ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spray

S P R EY1   
98 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spray-, *spray*
English-Thai: Longdo Dictionary
anti-transpirant spray(n) สเปรย์ยับยั้งการคายน้ำ, S. antitranspirant spray
rinse spray hose(n) สายชำระ สายยางที่เป็นสเปรย์พ่นน้ำ เช่น Buy pre rinse spray hose Plumbing Supplies from Home & Garden stores.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spray[N] ละอองน้ำ, See also: น้ำที่กระเซ็นเป็นฝอย, Syn. drizzle, fine mist
spray[N] การพ่นน้ำ, See also: การฉีดน้ำ, การพ่น, Syn. scatter, splash
spray[N] กระป๋องฉีด, See also: กระบอกฉีด, เครื่องฉีด, Syn. atomizer, sprinkler
spray[VT] พ่น, See also: ฉีด, Syn. scatter, sprinkle
spray[N] กิ่งไม้เล็กๆ ที่มีดอกหรือผล, Syn. branch, sprig
sprayer[N] เครื่องพ่น, See also: เครื่องฉีด, Syn. spray
spray on[PHRV] พ่น, See also: โปรย, ฉีดพ่น, พรมบน
spray with[PHRV] พ่นด้วย, See also: โปรยด้วย, ฉีดพ่นด้วย, พรมด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spray(สเพร) n. ละลองน้ำ,น้ำกระเซ็น,ของเหลวที่พุ่งออกเป็นฝอย,เครื่องฉีดของเหลวเป็นฝอย. vt.,vi.เป็นละอองน้ำ,กระเซ็นเป็นละอองน้ำ,ฉีด,พ่น,พรม,โปรย,กระเซ็น,ปล่อยออกเป็นฝอย., See also: sprayer n., Syn. shower,mist,cloud,sprinkle
hairsprayn. น้ำยาสเปย์ฉีดผมให้ทรงรูป

