ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

depress

D IH0 P R EH1 S   
124 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -depress-, *depress*, depres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depress[VT] ทำให้ลดลง, See also: ลดลง, Syn. drop, lower, Ant. lift
depress[VT] ทำให้หดหู่ใจ, See also: ทำให้เศร้าใจ, Syn. depress, sadden, Ant. gladden, elate
depressed[ADJ] ซึ่งกดลงไป (คำทางการ), See also: ซึ่งจมลงไป, ซึ่งบุ๋มลงไป, Syn. sunken, Ant. convex
depressed[ADJ] ซึ่งตกต่ำลง, See also: ซึ่งลดลง, น้อยลง, Syn. lowered
depressed[ADJ] เศร้าสลด, See also: ห่อเหี่ยว, หดหู่, หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง, ไร้ความสุข, Syn. unhappy, hopeless, depressive, Ant. hopeful, cheerful
depressed[ADJ] อ่อนแอ, See also: ไม่มีเรี่ยวแรง, ไม่แข็งแรง
depressor[N] เครื่องมือผ่าตัดชนิดหนึ่ง, See also: เครื่องมือทางการแพทย์
depressing[ADJ] ทำให้ผิดหวัง, See also: ทำให้โศกเศร้า, ทำให้หดหู่, Syn. mournful, gloomy, Ant. happy, joyful
depression[N] การยุบตัวลงไป, See also: ส่วนที่ยุบตัวลง, Syn. cavity, dent, hole, Ant. hill, bump
depression[N] ความกดอากาศต่ำ, See also: บริเวณความกดอากาศต่ำ, ไซโคลน, ดีเปรสชั่น, Syn. low pressure area

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
depress(ดีเพรส') vt. ลดลง,กด,กดต่ำ,ระงับ,ยับยั้ง,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้ค่าหรือระดับต่ำลง
depressant(ดีเพรส'เซินทฺ) adj. ซึ่งกดประสาท,ซึ่งระงับ,ซึ่งทำให้หดหู่ใจ. n. ยากดประสาท
depressed(ดีเพรสดฺ') adj. หดหู่ใจ,เศร้า,ถูกกดลง,ตกต่ำ (เศรษฐกิจ) ,ซึ่งอยู่ต่ำ, Syn. sad ###A. cheerful
depressed classesn. ชนชั้นต่ำ
depressing(ดีเพรส'ซิง) adj. เศร้าโศก,หดหู่ใจ,ตกต่ำ (เศรษฐกิจ) ,ซึ่งถูกกดขี่
depression(ดีเพรส'เชิน) n. การทำให้ตกต่ำ,ภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ,บริเวณที่มีความกดดันของอากาศต่ำ,ความกดดันของอากาศต่ำ,ที่เป็นแอ่งหลุมหรือเว้า
depressive(ดีเพรส'ซิฟว) adj. มีความโน้มเอียงในการกดต่ำ,หดหู่ใจ, See also: depressiveness n. ดูdepressive
depressor(ดีเพรส'เซอะ) n. สิ่งที่กด,เครื่องกด
depressurizevt. ลดความดันอากาศลง, See also: depressurization n.
antidepressant(แอนทิดีเพรส' ซันทฺ) n. ยาต้านอาการเศร้าซึม

