ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

move quickly

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -move quickly-, *move quickly*, move quick
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want to move quickly on this.ฉันอยากเร่งมืองานนี้ Little Red Corvette (2013)
The pillowtonians move quickly to defend.ชาวเมือง Pillowtown จึงรีบยกพลไปตอบโต้ มันยังไม่มีกฏในการรบครั้งแรก Pillows and Blankets (2012)
We have to move quickly before this all changes.เราต้องรีบลงมือ ก่อนที่มันจะเปลี่ยนไปนะ Thor (2011)
All we have to do is move quickly over this ridge, the rock-worshipping pasty-faced bastards won't know what hit them!ที่ต้องทำตอนนี้คือ วิ่งข้ามสันเขานี่ให้เร็วที่สุด สวดมนต์ซะ ไอ้หน้าจืด! พวกแกไม่รู้หรอกว่าต้องเจออะไร The Skank Reflex Analysis (2011)
They move quickly and efficiently.พวกเขาเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ Supply and Demand (2011)
Safety protocol demands we call the Centers for Disease Control first, then we secure the body, quarantine this area, and move quickly to isolate and protect all exposed individuals.ตามขั้นตอนที่ปลอดภัยเราต้องโทรหาศูนย์ควมคุมโรคก่อน แล้วเราถึงจะจัดการศพ, จำกัดพื้นที่ และทำงานอย่างเร็วเพื่อแยกและป้องกันการถูกพิษ Page Turner (2008)
We just have to move quickly to get an emergency stay, and then we'll stick with a motion to reopen, pending his green card application.เราต้องเอาเขาออกมาให้เร็วที่สุด ยื่นขอสำพักแบบฉุกเฉิน, แล้วยื่นเรื่องขอสำพักให้ยาวต่อไป ยื่นเรื่องอีกรอบเพื่อให้ได้บัตรกรีนการ์ด The Visitor (2007)
We need to move quickly and quietly.เราต้องเคลื่อนไหวกันอย่างรวดเร็ว และเงียบที่สุด Monster House (2006)
Once you are through the garden you must move quickly to the citadelเมื่อผ่านสวนแล้ว... ...เธอต้องรีบตรงไปยังซิทาเดล Æon Flux (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรี่[V] rush, See also: move quickly, dash, charge, Syn. รี่เข้าใส่, วิ่งเข้าหา, พุ่งเข้าใส่, Example: เขาปรี่เข้ามาในห้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรี่[v.] (prī) EN: rush ; move quickly ; dash ; charge   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top