Search result for

spray

(85 entries)
(0.0071 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spray-, *spray*.
English-Thai: Longdo Dictionary
anti-transpirant spray(n) สเปรย์ยับยั้งการคายน้ำ, S. antitranspirant spray
rinse spray hose(n) สายชำระ สายยางที่เป็นสเปรย์พ่นน้ำ เช่น Buy pre rinse spray hose Plumbing Supplies from Home & Garden stores.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sprayprigthai[sa-pray-prig-thai] (n) สเปรย์พริกไทย
See also: S. pepper spray,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spray    [N] ละอองน้ำ, See also: น้ำที่กระเซ็นเป็นฝอย, Syn. drizzle, fine mist
spray    [N] การพ่นน้ำ, See also: การฉีดน้ำ, การพ่น, Syn. scatter, splash
spray    [N] กระป๋องฉีด, See also: กระบอกฉีด, เครื่องฉีด, Syn. atomizer, sprinkler
spray    [VT] พ่น, See also: ฉีด, Syn. scatter, sprinkle
spray    [N] กิ่งไม้เล็กๆ ที่มีดอกหรือผล, Syn. branch, sprig
sprayer    [N] เครื่องพ่น, See also: เครื่องฉีด, Syn. spray
spray on    [PHRV] พ่น, See also: โปรย, ฉีดพ่น, พรมบน
spray with    [PHRV] พ่นด้วย, See also: โปรยด้วย, ฉีดพ่นด้วย, พรมด้วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spray๑. พ่นละออง๒. ละอองพ่น๓. การพ่นละออง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spray transfer; droplet transferการถ่ายโอนแบบละออง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sprayฝอยน้ำ [อุตุนิยมวิทยา]
Spray dryingการอบแห้งแบบพ่นกระจาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
spray irrigationspray irrigation, ชลประทานฉีดฝอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Spray nozzlesหัวฉีดพ่น [TU Subject Heading]
Spray paintingการพ่นสี [TU Subject Heading]
Sprayingการพ่น [TU Subject Heading]
Spraying and dusting in agricultureการพ่นและการโรยฝุ่นในเกษตรกรรม [TU Subject Heading]
Spraying equipmentเครื่องพ่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Spraying equipmentเครื่องพ่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sprayThe waves sprayed the rocks with water.
sprayThey are spraying the fruit trees.
sprayBy means of a super high-pressure water spray practically all the sediment is removed.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spray(สเพร) n. ละลองน้ำ,น้ำกระเซ็น,ของเหลวที่พุ่งออกเป็นฝอย,เครื่องฉีดของเหลวเป็นฝอย. vt.,vi.เป็นละอองน้ำ,กระเซ็นเป็นละอองน้ำ,ฉีด,พ่น,พรม,โปรย,กระเซ็น,ปล่อยออกเป็นฝอย., See also: sprayer n., Syn. shower,mist,cloud,sprinkle
hairsprayn. น้ำยาสเปย์ฉีดผมให้ทรงรูป

