Search result for

ฟาด

(49 entries)
(0.0058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟาด-, *ฟาด*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟาด    [V] thrash, See also: strike, beat, whip, flog, lash, Syn. ตี, หวด, Example: พ่อเอาไม้ตะพดฟาดลงบนร่างกายของเขาหลายๆ ครั้งติดกัน, Thai definition: หวดหรือเหวี่ยงลงไปอย่างเต็มกำลัง
ฟาด    [V] get, See also: obtain, acquire, Example: เขาเขียนนิยายสองสามเรื่องลงในหนังสือรายปักษ์ ฟาดค่าเรื่องไปตอนละพันสองพัน, Thai definition: ไดัรับ, Notes: (แสลง)
ฟาดฟัน    [V] fight, See also: struggle, Syn. ต่อสู้, สู้, Example: มิตรแท้แม้เคยอยู่ร่วมกันก็สามารถฟาดฟันกันได้, Thai definition: ต่อสู้หรือแข่งขันกันเพื่อให้รู้แพ้รู้ชนะกันไป
ฟาดหัว    [V] bribe, See also: buy over, buy off, Example: ทางการไม่มีวันจะเอาเขาไปเป็นทหารได้ เพราะแม่เขาเอาเงินฟาดหัวไปแล้วหมื่นห้า, Thai definition: ให้สินบนหรือติดสินบนเพื่อจูงใจใหผู้นั้นกระทำหรือไม่กระทำ, Notes: (ปาก)
ฟาดหัว    [V] give with insulting intention, Example: เธอก็ฟาดหัวมันไปสักพัน มันจะได้ไม่ต้องมาตอแยกับเธอและลูกๆ ของเธออีก, Thai definition: ให้เพื่อตัดความรำคาญ, ให้เพราะดูถูก, Notes: (ปาก)
ฟาดเคราะห์    [V] drive off bad luck, See also: dispel misfortune, Example: เธอฟาดเคราะห์ไปด้วยเงิน 20,000 บาทเชียวหรือ เฮ้อ! ฉันเสียดายแทนจริงๆ, Thai definition: ตัดใจยอมเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเพื่อให้หมดเคราะห์, สละสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เคราะห์สูญหายไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟาดก. หวด, เหวี่ยง, เช่น ฟาดด้วยไม้เรียว ฟาดผ้า จระเข้ฟาดหาง
ฟาดกินอย่างเต็มที่ เช่น ฟาดข้าวเสีย ๓ ชาม.
ฟาดหัวก. ให้เพื่อตัดความรำคาญเป็นต้น, ให้เพราะดูถูก, เช่น เอาเงินฟาดหัวไป.
ฟาดหัวฟาดหางก. อาละวาด.
ฟาดเคราะห์ก. ทำพิธีปัดสิ่งชั่วร้ายให้ไปจากตัว, สละสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เคราะห์สูญหายไป
ฟาดเคราะห์ตัดใจยอมเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเพื่อให้หมดเคราะห์ หรือตัดใจคิดว่าสิ่งที่เสียไปแล้วเป็นการทำให้หมดเคราะห์ ในความเช่น นึกว่าฟาดเคราะห์.
ผ่าฟาดฟันลงไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟาด[v.] (fāt) EN: thrash ; strike ; beat ; whip ; flog ; lash ; knock ; hit   FR: battre ; frapper
ฟาด[v.] (fāt) EN: eat up ; embezzle   
ฟาดฟัน[v.] (fātfan) EN: fight ; struggle   
ฟาดหัว[v. exp.] (fāt hūa) EN: bribe ; buy over ; buy off   
ฟาดหัว[v. exp.] (fāt hūa) EN: give with insulting intention   
ฟาดเคราะห์[v. exp.] (fāt khrǿ) EN: drive off bad luck ; dispel misfortune   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bang    [VT] ตีอย่างแรง, See also: ฟาด, Syn. whack, slam
belt    [VT] ฟาด (ไม่เป็นทางการ), See also: โบยด้วยเข็มขัด, ใช้เข็มขัดตี (หวด, โบย), Syn. slap, thump
beat against    [PHRV] ฟาด, See also: ตีซ้ำๆที่, กระแทก, (ฝน)กระทบ, Syn. knock against
crush in    [PHRV] กระแทก, See also: ฟาด, ชน, Syn. crowd in
flog someone to death    [IDM] โบยจนตาย, See also: ฟาดจนตาย
drub    [VT] ตี, See also: ฟาด, หวด, ซัด, Syn. beat, batter, buffet
flick    [VT] หวด (ด้วยแส่, มือ), See also: ฟาด, ดีด, ตี, Syn. strike, hit, flip
hit back    [PHRV] ตีกลับ, See also: ฟาดกลับ, ชกกลับ, ต่อยกลับ, ตบกลับ, Syn. strike back
tan someone's hide    [IDM] ฟาด (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตี
lash    [VT] เฆี่ยน, See also: ฟาด, ตี, หวด, โบย, Syn. beat, hit, strike

