ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*dash*

D AE1 SH   
403 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dash, -dash-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dash[N] การชนหรือตีอย่างรุนแรง, See also: การกระแทก, การฟาด, การทำให้แตก, การตี, การขว้าง, Syn. hit, hurl, slam, smash, strike, throw, slog
dash[N] การโผเข้าไปอย่างรวดเร็ว, See also: การเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็ว, การพุ่งไปข้างหน้า, การถลาเข้าใส่, การโถมเข้าใส่, Syn. bolt, dart, run, rush, speed, sprint
dash[N] การวิ่งแข่งระยะสั้น (ทางกีฬา), See also: การแข่งขันวิ่ง, Syn. race, sprint
dash[N] ความกระฉับกระเฉง, See also: ความกระตือรือร้น, ความคล่องแคล่ว, ความห้าวหาญ, ความฮึกเหิม, Syn. animation, elan, enthusiasm, energy, exuberance, flair, life, nimbleness, Ant. listlessness, sluggishness, torpor
dash[N] เครื่องหมายขีดคั่นระหว่างพยางค์ คำ วลี หรือประโยค (ทางไวยากรณ์), See also: เครื่องหมายขีด, เครื่องหมาย - หน้าหรือหลังพยางค์, เครื่องหมายวรรคตอน, Syn. stroke, line
dash[VT] ชนหรือตีอย่างรุนแรง, See also: ทุบ, ตี, ต่อย, ขว้าง, โยน, กระแทก, ฟาด, Syn. fling, hit, hurl, slam, smash, strike, throw
dash[VT] ทำลาย, See also: ลบล้าง, ทำให้ตกต่ำ, ทำให้เสียหาย, Syn. destroy, break, foil, frustate, ruin, spoil, damage
dash[VT] ทำให้ผิดหวัง, See also: ทำให้เสียกำลังใจ, ทำให้เสียใจ, ทำให้ไม่สมหวัง, Syn. dampen, depress, disappoint, discourage, disspirit, Ant. courage, inspirit, hearten, support
dash[VT] ผสมอีกเล็กน้อย, See also: เจือ, Syn. adulterate, mix
dash[VT] โผเข้าไปอย่างรวดเร็ว, See also: เคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็ว, โถม, ถลา, ปราด, ปรี่, พุ่งชน, พุ่งไปอย่างเร็ว, Syn. bolt, bound, dart, race, run, rush, scoot, scud, speed, Ant. linger
dash[VT] สาดอย่างแรง, See also: ทำให้เปื้อนเปรอะ, ทำให้กระเด็น, Syn. bestpatter, splash
dash[N] สิ่งที่เพิ่มเข้าไปเล็กน้อย, See also: ส่วนผสมเล็กน้อย, Syn. bit, drop, soupcon, small amount
dashing[ADJ] ซึ่งมีความมั่นใจในตัวเอง, See also: ซึ่งมีเสน่ห์, Syn. confident, smart
dash off[PHRV] รีบไป (คำไม่เป็นทางการ), Syn. dash away, tear away, tear off, tear out
dash out[PHRV] รีบออกไปข้างนอก, Syn. tear away, tear off, tear out
dash away[PHRV] รีบไป, See also: ผละไปอย่างเร่งรีบ, Syn. dash off, tear away, tear off
dash over[PHRV] ซัดอย่างแรง (คลื่น, น้ำทะเล), See also: ชน, กระแทก, Syn. dash against, dash to
dashboard[N] แผงหน้าปัดรถยนต์, See also: แผงหน้าปัด, Syn. control panel, instrument panel
dashboard[N] แผ่นกันโคลนหรือน้ำ (ทางประวัติศาสตร์), See also: เครื่องบัง, บังโคลน, Syn. protective covering, protection, splashboard
dashingly[ADV] อย่างมีชีวิตชีวา, See also: อย่างร่าเริง, Syn. lively
slap-dash[SL] ลวกๆ, See also: ผ่านๆ
balderdash[N] การเขียนหรือพูดโง่ๆ (คำล้าสมัย), See also: การเขียนหรือพูดไร้สาระ, Syn. bombast, gibberish
haberdasher[N] คนขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย, See also: คนขายเครื่องประดับของผู้ชาย
haberdasher[N] คนขายเครื่องเย็บปักถักร้อย
dash against[PHRV] ชน, See also: พุ่งชน, กระแทก, Syn. dash over, dash to
haberdashery[N] ร้านขายเครื่องแต่งกายของผู้ชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balderdash(บอล'เดอะแดช) n. คำพูดที่เหลวไหล,ความเหลวไหล, Syn. nonsense ###A. logic,sense
dash(แดช) {dashed,dashing,dashes} vt. กระแทก,ทุบแตก,ชน,สาดอย่างแรง,ผสมหรือเจือปน,ทำลาย,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้เสร็จโดยเร็ว vi. กระแทก,ชน,โถมเข้าไป,พุ่งเข้าชน,พุ่งไปอย่างรวดเร็ว n. การสาดน้ำ,เสียงสาดน้ำ,ปริมาณน้อย ๆ ที่ผสมเข้าสิ่งอื่น,เครื่องหมาย (๛) ,ข
dashboard(แดช'บอร์ด) n. แผ่นกันโคลน,แท่นหน้าปัด
dasher(แดช'เชอะ) n. สิ่งหรือผู้ที่พุ่งเข้าชน
dashing(แดช'ชิง) adj. มีชีวิตชีวา,ห้าว,หลักแหลม,หรูหรา., Syn. smart ###A. dull
dashy(แดช'ชี) adj. หรูหรา,ห้าว,หลักแหลม
em dash(เอ็มแดช) เป็นอักษรพิเศษตัวหนึ่งที่ใช้ในการพิมพ์ มีลักษณะเป็นขีดยาวเท่า ๆ กับอักษร M หรือเครื่องหมาย hyphen 2 ตัวพิมพ์ติด ๆ กัน (--) โดยปกติ จะใช้เพื่อแสดงว่าต้องการเน้นข้อความนั้น ๆ เช่น " การ เล่นกอล์ฟเป็นการพนันอย่างหนึ่ง -- การพนันที่เป็นที่นิยมมากเสียด้วย " ดู en dash เปรียบเทียบ
en dash(เอ็นแดช) หมายถึงเครื่องหมาย - (ที่เรียกว่า dash) มีขนาดความกว้างเท่ากับอักษร N ในทางคอมพิวเตอร์มีความหมายว่า "ถึง" เช่น หน้า 50 - 55 หมายความว่า ตั้งแต่หน้า 50 ถึง 55 เป็นต้น
haberdashern. คนขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย,พ่อค้าเครื่องปักถักร้อย
haberdasheryn. ร้านขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย,สินค้าในร้านดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
dash(n) การรีบไป,การสาดน้ำ,เครื่องหมายขีดยาว,ความหรูหรา,ความห้าวหาญ
dash(vi) รีบไป,เผ่น,โผ,โฉบ,พุ่ง,โถม,ชน,กระแทก
dashing(adj) หรูหรา,โก้หรู,มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,หลักแหลม
haberdashery(n) ร้านจำหน่ายเครื่องแต่งกายบุรุษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dash๑. ผนังห้องเครื่อง ๒. แผงหน้าปัด [มีความหมายเหมือนกับ dashboard; instrument panel] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dashboard; instrument panelแผงหน้าปัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dashpotแดชพอต [มีความหมายเหมือนกับ throttle-return check] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
instrument panel; dashboardแผงหน้าปัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dashed Lineเส้นปรุ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tadashi!Tadashi! The Great Yokai War (2005)
Dash.DashBox to the Future (2014)
- Dash!- DashGet Outta My Dreams, Get Into My Car (2014)
Dash it, look.โอ้ แย่จัง! ดูสิ Rebecca (1940)