English-Thai: Nontri Dictionary
spray(n) ละอองน้ำ,เครื่องฉีดน้ำ,ยาฉีดต้นไม้,ช่อดอกไม้
spray(vt) สาด,พ่นน้ำ,ฉีด,พรม,โปรย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สเปรย์    [V] spray
สเปรย์    [N] spray, Example: สเปรย์ฉีดผมจัดเป็นเครื่องสำอางสำหรับเสริมแต่งความงามชนิดหนึ่ง, Thai definition: ที่ฉีดหรือพ่นออกมาเป็นละอองน้ำ, เป็นฝอยละออง, Notes: (อังกฤษ)
พรม    [V] sprinkle, See also: spray, dash, Syn. ประพรม, โปรย, Example: เจ้าอาวาสกำลังประพรมน้ำมนตร์ให้กับผู้ที่มาทำบุญ, Thai definition: เอาน้ำประโปรยให้กระจายเป็นเม็ดเล็กๆ
ฉีด    [V] inject, See also: spray, squirt, Syn. ฉีดพ่น, พ่น, Example: ปัจจุบันมีการใช้สารเคมีจำพวกยาฆ่าแมลงฉีดพ่นในเรือกสวนไร่นากันมาก, Thai definition: ใช้กำลังอัดหรือดันให้ของเหลวอย่างน้ำพุ่งออกจากช่องเล็กๆ
ประพรม    [V] sprinkle, See also: spray, Syn. โปรยปราย, หว่าน, โรย, โปรย, พรม, Example: หลวงพ่ออุ้มบาตรน้ำมนต์กำลังประพรมน้ำมนต์อย่างตั้งใจ, Thai definition: ประโปรยด้วยน้ำ
กระบอกฉีด    [N] sprayer, See also: hypodermic syringe, syringe, Example: ต้นไม้พวกนี้เราใส่ปุ๋ยโดยเอาเม็ดปุ๋ยละลายน้ำใส่กระบอกฉีดแล้วฉีดพ่นตามลำต้นและใบอาทิตย์ละครั้ง, Count unit: กระบอก
เครื่องพ่นสารเคมี    [N] sprayer, See also: spray can, Syn. เครื่องฉีดพ่นสารเคมี, Example: การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องและต้องคำนึงถึง ดังนี้คือ ประเภทของสารเคมี เครื่องพ่นสารเคมี, การผสมสารเคมี และเวลาของการใช้สารเคมี
เครื่องพ่นสารเคมี    [N] sprayer, See also: spray can, Syn. เครื่องฉีดพ่นสารเคมี, Example: การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องและต้องคำนึงถึง ดังนี้คือ ประเภทของสารเคมี เครื่องพ่นสารเคมี, การผสมสารเคมี และเวลาของการใช้สารเคมี
เครื่องพ่นสารเคมี    [N] sprayer, See also: spray can, Syn. เครื่องฉีดพ่นสารเคมี, Example: การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องและต้องคำนึงถึง ดังนี้คือ ประเภทของสารเคมี เครื่องพ่นสารเคมี, การผสมสารเคมี และเวลาของการใช้สารเคมี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉีด[v.] (chīt) EN: spray ; squirt   FR: vaporiser ; pulvériser ; faire gicler
ช่อดอกไม้[n. exp.] (chø døkmāi) EN: bouquet ; spray of flowers   FR: bouquet de fleurs [m]
ดีดีที[n.] (Dī.Dī.Thī.) EN: DDT (for spraying)   FR: DDT [m]
ฝอย[n.] (føi) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff   FR: particule [f] ; gouttelette [f]
ฝอย[v.] (føi) EN: shower ; spray   
เครือเถา[n.] (khreūathao) EN: design of intertwined sprays   
พ่น[v.] (phon) EN: blow ; puff ; emit ; spit ; spout ; eject ; gas ; brag ; spray ; spurt   FR: projeter ; éjecter ; rejeter
พ่นสี[v. exp.] (phon sī) EN: spray-paint ; paint   FR: peindre au pistolet ; peindre à la bombe
สเปรย์[n.] (saprē) EN: spray   FR: spray [m] (anglic.)
สเปรย์อัดกลีบ[n. exp.] (saprē at klīp) EN: spray starch   FR: spray d'empesage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPRAY    S P R EY1
SPRAYS    S P R EY1 Z
SPRAYED    S P R EY1 D
SPRAYER    S P R EY1 ER0
SPRAYERS    S P R EY1 ER0 Z
SPRAYING    S P R EY1 IH0 NG
SPRAYBERRY    S P R EY1 B EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spray    (v) (s p r ei1)
sprays    (v) (s p r ei1 z)
sprayed    (v) (s p r ei1 d)
sprayer    (n) (s p r ei1 @ r)
sprayers    (n) (s p r ei1 @ z)
spraying    (v) (s p r ei1 i ng)
spray-gun    (n) - (s p r ei1 - g uh n)
spray-guns    (n) - (s p r ei1 - g uh n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spray {m}spray [Add to Longdo]
Sprayfarbe {f}spray paint [Add to Longdo]
Spritzflakon {m}spray flacon [Add to Longdo]
Spritzlackierung {f}spray painting; spray paint [Add to Longdo]
Beschichtungskabine {f}spray booth [Add to Longdo]
Spritzpistole {f} | Spritzpistolen {pl}spray gun | spray guns [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
し吹く[しぶく, shibuku] (v5k,vi) to splash; to spray [Add to Longdo]
じゃあじゃあ[, jaajaa] (adv,adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.) [Add to Longdo]
カラースプレー[, kara-supure-] (n) color spraypaint; colour spraypaint [Add to Longdo]
スピードスプレーヤー[, supi-dosupure-ya-] (n) speed sprayer [Add to Longdo]
スプレー[, supure-] (n,vs) spray; (P) [Add to Longdo]
スプレーガン[, supure-gan] (n) spray gun [Add to Longdo]
スプレードライ[, supure-dorai] (n) spray-dry [Add to Longdo]
スプレーヤー[, supure-ya-] (n) sprayer [Add to Longdo]
ヘアスプレー[, heasupure-] (n) hair spray [Add to Longdo]
ボンタイル[, bontairu] (n) thick spray-on coating for walls [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喷洒[pēn sǎ, ㄆㄣ ㄙㄚˇ, / ] spray; sprinkle [Add to Longdo]
浪花[làng huā, ㄌㄤˋ ㄏㄨㄚ, ] spray; ocean spray; spindrift; fig. happenings from one's life [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spray \Spray\, n. [Probably from a Dutch or Low German form akin
   to E. spread. See {Spread}, v. t.]
   1. Water flying in small drops or particles, as by the force
    of wind, or the dashing of waves, or from a waterfall, and
    the like.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.)
    (a) A jet of fine medicated vapor, used either as an
      application to a diseased part or to charge the air of
      a room with a disinfectant or a deodorizer.
    (b) An instrument for applying such a spray; an atomizer.
      [1913 Webster]
 
