ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

furious

F Y UH1 R IY0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -furious-, *furious*, furiou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
furious(adj) ซึ่งโกรธจัด, See also: ซึ่งโกรธแค้น, ซึ่งโกรธมาก, ซึ่งมีอารมณ์รุนแรงมาก, Syn. infuriated, mad, raging, Ant. calm, placid, serene

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
furious(ฟิว'เรียส) adj. เต็มไปด้วยความโกรธ, อารมณ์รุนแรง, รุนแรงมาก, บ้าระห่ำ, อลหม่าน., See also: furiously adv. furiousness n., Syn. angry, intense, Ant. pleased, tame

English-Thai: Nontri Dictionary
furious(adj) โกรธ, บ้าระห่ำ, ทำเสีย, มีอารมณ์รุนแรง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Mrs. Danvers must be furious with me.คุณนายเเดนเวอร์สต้องโมโหฉันมากเเน่ Rebecca (1940)
And I will strike down upon thee with great vengeance... and furious anger... those who attempt to poison and destroy My brothers!และฉันจะฟาดลงมาเหนือเจ้าด้วยการแก้แค้นที่ดี ... และความโกรธโกรธ ... ผู้ที่พยายามที่จะวางยาพิษและทำลายพี่น้องของฉัน! Pulp Fiction (1994)
And I will strike down upon thee with great vengeance... and furious anger... those who attempt to poison and destroy My brothers.และฉันจะฟาดลงมาเหนือเจ้าด้วยการแก้แค้นที่ดี ... และความโกรธโกรธ ... ผู้ที่พยายามที่จะวางยาพิษและทำลายพี่น้องของฉัน Pulp Fiction (1994)
And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger... those who attempt to poison and destroy My brothers.และฉันจะฟาดลงมาเหนือเจ้าด้วยการแก้แค้นที่ดีและความโกรธโกรธ ... ผู้ที่พยายามที่จะวางยาพิษและทำลายพี่น้องของฉัน Pulp Fiction (1994)
I feel the fast air sweeping around you... carrying you, furious wind... and then stopping.ถึงกระแสลมที่รวดเร็วล้อมรอบตัวคุณ สายลมที่เกรี้ยวกราด หอบตัวคุณไป แล้วก็หยุดนิ่ง The Red Violin (1998)
If he finds out he will be furious But I'll be in the armyถ้าหากพ่อรู้เข้ามีหวังผมตายแน่ Spygirl (2004)
The reason I was so furious with you today, was that I couldn't forgive the heartless lie you toldฟังนะ Saku เหตุผลที่ฉันโกรธเธอวันนี้ โดยที่ฉันไม่สามารถให้อภัยได้ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
The master was furious with us servants.นายท่านโกรธ บรรดาขี้ข้าอย่างเรามาก The King and the Clown (2005)
She's furious on her way here to get you.เธอโกรธมากเลยล่ะ กำลังมาทางนี้แล้ว Yeolliji (2006)
Okay, I know you must be furious with me, โอเค ฉันรู้ว่าเธอต้องโกรธฉันมาก Out of the Past (2007)
I always just thought that you'd be so furious at me for all the lies and deceit.นายมีดาบ Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)
I'm furious with myself for not being able to protect Takeshi!ถ้าเอาชีวิตทากาชิกลับมาได้ ถึงตายฉันก็ยอม ! The Machine Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
furiousAdam was furious with me when I broke his watch.
furiousHe is furious at what they have done to him.
furiousHe is furious with anger.
furiousHe was furious at his neighbor for allowing their dog to run into his yard.
furiousI said nothing, which made him more furious.
furiousI was furious with myself for lack of courage.
furiousKeiko is studying furiously.
furiousOur latest results are the fruit of his furious efforts.
furiousShould he hear of your marriage, he will be furious.
furiousThe dog barked furiously, which awakened my brother.
furiousThe dogs barked furiously at the intruder.
furiousThe fire is burning furiously.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุเด็ดเผ็ดมัน(adv) furiously, See also: violently, intensely, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเดือดเลือดพล่าน, Example: การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการขับเคี่ยวกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันระหว่างเจ้าของพื้นที่เดิมกับผู้สมัครหน้าใหม่
ดุเดือดเลือดพล่าน(adv) furiously, See also: violently, intensely, unrestrained, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเด็ดเผ็ดมัน, Example: ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านโจมตีและตอบโต้กันอย่างดุเดือดเลือดพล่าน
เกรี้ยวกราด(adv) (scold) angrily, See also: furiously, indignantly, scoldingly, chidingly, Syn. กราดเกรี้ยว, Example: ผมลงมาจากชั้นบนของบ้านเมื่อได้ยินเสียงเด็กๆ ตวาดไล่กระต่ายอย่างเกรี้ยวกราด, Thai Definition: แสดงกิริยาท่าทาง พร้อมทั้งดุด่าว่ากล่าวอย่างรุนแรง ด้วยความโกรธ
คึก(adv) impetuously, See also: furiously, spiritedly, clamorously, impulsively, Syn. คะนอง, คึกคะนอง, ลำพอง, ร่าเริง, ฮึกเฮิม, Ant. หงอย, Example: เด็กหนุ่มพวกนี้ทำงานคึกจริงๆ
เป็นฟืนเป็นไฟ(adv) furiously, See also: angrily, fiercely, Syn. รุนแรง, พลุ่งพล่าน, เต็มที่, มาก, Example: ถ้าถูกล้อเลียนเขาจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟทันที, Thai Definition: โกรธฉุนเฉียว
กราดเกรี้ยว(v) furious, See also: infuriate, extremely angry, enrage, Syn. เกรี้ยวกราด, Example: เธอนั่งนิ่งเมื่อน้องสาวกราดเกรี้ยวระบายอารมณ์ใส่, Thai Definition: แสดงกิริยาท่าทางพร้อมทั้งดุด่าว่ากล่าวอย่างรุนแรงด้วยความโกรธ
กริ้ว(v) angry, See also: furious, Syn. โกรธ, กริ้วโกรธ, เคือง, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงร้อนพระทัย และกริ้วกรมหลวงพิชิตปรีชากรมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทาสามัคคี[bāthā sāmakkhī] (v, exp) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon
ฉุนเฉียว[chunchīo] (v, exp) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious  FR: être fâché ; être offensé
เดือด[deūat] (v) EN: be angry ; rage at/against ; be furious ; be wrathful ; boil with anger ; be in a rage  FR: être furieux ; fulminer ; bouillir de colère
เดือดดาล[deūatdān] (v) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath  FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
ฮือ[heū] (v) EN: furiously
แค้นใจ[khaēnjai] (v) EN: be angry ; be furious ; rankle ; be enraged  FR: être furieux ; être dépité ; enrager ; en vouloir à
ขึ้ง[kheung] (v) EN: be angry ; rage ; be offended ; be wrathful ; be indignant ; be annoyed ; be furious  FR: être mécontent ; être en colère ; grogner
ขึ้งเคียด[kheungkhīet] (v) EN: rage ; anger ; be wrathful ; be furious ; frenzy ; be irate
กราดเกรี้ยว[krātkrīo] (adj) EN: furious ; enraged
โกรธจัด[krōtjat] (v) EN: rage ; be furious ; go ballistic ; go up to the wall ; blow up ; fly off the handle ; seethe ; storm ; tick off  FR: être furieux ; bouillir de colère ; passer un savon

