ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รีบรุด

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รีบรุด-, *รีบรุด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รีบรุด[ADV] hurriedly, See also: quickly, Example: พอทราบข่าวร้ายเขาก็รีบรุดออกจากบ้านไป, Thai definition: รีบด่วนไปทันที, รีบตะบึงไปไม่หยุดยั้ง
รีบรุด[V] rush, See also: dash, hurry, speed, hasten, Syn. รีบ, Example: ผู้กำกับรีบรุดเดินทางไปยังสถานีตำรวจทางหลวง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องสติกเกอร์ส่วยทางหลวง, Thai definition: รีบด่วนไปทันที, รีบตะบึงไปไม่หยุดยั้ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รีบรุดก. ไปหรือมาอย่างรีบด่วน เช่น ตำรวจรีบรุดมาที่เกิดเหตุ.
รีบรุดว. ด่วน, ทันที.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We dropped everything and came running.เราหยุดทำทุกอย่าง และรีบรุดมาที่เกิดเหตุที่นี่ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
The alarm came in at 5:09, two uniforms responded, no sign of an intruder.09 เจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบรีบรุดมาที่เกิดเหตุ ไม่เห็นผู้บุกรุก Mr. Monk and the Panic Room (2004)
... head on over there, okay!...รีบรุดหน้าไปที่นั่นเลย โอเค Fix (2009)
When I got here, the door was wide open, so...เลยรีบรุดมาที่นี่ ก็เห็นประตูเปิดอยู่ ก็เลย... Suspicion Song (2011)
"There is a tide in the affairs of men, "which taken at the flood lead on to fortune."ณ กระแสธาราชะตามนุษย์ ต้องโล้คลื่นรีบรุดสู่อำนาจ Rules Don't Apply (2016)
And he's keen to let you know he's not mean!ผู้รีบรุดพูด ไม่ได้มาสัประยุทธ์ The Angry Birds Movie (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top