ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bit

B IH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bit-, *bit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: Longdo Dictionary
bitcoin(n) บิตคอยน์, ชื่อสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งซึ่งใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]
arbitration(n) อนุญาโตตุลาการ
rabbit(n) กระต่าย
Image:
uninhabitable(adj) ซึ่งไม่สามารถอาศัยอยู่ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bit(n) ดอกสว่าน
bit(n) เหล็กที่ขวางปากม้าสำหรับดึงบังเหียน
bit(n) ชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆ, Syn. whit, Ant. lot, mass
bit(n) หน่วยวัดความจุข้อมูล, See also: บิต
bite(vt) กัด, See also: ขบ, งับ, Syn. nip, snap
bite(vi) (แมลง) ต่อย, See also: กัด, Syn. nip, snap
bite(n) รอยกัด, See also: แผลที่ถูกกัด, Syn. abrasion, bruise, wound
bite(n) หนึ่งคำอาหาร
bitch(n) สุนัขตัวเมีย
bitch(vt) บ่นว่าอย่างต่อเนื่อง, Syn. moan

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bit(บิท) 1. n. ดอกสว่าน, สิ่งค้ำ, ของเล็ก ๆ น้อย ๆ , ครู่เดียว, การกระทำ, บทบาทเล็กน้อย, เหรียญเล็ก ๆ , หน่วย, กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bite, บิต, 2. ในระบบเลขฐาน 2 หมายถึงตัวเลข 0 และ 1, หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด โดยที่หนึ่งบิตจะต้องเพียงพอต่อการบอกความแตกต่างระหว่างข้อมูลประเภท "ใช้" ในปัจจุบันมักใช้บิตเป็นหน่วยวัดตัวประมวลผล (microprocessor) ของไมโครคอมพิวเตอร์ ว่าเป็นขนาด 8 บิต 16 บิต หรือ 32 บิต ถ้าจัดบิตเป็นชุดที่เรียกว่าไบต์ (byte) ซึ่งปกติจะมี 8 บิต จะใช้เป็นรหัสเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร ฯ ดู byte ประกอบ
bit stringสายบิตหมายถึง ลำดับของบิตที่เกี่ยวเนื่องกัน
bitch(บิทชฺ) n. สุนัขตัวเมีย, แม่สุนัข, หญิงร้ายที่เห็นแก่ตัว, หญิงสำส่อน, หญิงเลว, See also: bitchy adj. ดูbitch bitchiness n. ดูbitch
bitchy(บิท'ชี) adj. เกี่ยวกับสุนัขตัวเมียหรือแม่สุนัข, ร้าย., See also: bitchiness n.
bite(ไบทฺ) { bit, bitten/bit, biting, bites } v. กัด, กิน, ตอด, กินอาหาร, ต่อย (แมลง) , ยึดแน่น, เกาะแน่น, โกง, มีผลต่อ, งับ, ติดเหยื่อ, ยึด, ติด, ทำได้ผล n. การกัด, แผลกัด, ความคม, ความได้ผล, ชิ้นอาหาร, มื้อน้อย ๆ, Syn. nibble
biter(ไบ'เทอะ) n. ผู้กัด, สิ่งที่กัด, สัตว์ที่ชอบกัดคน, คนโกง, คนหลอกลวง, การหลอกลวง, Syn. fraud
biting(ไบ'ทิง) adj. แสบ, ปวดแสบ, เผ็ดร้อน, เสียดแทง, เหน็บแนม
bitmap(บิตแมป) แผนที่บิตหมายถึง เส้นตัดกันของบิตในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งคอมพิวเตอร์จะแปลงให้เป็นจุดภาพ ภาพในคอมพิวเตอร์นั้นจะประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสง ซึ่งเรียกว่าจุดภาพ (pixel) รวมตัวกัน ภาพที่มีจำนวนจุดภาพมาก จะยิ่งดูคมชัดมากดู pixel ประกอบ
bitmapped fontแบบอักษรบิตแมปหมายถึง แบบอักษรที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ รวมตัวกันที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) เมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ จะเห็นรอยหยัก ๆ ไม่เรียบสวย กับทั้งยังเปลืองที่เก็บมาก ดู bitmapped image ประกอบ
bitmapped graphic(กราฟิกบิตแมป) หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped image