English-Thai: Nontri Dictionary
depress(vt) กดลง,ทำให้หดหู่,ลดลง,เหลือบตาลง,ยับยั้ง
depression(n) ความเศร้าใจ,ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ,ความตกต่ำ,ความกดอากาศต่ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
depressedกดลง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
depressed areaเขตเสื่อมโทรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
depressed equationสมการลดกำลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
depressed fractureกระดูกหักยุบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depressed; depressive; dysthymic-ซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depression๑. แอ่ง, รอยบุ๋ม๒. การทำหน้าที่ลดลง๓. ภาวะซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depressionภาวะตกต่ำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
depressionแอ่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
depression contourเส้นชั้นแอ่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
depression, anacliticภาวะทารกซึมเศร้าเหตุพรากแม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depressซิมเศร้า,อารมณ์ที่ซบเซาหงอยเหงา,กด,ความกด,การกด,ถูกกด,ความกดดัน [การแพทย์]
Depress, Severelyเศร้ารุนแรง [การแพทย์]
Depressedซึมเศร้า,ยุบไป [การแพทย์]
Depressed Areaบริเวณที่ไวน้อยกว่าปกติ [การแพทย์]
Depressed Moodอาการซึมเศร้า [การแพทย์]
Depressent Actionฤทธิ์ในทางกด [การแพทย์]
Depressio - Low - Cycloneพายุดีเปรสชัน - บริเวณความกดอากาสต่ำ - พายุหมุน หรือ พายุไซโคลน [อุตุนิยมวิทยา]
Depressionดีเปรสชัน [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Depressionความซึมเศร้า [TU Subject Heading]
Depressionการกด,กดลง,ความซึมเศร้า,โรคซึมเศร้า,อาการซึมเศร้า,ซึมเศร้า,การซึมเศร้า,จิตใจหดหู่,อารมณ์ซึมเศร้า,อารมณ์เศร้า,เศร้าเสียใจ,อารมณ์เศร้าซึม,โรคซึมเศร้า,ซึม,การซึมเศร้า,ความเศร้า,อาการทางระบบประสาทคล้ายคนเสียสติ,การเป็นคนเงียบเหงาซึมเศร้า,อาการหดหู่ใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I depress this button here, it would deploy a weapon far more deadly than yours.ถ้ากดปุ่ม มันจะปล่อยอาวุธร้ายแรงออกไป Around the World in 80 Days (2004)
Why should it depress you?ทำไมมันกดดันคุณหรือ Birthmarks (2008)
It doesn't depress me.มันไม่ได้กดดันฉัน Birthmarks (2008)
Does it depress you, commissioner to know just how alone you really are?มันทำให้คุณหนักใจรึเปล่า,ท่าน ผบ. เมื่อรู้ว่ากำลังโดดเดี่ยวแค่ไหน The Dark Knight (2008)
- You depress me.- เธอทำให้ฉันหดหู่จริง Accounting for Lawyers (2010)
But, you know, the... the beach traffic can get really bad, and that might depress me even more than my crazy roommate, so...ความอึดอัดต่อชายหาด มันแย่จริงๆ นั่นอาจจะทำให้ฉันรู้สึกหดหู่ Beauty and the Feast (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
depressA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
depressA lot of people were out of work during the Great Depression in America.
depressBecause of the protracted depression, many workers are unemployed.
depressBusiness is finally looking up after a long depression.
depressDepression is a period marked by slackening of business activity, widespread unemployment, falling prices, and wages, etc.
depressDuring the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.
depressFor some reason it looks to be turning out to be a depressing week.
depressHaving much to do, I felt depressed.
depressHe is depressed.
depressHe is depressed lately.
depressHe is very depressed.
depressHe's depressed about the result.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศร้าซึม[ADJ] depressed, See also: sad, unhappy, downhearted, downcast, despondent, dispirited, fed up, Syn. ซึม, Example: ร่างที่นั่งอยู่เบื้องหน้าดิฉันมีท่าทางเศร้าซึมเหมือนเด็กเก็บกดที่พยายามพูดและสื่อสารทางสายตา, Thai definition: ที่เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา
ขุ่นมัว[V] depress, See also: be melancholy, be gloomy, Syn. หม่นหมอง, ขุ่นหมอง, Ant. พอใจ, Example: เดี๋ยวนี้อารมณ์ฉันมักจะขุ่นมัวได้ง่าย เห็นอะไรก็ขัดหูขัดตาไปหมด, Thai definition: ไม่แจ่มใสหรือไม่เบิกบานต่อสิ่งรอบข้าง
ความหดหู่[N] melancholy, See also: depression, sadness, dejection, despondency, Syn. ความสลดใจ, Example: ข่าวเรื่องอาการป่วยของคุณพ่อสร้างความหดหู่ให้แก่เขาเป็นอันมาก, Thai definition: การห่อเหี่ยวไม่ชื่นบานใจ
ความสะเทือนใจ[N] depression, See also: melancholy, Example: โศกนาฎกรรมที่กฤษณา อโศกสินนำเรื่องพุ่งขึ้นไปสู่ความสะเทือนใจสูงสุดแก่ผู้อ่าน, Thai definition: การมีจิตใจหวั่นไหวอย่างแรงและรวดเร็วในเมื่อมีสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจมากระทบ
พายุดีเปรสชัน[N] depression, Syn. ดีเปรสชัน, Example: พายุดีเปรสชันพัดถล่มเมืองหลวงเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างหนัก, Thai definition: ชื่อพายุหมุนที่มีกำลังอ่อนทำให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนัก เกิดขึ้นในละติจูดกลางหรือละติจูดสูง มีความเร็วลมสูงสุดใกล้บริเวณศูนย์กลางไม่เกิน 33 นอต หรือ 61 กิโลเมตรต่อชั่วโมง, Notes: (อังกฤษ)
หดหู่[V] depress, See also: deject, be dispirit, Syn. เศร้า, หม่นหมอง, ทุกข์ใจ, เศร้าสร้อย, Ant. ชื่นบาน, ร่าเริง, Example: เมื่อได้ฟังเรื่องราวอันชวนให้อ่อนใจ ตัวเราก็พลอยหดหู่ไปกับเขาด้วย
หดหู่ใจ[V] depress, See also: dejected, dispirit, Syn. หดหู่, เศร้า, เศร้าโศก, เศร้าสลด, ซึมเซา, ห่อเหี่ยว, Ant. เบิกบานใจ, ชุ่มชื่นใจ, Example: ระหว่าเดินออกจากโรงพยาบาล ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมรู้สึกหดหู่ใจเหลือเกิน
ตันอกตันใจ[V] constrain, See also: depress, downcast, melancholy, be at one's wit end, be helpless, Syn. อัดอั้นใจ, อึดอัดใจ, สับสน, ตีบตันใจ, อัดอั้นตันใจ, Ant. โล่งอก, โล่งใจ, Example: เธอตันอกตันใจที่จะต้องเลือกระหว่างครอบครัวและหัวใจ, Thai definition: ตัดสินใจไม่ถูก
เต้าแคน[N] depressed area for blowing the breath on a kind of Thai reed organ, See also: middle part of Laosian reed mouth-organ, Count unit: เต้า, Thai definition: ไม้ที่มีลักษณะกลมป่องตรงกลางสำหรับเสียบลูกแคน มีรูสำหรับเป่า
เจ้าทุกข์[ADJ] depressed, See also: sad, sorrowful, melancholy, Example: แม่บอกว่าเด็กถอนใจไม่ดี เดี๋ยวใครเขาจะว่าเป็นคนเจ้าทุกข์, Thai definition: ที่มีหน้าเศร้าอยู่เสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
บ่อ[n.] (bø) EN: pit ; shaft ; depression ; hole ; well   FR: puits [m] ; trou [m]
ดีเปรสชัน[n.] (dīprētchan) EN: depression   FR: dépression atmosphérique [f$ ; dépression cyclonique [f]
ฝืดเคือง[adj.] (feūtkheūang) EN: depressed ; slump   
เหี่ยวแห้ง[adj.] (hīohaēng) EN: depressed ; spiritless ; dispirited ; cheerless ; listless   FR: abattu ; sans énergie
ห่อเหี่ยว[v.] (høhīo) EN: feel dejected ; be downcast ; be dispirited ; be depressed ; be miserable   FR: se sentir découragé ; être abattu
หดหู่[v.] (hothū) EN: depress ; deject ; be dispirit   FR: être déprimé ; être découragé
หดหู่[adj.] (hothū) EN: shrunken in spirit ; downhearted ; depressed   
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed   
ขุ่นมัว[v.] (khunmūa) EN: depress ; be melancholy ; be gloomy   FR: déprimer

