ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปน

   
78 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปน-, *ปน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปน[V] mix, See also: adulterate, mingle, be mixed, blend, Syn. ประสม, แกมกัน, รวมกัน, ประสาน, ผสาน, ปนเป, ผสมผสาน, ผสม, คละเคล้า, Example: บางคนชอบทานข้าวที่มีข้าวจ้าวปนกับข้าวเหนียว
ปนเป[V] mix together, See also: mingle, be intermingled, Syn. คละ, คละเคล้า, ปน, ผสม, ปะปน, Example: ข้าวของของนักเรียนปนเปกันยุ่งเหยิง, Thai definition: ปนกันยุ่งจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
ปนเปื้อน[ADJ] contaminated, See also: dirty, infected, polluted, Example: จะมีใครสักกี่คนรู้ว่า เบื้องหลังความอร่อยของอาหารต่างๆ อาจจะมีสารปนเปื้อนสะสมอยู่มากมาย, Thai definition: ผสมอยู่, ปะปนอยู่, รวมอยู่
ปนเปื้อน[V] contaminate, See also: infect, pollute, Example: สหรัฐฯ ตรวจพบเชื้อโรคปนเปื้อนในกุ้งที่นำเข้าจากอินเดียและปากีสถาน, Thai definition: ผสมอยู่, ปะปนอยู่, รวมอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปนก. ประสมกัน เช่น ข้าวเจ้าปนข้าวเหนียว, แกมกัน เช่น พูดไทยปนฝรั่ง, รวมกัน เช่น อย่าเอาผ้านุ่งกับเสื้อซักปนกัน, ถ้าเอาส่วนน้อยประสมลงในส่วนมากเพื่อให้ระคนปนเป็นอันเดียวกัน เรียกว่า เจือปน, ถ้าเป็นในลักษณะที่ปนกันทั้งเล็กและใหญ่ ทั้งดีและชั่ว เรียกว่า คละปน.
ปนัดดาน. เหลน (คือ ลูกของหลานปู่).
ปนเปว. ปนกันยุ่งจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร.
แปด ๒ปน, ระคน, มักพูดเข้าคู่กันเป็น แปดปน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gargoyleปนาลี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compatible, Compatibility ปนกันได้ (ขยะ)
ขยะหลายชนิดซึ่งสามารถปะปนหรือถูกกำจัดรวมกัน ได้โดยไม่เกิด ผลเสียหรืออันตราย เช่น เศษอาหาร ซากสัตว์ ฯลฯ [สิ่งแวดล้อม]
Co-Eluteปนออกมาด้วย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm going to start living here from now on.ต่อไปนี้ฉันจะอาศัยอยู่ที่นี่ Emotions (2017)
Live your life.ใช้ชีวิตของคุณต่อไปนะครับ Emotions (2017)
You seem depressed.ดูซึม ๆ ไปนะ Choices (2017)
Just kidding.ว่าไปนั่น Values (2017)
I'll go to the living room after I get dressed.ไว้แต่งตัวแล้วจะลงไปนะคะ Choices (2017)
Like, I was willing to sleep on, fucking, a mattress I found in the trash to make my success work for me.เหมือนผมพร้อมจะไปนอน บนที่นอนซึ่งเก็บได้จากถังขยะ ถ้ามันจะทำให้สำเร็จขึ้นมาได้ นึกออกไหม CounterPunch (2017)
Are you serious? That's ancient.พูดจริงเหรอ โบราณไปนะนั่น The Mysterious Million Yen Women (2017)
-It's a little rich.- น้ำข้นไปนิด The Mysterious Million Yen Women (2017)
-The vegetables are cut too big.- ผักหั่นชิ้นใหญ่ไปนะ The Mysterious Million Yen Women (2017)
I said, "I'm not scared to fight, I'm not even scared to lay down.ผมตอบว่า "ผมไม่กลัวที่จะต้องสู้ ไม่กลัวที่จะโดนต่อยลงไปนอนด้วยซ้ำ CounterPunch (2017)
Coming in left, and down goes N'Dam!หมัดซ้ายมาแล้ว นาดามลงไปนอนเลยครับ CounterPunch (2017)
I think a body is very rarely resolved forever.ฉันว่าร่างกายคงแทบจะไม่ได้แก้ไข ตลอดไปนั่นแหละ  ()