English-Thai: Nontri Dictionary
bit(n) ของเล็กน้อย, เหรียญเล็กๆ, ชิ้นอาหาร, เศษ, การกัด
bit(vt pt ของ) bite
bitch(n) แม่สุนัข, ผู้หญิงเลว, ผู้หญิงสำส่อน
bite(n) การกัด, ความคม, ส่วนที่กัดออก, ชิ้นอาหาร
bite(vt) กัด, กิน, ตอด, ขบ, ต่อย
biter(n) ผู้กัด, คนโกง, คนหลอกลวง
biting(adj) เจ็บแสบ, ปวดแสบ
bitten(vt pp ของ) bite
bitter(adj) ขมขื่น, ปวดแสบ, รุนแรง, ดุเดือด
bitterness(n) ความขม, ความขมขื่น, ความรุนแรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bitบิต [ มีความหมายเหมือนกับ binary digit ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bitบิต [ มีความหมายเหมือนกับ binary digit ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bitบิต [ มีความหมายเหมือนกับ binary digit ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bit densityความหนาแน่นบิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bit errorความผิดพลาดบิต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bit error rateอัตราความผิดพลาดบิต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bit locationตำแหน่งเก็บบิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bit mapแผนที่บิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bit mapแผนที่บิต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bit patternแบบรูปของบิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
bitbit, หัวเจาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bitบิต, หน่วยของข้อมูลที่เล็กที่สุดซึ่งถูกแทนด้วยตัวเลขฐานสองในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยตัวเลขสองตัว คือ '0' และ '1'  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
bit per secondbit per second, หน่วยวัดความเร็วในการสื่อสารข้อมูล วัดเป็นบิต (0 หรือ 1) ต่อนาที หน่วยวัดอาจจะเป็น Kbps หรือ Mbps หรือ Gbps เป็นต้น K ย่อมาจาก Kilo มีค่าประมาณพัน M ย่อมาจาก Mega มีค่าประมาณล้าน G ย่อมาจาก Giga มีค่าประมาณพันล้าน [คอมพิวเตอร์]
Bit-mapped graphicsบิต-แมปป์ กราฟฟิกส์ [TU Subject Heading]
Bitesกัด [การแพทย์]
Bithionolไบธิโอนัล [การแพทย์]
Bitia Hydroidesงูเปี้ยว [การแพทย์]
Bitingกัด [การแพทย์]
Biting Periodระยะที่เด็กพอใจการกัด [การแพทย์]
Biting Rateอัตราเกาะกัด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bite the bullet(phrase) ก้มหน้ารับกรรม
bite the dustตาย, ถูกทำลาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He bit my finger!นิ้วฉัน.. The Great Dictator (1940)
By the way, my dear, don't think that I mean to be unkind, but you were just a teeny-weeny bit forward with Mr. De Winter.อ้อ อย่าหาว่าฉันไม่มีเมตตา เเต่ที่เธอเสนอหน้าไปนิดกับคุณเดอ วินเทอร์ Rebecca (1940)
You know, you've grown up a bit since I last saw you. It's no wonder...คุณโตขึ้นนะหลังจากที่ผมเห็นคุณครั้งสุดท้าย Rebecca (1940)
And if my guess is right, Crawley, there's a bit of malice in your soul toward me, isn't there?และถ้าผมเดาถูกนะ ครอว์ลี่ย์ คุณคงผูกใจเจ็บผมอยู่ใช่มั้ยล่ะ Rebecca (1940)
Though perhaps she's just a bit more bored:แต่พวกเธอ คงจะเบื่อหน่ายมากกว่าเป็นแน่ Night and Fog (1956)
- I know. Allow me. I'm a bit of a famous mimic.ให้ฉัน ฉันบิตของเลียนแบบที่มี ชื่อเสียง Help! (1965)
Not a bit like Cagney.ไม่ได้คือบิตเช่น แคกนี Help! (1965)
- I will have. He's a bit soft that Inspector, isn't he?เขาคือบิตอ่อนที่ตรวจสอบไม่ได้คือ เขา? Help! (1965)
He said quite a bit that should interest you and one or two things that interested me.ที่เขาพูดน่าสนใจมาก นายควรจะสนใจ ...และ 1 หรือ 2 อย่าง ที่ทำให้ผมสนใจ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
A bit thin perhaps but you always were thin eh Pablito?อาจผอมไปนิด แต่... ...นายก็ผอมตลอดใช่ไหมล่ะ พาบลิโต้? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Ghastly colours. - I do a bit of Sunday painting myself.ฉันทำบิตของการวาดภาพ ตัวเองอาทิตย์ How I Won the War (1967)
(all) You do your bit and I'll do mine.คุณทำบิตของคุณและฉันจะทำ เหมืองแร่ How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bitA black and white dog bit me.
