ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

em dash

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -em dash-, *em dash*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา em dash มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *em dash*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
em dash(เอ็มแดช) เป็นอักษรพิเศษตัวหนึ่งที่ใช้ในการพิมพ์ มีลักษณะเป็นขีดยาวเท่า ๆ กับอักษร M หรือเครื่องหมาย hyphen 2 ตัวพิมพ์ติด ๆ กัน (--) โดยปกติ จะใช้เพื่อแสดงว่าต้องการเน้นข้อความนั้น ๆ เช่น " การ เล่นกอล์ฟเป็นการพนันอย่างหนึ่ง -- การพนันที่เป็นที่นิยมมากเสียด้วย " ดู en dash เปรียบเทียบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I believe you can get them dashboard size nowadays.ต่อจากนี้เราคงสบายขึ้นเยอะเลยล่ะ Episode #2.3 (2008)
I don't want you to get your hopes up just to see them dashed.ผมไม่ต้องการให้คุณได้รับความหวังของคุณ เพี่ยงแค่พวกเขาไม่สนใจ Do It, Monkey (2009)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geviertstrich {m}; langer Gedankenstrichem dash [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top