ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spoil

S P OY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spoil-, *spoil*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spoil(vt) ทำให้เสียหาย, Syn. damage, impair, ruin
spoil(vt) ตามใจจนเสียคน, See also: ทำให้เสียคน, Syn. coddle, cosset, indulge
spoil(vi) เน่าเสีย, Syn. decay, rot
spoil(vt) แย่งชิง, See also: ปล้น, Syn. plunder, steal
spoil(n) การแย่งชิง, Syn. plundering, stealing
spoil(n) ของที่แย่งชิงมา, See also: สิ่งที่ปล้นมา, ของโจร, Syn. booty
spoiler(n) อุปกรณ์ควบคุมกระแสลมในเครื่องบินหรือรถยนต์, Syn. aileron, stabilizer
spoiler(n) ผู้แข่งขันที่ทำลายการชนะของคู่แข่งได้
spoiler(n) คนที่ทำให้เสียหาย, Syn. destroyer, wrecker
spoiler(n) โจร, Syn. plunderer, robber

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spoil(สพอยลฺ) { spoilt/spoiled, spoiling, spoils } vt. ทำให้เสีย, ทำให้แย่, ทำอันตราย, โอ๋จนเสียคน, ทำให้เสื่อมเสีย, ปล้น, แย่ง. vi. เสีย, เสื่อมเสีย, แย่ลง, ปล้น, แย่ง. n. ของโจร, สิ่งที่ปล้นมา, ของเสีย -Phr. (be spoiling for อยากมาก ต้องการมาก) -S...
spoilt(สพอยลฺทฺ) vi. กริยช่อง 2 และ 3 ของ spoil, กริยาช่อง 2 ของ speak
despoil(ดิสพอยล์') vt. แย่ง, ปล้น, ปล้นสะดม, ตัดสิทธิ์., See also: despoiler n. despoilment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
spoil(n) ของที่ริบมาได้, ของที่ปล้นได้, ของโจร, ของเสีย
spoil(vi) ปล้น, เสีย, เสื่อมเสีย, แย่ลง
spoil(vt) แย่ง, ปล้น, ทำลาย, ทำให้เสียคน
despoil(vt) แย่งชิง, ตีชิง, ปล้น, ปล้นสะดม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spoilerสปอยเลอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spoils system; system, spoilsระบบเล่นพวก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
spoil bankspoil bank, คันดินทิ้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Spoilageของเสีย [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ever see a woman who didn't want to wear them because they spoil her looks?Ever see a woman who didn't want to wear them because they spoil her looks? 12 Angry Men (1957)
I have a sentimental weakness for my children, and I spoil them.ฉันมีความอ่อนแออารมณ์สำหรับเด็กของฉันและฉันเสียพวกเขา The Godfather (1972)
Why should I spoil everybody's day?ทำไมต้องทำกับคนอื่นๆ ด้วยล่ะ Oh, God! (1977)
Stop eating those. You'll spoil your appetite. Lilah?อย่ากินขนมมาก เดี๋ยวอิ่ม Punchline (1988)
I 'm going to spoil them for a while when I come homeพอกลับบ้านฉันตั้งใจว่าจะตามใจพวกเขา My Neighbor Totoro (1988)
These columns over here were brought back as spoils of war after the sacking of Byzantium during the Crusades.เสาพวกนี้ ที่ตรงนี้ ถูกนำกลับมาในแบบที่เสียหายไปเพราะสงคราม หลังจากขับไล่พวก ไบเซนเทียมออกไป ระหว่างสงครามครูเสด Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Lady Eboshi spoils them.เลดี้ Eboshi ทำลายพวกเขา Princess Mononoke (1997)
- You spoil her. Bitsy, no bark. Come inside now.คุณตามใจมันจนเคยตัว บิทซี่ อย่าเห่า เข้ามาข้างในเดี๋ยวนี้ ผมเหรอ American Beauty (1999)
Well, you can't let a couple of bad apples spoil the experience.หนูก็ไม่น่าจะให้เรื่องไม่เป็นเรื่องบางอย่าง มาทำลายสิ่งที่จะเป็นประสบการณ์ที่ดีนะ Hothead (2001)
Promise to take me with you and share in the spoils of your adventures.สัญญาว่าจะพาข้าไปร่วมผจญภัยด้วย The Scorpion King (2002)
Who I trust will not be forgotten when the spoils are tabulated.ฉันวางใจว่าพวกเราจะไม่ถูกลืม เมื่อคู่สัญญาได้ดี Underworld (2003)
She smashed half the china... went to spoil one of his precious paintings.วันหนึ่ง จู่ๆหล่อนก็พรวดพราด แล้วเข้าไปพังภาพวาดมีค่าของเขาไปชิ้นหนึ่ง Girl with a Pearl Earring (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spoilA child is spoiled by too much attention.
