Search result for

ความโกรธ

(50 entries)
(0.0298 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความโกรธ-, *ความโกรธ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโกรธ[N] anger, See also: wrath, rage, indignation, fury, Syn. ความขุ่นเคือง, ความโกรธเคือง, Example: ความโกรธเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึก, Thai definition: ความขุ่นเคืองใจอย่างแรง
ความโกรธแค้น[N] wrath, See also: anger, rage, indignation, fury, Syn. ความโกรธ, ความแค้น, Example: ความโกรธแค้นของประชาชนถึงจุดระเบิด, Thai definition: ความไม่พอใจอย่างรุนแรง จนอยากทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่ง
ความโกรธเคือง[N] anger, See also: wrath, rage, indignation, fury, Syn. ความโกรธ, ความขุ่นเคือง, ความขัดเคือง, Example: เหตุการณ์ดังกล่าวข่าวว่าสร้างความโกรธเคืองแก่รัฐมนตรีหนุ่มผู้นี้เป็นอย่างมาก, Thai definition: ความรู้สึกไม่พอใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angerความโกรธ [TU Subject Heading]
Angerความโกรธ, โกรธ, อารมณ์โกรธ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Abate your ire. - Abate what? !-ลดความโกรธของท่านซะ โกรธอะไรกัน? The Kingdom of the Winds (2008)
It would be wise to stop.ระงับความโกรธของเจ้าซะ The Kingdom of the Winds (2008)
He relishes the chance to show the people the courage of their new king.พระองค์ยินดีที่มีโอกาสพิสูจน์ความกล้าแก่ ประชาชน, ความโกรธของพระราชาคนใหม่ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
That'll dissipate some of the anger.มันช่วยลดความโกรธได้นิดหน่อย Marley & Me (2008)
He was angry.เขาอยู่ในความโกรธ Nights in Rodanthe (2008)
But today, I would also like to look back... look back on our 4 years here at Buffalo Glenn High School... looking back not with anger... but with no regrets.แต่วันนี้ ผมอยากจะ มองย้อนกลับไป มองย้อนไปเมื่อ 4ปีที่เราอยู่ที่นี้ บัฟฟาโร่ เกร็น ไฮสคูล ไม่ได้มองกลับไปด้วยความโกรธ... I Love You, Beth Cooper (2009)
With fear and pain and anger.กับความกลัว ความเจ็บปวด ความโกรธ Chapter Ten '1961' (2009)
Beyond this place of wrath and tearsในที่แห่งนี้ที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้น.. และคราบน้ำตา Invictus (2009)
Then I realized... it starts with a seed of anger.ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว... มันเริ่มจากเมล็ดของความโกรธ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
I have no choice but to take the case because the rage doesn't abate.ฉันไม่มีทางเลือกที่จะทำคดีเพราะ ความโกรธไม่ได้บรรเทาลง I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Why... why poke an already pissed off bear?ทำไมบางคนถึงอดทนต่อความโกรธได้? Chuck Versus the Best Friend (2009)
I think the anger comes from the fact that I just wasn't needed any more.ผมคิดว่าความโกรธมันมาจากความจริงที่ว่า ผมไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปแล้ว Up in the Air (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความโกรธ[n.] (khwām krōt) EN: anger ; wrath ; rage ; indignation ; fury   FR: colère [f] ; courroux [m] ; furie [f] ; rage [f] ; énervement [m] ; irritation [f] ; exaspération [f] ; agacement [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anger[N] ความโกรธ, See also: ความเคือง, Syn. rage, indignation, hot temper, Ant. calm, mildness
