Search result for

ปา

(133 entries)
(0.0457 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปา-, *ปา*
Longdo Dictionary ภาษามาเลย์ (MS) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
padi[ปาดี] (n uniq ) ข้าว

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ถั่วปากอ้า (n ) broad bean; fava bean; faba bean; field bean; bell bean; tic bean; horse bean
Image:
ถ้วยปากบาน (n )
ปอกกล้วยเข้าปา (idiom ) fell off the log

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
口是心非[kǒu sh ìxīn fēi] (idiom ) ปากกับใจไม่ตรงกัน,ปากว่าตาขยิบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปา[V] throw, See also: pitch, Syn. ขว้าง, Example: เชิดปามีดที่ถืออยู่ปักลงพื้นดินดังฉึกและเดินหันหลังจากบ้าน, Thai definition: ซัดไปด้วยอาการยกแขนขึ้นสูงแล้วเอี้ยวตัวด้วยอาการเอี้ยวตัวเบี่ยงแขนไปทางหลัง
ปา[CLAS] mouth, Example: ชาวประมงนำแหไปลงเรือหลายปาก, Thai definition: ใช้เป็นลักษณนามของสิ่งบางอย่าง
ปา[N] mouth, See also: lip, Example: อาหารบางประเภท เช่น ข้าวเหนียว ส้มตำ ลาบ เหมาะที่จะใช้มือป้อนเข้าปาก, Count unit: ปาก, Thai definition: ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ อยู่ที่บริเวณใบหน้า มีลักษณะเป็นช่องสำหรับกินอาหารและใช้สำหรับเปล่งเสียงได้ด้วย
ปา[N] Buddha posture, Syn. ครั้ง, คราว, เมื่อ, Example: บรรดาศิลปินชาวอินเดียวคิดหาทางสร้างรูปเคารพเป็นสัญลักษณ์แสดงเรื่องราวปางต่างๆ ของพระพุทธองค์ขึ้น
ปา[V] slice off, See also: cut, Syn. เฉือน, Example: มีใครคนหนึ่งถูกพยาบาลเอามีดผ่าตัดปาดนิ้วมือด้วยสาเหตุอะไรไม่ปรากฏ, Thai definition: เอาส่วนที่ไม่ต้องการออกโดยวิธีฝานบางๆ หรือกวาดออก
ปา[V] sweep away, See also: scrape off, level off, wipe off, wipe away, Example: ชายชราไล้ปลายนิ้วชี้ข้างซ้ายปาดหยาดน้ำใสๆ ที่เริ่มรินจากหน่วยตา, Thai definition: กวาดสิ่งที่ไม่ต้องการออก
ปา[V] sweep away, See also: scrape off, level off, wipe off, wipe away, Example: ชายชราไล้ปลายนิ้วชี้ข้างซ้ายปาดหยาดน้ำใสๆ ที่เริ่มรินจากหน่วยตา, Thai definition: กวาดสิ่งที่ไม่ต้องการออก
ปา[N] tree frog, Syn. เขียดตะปาด, Example: ผมยังแยกเขียดและปาดไม่ออก รู้แค่ว่าตัวเล็กกว่ากบเท่านั้นเอง, Thai definition: ชื่อสัตว์สี่เท้าสะเทินน้ำสะเทินบก ในวงศ์ Rhacophoridae รูปร่างคล้ายเขียดแต่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ ทำกองฟองวางไข่ตามกิ่งไม้ชายน้ำ ปลายนิ้วแบนช่วยในการเกาะ มีหลายชนิด เช่น ชนิด Rhacophorus leucomystax ซึ่งพบทั่วไป, ปาดบิน (R. nigropalmatus),
ปา[N] tree frog, Syn. เขียดตะปาด, Example: ผมยังแยกเขียดและปาดไม่ออก รู้แค่ว่าตัวเล็กกว่ากบเท่านั้นเอง, Thai definition: ชื่อสัตว์สี่เท้าสะเทินน้ำสะเทินบก ในวงศ์ Rhacophoridae รูปร่างคล้ายเขียดแต่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ ทำกองฟองวางไข่ตามกิ่งไม้ชายน้ำ ปลายนิ้วแบนช่วยในการเกาะ มีหลายชนิด เช่น ชนิด Rhacophorus leucomystax ซึ่งพบทั่วไป, ปาดบิน (R. nigropalmatus),
ปา[N] birthmark, Example: ปานดำลักษณะนี้นี้พบในเด็กที่มีเชื้อชาติเอเชียและแอฟริกา, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ผิวเนื้อที่เป็นสีแดงหรือสีดำที่เกิดเป็นเองตามร่างกายแต่กำเนิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปาก. ซัดไปด้วยอาการยกแขนขึ้นสูงแล้วเอี้ยวตัว
ปาคำใช้แทนกิริยาได้หลายอย่างแล้วแต่คำประกอบที่ทำให้รู้ว่าเกินกว่าที่คาดคิด, มักใช้ว่า ปาขึ้นไป หรือ ปาเข้าไป, เช่น ค่าโดยสารปาขึ้นไปตั้ง ๑๐ บาท กว่าจะทำงานเสร็จก็ปาเข้าไปตั้ง ๒ ทุ่ม.
ปาน. ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ อยู่ที่บริเวณใบหน้า มีลักษณะเป็นช่องสำหรับกินอาหารและใช้สำหรับเปล่งเสียงได้ด้วย
ปาโดยปริยายหมายถึง ส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ในบริเวณปาก เช่น ปากเปื่อย
ปาขอบช่องแห่งสิ่งต่าง ๆ เช่น ปากหม้อ ปากไห
ปาต้นทางสำหรับเข้าออก เช่น ปากช่อง ปากตรอก
ปากลีบดอกกล้วยไม้คล้ายรูปกรวยหรือหลอดที่อยู่ตรงกลางเป็นที่อยู่ของเกสร, กระเป๋า ก็เรียก
ปาใช้เป็นลักษณนามของสิ่งบางอย่างเช่นแหอวนหรือพยานบุคคล เช่น แหปากหนึ่ง อวน ๒ ปาก พยาน ๓ ปาก.
