ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

splash

S P L AE1 SH   
89 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -splash-, *splash*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
splash[VI] กระเด็นเปื้อน, See also: สาดกระเด็น, Syn. scatter, spatter
splash[VT] กระเด็นเปื้อน, See also: สาดกระเด็น, Syn. scatter, spatter
splash[N] เรื่องครึกโครม, See also: ข่าวครึกโครม, Syn. prominent display
splash[N] เสียงสาดกระเด็น, Syn. spattering
splash[N] รอยแต้ม, See also: รอยด่าง, Syn. patch
splashy[ADJ] เป็นที่ดึงดูดความสนใจ, Syn. attracting
splashy[ADJ] เต็มไปด้วยสีสัน, Syn. colorful
splashy[ADJ] เป็นรอยเปรอะเปื้อน, See also: เป็นรอยด่าง, Syn. plashy, slimy
splasher[N] กันสาด
splasher[N] บังโคลน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
splash(สแพลช) vt.,vi.,n. (การ) สาด,กระเด็น,ทำให้เปียก,ทำให้เปรอะเปื้อน,พรม,กระเด็นเปื้อน,กระโดดน้ำ,เล่นน้ำ,ลุยน้ำ,ยิงตก,ปริมาณของเหลวที่กระเด็น,รอยสาด,สีด่าง,รอยด่าง,การแสดงโอ้อวด, See also: splasher n.
splashboardn. กระดานกันสาด,ที่กันสาด,แผ่นกันน้ำ,แผ่นกันเปื้อน