bitA cornered rat will bite a cat. [ Proverb ]
bitAdd a bit of sugar, please.
bitA dog bit her on the leg.
bitA dog seldom bites unless it is attacked.
bitAfter the rain had let up a bit, we made a dash for the car.
bitA good medicine tastes bitter.
bitA little bit of luck sometimes leads to an unexpected success.
bitAll the early flowers were bitten by the frost.
bitA mosquito just bit me.
bitAn accident is often brought about by a bit of carelessness.
bitAt first I felt a bit too shy to speak to her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บิต(n) BIT, See also: binary digit, Syn. เลขฐานสอง
ยาขม(n) bitter pill, Example: เด็กๆ เบือนหน้าหนีเมื่อรู้ว่าต้องกินยาขม
เศษเล็กเศษน้อย(n) odds and ends, See also: bits and pieces, oddments, remnants, scraps, bits, Example: สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รางวัลนี้ทำจากเศษเล็กเศษน้อยของเครื่องยนต์มาประกอบกัน, Thai Definition: ส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้ตามวัตถุประสงค์, ส่วนที่เหลือซึ่งไม่ต้องการ
ขม(adj) bitter, See also: astringent, Ant. หวาน, Example: เฮโรอีนบริสุทธิ์มีลักษณะเป็นผงสีขาวรสขมไม่มีกลิ่น และเป็นเม็ดเล็กๆ ขนาดไข่ปลา, Thai Definition: รสอย่างหนึ่งอย่างรสสะเดาหรือบอระเพ็ด
เกร็ดความรู้(n) useful hint or idea, See also: bit of knowledge, tip, basic, practical fact, Example: การกินหมากให้ถูกต้องเป็นอย่างไรนี้มีลักษณะที่เป็นวิชาการเป็นเกร็ดความรู้ด้วย, Thai Definition: ความรู้เบ็ดเตล็ด
เข่นเขี้ยว(v) gnash one's teeth, See also: bite with grinding teeth, Syn. โกรธ, โมโห, เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน, Example: เขาเข่นเขี้ยวด้วยความโกรธแค้น หวังจะกลับมาเอาคืนให้แหลกกันไปข้างหนึ่ง, Thai Definition: กัดฟันด้วยความโกรธ
งับ(v) bite, See also: grip, seize with teeth, Syn. กัด, เขมือบ, ขย้ำ, Ant. ปล่อย, Example: ท่าทางที่มันจ้องและเตรียมจะกระโดดงับนั้นแสดงว่ามันเอาจริง, Thai Definition: อาการที่อ้าปากคาบหรือกัดโดยเร็ว
แง่น(v) gnaw, See also: bite, bare the teeth in order to bite, Syn. กัด, Example: ดูหมาตัวนั้นสิ ท่าทางน่ากลัวระวังมันจะแง่นเอานะ, Thai Definition: แยกเขี้ยวจะกัด (อย่างหมา)
เฝื่อน(adj) bitter and harsh to the taste, See also: unpalatable, ill-favoured, Syn. ฝาด, ขื่น, เจื่อน, เฝื่อนฝาด, Example: เพราะรสเฝื่อนของเหล้าทำให้เขารู้สึกบอกไม่ถูกเมื่อกลืนลงไป, Thai Definition: รสที่เจือฝาดและขื่นอย่างรสดีเกลือ
เฝื่อน(adj) bitter and harsh to the taste, See also: acrid, Syn. ฝาด, ขื่น, เฝื่อนฝาด, Example: เพราะรสที่เฝื่อนของเหล้าทำให้เขารู้สึกบอกไม่ถูกเมื่อกลืนลงไป, Thai Definition: รสที่เจือฝาดและขื่นอย่างรสดีเกลือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจิณ[ājin] (adv) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually  FR: habituellement
อำเภอใจ[amphoējai] (adv) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way  FR: selon son gôut ; libre arbitre [ m ]
อัน[an] (n) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item  FR: machin [ m ] ; truc [ m ]
อนุญาโตตุลาการ[anuyātōtulākān] (n) EN: arbitrator ; umpire  FR: arbitre [ m ]
อาศัย[āsai] (n) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment  FR: résidence [ f ] ; lieu d'habitation [ m ] ; habitat [ m ]
อาศัย[āsai] (v) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay  FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
อาวาส[āwāt] (n) EN: dwelling place ; residence ; home ; habitation  FR: habitation [ f ]
บ้าน[bān] (n) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place  FR: maison [ f ] ; logis [ m ] ; logement [ m ] ; demeure [ f ] ; habitation [ f ] ; résidence [ f ] ; domicile [ m ]
บ้านช่อง[bānchǿng] (n) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing  FR: maison [ f ] ; logis [ m ] ; demeure [ f ] ; habitation [ f ] ; résidence [ f ]
บ้าง[bāng] (x) EN: some ; any ; a bit ; somewhat ; a little  FR: certain ; quelque ; un peu de