English-Thai: Nontri Dictionary
spray(n) ละอองน้ำ,เครื่องฉีดน้ำ,ยาฉีดต้นไม้,ช่อดอกไม้
spray(vt) สาด,พ่นน้ำ,ฉีด,พรม,โปรย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spray๑. พ่นละออง๒. ละอองพ่น๓. การพ่นละออง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spray transfer; droplet transferการถ่ายโอนแบบละออง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sprayฝอยน้ำ [อุตุนิยมวิทยา]
Spray dryingการอบแห้งแบบพ่นกระจาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
spray irrigationspray irrigation, ชลประทานฉีดฝอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Spray nozzlesหัวฉีดพ่น [TU Subject Heading]
Spray paintingการพ่นสี [TU Subject Heading]
Sprayingการพ่น [TU Subject Heading]
Spraying and dusting in agricultureการพ่นและการโรยฝุ่นในเกษตรกรรม [TU Subject Heading]
Spraying equipmentเครื่องพ่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Spraying equipmentเครื่องพ่น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sprayprigthai[sa-pray-prig-thai] (n) สเปรย์พริกไทย
See also: S. pepper spray,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course, we agreed early on not to include personal stuff like my tampons and feminine hygiene spray and his shaving lotion and foot powder.แน่นอนว่าเราตกลงกันล่วงหน้า ว่าไม่รวมพวกของใช้ส่วนตัว... อย่างผ้าอนามัยกับ สเปรย์ทำความสะอาดของผู้หญิง... กับโลชั่นโกนหนวดกับแป้งทาเท้าของเขา The Joy Luck Club (1993)
Don't let them spray us!โอ้ ได้โปรด! James and the Giant Peach (1996)
Spray us?อย่าให้เขาพ่นสเปรย์ใส่เรา! James and the Giant Peach (1996)
- Put a gun to my head and spray my brains.เรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น Fight Club (1999)
Shit, Bianca! I'm shooting a nose spray ad tomorrow!บิอังก้า ฉันต้องไป โฆษณาสเปรย์ฉีดจมูกพรุ่งนี้นะ! 10 Things I Hate About You (1999)
I need a father who's a role model, not some horny geek boy... who's going to spray his shorts whenever I bring a girlfriend home from school.ฉันอยากได้พ่อที่เป็นผู้เป็นคนกว่านี้ ไม่ใช่ไอ้หื่นที่คอยเหล่เพื่อนฉันเวลามาเยี่ยมบ้าน American Beauty (1999)
I need a father who's a role model, not some horny geek boy who's going to spray his shorts... whenever I bring a girlfriend home from school.ฉันอยากได้พ่อที่เป็นผู้เป็นคนกว่านี้ ไม่ใช่ไอ้หื่นที่คอยเหล่เพื่อนฉันเวลามาเยี่ยมบ้าน ห่วยแตกจริงๆ American Beauty (1999)
He says they had to spray again.แต่อารอนบอกว่าต้องฉีดสเปรย์อีกแล้ว Primer (2004)
If you jump off a building, your guts will all burst open, 1 and the pizza will spray in all directions.ถ้าพี่กระโดดตึกนะ เครื่องในของพี่ก็จะแตกกระจายเลยล่ะ - แล้วพิซซ่าที่กินไปก็จะกระจายไปทุกทิศทุกทาง Windstruck (2004)
MATT: Payback, seniors. Don't get that pepper spray on your hands.มึงจะถือสเปรย์พริกไทยในมือมึงเฉยๆทำห่าไรวะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
- Spray that shit. - Fuck, no. Finders keepers.สเปรย์หรือป่าววะ /ไม่ใช่เว้ย ที่ช่วยตัวเอง American Pie Presents: Band Camp (2005)
You don't turn 20 because you get roses and spray on perfume.เธอไม่ได้อายุ 20 เพียงเพราะดอกกุหลาบกับฉีดน้ำหอมหรอกนะ Innocent Steps (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sprayBy means of a super high-pressure water spray practically all the sediment is removed.
sprayThe waves sprayed the rocks with water.
sprayThey are spraying the fruit trees.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สเปรย์[V] spray
สเปรย์[N] spray, Example: สเปรย์ฉีดผมจัดเป็นเครื่องสำอางสำหรับเสริมแต่งความงามชนิดหนึ่ง, Thai definition: ที่ฉีดหรือพ่นออกมาเป็นละอองน้ำ, เป็นฝอยละออง, Notes: (อังกฤษ)
พรม[V] sprinkle, See also: spray, dash, Syn. ประพรม, โปรย, Example: เจ้าอาวาสกำลังประพรมน้ำมนตร์ให้กับผู้ที่มาทำบุญ, Thai definition: เอาน้ำประโปรยให้กระจายเป็นเม็ดเล็กๆ
ฉีด[V] inject, See also: spray, squirt, Syn. ฉีดพ่น, พ่น, Example: ปัจจุบันมีการใช้สารเคมีจำพวกยาฆ่าแมลงฉีดพ่นในเรือกสวนไร่นากันมาก, Thai definition: ใช้กำลังอัดหรือดันให้ของเหลวอย่างน้ำพุ่งออกจากช่องเล็กๆ
ประพรม[V] sprinkle, See also: spray, Syn. โปรยปราย, หว่าน, โรย, โปรย, พรม, Example: หลวงพ่ออุ้มบาตรน้ำมนต์กำลังประพรมน้ำมนต์อย่างตั้งใจ, Thai definition: ประโปรยด้วยน้ำ
กระบอกฉีด[N] sprayer, See also: hypodermic syringe, syringe, Example: ต้นไม้พวกนี้เราใส่ปุ๋ยโดยเอาเม็ดปุ๋ยละลายน้ำใส่กระบอกฉีดแล้วฉีดพ่นตามลำต้นและใบอาทิตย์ละครั้ง, Count unit: กระบอก
เครื่องพ่นสารเคมี[N] sprayer, See also: spray can, Syn. เครื่องฉีดพ่นสารเคมี, Example: การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องและต้องคำนึงถึง ดังนี้คือ ประเภทของสารเคมี เครื่องพ่นสารเคมี, การผสมสารเคมี และเวลาของการใช้สารเคมี
เครื่องพ่นสารเคมี[N] sprayer, See also: spray can, Syn. เครื่องฉีดพ่นสารเคมี, Example: การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องและต้องคำนึงถึง ดังนี้คือ ประเภทของสารเคมี เครื่องพ่นสารเคมี, การผสมสารเคมี และเวลาของการใช้สารเคมี
เครื่องพ่นสารเคมี[N] sprayer, See also: spray can, Syn. เครื่องฉีดพ่นสารเคมี, Example: การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องและต้องคำนึงถึง ดังนี้คือ ประเภทของสารเคมี เครื่องพ่นสารเคมี, การผสมสารเคมี และเวลาของการใช้สารเคมี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉีด[v.] (chīt) EN: spray ; squirt   FR: vaporiser ; pulvériser ; faire gicler
ช่อดอกไม้[n. exp.] (chø døkmāi) EN: bouquet ; spray of flowers   FR: bouquet de fleurs [m]
ดีดีที[n.] (Dī.Dī.Thī.) EN: DDT (for spraying)   FR: DDT [m]
ฝอย[n.] (føi) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff   FR: particule [f] ; gouttelette [f]
ฝอย[v.] (føi) EN: shower ; spray   
เครือเถา[n.] (khreūathao) EN: design of intertwined sprays   
พ่น[v.] (phon) EN: blow ; puff ; emit ; spit ; spout ; eject ; gas ; brag ; spray ; spurt   FR: projeter ; éjecter ; rejeter
พ่นสี[v. exp.] (phon sī) EN: spray-paint ; paint   FR: peindre au pistolet ; peindre à la bombe
สเปรย์[n.] (saprē) EN: spray   FR: spray [m] (anglic.)
สเปรย์อัดกลีบ[n. exp.] (saprē at klīp) EN: spray starch   FR: spray d'empesage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPRAY S P R EY1
SPRAYS S P R EY1 Z
SPRAYED S P R EY1 D
SPRAYER S P R EY1 ER0
SPRAYERS S P R EY1 ER0 Z
SPRAYING S P R EY1 IH0 NG
SPRAYBERRY S P R EY1 B EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spray (v) sprˈɛɪ (s p r ei1)
sprays (v) sprˈɛɪz (s p r ei1 z)
sprayed (v) sprˈɛɪd (s p r ei1 d)
sprayer (n) sprˈɛɪər (s p r ei1 @ r)
sprayers (n) sprˈɛɪəz (s p r ei1 @ z)
spraying (v) sprˈɛɪɪŋ (s p r ei1 i ng)
spray-gun (n) sprˈɛɪ-gʌn (s p r ei1 - g uh n)
spray-guns (n) sprˈɛɪ-gʌnz (s p r ei1 - g uh n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喷洒[pēn sǎ, ㄆㄣ ㄙㄚˇ, / ] spray; sprinkle, #22,239 [Add to Longdo]
浪花[làng huā, ㄌㄤˋ ㄏㄨㄚ, ] spray; ocean spray; spindrift; fig. happenings from one's life, #24,937 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschichtungskabine {f}spray booth [Add to Longdo]
Spray {m}spray [Add to Longdo]
Spraydose {f}aerosol; sprayer [Add to Longdo]
Spritzflakon {m}spray flacon [Add to Longdo]
Spritzlackierung {f}spray painting; spray paint [Add to Longdo]
Spritzpistole {f} | Spritzpistolen {pl}spray gun | spray guns [Add to Longdo]
Sprayfarbe {f}spray paint [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
し吹く[しぶく, shibuku] (v5k,vi) to splash; to spray [Add to Longdo]
じゃあじゃあ[, jaajaa] (adv,adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.) [Add to Longdo]
カラースプレー[, kara-supure-] (n) color spraypaint; colour spraypaint [Add to Longdo]
スピードスプレーヤー[, supi-dosupure-ya-] (n) speed sprayer [Add to Longdo]
スプレー[, supure-] (n,vs) spray; (P) [Add to Longdo]
スプレーガン[, supure-gan] (n) spray gun [Add to Longdo]
スプレードライ[, supure-dorai] (n) spray-dry [Add to Longdo]
スプレーヤー[, supure-ya-] (n) sprayer [Add to Longdo]
ヘアスプレー[, heasupure-] (n) hair spray [Add to Longdo]
ボンタイル[, bontairu] (n) thick spray-on coating for walls [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spray \Spray\, n. [Probably from a Dutch or Low German form akin
   to E. spread. See {Spread}, v. t.]
   1. Water flying in small drops or particles, as by the force
    of wind, or the dashing of waves, or from a waterfall, and
    the like.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.)
    (a) A jet of fine medicated vapor, used either as an
      application to a diseased part or to charge the air of
      a room with a disinfectant or a deodorizer.
    (b) An instrument for applying such a spray; an atomizer.
      [1913 Webster]
 