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FURIOUS F Y UH1 R IY0 AH0 S
FURIOUSER F Y UH1 R IY0 AH0 S ER0
FURIOUSLY F Y UH1 R IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
furious (j) fjˈuəʳrɪəʳs (f y u@1 r i@ s)
furiously (a) fjˈuəʳrɪəʳsliː (f y u@1 r i@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂怒[kuáng nù, ㄎㄨㄤˊ ㄋㄨˋ, ] furious, #60,197 [Add to Longdo]
怒冲冲[nù chōng chōng, ㄋㄨˋ ㄔㄨㄥ ㄔㄨㄥ, / ] furiously, #104,611 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] furious; hydrophobia; madness, #615,817 [Add to Longdo]
气不忿儿[qì bù fèn r, ㄑㄧˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ ㄦ˙, 忿 / 忿] furious; indignant [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grimmig; wütend { adj } | grimmiger | am grimmigstenfurious | more furious | most furious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼうぼう[boubou] (adv-to, adv) (on-mim) burning vigorously; burning furiously [Add to Longdo]
プンプン(P);ぷんぷん[punpun (P); punpun] (adv, vs, adv-to) (1) (on-mim) intense smell (hanging around); (2) state of being furious or angry; (P) [Add to Longdo]
嚇怒;赫怒[かくど, kakudo] (n, vs) greatly enraged; furious [Add to Longdo]
激しい(P);劇しい;烈しい[はげしい, hageshii] (adj-i) violent; vehement; intense; furious; tempestuous; (P) [Add to Longdo]
激烈[げきれつ, gekiretsu] (adj-na, n) violent; vehement; furious; fervent [Add to Longdo]
獅子奮迅[ししふんじん, shishifunjin] (n, adj-no, n-adv, vs) being irresistible; being furiously vigorous; being intensely forceful [Add to Longdo]
息巻く[いきまく, ikimaku] (v5k, vi) (1) to rage; to storm (at); to be furious; (2) to enthuse; to speak passionately; to get worked up; to galvanize [Add to Longdo]
腸が煮えくり返る[はらわたがにえくりかえる, harawataganiekurikaeru] (exp, v5r) to be furiously angry [Add to Longdo]
怒りを込めて[いかりをこめて, ikariwokomete] (exp) furiously; passionately; indignantly [Add to Longdo]
怒髪天[どはつてん, dohatsuten] (n) furious; infuriated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Furious \Fu"ri*ous\, a. [L. furiosus, fr. furia rage, fury: cf.
   F. furieux. See {Fury}.]
   1. Transported with passion or fury; raging; violent; as, a
    furious animal.
    [1913 Webster]
 
   2. Rushing with impetuosity; moving with violence; as, a
    furious stream; a furious wind or storm.
 
   Syn: Impetuous; vehement; boisterous; fierce; turbulent;
     tumultuous; angry; mad; frantic; frenzied. --
     {Fu"ri*ous*ly}, adv. -- {Fu"ri*ous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 furious
   adj 1: marked by extreme and violent energy; "a ferocious
       beating"; "fierce fighting"; "a furious battle" [syn:
       {ferocious}, {fierce}, {furious}, {savage}]
   2: marked by extreme anger; "the enraged bull attached";
     "furious about the accident"; "a furious scowl"; "infuriated
     onlookers charged the police who were beating the boy";
     "could not control the maddened crowd" [syn: {angered},
     {enraged}, {furious}, {infuriated}, {maddened}]
   3: (of the elements) as if showing violent anger; "angry clouds
     on the horizon"; "furious winds"; "the raging sea" [syn:
     {angry}, {furious}, {raging}, {tempestuous}, {wild}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top