ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-dash-

D AE1 SH   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dash, *dash*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dash[N] การชนหรือตีอย่างรุนแรง, See also: การกระแทก, การฟาด, การทำให้แตก, การตี, การขว้าง, Syn. hit, hurl, slam, smash, strike, throw, slog
dash[N] การโผเข้าไปอย่างรวดเร็ว, See also: การเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็ว, การพุ่งไปข้างหน้า, การถลาเข้าใส่, การโถมเข้าใส่, Syn. bolt, dart, run, rush, speed, sprint
dash[N] การวิ่งแข่งระยะสั้น (ทางกีฬา), See also: การแข่งขันวิ่ง, Syn. race, sprint
dash[N] ความกระฉับกระเฉง, See also: ความกระตือรือร้น, ความคล่องแคล่ว, ความห้าวหาญ, ความฮึกเหิม, Syn. animation, elan, enthusiasm, energy, exuberance, flair, life, nimbleness, Ant. listlessness, sluggishness, torpor
dash[N] เครื่องหมายขีดคั่นระหว่างพยางค์ คำ วลี หรือประโยค (ทางไวยากรณ์), See also: เครื่องหมายขีด, เครื่องหมาย - หน้าหรือหลังพยางค์, เครื่องหมายวรรคตอน, Syn. stroke, line
dash[VT] ชนหรือตีอย่างรุนแรง, See also: ทุบ, ตี, ต่อย, ขว้าง, โยน, กระแทก, ฟาด, Syn. fling, hit, hurl, slam, smash, strike, throw
dash[VT] ทำลาย, See also: ลบล้าง, ทำให้ตกต่ำ, ทำให้เสียหาย, Syn. destroy, break, foil, frustate, ruin, spoil, damage
dash[VT] ทำให้ผิดหวัง, See also: ทำให้เสียกำลังใจ, ทำให้เสียใจ, ทำให้ไม่สมหวัง, Syn. dampen, depress, disappoint, discourage, disspirit, Ant. courage, inspirit, hearten, support
dash[VT] ผสมอีกเล็กน้อย, See also: เจือ, Syn. adulterate, mix
dash[VT] โผเข้าไปอย่างรวดเร็ว, See also: เคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็ว, โถม, ถลา, ปราด, ปรี่, พุ่งชน, พุ่งไปอย่างเร็ว, Syn. bolt, bound, dart, race, run, rush, scoot, scud, speed, Ant. linger

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dash(แดช) {dashed,dashing,dashes} vt. กระแทก,ทุบแตก,ชน,สาดอย่างแรง,ผสมหรือเจือปน,ทำลาย,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้เสร็จโดยเร็ว vi. กระแทก,ชน,โถมเข้าไป,พุ่งเข้าชน,พุ่งไปอย่างรวดเร็ว n. การสาดน้ำ,เสียงสาดน้ำ,ปริมาณน้อย ๆ ที่ผสมเข้าสิ่งอื่น,เครื่องหมาย (๛) ,ข