spoilAll at once, the Buddhist priest burst into laughter, spoiling the solemn atmosphere.
spoilAs long as it doesn't spoil the weekend!
spoilComfort can spoil you. Once in a while, it can do you good to corner yourself (in a tight spot).
spoilDon't spoil the children.
spoilDon't spoil your child.
spoilExcessive indulgence spoiled the child.
spoilFood packaging reduces spoilage.
spoilHe is a spoiled child.
spoilHis family adored him and ill in a sense he was spoiled by them.
spoilI don't like spoiled children.
spoilI guess I'm spoiled.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิสัยเสีย(adj) spoilt, Syn. นิสัยไม่ดี, Example: เด็กคนนั้นใครๆ ก็ลงความเห็นว่าเป็นเด็กนิสัยเสีย เลยไม่มีใครเมตตา
ขัดลาภ(v) make unfortunate, See also: spoil one's fortune, Example: ฉันกำลังจะซื้อหวย เธออย่ามาขัดลาภหน่อยเลย, Thai Definition: ทำให้ไม่ได้รับในสิ่งที่พึงได้, ทำให้ไม่มีโชค
เปื่อยเน่า(v) rot, See also: spoil, decay, fester, putrefy, be decomposed, Example: ศพที่ตำรวจเพิ่งพบเปื่อยเน่าจนกลายเป็นอาหารของหนอน, Thai Definition: ขาด หลุด ยุ่ยและมีกลิ่นเหม็น
โอ๋(v) spoil, See also: indulge, pamper, Syn. เอาอกเอาใจ, ตามใจ, Ant. ขัดใจ, Example: เขาโอ๋ลูกจนเกือบจะเสียคน
เสียการ(v) spoil the work, Example: การเป็นนายคนต้องคิดให้รอบคอบ อย่าให้งานบ้านงานเมืองเสียการ เพราะเรื่องส่วนตัว, Thai Definition: ทำให้การงานพลาดไป
ใจแตก(adj) spoiled, See also: unrestrained, Example: เขาต้องการหาทางดัดนิสัยเด็กใจแตกพวกนี้ให้ได้, Thai Definition: ที่ประพฤติไปตามที่ตนนิยมในทางที่ผิดหรือนอกโอวาทจนเคยตัว
บูด(adj) rancid, See also: spoiled, putrid, Syn. เสีย, Example: ฉันเอาข้าวบูดไปเทให้ปลากินหมดแล้ว, Thai Definition: ที่มีรสเปรี้ยวและมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวแสดงว่าเสีย
สำออย(v) pamper, See also: spoil, indulge, Example: เมื่อไหร่คุณจะหยุดสำออยเสียที เจ็บแค่นี้ไม่ตายหรอกน่า, Thai Definition: พูดพร่ำรำพันให้เอ็นดู, ออดอ้อนเกินเหตุไป
เสื่อมเสีย(v) spoil one's reputation, See also: damage one's name, Syn. เสียหาย, Example: ทุกวันนี้มีพระภิกษุจำนวนมากประพฤติผิดพระธรรมวินัย ทำให้สถาบันศาสนาเสื่อมเสียเป็นอย่างมาก, Thai Definition: เสียชื่อเสียง, เสียเกียรติยศ, เสียศักดิ์ศรี
ให้ท้าย(v) spoil, See also: connive, back, take sides with, Syn. เข้าข้าง, สนับสนุน, ถือท้าย, Example: เขาให้ท้ายลูกจนเหลิงกันไปหมดแล้ว, Thai Definition: มักทำให้เหลิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรเสีย[bat sīa] (n, exp) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot  FR: bulletin (de vote) nul [ m ] ; bulletin (de vote) non valable [ m ]