   {Spray condenser} (Steam Engine), an injection condenser in
    which the steam is condensed by a spray of water which
    mingles with it.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spray \Spray\ (spr[=a]), n. [Cf. Dan. sprag. See {Sprig}.]
   1. A small shoot or branch; a twig. --Chaucer.
 
   Syn: sprig.
     [1913 Webster]
 
        The painted birds, companions of the spring,
        Hopping from spray to spray, were heard to sing.
                          --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   2. A collective body of small branches, or cut flowers with
    long stems; as, the tree has a beautiful spray; many
    sprays were sent in condolence to teh funeral home.
    [1913 Webster +PJC]
 
       And from the trees did lop the needless spray.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. (Founding)
    (a) A side channel or branch of the runner of a flask,
      made to distribute the metal in all parts of the mold.
    (b) A group of castings made in the same mold and
      connected by sprues formed in the runner and its
      branches. --Knight.
      [1913 Webster]
 
   {Spray drain} (Agric.), a drain made by laying under earth
    the sprays or small branches of trees, which keep passages
    open.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spray \Spray\, v. t.
   1. To let fall in the form of spray. [Poetic] --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw spray upon; to treat with a liquid in the form of
    spray; as, to spray a wound, or a surgical instrument,
    with carbolic acid.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spray
   n 1: a pesticide in suspension or solution; intended for
      spraying
   2: a quantity of small objects flying through the air; "a spray
     of bullets" [syn: {spray}, {spraying}]
   3: flower arrangement consisting of a single branch or shoot
     bearing flowers and foliage
   4: a dispenser that turns a liquid (such as perfume) into a fine
     mist [syn: {atomizer}, {atomiser}, {spray}, {sprayer},
     {nebulizer}, {nebuliser}]
   5: water in small drops in the atmosphere; blown from waves or
     thrown up by a waterfall
   6: a jet of vapor
   v 1: be discharged in sprays of liquid; "Water sprayed all over
      the floor"
   2: scatter in a mass or jet of droplets; "spray water on
     someone"; "spray paint on the wall"
   3: cover by spraying with a liquid; "spray the wall with paint"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top