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปน[v.] (pon) EN: mix ; mingle ; blend ; confound   FR: mêler ; confondre
ปนกัน[v.] (pon kan) EN: mix   FR: mélanger
ปนกัน[adj.] (pon kan) FR: mêlé ; confondu
ปนกันยุ่ง[adj.] (pon kan yung) FR: embrouillé ; confus
ปนักระดิษฐ์[n. exp.] (nak pradit) FR: inventeur [m] ; inventrice [f]
ปนเป[v.] (ponpē) EN: mix together ; mingle ; be intermingled   FR: mêler ; entremêler
ปนเปื้อน[v.] (ponpeūoen) EN: contaminate ; infect ; pollute   FR: contaminer
ปนเปื้อน[adj.] (ponpeūoen) EN: contaminated ; dirty ; infected ; polluted   FR: contaminé ; pollué

English-Thai: Longdo Dictionary
bonobo(n) ลิงในสปีชีส์ Pan paniscus คล้ายชิมแปนซีแต่ตัวเล็กกว่า พบในป่าประเทศซาอีร์, S. pygmy chimpanzee,
unadulterated(adj) ไม่มีสิ่งเจือปน บริสุทธิ์ เช่น These are unadulterated facts. ; Unadulterated maternal adoration
preproductionขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interlard with[PHRV] ผสมผสานกับ, See also: ปนกับ, Syn. lard with
jumble together[PHRV] ผสมปนเป, See also: ปนกันยุ่ง
jumble[VI] ยุ่งเหยิง, See also: ปนเป, สับสน, Syn. confuse, mix, disorder, Ant. separate
mingle in[PHRV] ผสมกัน, See also: ปนกัน, รวมกัน
mingle with[PHRV] ผสมกับ, See also: ปนกับ, Syn. mix with
mingle[VT] ผสม, See also: ปนกัน, รวมกัน, Syn. combine, blend, admix
shuffle[VI] ผสม, See also: ปนกัน
shuffle[VT] ผสม, See also: ปน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aamabbr. air-to-air missile (ขีปนาวุธจากฐานบนอากาศไปสู่เป้าหมายบนอากาศ)
abmabbr. antiballistic missile (ขีปนาวุธต่อต้านขีปนาวุธ)
actualism(แอค' ซวลลิสซึม) n. ความเชื่อที่ว่าความจริงทั้งหมดนั้นเปนสิ่งมีตัวตน. -actualistic adj. -actualist n.
adulterant(อะดัล'เทอเรินทฺ) n.,adj.สิ่งเจือปน, ซึ่งเจือปน, Syn. substance that adulterates)
adulterate(อะดัล' เทอเรทฺ) vt.,adj. เจือปน, ซึ่งเจือปน, เป็นชู้กัน. -adulterator, addulteration n., Syn. alloy, debase)
adulterous(อะดัล' เทอเริส) adj. ซึ่งเจือปน, ผิดกฎหมาย, เป็นชู้ (impure, adultering, illegal) -adulterously adv.
aeroballistics(แอโรบะลิส' ทิคซฺ) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับขีปนาวุธ. -aeroballistic adj.
afield(อะฟีลดฺ') adv. จากบ้าน, ไปนอก, นอกลู่นอกทาง, จากสิ่งที่คุ้นเคย, ไปบ้านนอก, ไปน
agmabbr. air-to-ground missile ขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศ
alloy(อะลอย') n. โลหะผสม, ส่วนผสม, สิ่งที่ใช้ลดคุณภาพหรือความบริสุทธิ์. -vt. ผสมให้เป็นโลหะผสม,เจือปน, Syn. mixture, compound)

