ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กวนประสาท

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กวนประสาท-, *กวนประสาท*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กวนประสาท[V] annoy, See also: drive one's crazy, get on one's nerves, offend, provoke, Example: ผมนอนไม่หลับนอกจากเสียงเห่าหอนกวนประสาทของประดาสุนัขจิ้งจอก แล้วยังมีเสียงคำรามของเสือตามเข้ามาอีก, Thai definition: ทำให้ผู้อื่นโมโห

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You got some nerve standing me up.นายมากวนประสาทฉัน Goodfellas (1990)
- Don't get too big on me. - Just don't bust my balls.อย่ามากร่างใส่ฉัน แค่อย่ากวนประสาท Goodfellas (1990)
If I was gonna break your balls, I'd say, "Go get your shine box. "ถ้าจะกวนประสาทนาย ฉันจะพูด "ไปขัดรองเท้าไป" Goodfellas (1990)
If I asked you about love, you'd probably quote me a sonnet, but you've never looked at a woman and been totally vulnerable.ถ้าถามเรื่องรัก เธอก็กวนประสาทชั้นอีก เธอไม่เคยมองผู้หญิงแล้วเห็นถึงความเปราะบาง Good Will Hunting (1997)
- He's a pain in the ass.- กวนประสาทชะมัดญาติเลย As Good as It Gets (1997)
- And condyloma and cancer. - You irritate me.นี่เธอตั้งใจจะกวนประสาทฉันเหรอ Show Me Love (1998)
- So, why'd you let him get to you?แล้ว... ทำไมยอมให้ไอ้นั่นมากวนประสาทได้ล่ะ ใคร? 10 Things I Hate About You (1999)
Uh, so what's up with your dad? Is he - Is he a pain in the ass?พ่อเธอเป็นอะไรน่ะ กวนประสาทมากหรอ? 10 Things I Hate About You (1999)
No blasted letters today! No, sir.ไม่มีจดหมายมากวนประสาท Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I wrote down all the people whom I fought with, bothered, and hurtผมเขียนชื่อบุคคลทั้งหมด ที่ผมเคยหาเรื่อง, กวนประสาท, และทำร้าย Oldboy (2003)
I know you're good at rubbing people the wrong way...ผมรู้คุณเก่งเรื่องกวนประสาทคน... The Day After Tomorrow (2004)
Get on my nerves againอย่ามากวนประสาทฉันอีกนะ Spygirl (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กวนประสาท[v. exp.] (kūan prasāt) EN: annoy ; drive one's crazy ; get on one's nerves ; offend ; provoke   FR: taper sur les nerfs

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grate on someone's ears[IDM] ก่อกวน, See also: กวนประสาท, Syn. get on, jangle on
grate on someone's nerves[IDM] ก่อกวน, See also: กวนประสาท, Syn. get on, jangle on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
irritate(เออ'ริเทท) vt.,vi. ทำให้ระคายเคือง,ทำให้ฉุนเฉียว,กวนประสาท,ทำให้อักเสบ., See also: irritator n., Syn. exasperate
irritation(เออริเท'เชิน) n. การทำให้ระคายเคือง,การยั่วโทสะ,การกวนประสาท,การทำให้ฉุนเฉียว,ความระคายเคือง,การอักเสบ

German-Thai: Longdo Dictionary
auf die Nerven gehenกวนประสาท, รบกวน, สร้างความรำคาญ เช่น Deine Rederei geht mir langsam auf die Nerven. การพูดของเธอเริ่มกวนประสาทฉัน
provozieren(vt) |provozierte, hat provoziert| ยั่วโมโห กวนประสาท ทำให้โกรธ เช่น Marco hatte zuvor zugegeben, das Mädchen provoziert zu haben.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top