English-Thai: Nontri Dictionary
dash(n) การรีบไป,การสาดน้ำ,เครื่องหมายขีดยาว,ความหรูหรา,ความห้าวหาญ
dash(vi) รีบไป,เผ่น,โผ,โฉบ,พุ่ง,โถม,ชน,กระแทก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dash๑. ผนังห้องเครื่อง ๒. แผงหน้าปัด [มีความหมายเหมือนกับ dashboard; instrument panel] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dash it, look.โอ้ แย่จัง! ดูสิ Rebecca (1940)
"dash 2-5-9... dash 6."- 259 - 6" Spies Like Us (1985)
"dash 8-8-3... dash 5, dash 3."- 3" SAC-Com เตือนการโจมตี จากเอเชียกลาง ของสหภาพโซเวียต แก้ไขคำเตือนของ SAC เป็นการเตือนผิดพลาด เป็นเวลา 10 นาที Spies Like Us (1985)
Add a dash of pox and a dead man's toe."ใส่ผงแผลผุพอง และนิ้วเท้าคนตาย." Hocus Pocus (1993)
Tie my sash, add a dash of cologne for that smell As the pieces fall into place I'll see her crawl into placeผูกสายสะพาย\เติมกลิ่นโคโลญจ์ ข้าเห็นนางคลานในที่นี้ Anastasia (1997)
But when she laid eyes on the dashing Toninho, all of her dreams took flight."รับสมัครเชฟ" แต่พอเธอสบตาหนุ่มเปรียวโทนินโย่ ฝันของเธอก็โบยบินไปหมด Woman on Top (2000)
Now we add a dash of "cachaca," which will allow the sauce to caramelize.เหยาะบรั่นดีคาชาก้า ซึ่งจะทำให้ซ้อสเป็นสีคาราเมล Woman on Top (2000)
"Go forth, my son, and leave big slobbery suction rings on every dashboard you find"?"เอาเลย ลูก แปะไว้ที่หน้าปัดทุกแห่งที่เจ้าพบ"? Crash (2004)
You look dashingนายดูโก้ดีนะ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
- Riding on the dashboard - l don't know how you did it for so many years.- ขณะนั่งไปในรถ - ฉันไม่รู้ว่านายทำได้ไง ทำอยู่ตั้งหลายปี นายคงแทบบ้าเลยนะ แองเจิล Four Brothers (2005)
You fry up the beef, add a dash of sesame oil, you boil it with soaked seaweed... fantastic!คุณทอดเนื้อ แล้วเติมน้ำมันงาด้วย แล้วคุณก็ต้มกับสาหร่ายทะเล... . Sad Movie (2005)
The remaining men will stay outside the cave and take down anyone who dashes out.พวกที่เหลือจะคอยอยู่ด้านนอก และจัดการกับคนที่หนีออกมาให้หมด Episode #1.9 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dashHis record is a new world record in the 100-meter dash.
dashHe dashed the cup on the floor.
dashDo you think they'll break the 10-second barrier in the 100-meter dash?
dashAfter a mad dash down the stairway, I missed my train by a second.
dashKen dashed up the slope.
dashHe made a dash for the bus.
dashHe dashed out in confusion.
dashShe set a new Japanese record in the 100 meter dash.
dashA shooting star dashed through the sky.
dashThe waves dashed the shore.
dashHe dashed off a letter.
dashWe ran a hundred-meter dash.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุ่ง[V] rush, See also: dash, Syn. กระโจน, โผ, ถลา, โจน, พุ่งตัว, Example: ผู้ชายคนนั้นพุ่งเข้าหาเขา จนเขาล้มลงกับพื้น, Thai definition: ส่งตัวอย่างแรงไปข้างหน้า
ผาดผัง[V] dash, See also: rush, move quickly, Syn. ผันผาด, Example: จระเข้ผาดผังไปในน้ำอย่างรวดเร็วดูน่ากลัว, Thai definition: ไปเร็ว, แล่นเร็ว
ถลัน[V] dash, See also: rush, force one's way, push one's way in, enter stubbornly enter or intrude regardless of, Syn. พรวดพราด, Example: ผมผุดลุกขึ้นและถลันไปยืนประจันหน้าเขา, Thai definition: พรวดพราดเข้ามาหรือออกมาโดยไม่รั้งรอ
ยัติภังค์[N] hyphen, See also: dash, Syn. ยติภังค์, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องหมายขีดสั้น - ใช้เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าพยางค์หน้ากับพยางค์หลังนั้นติดกันหรือเป็นคำเดียวกัน ตัวที่เขียนแยกนั้นจะอยู่ในบรรทัดเดียวกันหรือคนละบรรทัดก็ได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขีดยาว [n.] (khīt yāo) EN: dash   FR: trait [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DASH    D AE1 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dash    (v) dˈæʃ (d a1 sh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Farbtupfer {m}dash of colour [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dash \Dash\ (d[a^]sh), v. t. [imp. & p. p. {Dashed}; p. pr. &
   vb. n. {Dashing}.] [Of. Scand. origin; cf. Dan daske to beat,
   strike, Sw. & Icel. daska, Dan. & Sw. dask blow.]
   1. To throw with violence or haste; to cause to strike
    violently or hastily; -- often used with against.
    [1913 Webster]
 
       If you dash a stone against a stone in the botton of
       the water, it maketh a sound.     --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To break, as by throwing or by collision; to shatter; to
    crust; to frustrate; to ruin.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt dash them in pieces like a potter's
       vessel.                --Ps. ii. 9.
    [1913 Webster]
 