ปาก. พูด เช่น ดีแต่ปาก.
ปากกบน. รอยมุมของสิ่งที่มีรูปสี่เหลี่ยมประกบกันเป็นรอยแบ่งมุมฉากออกเป็น ๒ มุม เช่น รอยมุมสบง จีวร กรอบรูป กรอบหน้าต่าง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
orifice; ostiumปาก, รูเปิด [มีความหมายเหมือนกับ os ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ostium; orificeปาก, รูเปิด [มีความหมายเหมือนกับ os ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardiaปากกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
light penปากกาแสง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
light penปากกาแสง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forcepsปากคีบ, คีม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pincersปากคีบ, คีม, ก้ามปู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forceps, toothปากคีบมีฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tooth forcepsปากคีบมีฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forceps, non-toothปากคีบไร้ฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paris Clubปารีสคลับ [เศรษฐศาสตร์]
Light pen ปากกาแสง [คอมพิวเตอร์]
ปาตัดหน้า [ธุรกิจ]
Ball-point pensปากกาลูกลื่น [TU Subject Heading]
Cleft lipปากแหว่ง [TU Subject Heading]
Miraclesปาฏิหาริย์ [TU Subject Heading]
Miracles (Buddhism)ปาฏิหาริย์ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Mouthปา[TU Subject Heading]
Nevusปา[TU Subject Heading]
Oil palmปาล์มน้ำมัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- It's my dress for the after party. - No problem.มันเป็นชุดหลังเสร็จปาร์ตี้ของฉันน่ะค่ะ // ได้ค่ะ The Serena Also Rises (2008)
Shut up, Humphrey.หุบปากซะ ฮัมฟรีย์ The Serena Also Rises (2008)
I promised to keep my mouth shut, and she agreed to pay off the captain's restitution.ฉันจะหุบปากเรื่องนี้ และเธอก็จะจ่ายหนี้ให้ The Ex-Files (2008)
I had the M.O.M.A. event with, uh, Poppy.หนูมีปาร์ตี้ M.O.M.A เมื่อคืนกับ Popy ค่ะแม่ The Serena Also Rises (2008)
I think I'd gotten Catherine to agree to pay off the archibald debts and leave town in exchange for my silence.แล้วให้เธอจ่ายหนี้ให้พวกอาร์ชิบาลได้แล้ว และออกจากเมืองไป แลกกับที่ฉันหุบปาก The Ex-Files (2008)
If you or Humphrey ever breathe a word of this-- one word to anyone--ถ้าเธอหรือแดนได้ปริปาก เรื่องนี้แม้แต่คำเดียวกับใคร The Ex-Files (2008)
You crash the party and you tell me to break it off with Catherine and then you pull an 180 and you tell me to stay with her and then you just bolt.เธอบุกไปงานปาร์ตี้แล้วบอกให้ฉัน เลิกกับแคทเธอรีน ต่อมาเธอก็พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ บอกให้ฉันอยู่กับแคทเธอรีนต่อ The Ex-Files (2008)
But this party just went over to the dark side.แต่ปาร์ตี้ของเธอเริ่มเข้าสู่ด้านมืดของจริงแล้วสิ The Dark Night (2008)
Now, before the party.-ตอนนี้ ก่อนงานปาร์ตี้ The Dark Night (2008)
I think Blair's hosting a party there.ที่งานปาร์ตี้ของ แบลร์ The Dark Night (2008)
To this, like, school party.-งานปาร์ตี้ของโรงเรียน The Dark Night (2008)
Your coming-out party just moved up.ปาร์ตี้ของพวกเขาจะมาก่อนถึงกำหนด The Dark Night (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปา[v.] (pā) EN: throw ; pitch ; hurl ; fling ; toss   FR: lancer; jeter
ปา[n.] (pāk) EN: mouth   FR: bouche [f]
ปา[n.] (pāk) EN: bill ; beak   FR: bec [m]
ปา[n.] (pāk) EN: entrance ; orifice ; opening   FR: entrée [f]
ปากกบ[n.] (pākkop) EN: bevelled joint = beveled joint (Am.)   
ปากกระจับ[n.] (pāk krajap) EN: horn chestnut-shaped lips ; caltrop-shaped mouth   
ปากกระบอกปืน[n. exp.] (pāk krabøk peūn) EN: muzzle ; gun muzzle ; gunpoint   
ปากกระบะ[n.] (pākkraba) EN: pit viper   
ปากกล้า[n.] (pākklā) EN: bold mouth ; fearless mouth   
ปากกล้า[adj.] (pākklā) EN: sharp-tongued ; outspoken   

