ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dashboards

D AE1 SH B AO2 R D Z   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dashboards-, *dashboards*, dashboard
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dashboards มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dashboards*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dashboard[N] แผงหน้าปัดรถยนต์, See also: แผงหน้าปัด, Syn. control panel, instrument panel
dashboard[N] แผ่นกันโคลนหรือน้ำ (ทางประวัติศาสตร์), See also: เครื่องบัง, บังโคลน, Syn. protective covering, protection, splashboard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dashboard(แดช'บอร์ด) n. แผ่นกันโคลน,แท่นหน้าปัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dashboard; instrument panelแผงหน้าปัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
instrument panel; dashboardแผงหน้าปัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Go forth, my son, and leave big slobbery suction rings on every dashboard you find"?"เอาเลย ลูก แปะไว้ที่หน้าปัดทุกแห่งที่เจ้าพบ"? Crash (2004)
- Riding on the dashboard - l don't know how you did it for so many years.- ขณะนั่งไปในรถ - ฉันไม่รู้ว่านายทำได้ไง ทำอยู่ตั้งหลายปี นายคงแทบบ้าเลยนะ แองเจิล Four Brothers (2005)
I believe you can get them dashboard size nowadays.ต่อจากนี้เราคงสบายขึ้นเยอะเลยล่ะ Episode #2.3 (2008)
LIKE HE WAS KEEPING A PASSENGER FROM HITTING THE DASHBOARD?อะไร? เอสยูวีเล็กเป็นรถครอบครัว Normal (2008)
If you can't reach the dashboard, and you wanna hold onto the washboards, let me know.ถ้าคุณกดแป้นไม่ได้ แล้วอยากจะจับกระดานเชิงฝาผนัง บอกผมนะ When in Rome (2010)
I have to drive home, and I've got enough trouble seeing over the dashboard as it is.ฉันต้องขับรถ และไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมาย กับแค่มองข้ามกระจังหน้ารถ The 21-Second Excitation (2010)
Look what's on the dashboard.ดูสิว่ามีอะไรอยู่บนหน้าปัด Dentist of Detroit (2011)
"Paradise by the Dashboard Light.""Paradise by the Dashboard Light." Props (2012)
(Meat Loaf's "Paradise by the Dashboard Light" begins)(Meat Loaf's "Paradise by the Dashboard Light" begins) Nationals (2012)
♪ By the dashboard light ♪#โดยแสงจากกระจกรถ# Nationals (2012)
♪ Paradise by the dashboard light ♪# สรวงสววรค์ โดยแสงจากกระจกรถ # Nationals (2012)
dashboard drummers ♪♪ dashboard drummers ♪ The Callback (2012)
Right. Cos it's just a Volkswagen with some wood on the dashboard.ใช่ เพราะมันเป็นโฟล์คสวาเกน ที่มีลายไม้ตรงที่นั่งคนขับ Episode #18.1 (2012)
It has got sat-nav, incomprehensible of course, reversing cameras, decent audio system, automatic air-conditioning, audio controls on the steering wheel, digital dashboard... pretty good.มีดาวเทียมนำทาง กล้องถอยหลัง ระบบเครื่องเสียง แอร์อัตโนมัติ ชุดควบคุมวิทยุบนพวงมาลับ Episode #18.2 (2012)
ST wheels and look, fake dials on the dashboard.ล้อแม็กเอสที แล้วนี่ มาตรวัดปลอมติดที่หน้าปัด Episode #18.3 (2012)
Perfect for cleaning the dashboard of your '92 Subaru.ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หน้าปัดรถซูบารุปี 92 ของคุณ Herstory of Dance (2013)
No, but my dashboard camera caught it.ไม่ครับ แต่กล้องหน้ารถบันทึกไว้ Black-Winged Redbird (2013)
This is footage from the taxi-cab dashboard camera.นี่เป็นภาพวงจรปิด จากกล้องหน้าปัดแท็กซี่ Red X (2014)
Now place your hands through the steering wheel on the dashboard.วางมือลอดพวงมาลัยวางบนแผงหน้าปัด Snowden (2016)
Through the steering wheel. On the dashboard.ลอดพวงมาลัยบนแผงหน้าปัด Snowden (2016)
? I can see paradise by the dashboard light♪ I can see paradise by the dashboard light Josie and the Pussycats (2001)
We were hanging out and listening to Dashboard Confessional.Wir saßen bloß da und hörten Dashboard Confessional. Hung Out to Dry (2003)
nothing,when they were influenced by husker du, but now they all just copy jimmy eat world, and,well,that explains dashboard confessional, doesn't it?Nichts, solange sie von Hüsker Dü beeinflusst wurden, aber jetzt kopieren alle nur Jimmy Eat World. Nunja, das erklärt auch Dashboard Confessional, oder nicht? Click (2008)
i like dashboard confessional.Ich mag Dashboard Confessional. Click (2008)
"Paradise by the Dashboard Lights.""Paradise by the Dashboard Lights." Samson and Delilah (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
DASHBOARD    D AE1 SH B AO2 R D
DASHBOARDS    D AE1 SH B AO2 R D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dashboard    (n) dˈæʃbɔːd (d a1 sh b oo d)
dashboards    (n) dˈæʃbɔːdz (d a1 sh b oo d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Armaturenbrett {n} | Armaturenbretter {pl}car dashboard; dashboard | dashboards [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダッシュボード[, dasshubo-do] (n) dashboard; dash [Add to Longdo]
計器板[けいきばん, keikiban] (n) dashboard; instrument panel; gauge board; instrument board [Add to Longdo]
計器盤[けいきばん, keikiban] (n) dashboard; instrument panel [Add to Longdo]
前板[まえいた, maeita] (n) dashboard; frontlet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top