Search result for

คะนอง

(37 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คะนอง-, *คะนอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คะนอง[ADV] impetuously, See also: wildly, spiritedly, dashingly, Syn. คึก, ลำพอง, Example: ชายชรานึกถึงครั้งที่เป็นหนุ่มแน่นและท่องเที่ยวอย่างคะนอง, Thai definition: ซึ่งแสดงอาการอย่างคึกลำพอง
คะนอง[V] be impetuous, See also: be wild, be high-spirited, be dashing, be fiery, Syn. คึก, ลำพอง, Example: ตอนยังเป็นเด็กนักเรียนเขารู้กันดีว่า ผมนั้นห่ามคะนองขนาดไหน, Thai definition: แสดงอาการร่าเริง
คะนอง[ADJ] impetuous, See also: wild, high-spirited, dashy, fiery, Syn. คึก, ลำพอง, Example: เด็กหนุ่มที่กำลังอยู่ในวัยคะนองพวกนี้ส่วนใหญ่มักชอบการกระทำที่รุนแรง, Thai definition: ซึ่งแสดงอาการคึกลำพอง
คะนอง[V] thunder, See also: rumble, roll, boom, Example: ฝนยังคงเทกระหน่ำ ฟ้ายังคะนองและสว่างวูบวาบ, Thai definition: เรียกอาการของฟ้าที่มีเสียงลั่นเปรี้ยงๆ ว่า ฟ้าคะนอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คะนองก. แสดงอาการร่าเริง, คึก, ลำพอง
คะนองพูดหรือทำเกินขอบเขต เช่น คะนองปาก คะนองมือ
คะนองเรียกอาการของฟ้าที่มีเสียงลั่นเปรี้ยง ๆ ว่า ฟ้าคะนอง.
พิลาสคะนอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I predict that at midnight tonight there will be a thunderstormข้าคาดว่าวันนี้ตอนเที่ยงคืน จะมีพายุฟ้าคะนอง Three Kingdoms (2008)
Andrew, stop the horseplay.แอนดรู หยุดคึกคะนองที New York Sucks (2009)
I was a wild boy, and, well, I was foolish.ผมหนุ่มคะนอง และก็ผมยังเบาปัญญา Public Enemies (2009)
In the case of severe thunderstormsในกรณีฝนฟ้าคะนองอย่างหนัก Road Kill (2009)
A pleasure crime, then. I did notice that I couldn't read my mail in the morning.น่าจะเป็นเพราะความคึกคะนองนะครับ มิน่าผมถึงเช็คเมล์เมื่อเช้าไม่ได้ Summer Wars (2009)
Since every aspect of everyday life, from shopping to taking care of business will be affected by this attack, it seems certain that punishment will be unavoidable even if it was only a pleasure crime.ตอนนี้บริการทุกด้านของชีวิต ตั้งแต่การชอปปิ้งตลอดไปจนถึงการบริหารธุรกิจ ได้รับผลกระทบจากการโจมตีครั้งนี้ สงสัยว่า คงจะหลีกเลี่ยงความผิดไม่ได้แล้วนะครับ ถึงจะเพราะแค่คึกคะนองก็เถอะ Summer Wars (2009)
What's a pleasure crime?ความคึกคะนองมันเป็นงัยอ่ะ? Summer Wars (2009)
What appeared to be a lightning storm in space.มีลักษณะคล้ายกับพายุฟ้าคะนองในอวกาศ Star Trek (2009)
Lightning storm.พายุฟ้าคะนองเหรอ Star Trek (2009)
May I... Appeared to be a lightning storm in space.โอกาสจะเกิดพายุฟ้าคะนองในอวกาศ Star Trek (2009)
That same anomaly, a lightning storm in space that we saw today, also occurred on the day of my birth.สิ่งผิดปกติ พายุฟ้าคะนองในอวกาศที่เห็นวันนี้ เหมือนเหตุการณ์ในวันที่ผมเกิด Star Trek (2009)
Some kind of freak electrical storm.เนื่องจากพายุฝนฟ้าคะนอง When in Rome (2010)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fiery(ไฟเออ'รี) adj. ซึ่งลุกเป็นไฟ,เป็นไฟ,ร้อนมาก,ซึ่งมีอารมณ์รุนแรง,เผ็ดร้อน, (ม้า) คะนอง,ติดไฟได้,อักเสบ,แสบร้อน., See also: fieriness n., Syn. flaming
frivolity(ฟรีวอล'ลิที) n. ความเหลาะแหละ,การตลกคะนอง, Syn. levity
harlequinaden. ละครตลก,บทของตัวตลก,การตลกคะนอง, Syn. buffoonery
high-spirited(ไฮ'สเพอ'ริด) กล้าหาญ,กล้าได้กล้าเสีย,ร่าเริง,คึกคะนอง., See also: high-spiritedly adv. high-spiritedness n.
jocosity(โจคอส'ซิที) n. การหยอกเย้า,การล้อเล่น,ความตลกคะนอง,เรื่องตลก,คำพูดที่หยอกเย้า, Syn. joking
levity(เลฟ'วิทิ) n. ความคะนอง,ความตลกคะนอง,ความไม่สำรวม,ความไม่เอาจริงเอาจัง,ความเบา

English-Thai: Nontri Dictionary
filly(n) ม้าตัวเมีย,ผู้หญิงคะนอง,สาวเปรี้ยว
flippant(adj) ห้วน,ตลกคะนอง,หน้าเป็น,เย้าหยอก,ทะเล้น,ทะลึ่ง
frivolity(n) ความเหลาะแหละ,ความตลกคะนอง,ความไม่เอาจริงเอาจัง
HIGH-high-spirited(adj) ฉุนเฉียว,ใจกล้า,ใจแข็ง,คึกคะนอง
jocose(adj) ขบขัน,ร่าเริง,ตลกคะนอง,ขี้เล่น
jocularity(n) ความขบขัน,ความรื่นเริง,ความตลกคะนอง
jocund(adj) รื่นเริง,เบิกบาน,ขบขัน,ตลกคะนอง,มีชีวิตชีวา
levity(n) ความไม่สำรวม,ความตลกคะนอง,ความไม่เอาจริงเอาจัง
prank(n) การเล่นตลก,ความคึกคะนอง,การเล่นพิเรน
thunderstorm(n) พายุฝนฟ้าคะนอง

German-Thai: Longdo Dictionary
frech(adj) คึกคะนอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top