"dash 2-5-9... dash 6."- 259 - 6" Spies Like Us (1985)
send them the go-code. "go with numbered sequence 7-4... "dash 7-4...ส่งรหัสยิงได้ "เริ่มจาก 74 Spies Like Us (1985)
"dash 8-8-3... dash 5, dash 3."- 3" SAC-Com เตือนการโจมตี จากเอเชียกลาง ของสหภาพโซเวียต แก้ไขคำเตือนของ SAC เป็นการเตือนผิดพลาด เป็นเวลา 10 นาที Spies Like Us (1985)
Mr Haydashi?คุณฮายาดาชิ? Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
English titles by Tadashi Shishido and Donald RichieSubthai โดย กัลยกร ผิดพลาดประการใดขอภัยมา ณ ที่นี้ 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Add a dash of pox and a dead man's toe."ใส่ผงแผลผุพอง และนิ้วเท้าคนตาย." Hocus Pocus (1993)
Tie my sash, add a dash of cologne for that smell As the pieces fall into place I'll see her crawl into placeผูกสายสะพาย\เติมกลิ่นโคโลญจ์ ข้าเห็นนางคลานในที่นี้ Anastasia (1997)
But when she laid eyes on the dashing Toninho, all of her dreams took flight."รับสมัครเชฟ" แต่พอเธอสบตาหนุ่มเปรียวโทนินโย่ ฝันของเธอก็โบยบินไปหมด Woman on Top (2000)
Now we add a dash of "cachaca," which will allow the sauce to caramelize.เหยาะบรั่นดีคาชาก้า ซึ่งจะทำให้ซ้อสเป็นสีคาราเมล Woman on Top (2000)
Sorry it's sort of slapdash.ขอโทษด้วยนะ มันอาจดูขัดๆกันอยู่บ้าง Mulan 2: The Final War (2004)
"Go forth, my son, and leave big slobbery suction rings on every dashboard you find"?"เอาเลย ลูก แปะไว้ที่หน้าปัดทุกแห่งที่เจ้าพบ"? Crash (2004)
You look dashingนายดูโก้ดีนะ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Balderdash.เบาเดอดาช เด็กผู้กำลังหาบัตรทอง Charlie and the Chocolate Factory (2005)
- Riding on the dashboard - l don't know how you did it for so many years.- ขณะนั่งไปในรถ - ฉันไม่รู้ว่านายทำได้ไง ทำอยู่ตั้งหลายปี นายคงแทบบ้าเลยนะ แองเจิล Four Brothers (2005)
You fry up the beef, add a dash of sesame oil, you boil it with soaked seaweed... fantastic!คุณทอดเนื้อ แล้วเติมน้ำมันงาด้วย แล้วคุณก็ต้มกับสาหร่ายทะเล... . Sad Movie (2005)
The remaining men will stay outside the cave and take down anyone who dashes out.พวกที่เหลือจะคอยอยู่ด้านนอก และจัดการกับคนที่หนีออกมาให้หมด Episode #1.9 (2006)
- What's goin' on? - There's the dashing prince.เกิดอะไรขึ้น มีเจ้าชายห้าวหาญ Happily N'Ever After (2006)
-My name is XiaShan -My name is XuDaShanข้าน้อยชื่อ เซี่ยชาน ส่วนข้าน้อยชื่อ ซูงชาน Fearless (2006)
He's dashing.เขามีความมั่นใจในตัวเอง Om Shanti Om (2007)
Bonyari omoidashite yo Hora boku no karadajyu egao no kimiga irukaraHora boku no karadajyu egao no kimiga irukara{\i Koizora (2007)
You're a dashing tiger...คุณแข็งแกร่งเหมือนเสือ... Unstoppable Marriage (2007)
To this day holds the Met record for the 100 meter dash.เป็นเจ้าของสถิติการวิ่ง 100 เมตร Hot Fuzz (2007)
If it doesn't, we're gonna have to make a dash for it.ถ้ามันไม่ได้ผล เราคงต้องเป็นเหยื่อล่อมันซะเอง Rogue (2007)
- Ducky! How's my dashing boy?- ไงจ้ะ ลูกชายสุดที่รัก High School Musical 2 (2007)
Gotta dash.โอ้ อิ่มจัง Cassie (2007)
Ima sugu koko wo tobidashite yukeไปยังที่ที่เธออยู่โดยไม่กางร่ม Kasa mo motazu kimi no iru basho ni Eiga: Kurosagi (2008)
Sagashidashi yakitsukuse to machikamaete iruบนพื้นดิน เราแสร้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น Chijou de bokura kizukanu furishite Eiga: Kurosagi (2008)
Mukidashi no yokubou wo kakusou to shitetaอา... Eiga: Kurosagi (2008)
Ram was about to be crowned by Dasharatha as the king and Kaikeyi went to him andพระรามกำลังจะรับมงกุฎจากท้าวทศรถ ให้ขึ้นครองราชย์ นางไกยเกษีได้เข้าเฝ้าท้าวทศรถ Sita Sings the Blues (2008)
That's what she asked for and Dasharatha was heartbroken but given that all Indian men are true to their word...นั่นเป็นสิ่งที่นางได้ขอไว้ และทำให้ท้าวทศรถตรอมใจ แต่ ชาวอินเดียทุกคน เป็นคนรักษาสัจจะ... Sita Sings the Blues (2008)
I believe you can get them dashboard size nowadays.ต่อจากนี้เราคงสบายขึ้นเยอะเลยล่ะ Episode #2.3 (2008)
In her anger, she picked up a bucket of water that stood near and dashed it over the witch, wetting her from head to foot."ด้วยความโกรธ เธอคว้าถังน้ำ "ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆสาดไปที่แม่มด "เปียกตั้งแต่หัวจดเท้า Goodbye to All That (2008)
Any one of them might dash across the street at the wrong time and get hit by a car.ใครสักคนอาจวิ่งข้ามถนน\ ผิดเวลาและถูกรถชน Samson & Delilah (2008)
Well, it is pretty strong motivation, but your commander said the dash cam only showed one attacker.อืม, ก็มีแรงจูงใจที่ดี แต่หัวหน้าคุณบอกว่าหลักฐานบอกว่าคนร้ายมีคนเดียวนะ Brothers in Arms (2008)
Well, you said the dash cam only showed one attacker.เอาเถอะ คุณบอกว่าหลักฐานบอกว่ามีคนร้ายคนเดียว Brothers in Arms (2008)
LIKE HE WAS KEEPING A PASSENGER FROM HITTING THE DASHBOARD?อะไร? เอสยูวีเล็กเป็นรถครอบครัว Normal (2008)
Lelar Dash gave birth to a daughter in delivery room Bเลลาร์ ดาชก็คลอดลูกสาว ในห้องคลอด บี You're Gonna Love Tomorrow (2008)
That was the night that Susan Delfino and Lelar Dash.นั่นเป็นคืน ที่ซูซาน เดลฟิโน และเลลาร์ ดาช You're Gonna Love Tomorrow (2008)
Maybe a dashing stepdad is just what I need.บางทีนะพ่อเลี้ยงอาจเป็นสิ่งที่ชั้นต้องการก็ได้ Bonfire of the Vanity (2008)
Would that be the echo that Foreman chose not to run with you after I dashed his new drug discovery dreams?นั่นอาจเพราะเอ็กโค่ที่โฟร์แมนเลือก ไม่ทำงานกับคุณ หลังจากที่ฉันทำลาย ความฝันที่จะพบยาชนิดใหม่ของเขา Emancipation (2008)
dash!เมอิ เร็วิๆ Akai ito (2008)
Are you a patient of Dr. Marsh's,Ms. Dashell?คุณเป็นคนไข้ของ ดร.มาร์ชรึเปล่าครับ คุณดาเชลล์ And How Does That Make You Kill? (2008)
