ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

small amount

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -small amount-, *small amount*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
12 hours or so. He said they had poison gas... they secrete in small amounts.ประมาณ 12 ชั่วโมง เขาว่ามันมีแก๊สพิษ Signs (2002)
You think 300 dollars is a small amount?แกคิดว่า 300 ดอลลาร์นี่มันมีค่าน้อยรึไง Bomui walcheu (2006)
Only a small amount.เล็กน้อยน่ะ No Regret (2006)
Just a small amount of my blood Could help to heal him.แค่เลือดนิดหน่อยจากฉัน ก็ช่วยรักษาเขาได้ Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)
Is $100 a small amount?เราจะทำไงได้ล่ะ ก้มันเป้นความสุขของแม่น่ะ First Cup (2007)
He was arrested for having a small amount of marijuana in his car, not in the school.เขาถูกจับกุมในข้อหา มีกัญชานิดหน่อยไว้ในครอบครอง ในรถของเขา ไม่ใช่ในโรงเรียนค่ะ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
We're only talking about a small amount that's missing...เราพูดถึงจำนวนระเบิดที่ไม่มากนัก ที่หายไป... Eagle Eye (2008)
Ipecac syrup and a small amount of peyote.สมุนไพรที่ทำให้อาเจียนกับหลอนประสาท I Don't Wanna Know (2008)
This is enough to set off a small amount of C-4.นี่เพียงพอสำหรับทำระเบิดซีโฟร์ขนาดย่อมเลยนะ Bombshell (2008)
She had a small amount of zolpidem in her system, but that stuff's in most over-the-counter sleep aids these daysมียานอนหลับโซลพิเดม ตกค้างอยู่ในร่างกายเล็กน้อย แต่ทุกวันนี้ยานั่นเป็นยาช่วยให้หลับ ที่ซื้อขายกันได้โดยตรง Art Imitates Life (2008)
A relatively small amount, 68 million.หายไปประมาณ 68 ล้าน The Dark Knight (2008)
You... you can't buy it with that small amount of money!ใช่ๆ Goemon (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
small amountHe was able to get along on the small amount of money.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิดเดียว[adv ] (nit dīo) EN: a little bit ; a little ; just a bit ; a very small amount   FR: un tout petit peu

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちっとやそっと[, chittoyasotto] (exp) small amount; bit; smidgen [Add to Longdo]
一掬[いっきく, ikkiku] (n) small amount [Add to Longdo]
一挙手一投足[いっきょしゅいっとうそく, ikkyoshuittousoku] (n) slight effort; least trouble; small amount of work [Add to Longdo]
一銭[いっせん, issen] (n) one-hundredth of a yen; small amount of money [Add to Longdo]
一息[ひといき, hitoiki] (n,adj-no) (1) one breath; pause; rest; (2) one go (i.e. in a short time); (3) small amount of effort [Add to Longdo]
一歩[いっぽ, ippo] (n-adv,n-t) (1) (a) step; (2) level; stage; (3) small degree; small amount; (P) [Add to Longdo]
尺縑;尺けん[せっけん, sekken] (n) (1) small amount of silk (i.e. only one foot of cloth); (2) unimportant painting; trivial work of art [Add to Longdo]
小出し[こだし, kodashi] (n) (apportioning) in small amounts [Add to Longdo]
少雨[しょうう, shouu] (n) (See 小雨) small amount of rainfall; (a) light rainfall [Add to Longdo]
低額[ていがく, teigaku] (n) small amount [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top