       A brave vessel, . . .
       Dashed all to pieces.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To perplex and dash
       Maturest counsels.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To put to shame; to confound; to confuse; to abash; to
    depress. --South.
    [1913 Webster]
 
       Dash the proud gamester in his gilded car. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To throw in or on in a rapid, careless manner; to mix,
    reduce, or adulterate, by throwing in something of an
    inferior quality; to overspread partially; to bespatter;
    to touch here and there; as, to dash wine with water; to
    dash paint upon a picture.
    [1913 Webster]
 
       I take care to dash the character with such
       particular circumstance as may prevent ill-natured
       applications.             --Addison.
    [1913 Webster]
 
       The very source and fount of day
       Is dashed with wandering isles of night. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   5. To form or sketch rapidly or carelessly; to execute
    rapidly, or with careless haste; -- with off; as, to dash
    off a review or sermon.
    [1913 Webster]
 
   6. To erase by a stroke; to strike out; knock out; -- with
    out; as, to dash out a word.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dash \Dash\, v. i.
   To rush with violence; to move impetuously; to strike
   violently; as, the waves dash upon rocks.
   [1913 Webster]
 
      [He] dashed through thick and thin.   --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      On each hand the gushing waters play,
      And down the rough cascade all dashing fall. --Thomson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dash \Dash\, n.
   1. Violent striking together of two bodies; collision; crash.
    [1913 Webster]
 
   2. A sudden check; abashment; frustration; ruin; as, his
    hopes received a dash.
    [1913 Webster]
 
   3. A slight admixture, infusion, or adulteration; a partial
    overspreading; as, wine with a dash of water; red with a
    dash of purple.
    [1913 Webster]
 
       Innocence when it has in it a dash of folly.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. A rapid movement, esp. one of short duration; a quick
    stroke or blow; a sudden onset or rush; as, a bold dash at
    the enemy; a dash of rain.
    [1913 Webster]
 
       She takes upon her bravely at first dash. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Energy in style or action; animation; spirit.
    [1913 Webster]
 
   6. A vain show; a blustering parade; a flourish; as, to make
    or cut a great dash. [Low]
    [1913 Webster]
 
   7. (Punctuation) A mark or line [--], in writing or printing,
    denoting a sudden break, stop, or transition in a
    sentence, or an abrupt change in its construction, a long
    or significant pause, or an unexpected or epigrammatic
    turn of sentiment. Dashes are also sometimes used instead
    of marks or parenthesis. --John Wilson.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mus.)
    (a) The sign of staccato, a small mark [?] denoting that
      the note over which it is placed is to be performed in
      a short, distinct manner.
    (b) The line drawn through a figure in the thorough bass,
      as a direction to raise the interval a semitone.
      [1913 Webster]
 
   9. (Racing) A short, spirited effort or trial of speed upon a
    race course; -- used in horse racing, when a single trial
    constitutes the race.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dash
   n 1: distinctive and stylish elegance; "he wooed her with the
      confident dash of a cavalry officer" [syn: {dash}, {elan},
      {flair}, {panache}, {style}]
   2: a quick run [syn: {dash}, {sprint}]
   3: a footrace run at top speed; "he is preparing for the
     100-yard dash"
   4: a punctuation mark (-) used between parts of a compound word
     or between the syllables of a word when the word is divided
     at the end of a line of text [syn: {hyphen}, {dash}]
   5: the longer of the two telegraphic signals used in Morse code
     [syn: {dash}, {dah}]
   6: the act of moving with great haste; "he made a dash for the
     door" [syn: {dash}, {bolt}]
   v 1: run or move very quickly or hastily; "She dashed into the
      yard" [syn: {dart}, {dash}, {scoot}, {scud}, {flash},
      {shoot}]
   2: break into pieces, as by striking or knocking over; "Smash a
     plate" [syn: {smash}, {dash}]
   3: hurl or thrust violently; "He dashed the plate against the
     wall"; "Waves were dashing against the rock" [syn: {crash},
     {dash}]
   4: destroy or break; "dashed ambitions and hopes"
   5: cause to lose courage; "dashed by the refusal" [syn: {daunt},
     {dash}, {scare off}, {pall}, {frighten off}, {scare away},
     {frighten away}, {scare}]
   6: add an enlivening or altering element to; "blue paint dashed
     with white"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top