You can go,but a word to the wise,Ms. Dashell.คุณไปได้ แต่บอกให้รู้ไว้นะครับ คุณดาเชลล์ And How Does That Make You Kill? (2008)
Mr. Dashell,I met your ex-wife earlier.คุณดาเชลล์ ผมพบอดีตภรรยาคุณก่อนหน้านี้ And How Does That Make You Kill? (2008)
We recovered your fingerprint from the file cabinet, Mr. Dashell.เราเก็บลายนิ้วมือคุณจาก ตู้เก็บเอกสารได้ คุณดาเชลล์ And How Does That Make You Kill? (2008)
This is murder, Mr. Dashell.นั่นเป็นการฆาตกรรม คุณดาเชลล์ And How Does That Make You Kill? (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dashHis record is a new world record in the 100-meter dash.
dashHe dashed the cup on the floor.
dashDo you think they'll break the 10-second barrier in the 100-meter dash?
dashAfter a mad dash down the stairway, I missed my train by a second.
dashKen dashed up the slope.
dashHe made a dash for the bus.
dashHe dashed out in confusion.
dashShe set a new Japanese record in the 100 meter dash.
dashA shooting star dashed through the sky.
dashThe waves dashed the shore.
dashHe dashed off a letter.
dashWe ran a hundred-meter dash.
dashThe man dashed the bottle against the wall.
dashI dashed out just after breakfast.
dashHe dashed out like a bullet.
dashI dashed off the report.
dashShe really cut a dash in her pink evening gown.
dashI must dash or I'll be late.
dashThey dashed water into my face.
dashHe dashed the glass to the floor.
dashA cat dashed out of the room.
dashThe waves dashed against the seawall.
dashIn a hundred meter dash she started last but soon caught up with the others.
dashShe dashed downstairs.
dashThe glass was dashed to pieces.
dashHe said he dashed this proposal off in one sitting. It's pretty sloppy.
dashHe dashed us with water.
dashAfter the rain had let up a bit, we made a dash for the car.
dashHe dashed out of the store.
dashThe waves dashed against the rocks.
dashNow that you mention it, I remember he was a dashing man. I wonder how he's doing?
dashTadashi has a soft voice.
dashThe news dashed our hopes.
dashPut a dash of brandy in my tea.
dashDon't dash off a sloppily written report filled with mistakes.
dashHe dashed to catch the last train.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้นประ[N] dashed line, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ _ _ _
สาด[V] splash, See also: lash, dash, throw, toss out, spill, sprinkle, Syn. ซัด, Example: ฝนสาดเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้จนพื้นห้องเริ่มเปียกนอง, Thai definition: ซัดน้ำไป, วักน้ำไปโดยแรง
รี่[V] go straight in, See also: make straight for, rush, approach directly in, dash directly in, Syn. ปรี่, Ant. รีรอ, Example: เมื่อเขาแกล้งเคาะตู้ เจ้าสุนัขก็จะรี่มาหาราวกับรู้ภาษา, Thai definition: อาการที่เคลื่อนเข้าไปเรื่อยไม่รีรอ
คึก[V] be in high mettle, See also: be impetuous, be wild, be high-spirited, be dashing, be fiery, Syn. คะนอง, คึกคะนอง, ลำพอง, ร่าเริง, ฮึกเฮิม, Ant. หงอย, Example: งานสงกรานต์ปีนี้รู้สึกจะคึกกว่าทุกปีที่ผ่านมา
คะนอง[ADV] impetuously, See also: wildly, spiritedly, dashingly, Syn. คึก, ลำพอง, Example: ชายชรานึกถึงครั้งที่เป็นหนุ่มแน่นและท่องเที่ยวอย่างคะนอง, Thai definition: ซึ่งแสดงอาการอย่างคึกลำพอง
คะนอง[V] be impetuous, See also: be wild, be high-spirited, be dashing, be fiery, Syn. คึก, ลำพอง, Example: ตอนยังเป็นเด็กนักเรียนเขารู้กันดีว่า ผมนั้นห่ามคะนองขนาดไหน, Thai definition: แสดงอาการร่าเริง
คะนอง[ADJ] impetuous, See also: wild, high-spirited, dashy, fiery, Syn. คึก, ลำพอง, Example: เด็กหนุ่มที่กำลังอยู่ในวัยคะนองพวกนี้ส่วนใหญ่มักชอบการกระทำที่รุนแรง, Thai definition: ซึ่งแสดงอาการคึกลำพอง
ลำพอง[ADV] impetuously, See also: wildly, spiritedly, dashily, Syn. คึก, คะนอง, ฮึกเหิม, ฮึกห้าว, Example: นักเลงเดินเข้ามาอย่างลำพองไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งนั้น, Thai definition: ซึ่งแสดงอาการอย่างคึกลำพอง
พรม[V] sprinkle, See also: spray, dash, Syn. ประพรม, โปรย, Example: เจ้าอาวาสกำลังประพรมน้ำมนตร์ให้กับผู้ที่มาทำบุญ, Thai definition: เอาน้ำประโปรยให้กระจายเป็นเม็ดเล็กๆ
พุ่ง[V] rush, See also: dash, Syn. กระโจน, โผ, ถลา, โจน, พุ่งตัว, Example: ผู้ชายคนนั้นพุ่งเข้าหาเขา จนเขาล้มลงกับพื้น, Thai definition: ส่งตัวอย่างแรงไปข้างหน้า
แพ่น[V] intrude violently, See also: rush in, dash, Example: เขาแพ่นเข้าไปถึงห้องแต่งตัวของเธอจนทำให้เธอตกใจร้องเอะอะโวยวาย, Thai definition: พรวดพราดเข้าไป
ผาดผัง[V] dash, See also: rush, move quickly, Syn. ผันผาด, Example: จระเข้ผาดผังไปในน้ำอย่างรวดเร็วดูน่ากลัว, Thai definition: ไปเร็ว, แล่นเร็ว
เร่งร้อน[V] hurry, See also: dash, rush, Syn. รีบร้อน, รุดเร่ง, Example: การจัดการภายในกรุงเทพมหานครยังไม่เข้าที่เข้าทาง จึงค่อยทำค่อยไป โดยไม่เร่งร้อน
เส้นประ[N] dash line, Ant. เส้นทึบ, Example: ขอบเขตที่ปรากฏรอบรูปภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยมจะประกอบด้วยเส้นประพร้อมด้วยลูกศรเล็กๆ ที่แต่ละมุมทั้งสี่ของรูปสี่เหลี่ยม, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นที่มีลักษณะเป็นจุดเล็กๆ เรียงต่อกัน
ตาลีตาเหลือก[V] hasten, See also: hurry, rush, make hurry, dash, scurry, speed, Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน, ตาลีตาลาน, Ant. เรื่อยๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า, Example: พวกเขาตาลีตาเหลือกหนีเสียงระเบิดที่ได้ยินมาจากด้านหลัง, Thai definition: อาการรีบร้อนลนลาน, ตื่นกลัว
ถลัน[V] dash, See also: rush, force one's way, push one's way in, enter stubbornly enter or intrude regardless of, Syn. พรวดพราด, Example: ผมผุดลุกขึ้นและถลันไปยืนประจันหน้าเขา, Thai definition: พรวดพราดเข้ามาหรือออกมาโดยไม่รั้งรอ