English-Thai: Longdo Dictionary
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อนแบบหมุนปรับความกว้างของปากคีบได้
Tablet PC(name) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชนิดที่มีระบบรับข้อมูลการขีดเขียนด้วยปากกาบนจอภาพ
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

word of mouth(idiom) การบอกเล่าแบบปากต่อปาก, การบอกต่อ, การเล่าสู่กันฟัง เช่น The gossip grew by word of mouth.
spring roll(n) เปาะเปี๊ยะ
oil cake(n jargon) กากทะลายปาล์มที่เกิดขึ้นหลังจากการหีบน้ำมันปาล์มแล้ว, กากของเมล็ดฝ้ายที่ผ่านการบีบเอาน้ำมันออกไปแล้ว
vise(n) คีมคีบหรือปากกาจับชิ้นงาน
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
fava bean(n) ถั่วปากอ้า
areola(n) |pl. areolae| วงปานนม เช่น The areola often becomes more prominent during pregnancy.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
average[ADJ] ปานกลาง, Syn. medium, normal, ordinary
ballpoint[N] ปากกาลูกลื่น
bill[N] ปากนก, See also: ปากเป็ด, ปากไก่, Syn. beak, nib
birthmark[N] ปานแดงหรือน้ำตาลตั้งแต่เกิด
blab[VI] ปากเปราะ, See also: พูดโพล่ง, พูดพล่าม, ปากพล่อย, ปากเปราะเราะราย, ปากบอน, Syn. gossip, rumor, tattle
blandish[VT] ปากหวาน, See also: ยกยอ, Syn. adulate, compliment
cakehole[N] ปาก (คำสแลง)
cut in[PHRV] ปาดออก, See also: ตัดออก
fling at[PHRV] ขว้างไปที่, See also: ปาไปยัง, โยน, Syn. throw at
deliver[VT] ขว้าง, See also: ปา, Syn. pitch, fling, hurl