bile[N] ความโกรธ
bitterness[N] ความเคียดแค้น, See also: ความโกรธแค้น, ความแค้น, Syn. hatred, resentment
displeasure[N] ความไม่พอใจ, See also: ความโกรธ
exasperation[N] ความฉุนเฉียว, See also: ความโกรธ, การกระฟัดกระเฟียด, ความโมโห, Syn. anger, irritation, wrathfulness
furor[N] ความเกรี้ยวกราด, See also: ความโกรธเกรี้ยว, Syn. fury, madness, rage
fury[N] ความโกรธจัด, See also: ความเดือดดาล, Syn. furiousness, rage, wrath
heat[N] ความฉุนเฉียว, See also: ความโกรธ, ความตื่นเต้น
indignation[N] ความโกรธเคือง, See also: ความโกรธแค้น, ความขุ่นเคือง, Syn. anger, pigue, resentment
offense[N] ความโกรธเคือง, See also: ความบาดหมาง, ความขุ่นเคือง, Syn. resentment, wrath, Ant. pleasure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anger(แอง' เกอะ) n. ความโกรธ,โทสะ,ความฉุนเฉียว, ความ เจ็บปวด. -vt. ทำให้โกรธ, ทำให้ฉุนเฉียว -vi. โกรธ (wrath, ire)
angrily(แอง' กริลี) adv. ด้วยความโกรธ, Syn. wrathfully)
convulse(คันวัลสฺ') {convulsed,convulsing,convulses} vt. สั่นสะเทือนอย่างรุนแรง,ทำให้สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงด้วยการหัวเราะ (ความโกรธ ความเจ็บปวด หรืออื่น ๆ) ,ทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวอย่างรุนแรง,ทำให้ชัก
cool(คูล) {cooled,cooling,cools} adj. เย็น,เย็นสบาย,เยือกเย็น,สุขุม,เฉยเมย,หน้าด้าน,หน้าหนา,ไร้ความกระตือรือร้น,ไร้อารมณ์,ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง,มีอารมณ์น้อยลง,กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง,ทำให้สงบลง,ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์), See also: co
crossness(ครอส'นิส) n. ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,อารมณ์ร้าย, Syn. irritability
dandern. ขี้รังแค,ความโกรธ,ความเดือดดาล v. เดินทอดน่อง
furious(ฟิว'เรียส) adj. เต็มไปด้วยความโกรธ,อารมณ์รุนแรง,รุนแรงมาก,บ้าระห่ำ,อลหม่าน., See also: furiously adv. furiousness n., Syn. angry,intense ###A. pleased,tame
furor(ฟิว'รอ) n. การปะทุแห่งอารมณ์,ความเดือดพล่าน,ความโกรธมาก,ความบ้าคลั่ง
furore(ฟิว'รอ) n. การปะทุแห่งอารมณ์,ความเดือดพล่าน,ความโกรธมาก,ความบ้าคลั่ง
fury(ฟิว'รี) n. ความโกรธ,ความโมโหร้าย,ความเดือดดาล,ความรุนแรง,ความดุเดือด,คนที่โมโหร้าย,คนที่ดุร้าย, Syn. rage,ferocity ###A. calm

English-Thai: Nontri Dictionary
anger(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,โทสะ
bate(n) ความโมโห,ความโกรธ,ความเดือดดาล
choler(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,ความเดือดดาล
exasperation(n) ความโกรธเคือง,ความโมโหฉุนเฉียว
fury(n) ความโมโห,ความรุนแรง,ความหน้าเลือด,ความโกรธ,ความเดือดดาล
huff(n) ความฉุน,ความโกรธ,ความเดือดดาล
ire(n) ความโกรธ,ความแค้น,ความโมโห,ความเดือดดาล
irritability(n) ความโกรธง่าย,ความฉุนเฉียวง่าย,ความหงุดหงิด,ความระคายเคือง
irritation(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,ความระคายเคือง
passion(n) อารมณ์,ความโกรธ,ตัณหา,กิเลส,ราคะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Wut(n) |die, nur Sg.| ความโกรธ, ความโมโห, See also: wütend

French-Thai: Longdo Dictionary
colère(n) n.f. ความโกรธ être en colère = โกรธ
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top