English-Thai: Nontri Dictionary
splash(n) การสาด,การกระเซ็น,รอยจุด,รอยด่าง,เรื่องครึกโครม
splash(vi) อาบน้ำ,สาดน้ำ,โดดน้ำ,ลุยน้ำ,เล่นน้ำ
splash(vt) ทำให้เปรอะ,ทำให้เปื้อน,พรม,ทำให้เปียก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
splashสะเก็ด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
splash lubricationการหล่อลื่นแบบวิดสาด (น้ำมัน) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
splash-feed oil systemระบบหล่อลื่นแบบวิดสาดน้ำมัน [มีความหมายเหมือนกับ splash lubrication] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
splashing sound; sound, hippocratic; sound, shaking; sound, succussionเสียงกระฉอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
OK, you guys order hot dogs and you splash and frolic.เดี๋ยวลูกสองคนสั่งเลย ฮ็อทด็อกก็ได้ แล้วไป... ดำผุดดำว่าย Bringing Down the House (2003)
Want to splash around in my heart?สาดส่องไปทั่วใจฉัน? Nobody Knows (2004)
OK, splash some vodka on it.โอเค เอาวอดก้าราด Just Like Heaven (2005)
Is there a restroom I could use? I just wanna splash some water on my face.ที่นี่มีห้องน้ำไหมครับ ผมอยากจะล้างหน้าซักหน่อย The Da Vinci Code (2006)
Shall we splash around in a sauna, then?เราไปนั่งโซน่ากันไหม The City of Violence (2006)
Seriously, Lynette, it's like living next to splash mountain.เอาจริงๆนะลินเน็ท ยังกับไปอาศัยอยู่ในภูเขาเลย Art Isn't Easy (2007)
Nothing like a cold splash of reality to make you...ไม่มีอะไรเหมือน การเผชิญความจริงเข้าอย่างจัง Ratatouille (2007)
Let's see what sort of splash she makes.มาดูว่ามันจะทำให้น้ำกระจายได้แค่ไหน The Water Horse (2007)
Don't splash your sister.อย่าสาดน้ำใส่น้องสิ Teeth (2007)
Back splash could have washed it away when he hit the water.น้ำในสระอาจจะชะมันออกตอนที่เขาตกไปในน้ำก็ได้ Ending Happy (2007)
Now, splash some water on your face.ไปล้างหน้าล้างตาซะ Bang and Burn (2007)
A little splash of that.เฮ้ อย่า Jumper (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
splashA passing car splashed my coat with water.
splashA passing car splashed water on us.
splashChildren enjoying making a splash in water as they come off a waterslide.
splashHe got up quickly, splashed cold water on his face, brushed his teeth, and shaved.
splashHe jumped into the water with a splash.
splashThe baby was splashing in the bathtub.
splashThe boy splashed about in the tub.
splashThe passing car splashed muddy water on me.
splashThey splashed water over me.
splashThis isn't my blood. It's all splash-back from my opponent. There isn't a single scratch on me.
splashTom went splashing through the shallows.
splashWe saw a fish splashing in the water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาด[V] splash, See also: lash, dash, throw, toss out, spill, sprinkle, Syn. ซัด, Example: ฝนสาดเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้จนพื้นห้องเริ่มเปียกนอง, Thai definition: ซัดน้ำไป, วักน้ำไปโดยแรง
ป๋อม[ADV] splashingly, See also: plop, fall into water with splash, Example: เพราะว่าไม่ทันระวัง ลูกบอลก็เลยตกลงไปในน้ำเสียงดังป๋อม, Thai definition: เสียงดังอย่างของมมีน้ำหนักตกน้ำ
เถือก[ADV] (red) all over, See also: splashingly, Syn. ฉาน, จ้า, โพลง, พราว, Example: หล่อนทาปากจนแดงเถือก
ซัด[V] swash, See also: splash, sprinkle, Syn. ซัดสาด, Example: เขาถูกกระแสน้ำโขงซัดเอาจนตั้งตัวไม่ติด, Thai definition: อาการที่คลื่นเหวี่ยงตัวไปมาโดยแรง
ซัดน้ำ[V] sprinkle water, See also: splash water, Thai definition: สาดน้ำในพิธีแต่งงานบ่าวสาวครั้งโบราณ, Notes: (โบราณ)
กระฉอก[V] spill, See also: splash out, spatter, sprinkle, Syn. กระฉอกกระแฉก, หก, Example: น้ำกระฉอกเข้าไปในเรือ
กระเซ็น[V] spatter, See also: splash, spurt, shower, sprinkle, spot, Syn. กระเด็น, Example: โคลนกระเซ็นขึ้นมาถึงข้างรถ, Thai definition: อาการที่ของเหลว เช่น น้ำ เป็นต้น กระเด็นเป็นฝอย
กระทุ่ม[V] splash, See also: strike, peddle, slap, Example: เด็ก 2 คน กระทุ่มตีนดันเรือเข้าฝั่ง, Thai definition: เอาเท้าตีน้ำเมื่อเวลาว่ายน้ำ
กระทุ่มน้ำ[V] splash the water, See also: strike or beat or slap the water, Syn. กระทุ่ม, Example: หนูอย่ากระทุ่มน้ำมาเปียกพี่, Thai definition: เอาเท้าตีน้ำเมื่อเวลาว่ายน้ำ
กระเส็นกระสาย[ADV] spatteringly, See also: splashingly, sprinklingly, Syn. กระเซ็น, Example: คลื่นแตกกระเส็นกระสาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระฉอก[v.] (krachøk) EN: spill ; splash ; spatter   FR: renverser
กระเด็น[v.] (kraden) EN: splash ; splatter ; sputter   FR: gicler ; crachoter ; éclabousser ; asperger
กระเซ็น[v.] (krasen) EN: spatter ; splash ; spurt ; shower ; sprinkle ; spot   FR: éclabousser
สาด[v.] (sāt) EN: throw water ; splash water ; spill ; sprinkle   FR: éclabousser ; asperger