ถา[V] swoop down, See also: rush, hurtle, dash, fly, lurch, lunge, plunge, Syn. ถลา, โผลง, Example: ทันทีที่ผมแง้มบานมุ้งลวดออก เงาดำของมันก็ถาพรวดเดียวถึงตัวผม
รุกร้น[V] hasten, See also: hurry, rush, dash, Syn. รีบเร่ง, Thai definition: เร่งเข้าไป
รีบรุด[V] rush, See also: dash, hurry, speed, hasten, Syn. รีบ, Example: ผู้กำกับรีบรุดเดินทางไปยังสถานีตำรวจทางหลวง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องสติกเกอร์ส่วยทางหลวง, Thai definition: รีบด่วนไปทันที, รีบตะบึงไปไม่หยุดยั้ง
รุด[V] hasten, See also: dash, hurry, speed, Syn. รีบรุด, Example: สารวัตรนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรุดไปที่เกิดเหตุปล้นธนาคาร, Thai definition: ด่วนไปทันที
ยติภังค์[N] hyphen, See also: dash, a mark (-), Syn. ยัติภังค์, Example: ครูเขียนเครื่องหมายยติภังค์, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องหมายขีดสั้น - ใช้เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าพยางค์หน้ากับพยางค์หลังนั้นติดกันหรือเป็นคำเดียวกัน ตัวที่เขียนแยกนั้นจะอยู่ในบรรทัดเดียวกันหรือคนละบรรทัดก็ได้
ยัติภังค์[N] hyphen, See also: dash, Syn. ยติภังค์, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องหมายขีดสั้น - ใช้เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าพยางค์หน้ากับพยางค์หลังนั้นติดกันหรือเป็นคำเดียวกัน ตัวที่เขียนแยกนั้นจะอยู่ในบรรทัดเดียวกันหรือคนละบรรทัดก็ได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปรี่[V] rush, See also: move quickly, dash, charge, Syn. รี่เข้าใส่, วิ่งเข้าหา, พุ่งเข้าใส่, Example: เขาปรี่เข้ามาในห้อง
ซู่ๆ[ADV] sound of dashing rain, Example: เสียงฝนตกซู่ๆ สร้างบรรยากาศหนาวเหน็บและวังเวงยิ่งขึ้นอีก, Thai definition: เสียงดังอย่างเสียงฝนตกมากๆ แต่ตกไม่นาน
กราก[V] rush, See also: dash, speed, hurry, run, race, hasten, Syn. รวดเร็ว, Ant. เชื่องช้า, Example: บ๋อยที่ยืนอยู่หน้าประตูกรากเข้ามาเปิดประตูให้อย่างนอบน้อม, Thai definition: ตรงเข้าไปโดยเร็ว
กระโจมกระจาม[V] dash against, See also: rush, burst, storm, reach over, hurry, Syn. พรวดพราด, Example: โดยไม่ทันดูตาม้าตาเรือเขาก็กระโจมกระจามเปิดประตูเข้ามา, Thai definition: พรวดพราดอย่างลุกลน (เป็นคำที่ใช้ในทางที่ติ)
การกระแทก[N] bumping against, See also: dashing against, Syn. การชน, การโดน, การกระทบ, Example: การกระแทกทำให้ข้าวของเสียหาย
ขว้าง[V] pitch, See also: throw, hurl, cast, fling, dash, toss, Syn. ซัด, ขว้างปา, เขวี้ยง, เหวี่ยง, ปา, Example: นักเบสบอลคนนี้ขว้างลูกได้เก่งมาก, Thai definition: เอี้ยวตัวเบี่ยงแขนไปทางหลังแล้วซัดสิ่งที่อยู่ในมือออกไปโดยแรง
ถาโถม[V] swoop (down), See also: dash, rush in, sweep, pounce down, Syn. ถั่งโถม, Example: คลื่นค่อยๆ สงบลง แต่แล้วก็พลันถาโถมขึ้นอีกครั้งแล้วครั้งเล่า
ทื่อ[V] go straight in, See also: dash (in), rush (in), Syn. รี่เข้าใส่, ปรี่เข้าใส่, Example: สุนัขบ้าทื่อเข้าใส่เขาอย่างน่ากลัว
ปราด[V] rush, See also: dash, hasten, hurry, Syn. ปรี่, พุ่ง, Example: แมวลายตั้งท่าจะกระโจนหนีแต่แมวดำปราดเข้าขย้ำคอกดไว้และส่งเสียงขู่, Thai definition: แล่นอย่างฉับไว
ลนลาน[V] scurry, See also: hurry, dart, dash, run about hurriedly and excitedly, Syn. วุ่นวาย, ตะลีตะลาน, รน, Example: ตำรวจจับฆาตกรได้ ขณะกำลังลนลานใส่เสื้อผ้าเนื้อตัวเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือด, Thai definition: วิ่งวุ่นวาย, วุ่นไปต่างๆ, ตกใจจนทำอะไรไม่ถูก
ซัดสาด[V] swash, See also: splash, sprinkle, spill, dash, scatter, Syn. ซัด, Example: แม้หน้าต่างจะมีมุ้งลวดแต่ก็ไร้ความหมาย หากสายฝนซัดสาดเข้ามาอย่างแรง
ไม่รีบร้อน[V] do not hasten, See also: do not hurry, do not scurry, do not rush, do not dash, Syn. เรื่อยๆ, ช้าๆ, ค่อยๆ, Example: ผมไม่รีบร้อนหรอก จะมีก็แต่ผู้โดยสารคนอื่นๆ เท่านั้นที่มีอาการหงุดหงิดบ้าง
แกม[V] blend with, See also: dash, mix with, mingle with, Syn. เจือ, ปน, Example: สีม่วงของรุ้งกินน้ำเป็นสีม่วงแกมแดง
สมาร์ท[V] smart, See also: elegant, stylish, dashing, Syn. โก้, ผึ่งผาย, Example: ดวงดอมเจอชายผู้นี้ทีไรก็หวนคิดถึงคุณพจน์ ผู้ชายสูงและสมาร์ท, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จู่[v.] (jū) EN: rush ; dash ; charge   FR: se ruer
แกม[v.] (kaēm) EN: blend with ; dash ; mix with ; mingle with   FR: mêler à ; allier à ; mélangé à
คึก [v.] (kheuk ) EN: be in high mettle ; be impetuous ; be wild ; be high-spirited ; be dashing ; be fiery   
ขีด[n.] (khīt) EN: dash , hyphen   FR: trait [m]
ขีดยาว [n.] (khīt yāo) EN: dash   FR: trait [m]
เครื่องหมายเส้นปรุ [n. exp.] (khreūangmāi sen pru) EN: « ... »; dashed line   FR: « ... » ; points de suspension [mpl]
ขว้าง[v.] (khwāng) EN: throw ; cast ; toss ; fling ; pitch ; hurl ; dash   FR: lancer ; jeter ; projeter
กระแทก[v.] (krathaēk) EN: bang ; bump ; crash ; knock ; jostle ; oust ; strike ; dash ; hit ; collide ; slam   FR: heurter ; cogner
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: knock ; tamp ; pound ; ram ; drive out ; clash ; beat ; strike ; dash ; poke ; jab ; stab ; nudge   FR: battre ; frapper ; secouer ; broyer ; piler
ลำพอง[adv.] (lamphøng) EN: impetuously ; wildly ; spiritedly ; dashily   
โผ[v.] (phō) EN: rush ; dash ; fly ; swoop   FR: s'élancer ; se précipiter
พรม[v.] (phrom) EN: sprinkle ; dash   FR: asperger
พุง[v.] (phung) EN: rush ; dash   FR: bondir ; plonger
ปรี่[v.] (prī) EN: rush ; move quickly ; dash ; charge   
ร้านขายผ้า[n. exp.] (rān khāi phā) EN: haberdashery ; shop selling cloth   
เส้นประ[n.] (senpra) EN: dash line   FR: pointillé [m]
ถลัน[v.] (thalan) EN: dash ; rush ; force one's way ; push one's way in ; enter stubbornly ; intrude regardless of consequences   FR: se précipiter ; faire irruption

