ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การขว้าง

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การขว้าง-, *การขว้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การขว้าง[N] throwing, See also: cast, fling, Syn. การโยน, การปา, Example: การขว้างปาสิ่งของของผู้ชุมนุมประท้วงก่อให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สินอย่างมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Matt, marching's hard, okay? It's not like throwing some football.แมตต์ การเดินสวนสนามมันยากนะ มันไม่เหมือนการขว้างลูกฟุตบอลนะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
The best thing to throw... is a fluorescent light bulb.สิ่งที่ดีที่สุดคือการขว้าง หลอดไฟ Art of Fighting (2006)
If we're throwing due process out the window, who do you think did it?ถ้าเรากำลังดำเนินการขว้างปาออกจากหน้าต่างนี้ คุณที่คิดได้หรือไม่ Justice (2009)
- Totally. Yeah...นั่นเป็นการขว้างลูกไปในแดนคู่แข่ง The Cornhusker Vortex (2009)
We have prayed and chanted to make contact with the divine.โดยการขว้างปาสวิทช์ Is There a Creator? (2010)
Space turns into time and time into space as both become twisted around the cylinder.การขว้างที่เกือบความเร็วของแสง อวกาศกลายเป็นเวลา และเวลาลงในช่องว่าง Is Time Travel Possible? (2010)
I would sit there, throwing pebbles into it and trying desperately to hear a faint splash of water.ที่จะลองและเห็น สิ่งที่วางอยู่ที่ด้านล่าง ผมจะนั่งมีการขว้าง ปาก้อนหินเป็นมัน The Riddle of Black Holes (2010)
The Ngbaka are masters of the throwing knife.เผ่าอัมบาการ์ เชี่ยวชาญการขว้างมีดสั้น Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
And one more of me just throwing her over.และอีกหนึ่งของฉันเป็นเพียงแค่การขว้างปาของเธอมากกว่า We Bought a Zoo (2011)
And so now I have to repay you by getting stoned?และอื่น ๆ ตอนนี้ฉันมีเพื่อตอบแทนคุณ โดยการขว้างด้วยก้อนหิน? Disconnect (2012)
He goes around throwing your name.เขาเดินไปรอบ ๆ การขว้างปาของคุณ ชื่อ. The Iceman (2012)
By all accounts, he had a wicked curveball.เกี่ยวกัลเรื่องทั้งหมด เขามีการขว้างลูกโค้งสุดเจ๋ง C.O.D. (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ball[N] การขว้างบอล
cast[N] การโยน, See also: การขว้าง, Syn. throwing
pitch[N] การขว้าง, See also: การทอย, การโยน, การเหวี่ยง, Syn. cast, heave, toss
throw[N] การขว้าง, See also: การโยน, การปา, Syn. toss

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
casting(แคส'ทิง) n. กระบวนการหล่อ,สิ่งที่ถูกหล่อออกมา,การขว้าง,การโยน,การกำหนดบท,การทอดแห,, Syn. hurl
cockshyn. การขว้างอาวุธเข้าเป้า
flirt(เฟลิร์ท) vi. จีบ,พูดจาเกี้ยว,เล่นรัก,ทำเล่น ๆ ,เคลื่อนอย่างกระตุกหรือสั่น สะบัด,โบก vt. โยนทิ้ง,สะบัด,ทิ้ง,ดีดทิ้ง,แกว่ง,โบก,กระดิก n. การขว้างทิ้ง,การกระตุก,การโถม,การพุ่ง., See also: flirtingly adv., Syn. toy,trifle
hurl(เฮิร์ล) vt. ขว้าง,เหวี่ยง,ปา,โยน,สลัด,ดีด,ร้องเสียงดัง vi. ขว้าง (อาวุธ) -n. การขว้าง,การเหวี่ยง, Syn. propel,fling,heave
hurling(เฮอ'ลิง) n. การขว้าง,การเหวี่ยง,กีฬาไอริชที่คล้ายฮอกกี้
jaculatevt. ขว้าง,พุ่ง, See also: jaculation n. การขว้าง,การพุ่ง
put(พูท) vt. วาง,ใส่,จัด,จัดให้มี,บรรจุ,เคลื่อน,ย้าย,บอก,แจ้ง,บรรยาย,แปล,เสนอ,แนะนำ,ยื่น,จัดเก็บ (ภาษี) ,ลงทุน,ประมาณ,ประเมิน,กะ, (พนัน) ขันต่อ,ผลัก,ขว้าง. vi. แล่น (เรือ) ,ออกเดินทาง vt.,vi.,n. (การ) ตีลูกกอล์ฟลงหลุมเบา ๆ ด้วยไม้ตีเรียกว่าputter n. การขว้าง,การเหวี่ยง,สัญยาที่เปิดโอกาสให้ขายของได้จำนวนหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้

English-Thai: Nontri Dictionary
cast(n) รูปหล่อ,การขว้าง,การเลือกตัวละคร,การทอดลูกเต๋า,การคำนวณ
casting(n) การโยน,การทอดแห,การขว้าง,การหล่อ,การเลือกนักแสดง
fling(n) การขว้าง,การทุ่ม,การเหวี่ยง,การกระโดด,การทอดลูกเต๋า
hit(n) การตี,การชน,การขว้างปา,การทำร้าย,การปะทะ
hurtle(n) การทุ่ม,การขว้าง,การโยน,การกระทบ,การชน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top