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BIT B IH1 T
BITE B AY1 T
BITZ B IH1 T S
BITS B IH1 T S
BITTY B IH1 T IY0
BITCH B IH1 CH
BITAR B IH1 T ER0
BITER B AY1 T ER0
BITES B AY1 T S
BITSY B IH1 T S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bit (v) bˈɪt (b i1 t)
bite (v) bˈaɪt (b ai1 t)
bits (n) bˈɪts (b i1 t s)
bitch (v) bˈɪtʃ (b i1 ch)
bites (v) bˈaɪts (b ai1 t s)
bitchy (j) bˈɪtʃiː (b i1 ch ii)
biting (v) bˈaɪtɪŋ (b ai1 t i ng)
bitten (v) bˈɪtn (b i1 t n)
bitter (n) bˈɪtər (b i1 t @ r)
bitched (v) bˈɪtʃt (b i1 ch t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǔ, ㄎㄨˇ, ] bitter; intensely; miserable; painful #1,718 [Add to Longdo]
[yǎo, ㄧㄠˇ, ] bite; nip #3,874 [Add to Longdo]
花絮[huā xù, ㄏㄨㄚ ㄒㄩˋ,  ] bits of news; interesting sidelights #13,875 [Add to Longdo]
苦涩[kǔ sè, ㄎㄨˇ ㄙㄜˋ,   /  ] bitter and astringent; pained; agonized #15,290 [Add to Longdo]
惨烈[cǎn liè, ㄘㄢˇ ㄌㄧㄝˋ,   /  ] bitter; desperate #16,237 [Add to Longdo]
严寒[yán hán, ㄧㄢˊ ㄏㄢˊ,   /  ] bitter cold; severe winter #16,853 [Add to Longdo]
苦瓜[kǔ guā, ㄎㄨˇ ㄍㄨㄚ,  ] bitter melon (bitter gourd, balsam pear, balsam apple, leprosy gourd, bitter cucumber) #18,060 [Add to Longdo]
点点滴滴[diǎn diǎn dī dī, ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧ ㄉㄧ,     /    ] bit by bit; dribs and drabs #18,387 [Add to Longdo]
惨痛[cǎn tòng, ㄘㄢˇ ㄊㄨㄥˋ,   /  ] bitter; painful; deeply distressed #21,757 [Add to Longdo]
凛冽[lǐn liè, ㄌㄧㄣˇ ㄌㄧㄝˋ,   /  ] biting cold #27,883 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
bitteกรุณา, ได้โปรด เช่น Bitte nehmen Sie Platz! กรุณานั่งได้ หรือ เชิญนั่ง
bitteไม่เป็นไร เป็นคำสุภาพใช้ตอบรับเวลาที่มีคนพูดขอบคุณ เช่น Vielen Dank. - Bitte (schön)!
bitteได้ค่ะ เชิญครับ (ใช้ตอบตกลงเวลาที่มีคนเสนอความช่วยเหลือหรือเสนอของให้) เช่น Möchtest du noch ein bißchen Reis? - Ja, bitte. เธอต้องการข้าวอีกสักนิดไหม - จ้ะ ได้จ้ะ
Bitte nehmen Sie Platz!(phrase) เชิญนั่ง
bitten(vt) |bat, hat gebeten, jmdn. um etw.| ขอร้อง, ขอความช่วยเหลือ เช่น Ich bitte dich um Verzeihung, obwohl ich bereits so gestraft bin.
Wie bitte?อะไรนะ(คะ) อาจถามสั้นๆ ได้ว่า Bitte?
Zahlen bitte!(phrase) กรุณาคิดเงิน(ใช้ตามร้านอาหาร), See also: bezahlen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bit { n } | Bits { pl } | Bit mit dem höchsten Stellenwert [ comp. ] | Bit mit dem niedrigsten Stellenwert [ comp. ] | niedrigstwertiges Bit [ comp. ] | Bits pro Sekunde (Übertragungsrate) (BPS) [ comp. ] | Bits pro Zoll (Aufzeichnungsdichte) (BPI) [ comp. ] | Kilobit { n } (kBit) | Megabit { n } (MBit) | Gigabit { n } (GBit) | Terabit { n } (TBit)bit (binary digit) | bits | most significant bit (MSB) | least significant bit (LSB) | lowest-order bit | bits per second | bits per inch | kilobit (kbit) | megabit (Mbit) | gigabit | terabit [Add to Longdo]
Bit-Scheibe { f }; Bit-Slice { n }bit-slice [Add to Longdo]
Bitmap { f } [ comp. ]bitmap [Add to Longdo]
Bitadresse { f }; Bitposition { f } [ comp. ]bit location [Add to Longdo]
Bitdichte { f } [ comp. ]bit density [Add to Longdo]
Bitfrequenz { f }; Bitgeschwindigkeit { f }bit rate [Add to Longdo]
Bitimpuls { m }rectangular pulse [Add to Longdo]
Bitimpuls { m }; Rechteckimpuls { m }square pulse [Add to Longdo]
Bitmodus { m }bitmode [Add to Longdo]
Bitmuster { n }bit pattern [Add to Longdo]
Bitprozessor { m }bit processor [Add to Longdo]
Bitte { f }; Gesuch { n }; Ersuchen { n }; Antrag { m }; Nachfrage { f }; Wunsch { m }; Anliegen { pl } | auf Bitten von; auf Antrag von | auf vielfachen Wunschrequest | at request of | by popular request [Add to Longdo]
Bitten { n }pleading [Add to Longdo]
Bitterkeit { f }; Erbitterung { f }acrimony [Add to Longdo]
Bitterkeit { f }; Verbitterung { f }bitterness [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
habiter(vi) |j'habite, tu habites, il habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent| อยู่, อาศัย เช่น Il habite à Paris. เขาอาศัยอยู่ที่ปารีส, Syn. rester