CMU English Pronouncing Dictionary
DASH    D AE1 SH
-DASH    D AE1 SH
--DASH    D AE1 SH
DASHES    D AE1 SH IH0 Z
DASHER    D AE1 SH ER0
DASHEL    D AE1 SH AH0 L
DASHED    D AE1 SH T
DUDASH    D AH1 D AH0 SH
DASHNAW    D AE1 SH N AO0
DASHING    D AE1 SH IH0 NG
DASHNER    D AE1 SH N ER0
DASHIKI    D AH0 SH IY1 K IY0
TADASHI    T AA2 D AA1 SH IY0
DASHELL    D AE1 SH AH0 L
SLAPDASH    S L AE1 P D AE2 SH
DASHIELL    D AE1 SH IY0 L
DASHWOOD    D AE1 SH W UH2 D
DASHVILLE    D AE1 SH V IH2 L
DASHBOARD    D AE1 SH B AO2 R D
KARDASHIAN    K AA1 D AH0 SH EY2 N
DASHBOARDS    D AE1 SH B AO2 R D Z
BALDERDASH    B AO1 L D ER0 D AE2 SH
HABERDASHERY    HH AE1 B ER0 D AE2 SH ER0 IY0
KARDASHIAN'S    K AA1 D AH0 SH EY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dash    (v) dˈæʃ (d a1 sh)
dashed    (v) dˈæʃt (d a1 sh t)
dashes    (v) dˈæʃɪz (d a1 sh i z)
dashing    (v) dˈæʃɪŋ (d a1 sh i ng)
slapdash    (j) slˈæpdæʃ (s l a1 p d a sh)
dashboard    (n) dˈæʃbɔːd (d a1 sh b oo d)
dashingly    (a) dˈæʃɪŋliː (d a1 sh i ng l ii)
balderdash    (n) bˈɔːldədæʃ (b oo1 l d @ d a sh)
dashboards    (n) dˈæʃbɔːdz (d a1 sh b oo d z)
haberdasher    (n) hˈæbədæʃər (h a1 b @ d a sh @ r)
haberdashers    (n) hˈæbədæʃəz (h a1 b @ d a sh @ z)
haberdashery    (n) hˌæbədˈæʃəriː (h a2 b @ d a1 sh @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chōng, ㄔㄨㄥ, / ] to rinse; to collide; to water; to rush; to dash (against); to wash out; to charge; highway; public road, #1,816 [Add to Longdo]
[chōng, ㄔㄨㄥ, / ] dash against, #1,816 [Add to Longdo]
全身[quán shēn, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄣ, ] whole body; em-dash, a hyphen the length of an m in current typeface, one half the Chinese dash 破折號|破折号 ──, #3,145 [Add to Longdo]
[tū, ㄊㄨ, ] to dash; to move forward quickly; to bulge; to protrude; to break through; to rush out; sudden; Taiwan pr. tu2, #4,586 [Add to Longdo]
冲刺[chōng cì, ㄔㄨㄥ ㄘˋ, / ] to sprint; to spurt; to dash; big effort, #11,984 [Add to Longdo]
坎坷[kǎn kě, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ, ] bumpy (road); rough; fig. down on one's luck; full of frustrations and dashed hopes, #12,672 [Add to Longdo]
大山[dà shān, ㄉㄚˋ ㄕㄢ, ] Dashan, Canadian celebrity in China, #12,900 [Add to Longdo]
飞奔[fēi bēn, ㄈㄟ ㄅㄣ, / ] to dash (run fast); to rush; to dart, #16,371 [Add to Longdo]
奋不顾身[fèn bù gù shēn, ㄈㄣˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ ㄕㄣ, / ] to dash ahead regardless of the danger, #22,097 [Add to Longdo]
激荡[jī dàng, ㄐㄧ ㄉㄤˋ, / ] to rage; to dash; to surge, #23,122 [Add to Longdo]
锐气[ruì qì, ㄖㄨㄟˋ ㄑㄧˋ, / ] acute spirit; dash; drive, #31,941 [Add to Longdo]
[tāo, ㄊㄠ, ] overflow; torrent-dash, #39,341 [Add to Longdo]
大暑[Dà shǔ, ㄉㄚˋ ㄕㄨˇ, ] Dashu or Great Heat, 12th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 23rd July-6th August, #71,886 [Add to Longdo]
大石桥[Dà shí qiáo, ㄉㄚˋ ㄕˊ ㄑㄧㄠˊ, / ] Great stone bridge or Dashiqiao county level city in Yingkou 營口|营口, Liaoning, #81,561 [Add to Longdo]
坎坷不平[kǎn kě bù píng, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, ] bumpy (road); pot-holed; fig. full of disappointments and dashed hopes, #92,905 [Add to Longdo]
破折号[pò zhé hào, ㄆㄛˋ ㄓㄜˊ ㄏㄠˋ, / ] dash; Chinese dash ── (punct., double the length of the western dash), #98,094 [Add to Longdo]
百米赛跑[bǎi mǐ sài pǎo, ㄅㄞˇ ㄇㄧˇ ㄙㄞˋ ㄆㄠˇ, / ] 100-meter dash, #111,101 [Add to Longdo]
大石桥市[Dà shí qiáo shì, ㄉㄚˋ ㄕˊ ㄑㄧㄠˊ ㄕˋ, / ] Great stone bridge or Dashiqiao county level city in Yingkou 營口|营口, Liaoning, #132,124 [Add to Longdo]
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] cook; dashing of water, #453,474 [Add to Longdo]
蹿房越脊[cuān fáng yuè jǐ, ㄘㄨㄢ ㄈㄤˊ ㄩㄝˋ ㄐㄧˇ, 蹿 / ] lit. to leap the house and cross the roofridge (成语 saw); dashing over rooftops (of robbers and pursuing knight-errant 俠客|侠客 in fiction), #558,019 [Add to Longdo]
[pēng, ㄆㄥ, ] noise of dashing waves, #576,627 [Add to Longdo]
[péng, ㄆㄥˊ, ] roar of dashing waves [Add to Longdo]
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] dashing of waves [Add to Longdo]
激蕩[jī dàng, ㄐㄧ ㄉㄤˋ, ] to rage; to dash; to surge; also written 激盪|激荡 [Add to Longdo]
耶律大石[Yē lǜ Dà shí, ㄧㄝ ㄌㄩˋ ㄉㄚˋ ㄕˊ, ] Yollig Taxin or Yelü Dashi (1087-1143), Chinese-educated Khitan leader, founder of Western Liao 西遼|西辽 in Central Asia [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
正しい[ただしい, tadashii] (adj) ถูกต้อง
引き出し[ひきだし, hikidashi] (n) ลิ้นชัก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出し物[だしもの, dashimono] Thai: รายการแสดง English: program (e.g. theatre)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Armaturenbrett {n} | Armaturenbretter {pl}car dashboard; dashboard | dashboards [Add to Longdo]
Farbtupfer {m}dash of colour [Add to Longdo]
seine Felle davonschwimmen sehen [übtr.]to see one's hopes dashed [Add to Longdo]
eine schneidige Figur machento cut a dash [Add to Longdo]
Gedankenstrich {m}; Strich {m}dash [Add to Longdo]
Geheimnis {n}; Rätsel {n} | Geheimnisse {pl} | in geheimnisvolles Dunkel gehüllt | etw. Geheimnisvollesmystery | mysteries | wrapped in mystery | a dash of mystery [Add to Longdo]
Geviertstrich {m}; langer Gedankenstrichem dash [Add to Longdo]
Halbgeviertstrich {m}; kurzer Gedankenstrichen dash [Add to Longdo]
Herrenartikelgeschäft {n}haberdashery [Add to Longdo]
Herrenausstatter {m}haberdasher [Add to Longdo]
Hoffnung {f} (auf) | Hoffnungen {pl} | eine schwache Hoffnung | eine Hoffnung zerstören | sich mit eitlen Hoffnungen tragen | sich Hoffnungen hingeben | unrealistische Hoffnunghope (for) | hopes | a slight hope | to dash a hope | to hug fond hopes | to cherish hopes | pie in the sky [fig.] [Add to Longdo]
