ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พรวดพราด

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พรวดพราด-, *พรวดพราด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรวดพราด[ADV] suddenly, See also: abruptly, quickly, hastily, precipitately, Syn. ทันที, Ant. เนิบนาบ, Example: เมื่อตื่นแล้วอย่าลุกพรวดพราด ให้นอนนิ่งๆ สักพัก จะไม่เวียนหัว, Thai definition: เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ยับยั้ง
พรวดพราด[V] be abrupt, See also: be hasty, be hurried, be impetuous, be sudden, Ant. เนิบนาบ, Example: ชาย 4 คนพรวดพราดออกมาจากรถยนต์คันหนึ่งซึ่งจอดฝั่งตรงข้ามกับประตูเข้าตึก, Thai definition: ทำอย่างรวดเร็วโดยไม่ยับยั้ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พรวดพราด(-พฺราด) ก. ลุก เดิน หรือวิ่ง เป็นต้น อย่างรวดเร็วโดยไม่ยับยั้ง เช่น พอตำรวจพรวดเข้ามา พวกขาไพ่ก็พรวดพราดออกไป, กิริยาที่ทำโดยไม่ระมัดระวังหรือไม่เรียบร้อย เช่น ทำอะไรพรวดพราด ข้าวของตกหล่นเสียหาย.
พรวดพราด(-พฺราด) ว. อาการที่ลุก เดิน หรือวิ่ง เป็นต้น อย่างรวดเร็วโดยไม่ยับยั้ง เช่น อยู่ ๆ ก็วิ่งพรวดพราดออกไป.
แพ่นพรวดพราด อุกอาจ เอื้อมอาจ หรือล่วงล้ำเข้าไปในที่ที่ไม่ควร เช่น แพ่นเข้าไปถึงหลังบ้าน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She smashed half the china... went to spoil one of his precious paintings.วันหนึ่ง จู่ๆหล่อนก็พรวดพราด แล้วเข้าไปพังภาพวาดมีค่าของเขาไปชิ้นหนึ่ง Girl with a Pearl Earring (2003)
He jumped on me. He grabbed me.เขาก็พรวดพราดขึ้นมา แล้วคว้าคอฉัน Tabula Rasa (2004)
You can't just bum-rush some high-level ice man and start cutting deals.อยู่ดีๆผมวิ่งพรวดพราดเข้าไปหาไม่ได้ เจ้าพ่อค้ายาระดับสูงพวก แล้วเข้าไปเจรจาค้่าขายเลยไม่ได้ Crazy Handful of Nothin' (2008)
Sir, I'm sorry to barge in here,ท่านครับ ผมขอโทษที่พรวดพราดเข้ามาแบบนี้ Safe and Sound (2008)
I'm completely slammed with work, so that's why.ฉันพรวดพราดทำลงไปหมดเลย นั่นแหละว่าทำไม White to Play (2009)
I'm sorry for barging in.ขอโทษ ที่พรวดพราดเข้ามา ประตูมัน... The Night of the Comet (2009)
Don't make any sudden moves.อย่าขยับพรวดพราด RED (2010)
When he came in. Yeah, he blows right past us like we're not even there.ตอนที่เขาเข้ามา ก็พรวดพราดเข้าไปเลย เหมือนเราไม่ได้อยู่กันตรงนี้ In This Home on Ice (2010)
Okay, so I am just gonna bust in their trailer, guns blazing, and then take care of this whole mess and... what's the matter?ตกลง ฉันแค่ พรวดพราดเข้าไปในเทรลเลอร์พวกนั่น เริ่มยิงเป้าแล้วก้จัดการ เรื่องยุ่งๆทั้งหมด-- มีอะไรเหรอ The French Mistake (2011)
No, I mean, I'm... I'm just some guy.ไม่ใช่ ผมหมายถึง ผมเป็นแค่ผู้ชายที่พรวดพราดเข้ามา The Man Who Knew Too Much (2011)
The Big Bang -- a moment where all the space and matter we can see burst into existence, expanding out from a single point.บิ๊กแบง - เป็นช่วงเวลาที่ทุกอวกาศและสำคัญ เราสามารถมองเห็น พรวดพราดเข้ามาในการดำรงอยู่ Is There an Edge to the Universe? (2011)
Ah, somebody's had a growth spurt. Oh... That's better.มีบางคนเกิดสูงพรวดพราดขึ้นมา ค่อยยังชั่ว Restless (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พรวดพราด[v.] (phrūatphrāt) EN: be abrupt ; be hasty ; be hurried ; be impetuous ; be sudden   
พรวดพราด[adv.] (phrūatphrāt) EN: suddenly ; abruptly ; quickly ; hastily ; precipitately   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barge in[PHRV] โผล่พรวด (คำไม่เป็นทางการ), See also: พรวดพราดเข้ามา
barge into[PHRV] โผล่พรวด (คำไม่เป็นทางการ), See also: พรวดพราดเข้ามา
burst into[PHRV] พรวดพราดเข้ามา, See also: โผล่เข้ามา
burst on[PHRV] โผล่พรวดเข้ามา, See also: พรวดพราดเข้ามา, Syn. burst upon
plunge in[PHRV] พรวดพราดเข้าไป, Syn. press in, push in, thrust in
plunge into[PHRV] พรวดพราดเข้าไป, Syn. plunge in, thrust into
rush[VI] วิ่ง, See also: พรวดพราด, Syn. race, run, speed
rush off[PHRV] พรวดพราดออกไป, See also: พุ่งออกไป, รีบจากไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rush(รัช) vi.,n. (การ) วิ่ง,วิ่งเข้าไป,วิ่งแร่,พุ่ง,พรวดพราด,ถลัน,เร่ง,รีบเร่ง,ผลัก,ไส,ปรากฎขึ้นฉับพลัน vt. กระทำอย่างเร่งรีบ,เร่งรีบ,กรูกันไป,ยื้อแย่ง,แย่งซื้อ adj. เร่งรีบฉุกละหุก,พรวดพราด,กุลีกุจอ, See also: rushingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
rush(n) การจู่โจม,ความเร่งรีบ,ความกุลีกุจอ,การพรวดพราด,ต้นกก
rush(vi,vt) โจมตี,เร่ง,ผลักไส,พรวดพราด,กรูกันไป,ยื้อแย่ง,ถลัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top