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
aboral(แอบอ' รัล) adj. ว่งตรงข้ามหรือไปจากปา
acanthocephalan(อะแคนโธเซฟ' ฟาแลน) พยาธิปากขอชนิดหนึ่งใน class Acanthocephala (parasitic worm)
acidulous(อะซิด' ดิวลัส) adj. ค่อนข้างเปรี้ยว, รุนแรง, ทารุณ, เป็นกรดปานกลาง. -acidulent adj.
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
agape 1(อะเกพ') adv.,adj. อ้าปากค้าง (และตกใจ) (with the mouth wide open)
ageless(เอจฺ' เลส) adj. ไม่ยอมแก่, ไม่ยอมล้าสมัย, ชั่วกาลปาวสาน, ตลอดไป, Syn. eternal)
alembic(อะเลม' บิคป n. อุปกรณ์การต้มกลั่นที่มีปากหรือหัวเป็นจะงอย, สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์, สิ่งที่กลั่น
algol(แอล' กอล) n. Algo (rithmic) L (anguge) เป็นภาษาหนึ่งในการทำ programming ของระบบคอมพิวเตอร์ ย่อมาจากคำว่า ALGOrithmic Language เป็นภาษาที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรม ปัจจุบันนี้ ภาษานี้เกือบจะไม่มีใช้แล้ว เพราะเป็นภาษาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน แต่ก็ถือกันว่าเป็นต้นตระกูลของ ภาษาปาสกาล (Pascal)
allonym(แอล' โลนิม) n. ชื่อของอีกบุคคลหนึ่งที่ ผู้เขียนใช้เป็นนามปากกาของตน. -allonymous adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
acquiesce(vi) ยินยอม,ยอมรับ,สงบปากสงบคำ,นิ่งเฉย
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย
acrobatics(n) การแสดงปาหี่,การแสดงผาดโผน
agape(adj) อ้าปากกว้าง,ตกใจ,เปิดกว้าง
ageless(adj) อมตะ,อยู่ชั่วกัลปาวสาน,ตลอดไป
altercate(vi) ทะเลาะกัน,วิวาทกัน,เป็นปากเสียงกัน
archbishop(n) หัวหน้าบาทหลวง,พระสันตปาปา
aside(n) การพูดป้องปา
beak(n) จะงอยปาก,ปากนก,จมูก,ครู,ผู้พิพากษา
bias(n) เส้นทแยง,ความลำเอียง,อคติ,อุปาทาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bean[บีน] (vt ) ปา หรือ เขวี้ยงใส่
liquid paper eraser (n) ปากกาลบคำผิด
loose tongue (slang ) ปากสว่าง, ปากพล่อย
Mae Sa elephant campปางช้างแม่สา
rutschig (n) ปากของเด็กทารกผู้หญิง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
バイス[ばいす, baisu] (n) ปากกาจับชิ้นงาน
万年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] (n) ปากกาหมึกซึม
ボールペン[ぼうるぺん, bourupen, bourupen , bourupen] (n ) ปากกา
合同コンパ[ごうどうこんぱ, goudoukonpa] (n ) ปาร์ตี้จับคู่
ピンセット[ぴんせっと, pinsetto] (n ) ปากคีบ คีมหนีบ แหนบ
tsundere[ซึนเดเระ, ] (vi vt ) ปากไม่ตรงกับใจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
マーカ[まーか, ma-ka] Thai: ปากกาเมจิก,ปากกาสำหรับ mark English: marker

German-Thai: Longdo Dictionary
Fest(n) |das, pl. Feste| งานฉลอง, งานเลี้ยง, งานปาร์ตี้
Teigwaren(n) |die, pl.| ประเภทของอาหารที่ทำจากแป้งทุกชนิด เช่น ก๋วยเตี๋ยว, พิซซ่า, สปาเก็ตตี้
etw. mit links schaffen(phrase) ทำได้ดี ทำได้โดยง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปา
mundgerecht(adj) ที่มีขนาดพอดีคำ พอดีปาก เช่น Den Salat in mundgerechte Stücke schneiden, einmal durch die Pfanne schwenken und mit den Tomaten unter den Kartoffelsalat heben.
etw./jn. treffen(vi) |trifft, traf, hat getroffen| ปาหรือโยนไปโดนสิ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
man(n) |Singl.| ผู้คนหรือเรา เป็นคำสรรพนามที่ใช้บ่งถึงเหตุการณ์ทั่วไป เช่น Man spricht nicht mit vollem Mund. เราไม่ควรพูดขณะทานข้าวหรือมีข้าวเต็มปา
Stift(n) |der, pl. Stifte| ปากกา
Kugelschreiber(n) |der, pl. Kugelschreiber| ปากกาลูกลื่น
Füller(n) |der, pl. Füller| ปากกาหมึกซึมประเภทปลายแหลมทำจากโลหะ
Halt die Klappe!(phrase slang) หุบปาก (หยาบ)

French-Thai: Longdo Dictionary
habiter(vi) |j'habite, tu habites, il habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent| อยู่, อาศัย เช่น Il habite à Paris. เขาอาศัยอยู่ที่ปารีส, See also: S. rester,
à(prep) ที่ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Nous sommes allés à Paris. พวกเราไปปารีสกันมา
à(prep) ใน (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Notre fils vit à Paris. ลูกชายของเราอาศัยอยู่ในปารีส
joconde(n) |f| ชื่อในภาษาฝรั่งเศสของภาพวาดเหมือนสตรีคนหนึ่ง ที่คนทั่วไปเรียกภาพนี้ว่า Mona Lisa ผลงานของ Leonardo Da Vinci จิตรกรชื่อก้องชาวอิตาลี ปัจจุบันภาพนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Louvre กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top