English-Thai: Nontri Dictionary
adulterate(vt) เจือปน,ทำให้เลวลง,ทำให้กลายไป
adulteration(n) การเจือปน,สิ่งเจือปน
alloy(n) โลหะผสม,สิ่งเจือปน
alloy(vt) เจือ,ผสม,เจือปน
amalgamation(n) การรวม,การผสม,การปน
architect(n) สถาปนิก
bay(adj) สีน้ำตาลปนแดง,สีเทาปนแดง
build(vt) ทำ,สร้าง,ร่าง,ก่อ,ปลูก,ก่อสร้าง,สถาปน
builder(n) ผู้สร้าง,ผู้สถาปนา,ช่างก่อสร้าง
bulge(n) รอยนูน,รอยโป่ง,รอยโปน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
紛れる[まぎれる, magireru] ปนเปจนแยกไม่ออก,หายลับเข้าไปใน(อารมณ์),เบนไปเรื่องอื่นชั่วขณะ

German-Thai: Longdo Dictionary
hinausออกไปนอก
jedenfallsไม่ว่ากรณีใดๆ, ในทุกๆ กรณี เช่น Ich weiß nicht wie lange die Sitzung dauert. Ich komme jedenfalls nach. ฉันไม่รู้ว่าที่ประชุมเลิกกี่โมง อย่างไรซะฉันก็จะตามไปนะ, See also: S. auf jeden Fall
Geschmack(n) |der, nur Sg.| รสชาติ เช่น ein saurer Geschmack รสเปรี้ยว, Die Suppe hat einen seltsamen Geschmack. ซุปนี้มีรสชาติที่แปลก
nach(prep) |+D เสมอ ตามด้วยคน, สถานการณ์| หลังจาก (บ่งเวลา) เช่น Nach dem Essen sollst du ruhen. หลังอาหารเธอควรพักหน่อยนะ, Ich komme nach dir. ฉันตามเธอไปน
in(prep) |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel)
teilnehmen(vi) |nimmt teil, nahm teil, hat teilgenommen, + an D| เข้าร่วม(งานประชุม สัมมนา), ลงเรียน, เข้าเรียน เช่น Nimmst du an einem Spanischkurs in diesem Semester teil? เธอลงเรียนคอร์สภาษาสเปนในภาคการเรียนนี้หรือเปล่า
Grüß Gott!สวัสดี แปลตรงตัว คือ สวัสดีพระเจ้า (ผู้คนตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไปนิยมพูด ใช้กันมากในแถบทางใต้ของเยอรมนี นั่นคือ รัฐบาเยิร์น และรัฐบาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก), See also: Guten Tag, Hallo
Balkon(n) |der, pl. Balkone/Balkons| เฉลียงหรือระเบียงบ้านที่อยู่นอกตัวบ้านและมีรั้วรอบขอบชิด โดยมากอยู่ชั้นบนของตัวอาคาร เช่น Gehen wir uns auf den Balkon setzen? เราไปนั่งบนระเบียงกันไหม , See also: Related: Terrasse
wie folgtดังต่อไปนี้
entwerfen(vt) |entwirft, entwarf, hat entworfen, etw.(A)| ออกแบบ, รังสรรค์, ประดิษฐ์, สร้างสรรค์ขึ้นมา เช่น Der Architekt hat einen Bauplan entworfen. สถาปนิกได้ออกแบบแผนการก่อสร้าง

French-Thai: Longdo Dictionary
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
Espagne|f| ประเทศสเปน, See also: Related: espagnol
espagnol(adj) |-e| ที่เกี่ยวกับประเทศสเปน
trop(adv) เกินไป เช่น Cette soupes est un peu trop salée. ซุปนี่เค็มไปนิดหน่อย
un peu trop(adv) เกินไปนิดหน่อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top