,ความรู้สึกเป็นสุขมาก,อารมณ์ครึกครื้นร่าเริง,ร่าเริงเป็นสุข [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yuriสดใส ร่าเริง /N ยูริ Akai ito (2008)
She always tried hard to look cheery.เธอพยายามทำตัวให้ดูร่าเริงอยู่ตลอด My Sassy Girl (2008)
She pretends to be happy, but she's full of sorrow inside.เธอพยายามทำตัวร่าเริง แต่เธอเก็บซ่อนความทุกข์มากมายไว้ข้างใน My Sassy Girl (2008)
Her voice was bright, like nothing happened.ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ เสียงของเธอ ร่าเริงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น My Sassy Girl (2008)
You see, you're filled with joy of a child!เห็นมั้ย นายถูกเติม ความร่าเริงของเด็กแล้ว The Love Guru (2008)
Marley is a spirited dog who loves interaction.มาร์ลีย์เป็นหมาร่าเริง -ที่รักการมีปฏิสัมพันธ์ Marley & Me (2008)
- Because you're such a joy to be around?-เพราะคุณร่าเริงสนุกสนานล่ะมั๊ง? Marley & Me (2008)
Love it. You're a funny guy.ผมชอบน่ะ ดูคุณเป็นคนร่าเริงดี Frost/Nixon (2008)
Having that facility, that lightness, that charm.มีกิริยาที่ละมุนละไม ร่าเริง มีเสน่ห์แบบนั้น Frost/Nixon (2008)
Seaweeds waving gently, in the big blue seaสาหร่ายสะบัดพลิ้ว, ในทะเลสีคราม แหวกว่ายร่าเริงกับเหล่าพี่น้องอันนับไม่ถ้วน Ponyo (2008)
Cheer up a bit.เอาน่า ร่าเริงหน่อยสิ Ponyo (2008)
If you dont cheer up, He will be sad.ถ้าลูกไม่ร่าเริง พ่อเขาจะเสียใจนะ Ponyo (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่าเริง[v.] (rāroēng) EN: be in high spirits ; rejoice ; make merry   FR: se réjouir
ร่าเริง[adj.] (rāroēng) EN: cheerful ; jocund   FR: jovial ; enjoué
ร่าเริงเบิกบาน[adj.] (rāroēng-boēkbān) FR: gai comme un pinson

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
animate[ADJ] ซึ่งมีชีวิตชีวา, See also: ร่าเริง, Syn. lively, vigorous
bear up[PHRV] ร่าเริงขึ้น, See also: สดชื่นขึ้น, Syn. cheer up
blossom out[PHRV] ร่าเริง, See also: กระชุ่มกระชวย
chipper[ADJ] ร่าเริง, Syn. cheerful, happy, lively
chirpy[ADJ] ร่าเริง, See also: แจ่มใส, Syn. cheerful, merry
cloud over[PHRV] ร่าเริงน้อยลง, See also: สดชื่นน้อยลง
feel oneself[PHRV] ร่าเริง, See also: สดชื่น, Syn. look oneself
exuberant[ADJ] ร่าเริง, See also: เบิกบาน, กระตือรือร้น, มีชีวิตชีวา, Syn. enthusiastic, joyous, vivacious
frisky[ADJ] มีชีวิตชีวา, See also: ร่าเริง, กระโดดโลดเต้น, Syn. energetic, lively, playful
frolicsome[ADJ] ร่าเริง, See also: ซึ่งสนุกสนาน, Syn. frisky, joyful, playful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alive(อะไลว') adj. มีชีวิตอยู่, คงอยู่, กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, ครึกครื้น, เต็มไปด้วยชีวิต, สนใจต่อ, ตระหนักถึง, Syn. living, existing ###A. dead)
blithe(ไบลธฺ) adj. ร่าเริง,สนุกสนาน,บันเทิงใจ,สะเพร่า,ไม่ระวัง,ไม่ไตร่ตรอง,ปราศจากสติ
bonhomie(บอน'ฮะมี) n. มิตร ไมตรี,ความร่าเริงชื่นบาน
bonnie(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
bonny(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
bouncy(เบา'ซี) adj. มีลักษณะเด้ง,มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,เด้งได้,ชอบคุยโว,ชอบยกยอตัวเอง
bouyance(บอย'เอินซฺ,-ซี) n. การลอยตัวบนน้ำ,กำลังลอยตัว,ความร่าเริงใจ,การพยุงราคาให้สูง, Syn. gaiety
bouyancy(บอย'เอินซฺ,-ซี) n. การลอยตัวบนน้ำ,กำลังลอยตัว,ความร่าเริงใจ,การพยุงราคาให้สูง, Syn. gaiety
bright(ไบรทฺ) adj. สว่าง,โชติช่วง,ใส,สดใส,แจ่มใส,ร่าเริง,ฉลาด,หลักแหลม,มีชีวิตชีวา,มีชื่อเสียงโด่งดัง., See also: brights n. ไฟหน้ารถที่ใช้ส่องให้สว่างจ้า,ความสว่างจ้า brightish adj. ดูbright
brighten(ไบร'เทิน) vt. ทำให้สว่าง,ทำให้ร่าเริง vi. เปล่งแสง,สว่าง,ร่าเริง,เบิกบาน ###A. darken

English-Thai: Nontri Dictionary
airily(adv) เบาเหมือนอากาศ,สบายใจ,ร่าเริง
airy(adj) โปร่ง,อากาศถ่ายเทสะดวก,เบา,ร่าเริง,คล่องแคล่ว
alive(adj) มีชีวิตอยู่,คงอยู่,ดำรงอยู่,ร่าเริง,กระปรี้กระเปร่า
animated(adj) กระปรี้กระเปร่า,ร่าเริง,มีชีวิตชีวา
blithe(adj) สนุกสนาน,ร่าเริง,สะเพร่า,ไม่ระวัง
blithesome(adj) สนุกสนาน,ร่าเริง,สำราญใจ
bonnie(adj) แข็งแรง,น่ารัก,สวยงาม,ร่าเริงดี
bonny(adj) แข็งแรง,น่ารัก,สวยงาม,ร่าเริงดี
bright(adj) สว่างไสว,ช่วงโชติ,แจ่มใส,แจ่มแจ้ง,สดใส,ร่าเริง,ฉลาด
bright(adv) สว่างไสว,แจ่มใส,แจ่มแจ้ง,สดใส,ร่าเริง,ฉลาด,หลักแหลม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cheer upร่าเริงหน่อย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
サリンダ[Sarinda, Sarinda] ร่าเริงสดใสมีเสน่ห์ในตัวเอง

German-Thai: Longdo Dictionary
heiter(adj) แช่มชื่น, ร่าเริง, สดใส เช่น Sie ist in einer heiteren Laune. เธอกำลังอยู่ในอารมณ์ชื่นบาน

French-Thai: Longdo Dictionary
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top