ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การทำให้แตก

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การทำให้แตก-, *การทำให้แตก*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
variegation[N] การทำให้แตกต่าง, See also: การทำให้หลากหลาย, ความแตกต่างกัน, ความหลากหลาย, Syn. diversity, Ant. sameness, homogeneity, uniformity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breach(บรีช) {breached,breaching,breaches} n. การทำให้แตก,การแตกแยก,การทำลาย,การฝ่าฝืน,การไม่ปฏิบัติตาม,บาดแผล vt. ทำให้แตกออก,ฝ่าฝืน (กฎหมาย,สัญญา) vt. กระโดดข้ามผิวน้ำ
disruption(ดิสรัพ'เชิน) n. การทำให้แตกแยกออกเป็นชิ้น ๆ ,ภาวะที่ถูกทำให้แตกแยกออก
diversion(ไดเวอ'เชิน) n. การทำให้แตกต่าง,การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ความเพลิดเพลิน,นันทนาการ,การพักผ่อนหย่อนใจ., See also: diversional adj. ดูdiversion diversionary adj. ดูdiversion, Syn. differentiation,entertainment
infraction(อินแฟรค'เชิน) n. การทำให้แตก,การละเมิด,การฝ่าฝืน, Syn. violation
variegation(แวริอะเก'เชิน) n. การทำให้แตกต่าง,การทำให้หลากหลาย,การทำให้มีหลายรูปแบบ,การทำให้มีหลายสี,ความแตกต่างกัน,ความหลากหลาย,การมีหลายสี,ความกระดำกระด่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
differentiation(n) การทำให้แตกต่างกัน,การแบ่งแยก,การแยก,การเปลี่ยนแปลง
discrimination(n) การทำให้แตกต่าง,การแบ่งแยก,การแยกแยะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
流用[りゅうよう, ryuuyou] การทำให้แตกต่าง ทำให้ไม่เหมือน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top