Japanese-English: EDICT Dictionary
[na] (prt) (1) (sentence end, mainly masc.) indicates emotion or emphasis; (2) (abbr) (from なさい) (used with masu stem verb) command; (3) (used with dictionary form verb) prohibition; (P) #24 [Add to Longdo]
性;相[さが;なりくせ(性)(ok), saga ; narikuse ( sei )(ok)] (n) (1) one's nature; one's destiny; (2) custom; tradition; habit #103 [Add to Longdo]
[ふひと;ふびと;ふみひと, fuhito ; fubito ; fumihito] (suf) history (e.g. of some country) #311 [Add to Longdo]
[ふひと;ふびと;ふみひと, fuhito ; fubito ; fumihito] (n) (arch) court historian #311 [Add to Longdo]
開催[かいさい, kaisai] (n, vs) holding a meeting; open an exhibition; (P) #356 [Add to Longdo]
禁止[きんし, kinshi] (n, vs) prohibition; inhibition; ban; (P) #462 [Add to Longdo]
他人[たにん(P);あだびと, tanin (P); adabito] (n) another person; unrelated person; outsider; stranger; (P) #469 [Add to Longdo]
公開[こうかい, koukai] (n, vs, adj-no) open to the public; exhibit; (P) #487 [Add to Longdo]
[れい(P);ためし, rei (P); tameshi] (n, pref, adj-no) (1) custom; practice; habit; usual; (2) (れい only) said; aforementioned; (3) instance; example; case; illustration; usage; (4) precedent; (5) (れい only) annual; (P) #638 [Add to Longdo]
[しょう, shou] (pref) (1) (See 小川) small; narrow; (2) (See 小野) familiar prefix; (3) (See 小暗い) slightly; a bit #659 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate [Add to Longdo]
ギガビット[ぎがびっと, gigabitto] gigabit [Add to Longdo]
コードビット[こーどびっと, ko-dobitto] code-bit [Add to Longdo]
コネクティビティ[こねくていびてい, konekuteibitei] connectivity [Add to Longdo]
コンスタントビットレイト[こんすたんとびっとれいと, konsutantobittoreito] constant bit rate [Add to Longdo]
システムアクティビティ[しすてむあくていびてい, shisutemuakuteibitei] system activity [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
呉越同舟[ごえつどうしゅう, goetsudoushuu] bittere_Feinde_im_gleichen_Boot [Add to Longdo]
尾灯[びとう, bitou] Schlusslicht, Ruecklicht [Add to Longdo]
憂き目[うきめ, ukime] bittere_Erfahrung, Muehsal [Add to Longdo]
美点[びてん, biten] Vorzug, Tugend, Staerke [Add to Longdo]
苦い[にがい, nigai] bitter [Add to Longdo]
血涙[けつるい, ketsurui] bittere_Traenen [Add to Longdo]
請う[こう, kou] bitten [Add to Longdo]
願う[ねがう, negau] bitten, beten, wuenschen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (14 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bit \Bit\ (Computers) [binary digit.]
   1. the smallest unit of information, equivalent to a choice
    between two alternatives, as yes or no; on or off.
    [PJC]
 