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
found(เฟาดฺ) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ find. adj. ซึ่งติดตั้งเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ,v. ก่อตั้ง,สร้าง,หลอมหล่อ,หลอม,หล่อ n. สิ่งที่ติดตั้งเพิ่มเติมโดยไม่คิดมูลค่าเพิ่มเติม.
foundling(เฟาดฺ'ลิง) n. ทารกที่ถูกทอดทิ้ง
hew(ฮิว) vt.,vi. ผ่า,ฟัน,ตี,แทง,สับ,ตัด,โค่น,ฟาดฟัน
hewn(ฮูน) adj. ซึ่งถูกโค่น,ซึ่งถูกฟาดฟัน
overhand(โอ'เวอะแฮนดฺ) adj.,adv. ข้ามไหล่,ลงมาจากข้างบน,ฟาดลงมา,จากบนสู่ล่าง n. การส่งข้ามไหล่,การฟาดลงมา,การเย็บขอบ.
profound(พระเฟาดฺ') adj. ลึกซึ้ง,ล้ำลึก,สุดซึ้ง,สนิท,แน่นแฟ้น,ถ้วนทั่ว,ต่ำ. n. ทะเลลึก,มหาสมุทร,ความลึก,ความล้ำลึก., See also: profoundness n., Syn. intense
smite(สไมทฺ) {smote,smitten,/smote,smiting,smites} vt.,vi. ตี (ตบ,ต่อย,ฟาด,ฟัน) อย่างแรง,ทำลายยับเยิน,ทำให้พ่ายแพ้,มีผลร้าย,มีผลกระทบต่อจิตใจ,ทำให้หลงรัก,ปรากฎแก่, -Id. (smite hip and thight โจมตีอย่างไร้ปรานีเอาชนะ), See also: smiter n.
thrash(แธรช) vt.,n. (การ) เฆี่ยน,หวด,โบย,ฟาด,ทำให้ปราชัยอย่างสิ้นเชิง,ตีพ่ายแพ้,ยกขาขึ้นลงอย่างรวดเร็ว (ในการว่ายน้ำ) ,แกว่งไปมาอย่างแรง,กวัดแกว่ง,เซไปมาอย่างแรง,นวดข้าว, See also: thrasher n., Syn. beat,flog,flail
thresh(เธรช) vt.,vi.,n. (การ) ฟาดข้าว,นวดข้าว,หวด,เฆี่ยน. -Phr. (thresh out (over) พูดอย่างรุนแรงให้เข้าใจหรือตัดสินใจ)
thwack(ธแวค) vt.,n. (การ) หวด,ฟาด,เฆี่ยน, See also: thwacker n.

English-Thai: Nontri Dictionary
beat(vt) ตี,ตบ,ทุบ,เฆี่ยน,หวด,ฟาด,ซัด,ปราบ,ชนะ
flip(n) การดีด,การกระตุก,การบิด,การหยิก,การฟาด,การหวด,การสะบัด
flip(vt) ดีด,กระตุก,บิดหู,หยิก,หวด,ฟาด,เหวี่ยง,สะบัด
flog(vt) เฆี่ยน,โบย,ตี,ฟาด,หวด
hack(vt) ตัด,ฟัน,สับ,ฟาด(แข้ง)
lash(n) แส้,การเฆี่ยน,ขนตา,การหวด,การตี,การฟาด,การเล่นงาน
lash(vt) เฆี่ยน,หวด,ลงแส้,ฟาด,ตี,ซัด,สะบัด,โบย
overhand(adj,adv) ลงมาจากข้างบน,ยกแขนขึ้น,ฟาด,ตบลูก,ข้ามไหล่
smite(vt) เฆี่ยนตี,ทุบตี,ฟาด,ต่อย,ตบ,ทำโทษ
thrash(vt) นวด(ข้าว),เฆี่ยน,ฟาด,โบย,ตี,ขบ(ปัญหา),หวด

Are you satisfied with the result?

Go to Top