   {Spray condenser} (Steam Engine), an injection condenser in
    which the steam is condensed by a spray of water which
    mingles with it.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spray \Spray\ (spr[=a]), n. [Cf. Dan. sprag. See {Sprig}.]
   1. A small shoot or branch; a twig. --Chaucer.
 
   Syn: sprig.
     [1913 Webster]
 
        The painted birds, companions of the spring,
        Hopping from spray to spray, were heard to sing.
                          --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   2. A collective body of small branches, or cut flowers with
    long stems; as, the tree has a beautiful spray; many
    sprays were sent in condolence to teh funeral home.
    [1913 Webster +PJC]
 
       And from the trees did lop the needless spray.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. (Founding)
    (a) A side channel or branch of the runner of a flask,
      made to distribute the metal in all parts of the mold.
    (b) A group of castings made in the same mold and
      connected by sprues formed in the runner and its
      branches. --Knight.
      [1913 Webster]
 
   {Spray drain} (Agric.), a drain made by laying under earth
    the sprays or small branches of trees, which keep passages
    open.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spray \Spray\, v. t.
   1. To let fall in the form of spray. [Poetic] --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw spray upon; to treat with a liquid in the form of
    spray; as, to spray a wound, or a surgical instrument,
    with carbolic acid.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spray
   n 1: a pesticide in suspension or solution; intended for
      spraying
   2: a quantity of small objects flying through the air; "a spray
     of bullets" [syn: {spray}, {spraying}]
   3: flower arrangement consisting of a single branch or shoot
     bearing flowers and foliage
   4: a dispenser that turns a liquid (such as perfume) into a fine
     mist [syn: {atomizer}, {atomiser}, {spray}, {sprayer},
     {nebulizer}, {nebuliser}]
   5: water in small drops in the atmosphere; blown from waves or
     thrown up by a waterfall
   6: a jet of vapor
   v 1: be discharged in sprays of liquid; "Water sprayed all over
      the floor"
   2: scatter in a mass or jet of droplets; "spray water on
     someone"; "spray paint on the wall"
   3: cover by spraying with a liquid; "spray the wall with paint"

Are you satisfied with the result?

Go to Top