   2. (Computers) the physical representation of a bit of
    information in a computer memory or a data storage medium.
    Within a computer circuit a bit may be represented by the
    state of a current or an electrical charge; in a magnetic
    storage medium it may be represented by the direction of
    magnetization; on a punched card or on paper tape it may
    be represented by the presence or absence of a hole at a
    particular point on the card or tape.
    [PJC]
 
   {Bit my bit}, piecemeal. --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bit \Bit\ (b[i^]t), n. [OE. bitt, bite, AS. bite, bite, fr.
   b[imac]tan to bite. See {Bite}, n. & v., and cf. {Bit} a
   morsel.]
   1. The part of a bridle, usually of iron, which is inserted
    in the mouth of a horse, and having appendages to which
    the reins are fastened. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The foamy bridle with the bit of gold. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Anything which curbs or restrains.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bit \Bit\, n.
   In the British West Indies, a fourpenny piece, or groat.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bit \Bit\, v. t. [imp. & p. p. {Bitted}; p. pr. & vb. n.
   {Bitting}.]
   To put a bridle upon; to put the bit in the mouth of.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bit \Bit\,
   imp. & p. p. of {Bite}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bit \Bit\, n. [OE. bite, AS. bita, fr. b[imac]tan to bite; akin
   to D. beet, G. bissen bit, morsel, Icel. biti. See {Bite},
   v., and cf. {Bit} part of a bridle.]
   1. A part of anything, such as may be bitten off or taken
    into the mouth; a morsel; a bite. Hence: A small piece of
    anything; a little; a mite.
    [1913 Webster]
 
   2. Somewhat; something, but not very great.
    [1913 Webster]
 
       My young companion was a bit of a poet. --T. Hook.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word is used, also, like jot and whit, to express
      the smallest degree; as, he is not a bit wiser.
      [1913 Webster]
 
   3. A tool for boring, of various forms and sizes, usually
    turned by means of a brace or bitstock. See {Bitstock}.
    [1913 Webster]
 
   4. The part of a key which enters the lock and acts upon the
    bolt and tumblers. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   5. The cutting iron of a plane. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   6. In the Southern and Southwestern States, a small silver
    coin (as the real) formerly current; commonly, one worth
    about 12 1/2 cents; also, the sum of 12 1/2 cents.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bite \Bite\ (b[imac]t), v. t. [imp. {Bit} (b[i^]t); p. p.
   {Bitten} (b[i^]t"t'n), {Bit}; p. pr. & vb. n. {Biting}.] [OE.
   biten, AS. b[imac]tan; akin to D. bijten, OS. b[imac]tan,
   OHG. b[imac]zan, G. beissen, Goth. beitan, Icel. b[imac]ta,
   Sw. bita, Dan. bide, L. findere to cleave, Skr. bhid to
   cleave. [root]87. Cf. {Fissure}.]
   [1913 Webster]
   1. To seize with the teeth, so that they enter or nip the
    thing seized; to lacerate, crush, or wound with the teeth;
    as, to bite an apple; to bite a crust; the dog bit a man.
    [1913 Webster]
 
       Such smiling rogues as these,
       Like rats, oft bite the holy cords atwain. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To puncture, abrade, or sting with an organ (of some
    insects) used in taking food.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause sharp pain, or smarting, to; to hurt or injure,
    in a literal or a figurative sense; as, pepper bites the
    mouth. "Frosts do bite the meads." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To cheat; to trick; to take in. [Colloq.] --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. To take hold of; to hold fast; to adhere to; as, the
    anchor bites the ground.
    [1913 Webster]
 
       The last screw of the rack having been turned so
       often that its purchase crumbled, . . . it turned
       and turned with nothing to bite.   --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   {To bite the dust}, {To bite the ground}, to fall in the
    agonies of death; as, he made his enemy bite the dust.
 