Jagd {f}; Hetze {f}dash [Add to Longdo]
Kurzwaren {pl}haberdashery [Br.] [Add to Longdo]
Linie {f}; Strich {m}; Strecke {f} | Linien {pl}; Zeilen {pl} | gestrichelte Linie {f} | punktierte Linie {f}line | lines | dotted line; broken line; dashed line | broken line [Add to Longdo]
Quatsch {m}; Unsinn {m}; Quark {m}jabberwocky; balderdash; baloney; blah [Add to Longdo]
Querstrich {m}horizontal line; dash [Add to Longdo]
Schwung {m}; Elan {m}dash; elan; élan; panache [Add to Longdo]
Schwung {m}; Elan {m}dash [Add to Longdo]
etwas; ein bisschen; eine Prise; ein Spritzera dash of [Add to Longdo]
fesch {adv}dashingly [Add to Longdo]
gerastdashed [Add to Longdo]
geschmettert; zerschmettertedashed [Add to Longdo]
im Land herumziehento dash around the country [Add to Longdo]
hinunterschleudernto dashdown [Add to Longdo]
hinwerfen; mit ein paar Strichen hinwerfento dash off [Add to Longdo]
hopplahopslapdash [Add to Longdo]
losstürzen; forthetzento dash off [Add to Longdo]
rasento dash [Add to Longdo]
geschlagendashed [Add to Longdo]
schleudern; schmetternto dash [Add to Longdo]
schmetternd; zerschmetternd {adj}dashing [Add to Longdo]
schneidig; zackig {adj}dashing [Add to Longdo]
schneidigedasher [Add to Longdo]
strichpunktiertdotdashed [Add to Longdo]
vorgeschossendashed forward [Add to Longdo]
vorschießento dash forward [Add to Longdo]
vorschießenddashing forward [Add to Longdo]
zerschmetternto dash to pieces [Add to Longdo]
Punktstreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon punctatofasciatus) [zool.]dot dash butterfly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink [Add to Longdo]
お座なり;御座なり;御座成り;お座成り[おざなり, ozanari] (adj-na) perfunctory; apathetic; careless; slapdash; commonplace [Add to Longdo]
くだくだしい[, kudakudashii] (adj-i) tedious; lengthy; wordy; long-winded [Add to Longdo]
ごみ入れごみ出し;塵入れ塵出し[ごみいれごみだし, gomiiregomidashi] (exp) {comp} garbage in, garbage out [Add to Longdo]
すべり出し;滑り出し;滑出し[すべりだし, suberidashi] (n) start; beginning [Add to Longdo]
つめ見出し[つめみだし, tsumemidashi] (n) thumb index (e.g. in a dictionary) [Add to Longdo]
ぱりっと[, paritto] (adv,vs) (1) (col) dashing; classy; posh; new; modern; (2) crisp; crisply; crunchy [Add to Longdo]
エンダッシュ[, endasshu] (n) {comp} en dash [Add to Longdo]
オーダシティ;オーダスィティ(ik);オーダセティ(ik)[, o-dashitei ; o-dasuitei (ik); o-dasetei (ik)] (n) audacity [Add to Longdo]
オオスジヒメジ[, oosujihimeji] (n) dash-and-dot goatfish (Parupeneus barberinus) [Add to Longdo]
グループ見出し[グループみだし, guru-pu midashi] (n) group heading [Add to Longdo]
コダシル[, kodashiru] (n) {comp} CODASYL [Add to Longdo]
シダ植物;羊歯植物[シダしょくぶつ(シダ植物);しだしょくぶつ(羊歯植物), shida shokubutsu ( shida shokubutsu ); shidashokubutsu ( shida shokubutsu )] (n) pteridophyte (any plant of division Pteridophyta, inc. ferns and fern allies) [Add to Longdo]
スタートダッシュ[, suta-todasshu] (n) start dash [Add to Longdo]
タロ芋[タロいも, taro imo] (n) taro (Colocasia esculenta); cocoyam; dasheen [Add to Longdo]
ダーシ[, da-shi] (n) dash [Add to Longdo]
ダッシュ[, dasshu] (n,vs) dash; (P) [Add to Longdo]
ダッシュボード[, dasshubo-do] (n) dashboard; dash [Add to Longdo]
ダメ出し;駄目出し[ダメだし(ダメ出し);だめだし(駄目出し), dame dashi ( dame dashi ); damedashi ( dame dashi )] (n) (sl) judging someone (negatively) and urging them to improve; finding fault (in somebody's work) [Add to Longdo]
ツノダシ科[ツノダシか, tsunodashi ka] (n) Zanclidae (family of perciform fish whose sole member is the moorish idol) [Add to Longdo]
ツノダシ属[ツノダシぞく, tsunodashi zoku] (n) Zanclus (sole genus of the family Zanclidae containing the moorish idol as its sole extant species) [Add to Longdo]
ドットアンドダッシュバタフライフィッシュ;サンセットバタフライフィッシュ[, dottoandodasshubatafuraifisshu ; sansettobatafuraifisshu] (n) sunset butterflyfish (Chaetodon pelewensis); dot-and-dash butterflyfish [Add to Longdo]
バーミューダショーツ[, ba-myu-dasho-tsu] (n) Bermuda shorts [Add to Longdo]
バッチ見出し文書[バッチみだしぶんしょ, bacchi midashibunsho] (n) {comp} batch-header document [Add to Longdo]
ピンポンダッシュ[, pinpondasshu] (n,vs) ding-dong dash (ringing a doorbell and running away) [Add to Longdo]
ピン逃げ[ピンにげ, pin nige] (n) (obsc) (See ピンポンダッシュ) ping pong dash; ding dong dash [Add to Longdo]
プログラム終わり見出し[プログラムおわりみだし, puroguramu owarimidashi] (n) {comp} end program header [Add to Longdo]
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] (n) {comp} beginning-of-volume label; volume (header) label; volume header [Add to Longdo]
マクロ呼出し[マクロよびだし, makuro yobidashi] (n) {comp} macro call [Add to Longdo]
引き出し(P);引出し(P);抽き出し;抽出し;抽斗(oK)[ひきだし, hikidashi] (n) (1) drawer; (2) withdrawal; drawing out; (P) [Add to Longdo]
隠し引き出し[かくしひきだし, kakushihikidashi] (n) secret withdrawal; (P) [Add to Longdo]
英姿颯爽[えいしさっそう, eishisassou] (adj-t,adv-to) (arch) cutting a fine (dashing, gallant, noble) figure [Add to Longdo]
煙り出し[けむりだし, kemuridashi] (n) chimney [Add to Longdo]
煙出し;烟出し[けむだし, kemudashi] (n) chimney [Add to Longdo]
艶出し;つや出し[つやだし, tsuyadashi] (n,vs) burnishing; glazing; polishing [Add to Longdo]
艶出し加工[つやだしかこう, tsuyadashikakou] (n) adding luster; adding lustre [Add to Longdo]
塩出し[しおだし, shiodashi] (n,vs) desalinating with water [Add to Longdo]
押し出し(P);押出し[おしだし, oshidashi] (n) (1) pushing something out; presence; (2) appearance; (3) run walked in (baseball); (4) pushing one's opponent out by pressing one's hands up against them (sumo); (P) [Add to Longdo]
押出業者[おしだしぎょうしゃ, oshidashigyousha] (n) extruder [Add to Longdo]
下し[くだし, kudashi] (n) evacuation; purgation [Add to Longdo]
下し薬[くだしぐすり, kudashigusuri] (n) laxative [Add to Longdo]
下手出し投げ[したてだしなげ, shitatedashinage] (n) pulling underarm throw (sumo) [Add to Longdo]
下文[くだしぶみ, kudashibumi] (n) edict from a senior official in government or military which had the status of a binding official document [Add to Longdo]
