ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dashes

D AE1 SH IH0 Z   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dashes-, *dashes*, dashe
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The remaining men will stay outside the cave and take down anyone who dashes out.พวกที่เหลือจะคอยอยู่ด้านนอก และจัดการกับคนที่หนีออกมาให้หมด Episode #1.9 (2006)
ONE GUY USES DASHES WHILE THE OTHER USES ELLIPSES. HEH.คุณไปเอาเจ้าเด็กนี่มาจากไหนกัน? Soul Mates (2009)
2-second moves are dots. 4-second moves are dashes.2 วินาทีขยับคือเครื่องหมายจุด 4 วินาทีขยับคือเครื่องหมายขีด Queen Sacrifice (2010)
Numbers in morse code have five dots or dashes.ตัวเลขในรหัสมอร์สมี 5 จุด หรือ 5 ขีด Queen Sacrifice (2010)
Negative. All dashes, no dots.ไม่ใช่หรอก มีแต่ขีด ไม่มีจุดเลย Under the Gun (2010)
- Dots and dashes, used...พ่อรู้ว่ารหัสมอร์สคืออะไร แต่พ่อไม่คิดว่า Interstellar (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
DASHES    D AE1 SH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dashes    (v) dˈæʃɪz (d a1 sh i z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top