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPRESS D IH0 P R EH1 S
DEPRESSES D IH0 P R EH1 S IH0 Z
DEPRESSES D IH0 P R EH1 S AH0 Z
DEPRESSED D IH0 P R EH1 S T
DEPRESSANT D IH0 P R EH1 S AH0 N T
DEPRESSING D IH0 P R EH1 S IH0 NG
DEPRESSION D IH0 P R EH1 SH AH0 N
DEPRESSIVE D IH0 P R EH1 S IH0 V
DEPRESSANTS D IH0 P R EH1 S AH0 N T S
DEPRESSIONS D IH0 P R EH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
depress (v) dˈɪprˈɛs (d i1 p r e1 s)
depressed (v) dˈɪprˈɛst (d i1 p r e1 s t)
depresses (v) dˈɪprˈɛsɪz (d i1 p r e1 s i z)
depressing (v) dˈɪprˈɛsɪŋ (d i1 p r e1 s i ng)
depression (n) dˈɪprˈɛʃən (d i1 p r e1 sh @ n)
depressive (n) dˈɪprˈɛsɪv (d i1 p r e1 s i v)
depressions (n) dˈɪprˈɛʃənz (d i1 p r e1 sh @ n z)
depressives (n) dˈɪprˈɛsɪvz (d i1 p r e1 s i v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低迷[dī mí, ㄉㄧ ㄇㄧˊ, ] depression (esp. economic), #8,261 [Add to Longdo]
抑郁[yì yù, ㄧˋ ㄩˋ, ] depression; depressed; despondent; gloomy, #10,453 [Add to Longdo]
不景气[bù jǐng qì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˋ, / ] depression; recession; slump, #19,070 [Add to Longdo]
消沉[xiāo chén, ㄒㄧㄠ ㄔㄣˊ, ] depressed; bad mood; low spirit, #28,179 [Add to Longdo]
[, ㄨㄚ, / ] depression; sunken; swamp, #29,641 [Add to Longdo]
洼地[wā dì, ㄨㄚ ㄉㄧˋ, / ] depression; low-lying ground, #33,453 [Add to Longdo]
闷闷不乐[mèn mèn bù lè, ㄇㄣˋ ㄇㄣˋ ㄅㄨˋ ㄌㄜˋ, / ] depressed; sulky; moody; unhappy, #38,020 [Add to Longdo]
废然[fèi rán, ㄈㄟˋ ㄖㄢˊ, / ] depressed; dejected [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Depression {f} | Depressionen {pl} | Depressionen haben | jahreszeitlich bedingte Depressiondepression | depressions | to suffer from depression | seasonal affective disorder (SAD) [Add to Longdo]
depressiv {adj}depressive; depressed [Add to Longdo]
depressiv seinto be down in the dumps [Add to Longdo]
depressiv veranlagt seinto have a tendency towards depression [Add to Longdo]
depressiv {adv}depressively [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うつ状態;鬱状態;欝状態[うつじょうたい, utsujoutai] (n,adj-no) depression; manic depression [Add to Longdo]
くさくさ[, kusakusa] (adv,n,vs) (on-mim) feeling depressed [Add to Longdo]
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]
もやもや;モヤモヤ[, moyamoya ; moyamoya] (adv,n,vs) (on-mim) hazy; misty; feeling sad; feeling fuzzy; feeling depressed; gloomy [Add to Longdo]
イミドール[, imido-ru] (n) Imidol (Japanese brand of imipramine, the first tricyclic antidepressant) [Add to Longdo]
ウバーレ[, uba-re] (n) uvala (composite karst depression) (ger [Add to Longdo]
シークワーシャー;シクワーシャー;シークヮーサー[, shi-kuwa-sha-; shikuwa-sha-; shi-kuwa-sa-] (n) (See ヒラミレモン) flat lemon (Citrus depressa Hayata); Hirami lemon; thin-skinned flat lemon; shekwasha; Taiwan tangerine [Add to Longdo]
シケメン[, shikemen] (n) (sl) (See イケめん) drab, depressed man [Add to Longdo]
デプレッション;ディプレッション[, depuresshon ; deipuresshon] (n) depression [Add to Longdo]
ヒラミレモン[, hiramiremon] (n) (See シークワーシャー) Hirami lemon (Citrus Depressa) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depress \De*press"\, v. t. [imp. & p. p. {Depressed}; p. pr. &
   vb. n. {Depressing}.] [L. depressus, p. p. of deprimere; de-
   + premere to press. See {Press}.]
   1. To press down; to cause to sink; to let fall; to lower;
    as, to depress the muzzle of a gun; to depress the eyes.
    "With lips depressed." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring down or humble; to abase, as pride.
    [1913 Webster]
 