歌い出し[うたいだし, utaidashi] (n) first line (of a poem); first bars (of a melody) [Add to Longdo]
芽出し[めだし, medashi] (n) sprouting; sprout [Add to Longdo]
外出し[そとだし, sotodashi] (n) extravaginal ejaculation [Add to Longdo]
蓋し[けだし, kedashi] (adv) perhaps; probably [Add to Longdo]
格納メッセージ取出し[かくのうメッセージとりだし, kakunou messe-ji toridashi] (n) {comp} stored message fetching; MS [Add to Longdo]
角出[つのだし;ツノダシ, tsunodashi ; tsunodashi] (n) (uk) moorish idol (Zanclus cornutus, species of Indo-Pacific perciform fish) [Add to Longdo]
割り出し;割出し[わりだし, waridashi] (n) upper-arm force out (sumo) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バッチ見出し文書[ばっちみだしぶんしょ, bacchimidashibunsho] batch-header document [Add to Longdo]
プログラム終わり見出し[プログラムおわりみだし, puroguramu owarimidashi] end program header [Add to Longdo]
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
マクロ呼出し[マクロよびだし, makuro yobidashi] macro call [Add to Longdo]
格納メッセージ取出し[かくのうメッセージとりだし, kakunou messe-ji toridashi] stored message fetching, MS [Add to Longdo]
関数呼び出し[かんすうよびだし, kansuuyobidashi] function call [Add to Longdo]
繰出し孔[くりだしこう, kuridashikou] feed hole, sprocket hole [Add to Longdo]
繰出し孔トラック[くりだしこうトラック, kuridashikou torakku] feed track, sprocket track [Add to Longdo]
繰出し孔ピッチ[くりだしこうピッチ, kuridashikou picchi] feed pitch [Add to Longdo]
見出し[みだし, midashi] heading, caption, subtitle, index [Add to Longdo]
見出しラベル[みだしラベル, midashi raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
見出しレコード[みだしレコード, midashi reko-do] header record [Add to Longdo]
見出し語[みだしご, midashigo] title word, keyword [Add to Longdo]
呼び出し[よびだし, yobidashi] call [Add to Longdo]
呼び出し時間[よびだしじかん, yobidashijikan] access time [Add to Longdo]
呼び出し法[よびだしほう, yobidashihou] access mode [Add to Longdo]
呼び出し命令[よびだしめいれい, yobidashimeirei] call instruction [Add to Longdo]
呼出し[よびだし, yobidashi] calling [Add to Longdo]
呼出し列[よびだしれつ, yobidashiretsu] calling sequence [Add to Longdo]
呼出側[よびだしがわ, yobidashigawa] calling side [Add to Longdo]
後入れ先出し[あといれさきだし, atoiresakidashi] Last-In First-Out, LIFO [Add to Longdo]
後入れ先出しリスト[あといれさきだしリスト, atoiresakidashi risuto] pushdown list, (pushdown) stack [Add to Longdo]
後入れ先出し記憶装置[あといれさきだしきおくそうち, atoiresakidashikiokusouchi] pushdown storage, stack (storage) [Add to Longdo]
構造体取出し[こうぞうたいとりだし, kouzoutaitoridashi] structure retrieval [Add to Longdo]
再帰呼び出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] recursive call [Add to Longdo]
再帰呼出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] recursive (function) call [Add to Longdo]
参照呼び出し[さんしょうよびだし, sanshouyobidashi] reference (function) call [Add to Longdo]
自動呼び出し[じどうよびだし, jidouyobidashi] auto-call, automatic calling (e.g. in data network) [Add to Longdo]
自動呼び出し装置[じどうよびだしそうち, jidouyobidashisouchi] automatic calling unit, ACU [Add to Longdo]
自動呼出し[じどうよびだし, jidouyobidashi] automatic calling (e.g. in data network) [Add to Longdo]
自動呼出し装置[じどうよびだしそうち, jidouyobidashisouchi] automatic calling unit, ACU [Add to Longdo]
取り出しボタン[とりだしボタン, toridashi botan] load, eject button [Add to Longdo]
取り出し制限[とりだしせいげん, toridashiseigen] fetch-restrictions [Add to Longdo]
取り出し抽象操作[とりだしちゅうしょうそうさ, toridashichuushousousa] fetch abstract-operation [Add to Longdo]
手動呼出し[しゅどうよびだし, shudouyobidashi] manual calling (e.g. in data network) [Add to Longdo]
出し入れ可能媒体[だしいれかのうばいたい, dashiirekanoubaitai] removable media [Add to Longdo]
順呼出し[じゅんよびだし, junyobidashi] sequential access [Add to Longdo]
状態見出し語[じょうたいみだしご, joutaimidashigo] status keyword [Add to Longdo]
節の見出し[せつのみだし, setsunomidashi] section header [Add to Longdo]
先入れ先出し[さきいれさきだし, sakiiresakidashi] First-In First-Out, FIFO [Add to Longdo]
先入れ先出しリスト[さきいれさきだしリスト, sakiiresakidashi risuto] queue, pushup list [Add to Longdo]
先入れ先出し記憶装置[さきいれさきだしきおくそうち, sakiiresakidashikiokusouchi] pushup storage [Add to Longdo]
打診[だしん, dashin] probe [Add to Longdo]
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] probe origin authentication [Add to Longdo]
短縮アドレス呼出し[たんしゅくアドレスよびだし, tanshuku adoresu yobidashi] abbreviated address calling [Add to Longdo]
段落の見出し[だんらくのみだし, danrakunomidashi] paragraph header [Add to Longdo]
張出し[はりだし, haridashi] overhang [Add to Longdo]
直接呼出し機能[ちょくせつよびだしきのう, chokusetsuyobidashikinou] direct call facility [Add to Longdo]
動的呼出し[どうてきよびだし, doutekiyobidashi] dynamic access [Add to Longdo]
読み出し[よみだし, yomidashi] reading, readout [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
但し[ただし, tadashi] -aber, -jedoch [Add to Longdo]
但し書き[ただしがき, tadashigaki] (schriftlicher) Vorbehalt, Bedingung [Add to Longdo]
口出し[くちだし, kuchidashi] hineinreden, sich_einmischen [Add to Longdo]
堀り出し物[ほりだしもの, horidashimono] guter_Fund, guter_Kauf [Add to Longdo]
引出し[ひきだし, hikidashi] Schublade, Schubfach [Add to Longdo]
打診[だしん, dashin] Perkussion, das_Beklopfen, das_Sondieren [Add to Longdo]
正しい[ただしい, tadashii] richtig, gerecht [Add to Longdo]
炊き出し[たきだし, takidashi] Austeilung_von_Lebensmitteln [Add to Longdo]
炊出し[たきだし, takidashi] Austeilung_von_Lebensmitteln [Add to Longdo]
甚だしい[はなはだしい, hanahadashii] hoechst, aeusserst, ausserordentlich, ungemein, ungewoehnlich [Add to Longdo]
礼儀正しい[れいぎただしい, reigitadashii] hoeflich [Add to Longdo]
見出し[みだし, midashi] Ueberschrift, Schlagzeile [Add to Longdo]
隠し引き出し[かくしひきだし, kakushihikidashi] Geheimfach [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dash \Dash\ (d[a^]sh), v. t. [imp. & p. p. {Dashed}; p. pr. &
   vb. n. {Dashing}.] [Of. Scand. origin; cf. Dan daske to beat,
   strike, Sw. & Icel. daska, Dan. & Sw. dask blow.]
   1. To throw with violence or haste; to cause to strike
    violently or hastily; -- often used with against.
    [1913 Webster]
 