   {To bite in} (Etching), to corrode or eat into metallic
    plates by means of an acid.
 
   {To bite the thumb at} (any one), formerly a mark of
    contempt, designed to provoke a quarrel; to defy. "Do you
    bite your thumb at us?" --Shak.
 
   {To bite the tongue}, to keep silence. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bit \Bit\,
   3d sing. pr. of {Bid}, for biddeth. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bit
   n 1: a small piece or quantity of something; "a spot of tea"; "a
      bit of paper"; "a bit of lint"; "I gave him a bit of my
      mind" [syn: {spot}, {bit}]
   2: a small fragment of something broken off from the whole; "a
     bit of rock caught him in the eye" [syn: {bit}, {chip},
     {flake}, {fleck}, {scrap}]
   3: an indefinitely short time; "wait just a moment"; "in a mo";
     "it only takes a minute"; "in just a bit" [syn: {moment},
     {mo}, {minute}, {second}, {bit}]
   4: an instance of some kind; "it was a nice piece of work"; "he
     had a bit of good luck" [syn: {piece}, {bit}]
   5: piece of metal held in horse's mouth by reins and used to
     control the horse while riding; "the horse was not accustomed
     to a bit"
   6: a unit of measurement of information (from binary + digit);
     the amount of information in a system having two equiprobable
     states; "there are 8 bits in a byte"
   7: a small amount of solid food; a mouthful; "all they had left
     was a bit of bread" [syn: {morsel}, {bit}, {bite}]
   8: a small fragment; "overheard snatches of their conversation"
     [syn: {snatch}, {bit}]
   9: a short theatrical performance that is part of a longer
     program; "he did his act three times every evening"; "she had
     a catchy little routine"; "it was one of the best numbers he
     ever did" [syn: {act}, {routine}, {number}, {turn}, {bit}]
   10: the part of a key that enters a lock and lifts the tumblers
   11: the cutting part of a drill; usually pointed and threaded
     and is replaceable in a brace or bitstock or drill press;
     "he looked around for the right size bit"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 bit
  n.
 
   [from the mainstream meaning and ?Binary digIT?]
 
   1. [techspeak] The unit of information; the amount of information obtained
   from knowing the answer to a yes-or-no question for which the two outcomes
   are equally probable.
 
   2. [techspeak] A computational quantity that can take on one of two values,
   such as true and false or 0 and 1.
 
   3. A mental flag: a reminder that something should be done eventually. ?I
   have a bit set for you.? (I haven't seen you for a while, and I'm supposed
   to tell or ask you something.)
 
   4. More generally, a (possibly incorrect) mental state of belief. ?I have a
   bit set that says that you were the last guy to hack on EMACS.? (Meaning ?I
   think you were the last guy to hack on EMACS, and what I am about to say is
   predicated on this, so please stop me if this isn't true.?) ?I just need
   one bit from you? is a polite way of indicating that you intend only a
   short interruption for a question that can presumably be answered yes or
   no.
 
   A bit is said to be set if its value is true or 1, and reset or clear if
   its value is false or 0. One speaks of setting and clearing bits. To
   {toggle} or invert a bit is to change it, either from 0 to 1 or from 1 to
   0. See also {flag}, {trit}, {mode bit}.
 
   The term bit first appeared in print in the computer-science sense in a
   1948 paper by information theorist Claude Shannon, and was there credited
   to the early computer scientist John Tukey (who also seems to have coined
   the term software). Tukey records that bit evolved over a lunch table as a
   handier alternative to bigit or binit, at a conference in the winter of
   1943-44.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BIT
     Basic Interconnection Test (ISO 9646-1)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BIT
     Binary digIT
     

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 bit
  bit; lump; piece

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Bit /bit/ 
  bit

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top