   3. To cast a gloom upon; to sadden; as, his spirits were
    depressed.
    [1913 Webster]
 
   4. To lessen the activity of; to make dull; embarrass, as
    trade, commerce, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. To lessen in price; to cause to decline in value; to
    cheapen; to depreciate.
    [1913 Webster]
 
   6. (Math.) To reduce (an equation) in a lower degree.
    [1913 Webster]
 
   {To depress the pole} (Naut.), to cause the sidereal pole to
    appear lower or nearer the horizon, as by sailing toward
    the equator.
 
   Syn: To sink; lower; abase; cast down; deject; humble;
     degrade; dispirit; discourage.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depress \De*press"\, a. [L. depressus, p. p.]
   Having the middle lower than the border; concave. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      If the seal be depress or hollow.    --Hammond.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 depress
   v 1: lower someone's spirits; make downhearted; "These news
      depressed her"; "The bad state of her child's health
      demoralizes her" [syn: {depress}, {deject}, {cast down},
      {get down}, {dismay}, {dispirit}, {demoralize},
      {demoralise}] [ant: {elate}, {intoxicate}, {lift up}, {pick
      up}, {uplift}]
   2: lower (prices or markets); "The glut of oil depressed gas
     prices"
   3: cause to drop or sink; "The lack of rain had depressed the
     water level in the reservoir" [syn: {lower}, {depress}]
   4: press down; "Depress the space key" [syn: {press down},
     {depress}]
   5: lessen the activity or force of; "The rising inflation
     depressed the economy"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top