       If you dash a stone against a stone in the botton of
       the water, it maketh a sound.     --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To break, as by throwing or by collision; to shatter; to
    crust; to frustrate; to ruin.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt dash them in pieces like a potter's
       vessel.                --Ps. ii. 9.
    [1913 Webster]
 
       A brave vessel, . . .
       Dashed all to pieces.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To perplex and dash
       Maturest counsels.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To put to shame; to confound; to confuse; to abash; to
    depress. --South.
    [1913 Webster]
 
       Dash the proud gamester in his gilded car. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To throw in or on in a rapid, careless manner; to mix,
    reduce, or adulterate, by throwing in something of an
    inferior quality; to overspread partially; to bespatter;
    to touch here and there; as, to dash wine with water; to
    dash paint upon a picture.
    [1913 Webster]
 
       I take care to dash the character with such
       particular circumstance as may prevent ill-natured
       applications.             --Addison.
    [1913 Webster]
 
       The very source and fount of day
       Is dashed with wandering isles of night. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   5. To form or sketch rapidly or carelessly; to execute
    rapidly, or with careless haste; -- with off; as, to dash
    off a review or sermon.
    [1913 Webster]
 
   6. To erase by a stroke; to strike out; knock out; -- with
    out; as, to dash out a word.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dash \Dash\, v. i.
   To rush with violence; to move impetuously; to strike
   violently; as, the waves dash upon rocks.
   [1913 Webster]
 
      [He] dashed through thick and thin.   --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      On each hand the gushing waters play,
      And down the rough cascade all dashing fall. --Thomson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dash \Dash\, n.
   1. Violent striking together of two bodies; collision; crash.
    [1913 Webster]
 
   2. A sudden check; abashment; frustration; ruin; as, his
    hopes received a dash.
    [1913 Webster]
 
   3. A slight admixture, infusion, or adulteration; a partial
    overspreading; as, wine with a dash of water; red with a
    dash of purple.
    [1913 Webster]
 
       Innocence when it has in it a dash of folly.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. A rapid movement, esp. one of short duration; a quick
    stroke or blow; a sudden onset or rush; as, a bold dash at
    the enemy; a dash of rain.
    [1913 Webster]
 
       She takes upon her bravely at first dash. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Energy in style or action; animation; spirit.
    [1913 Webster]
 
   6. A vain show; a blustering parade; a flourish; as, to make
    or cut a great dash. [Low]
    [1913 Webster]
 
   7. (Punctuation) A mark or line [--], in writing or printing,
    denoting a sudden break, stop, or transition in a
    sentence, or an abrupt change in its construction, a long
    or significant pause, or an unexpected or epigrammatic
    turn of sentiment. Dashes are also sometimes used instead
    of marks or parenthesis. --John Wilson.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mus.)
    (a) The sign of staccato, a small mark [?] denoting that
      the note over which it is placed is to be performed in
      a short, distinct manner.
    (b) The line drawn through a figure in the thorough bass,
      as a direction to raise the interval a semitone.
      [1913 Webster]
 
   9. (Racing) A short, spirited effort or trial of speed upon a
    race course; -- used in horse racing, when a single trial
    constitutes the race.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top