ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

furniture

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -furniture-, *furniture*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
furniture(n) เครื่องเรือน, See also: เครื่องตกแต่งบ้าน, เฟอร์นิเจอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
furniture(เฟอร์'นิเชอะ) n. เฟอร์นิเจอร์, เครื่องเรือน

English-Thai: Nontri Dictionary
furniture(n) เครื่องเรือน, เครื่องเฟอร์นิเจอร์, เครื่องตกแต่งบ้าน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Furnitureเฟอร์นิเจอร์ [TU Subject Heading]
Furniture and fixturesเครื่องตกแต่งและติดตั้ง [การบัญชี]
Furniture designการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ [TU Subject Heading]
Furniture industry and tradeอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ [TU Subject Heading]
Furniture paintingการทำสีเฟอร์นิเจอร์ [TU Subject Heading]
Furniture workersคนงานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ [TU Subject Heading]
Furniture, equipment, etcเฟอร์นิเจอร์และเครื่องมือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
furnitureA few years ago our room had little furniture in it.
furnitureAll the furniture in the room was all worn out.
furnitureAll the furniture was covered with dust.
furnitureFurniture made of good materials sells well.
furnitureHe bought a piece of furniture at the store.
furnitureHe deals in furniture.
furnitureHe is rich enough to buy the furniture.
furnitureHe made a bargain with them about the furniture.
furnitureI assisted her in moving the furniture.
furnitureI bought three pieces of furniture.
furnitureI changed the arrangement of the furniture in my room.
furnitureI got him to help me when I moved the furniture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฟอร์นิเจอร์(n) furniture, Syn. เครื่องเรือน, Example: การโยกย้ายเฟอร์นิเจอร์เป็นเรื่องที่ไม่สนุกและค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่, Count Unit: ชิ้น, Notes: (อังกฤษ)
เครื่องเรือน(n) furniture, See also: household furnishings, Syn. เครื่องตกแต่งบ้าน, เครื่องประดับบ้าน, Example: บ้านหลังนี้ให้เช่าโดยมีเครื่องเรือนพร้อมรถยนต์ โทรทัศน์ และตู้เย็น, Thai Definition: เครื่องตกแต่งภายในเรือน เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครุภัณฑ์[kharuphan] (n) EN: durable articles ; durable goods ; equipment ; furniture ; major items
เครื่องประดับ[khreūang pradap] (n) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory  FR: décoration [ f ] ; ornement [ m ]
เครื่องเรือน[khreūangreūoen] (n) EN: furniture ; household furnishings  FR: mobilier [ m ] ; meuble [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
furniture
furniture's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
furniture

WordNet (3.0)
furniture(n) furnishings that make a room or other area ready for occupancy, Syn. article of furniture, piece of furniture

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Furniture

n. [ F. fourniture. See Furnish, v. t. ] 1. That with which anything is furnished or supplied; supplies; outfit; equipment. [ 1913 Webster ]

The form and all the furniture of the earth. Tillotson. [ 1913 Webster ]

The thoughts which make the furniture of their minds. M. Arnold. [ 1913 Webster ]

2. Articles used for convenience or decoration in a house or apartment, as tables, chairs, bedsteads, sofas, carpets, curtains, pictures, vases, etc. [ 1913 Webster ]

3. The necessary appendages to anything, as to a machine, a carriage, a ship, etc. (a) (Naut.) The masts and rigging of a ship. (b) (Mil.) The mountings of a gun. (c) Builders' hardware such as locks, door and window trimmings. (d) (Print) Pieces of wood or metal of a lesser height than the type, placed around the pages or other matter in a form, and, with the quoins, serving to secure the form in its place in the chase. [ 1913 Webster ]

4. (Mus.) A mixed or compound stop in an organ; -- sometimes called mixture. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiā, ㄐㄧㄚ, / ] furniture; tool #92 [Add to Longdo]
家具[jiā jù, ㄐㄧㄚ ㄐㄩˋ,   /  ] furniture; also written 家俱 #3,871 [Add to Longdo]
家俱[jiā jū, ㄐㄧㄚ ㄐㄩ,  ] furniture [Add to Longdo]
家俱[jiā jù, ㄐㄧㄚ ㄐㄩˋ,  ] furniture; variant of 傢俱|家具 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Möbelhändler { m }furniture dealer [Add to Longdo]
Möbeltransportgeschäft { m }furniture removers [Add to Longdo]
Möbelwagen { m } | Möbelwagen { pl }furniture lorry; van | vans [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つい, tsui] (n) (1) pair; couple; set; (2) (See 対句) antithesis; (ctr) (3) counter for items that come in pairs; (4) counter for sets (of clothes, small furniture, utensils, etc.); (P) #879 [Add to Longdo]
[ぐ, gu] (n, n-suf) (1) tool; means; ingredients; (ctr) (2) counter for armor (armour), suits, sets of furniture; (P) #5,362 [Add to Longdo]
家具[かぐ, kagu] (n) furniture; (P) #11,042 [Add to Longdo]
アーバンファーニチャー[a-banfa-nicha-] (n) urban furniture [Add to Longdo]
カナッペ;カナペ[kanappe ; kanape] (n) canape (piece of furniture, small open sandwich) (fre [Add to Longdo]
コーディネート(P);コーディネイト[ko-deine-to (P); ko-deineito] (n, vs) (1) coordinate; co-ordinate; coordination; (2) matching (e.g. clothes, accessories, furniture, colours); (n) (3) matching outfit (clothes and accessories); (P) [Add to Longdo]
スチール家具[スチールかぐ, suchi-ru kagu] (n) steel furniture [Add to Longdo]
ストリートファーニチャー[sutori-tofa-nicha-] (n) street furniture [Add to Longdo]
ストリートファーニチュア[sutori-tofa-nichua] (n) street furniture [Add to Longdo]
ファーニチャー[fa-nicha-] (n) furniture [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top