CMU English Pronouncing Dictionary
SPLASH S P L AE1 SH
SPLASHY S P L AE1 SH IY0
SPLASHED S P L AE1 SH T
SPLASHES S P L AE1 SH IH0 Z
SPLASHING S P L AE1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
splash (v) splˈæʃ (s p l a1 sh)
splashy (n) splˈæʃiː (s p l a1 sh ii)
splashed (v) splˈæʃt (s p l a1 sh t)
splashes (v) splˈæʃɪz (s p l a1 sh i z)
splashing (v) splˈæʃɪŋ (s p l a1 sh i ng)
splashdown (n) splˈæʃdaun (s p l a1 sh d au n)
splashdowns (n) splˈæʃdaunz (s p l a1 sh d au n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄆㄛ, / ] splash; to spill, #10,296 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] splash, #12,792 [Add to Longdo]
拨刺[bō cī, ㄅㄛ ㄘ, / ] splash (of a fish) [Add to Longdo]
溅开[jiàn kāi, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄞ, / ] splash [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spritzöl {n}splash oil [Add to Longdo]
Spritzversuch {m}splash test [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざぶり;ざぶん;ざんぶ;ざんぶり[, zaburi ; zabun ; zanbu ; zanburi] (adv-to,adv) (on-mim) splash; plop [Add to Longdo]
し吹く[しぶく, shibuku] (v5k,vi) to splash; to spray [Add to Longdo]
じゃあじゃあ[, jaajaa] (adv,adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.) [Add to Longdo]
じゃぶじゃぶ[, jabujabu] (adv) splashing water sound; (P) [Add to Longdo]
ちゃぷちゃぷ;チャプチャプ[, chapuchapu ; chapuchapu] (adj-na,adj-no,adv-to,n) splish-splash; glug-glug [Add to Longdo]
どんぶりこ;どんぶらこ[, donburiko ; donburako] (adv,adv-to) (1) (どんぶりこ only) (on-mim) plop; splash; (2) (on-mim) tumbling [Add to Longdo]
ばちゃん;バチャン[, bachan ; bachan] (adv,adv-to) (on-mim) with a splash [Add to Longdo]
びちゃびちゃ[, bichabicha] (adj-na,adv,n,vs) splashing; dabbling [Add to Longdo]
ぴしゃぴしゃ;ぴしゃっぴしゃっ[, pishapisha ; pishappishatsu] (adv) (1) slap (sound of a flat object continuously striking something); (2) splash [Add to Longdo]
ぴしゃり;ピシャリ[, pishari ; pishari] (adv,adv-to) slapping; splashing; splatting; banging shut; flat (refusal, denial, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Splash \Splash\, v. t. [imp. & p. p. {Splashed}; p. pr. & vb. n.
   {Splashing}.] [Akin to plash.]
   1. To strike and dash about, as water, mud, etc.; to plash.
    [1913 Webster]
 
   2. To spatter water, mud, etc., upon; to wet.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Splash \Splash\, v. i.
   To strike and dash about water, mud, etc.; to dash in such a
   way as to spatter.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Splash \Splash\, n.
   1. Water, or water and dirt, thrown upon anything, or thrown
    from a puddle or the like; also, a spot or daub, as of
    matter which wets or disfigures.
    [1913 Webster]
 
   2. A noise made by striking upon or in a liquid.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 splash
   n 1: the sound like water splashing [syn: {splash}, {plash}]
   2: a prominent or sensational but short-lived news event; "he
     made a great splash and then disappeared" [syn: {stir},
     {splash}]
   3: a small quantity of something moist or liquid; "a dab of
     paint"; "a splatter of mud"; "just a splash of whiskey" [syn:
     {dab}, {splash}, {splatter}]
   4: a patch of bright color; "her red hat gave her outfit a
     splash of color"
   5: the act of splashing a (liquid) substance on a surface [syn:
     {spatter}, {spattering}, {splash}, {splashing},
     {splattering}]
   6: the act of scattering water about haphazardly [syn: {splash},
     {splashing}]
   v 1: cause (a liquid) to spatter about, especially with force;
      "She splashed the water around her" [syn: {sprinkle},
      {splash}, {splosh}]
   2: walk through mud or mire; "We had to splosh across the wet
     meadow" [syn: {squelch}, {squish}, {splash}, {splosh},
     {slosh}, {slop}]
   3: dash a liquid upon or against; "The mother splashed the
     baby's face with water" [syn: {spatter}, {splatter}, {plash},
     {splash}, {splosh}, {swash}]
   4: mark or overlay with patches of contrasting color or texture;
     cause to appear splashed or spattered; "The mountain was
     splashed with snow"
   5: make a splashing sound; "water was splashing on the floor"
     [syn: {splash}, {splosh}, {slosh}, {slush}]
   6: soil or stain with a splashed liquid
   7: strike and dash about in a liquid; "The boys splashed around
     in the pool"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top