บูด[būt] (adj) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented  FR: rance ; putride ; putréfié
เน่า[nao] (adj) EN: rotten ; decomposed ; putrid ; decayed ; spoiled ; addle ; musty ; tainted ; bad  FR: pourri ; décomposé ; putride ; gâté ; moisi
นิสัยเสีย[nisai sīa] (n, exp) EN: spoilt (child)  FR: gâté (enfant)
เปื่อยเน่า[peūay nao] (v, exp) EN: rot ; spoil ; decay ; fester ; putrefy ; be decomposed ; be putrefied ; decompose ; become putrid
ผลาญ[phlān] (v) EN: destroy ; ravage ; despoil ; ruin ; demolish ; wreck  FR: dévaster ; ravager
สปอยเลอร์[sapøiloē] (n) EN: spoiler  FR: spoiler [ m ]
สปอยเลอร์ท้าย[sapøiloē thāi] (n, exp) EN: rear spoiler  FR: aileron arrière [ m ]
เสื่อมเสีย[seūamsīa] (v) EN: spoil one's reputation ; damage one's name  FR: se détériorer ; s'abîmer
เสีย[sīa] (v) EN: deteriorate ; spoil ; become corrupt ; decay ; be rotten ; be bad ; go bad ; be void ; addle ; go haywire  FR: se détériorer ; s'abîmer ; se détraquer ; se gâter ; pourrir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPOIL S P OY1 L
SPOILS S P OY1 L Z
SPOILED S P OY1 L D
SPOILER S P OY1 L ER0
SPOILAGE S P OY1 L AH0 JH
SPOILAGE S P OY1 L IH0 JH
SPOILERS S P OY1 L ER0 Z
SPOILING S P OY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spoil (v) spˈɔɪl (s p oi1 l)
spoils (v) spˈɔɪlz (s p oi1 l z)
spoilt (v) spˈɔɪlt (s p oi1 l t)
spoiled (v) spˈɔɪld (s p oi1 l d)
spoiling (v) spˈɔɪlɪŋ (s p oi1 l i ng)
spoilsport (n) spˈɔɪlspɔːt (s p oi1 l s p oo t)
spoilsports (n) spˈɔɪlspɔːts (s p oi1 l s p oo t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
溺爱[nì ài, ㄋㄧˋ ㄞˋ,   /  ] spoil; pamper; dote on #27,206 [Add to Longdo]
宠坏[chǒng huài, ㄔㄨㄥˇ ㄏㄨㄞˋ,   /  ] spoil (a child) #43,322 [Add to Longdo]
拔苗助长[bá miáo zhù zhǎng, ㄅㄚˊ ㄇㄧㄠˊ ㄓㄨˋ ㄓㄤˇ,     /    ] spoil things through excessive enthusiasm #59,113 [Add to Longdo]
弄糟[nòng zāo, ㄋㄨㄥˋ ㄗㄠ,  ] spoil #116,490 [Add to Longdo]
败胃[bài wèi, ㄅㄞˋ ㄨㄟˋ,   /  ] spoil one's appetite [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] spoiled; sour; mouldly [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aushubhügel { m }spoil heap [Add to Longdo]
Spoiler { m } [ auto ]spoiler [Add to Longdo]
Spoilerkante { f } [ auto ]spoiler lip [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n) (1) (uk) (sl) stock; products; (2) stolen goods; loot; spoils #417 [Add to Longdo]
獲物[えもの, emono] (n) game; spoils; trophy; prey; (P) #14,326 [Add to Longdo]
ちやほや;ちゃほや(ik)[chiyahoya ; chahoya (ik)] (adv, n, vs, adv-to) (on-mim) pamper; make a fuss of; spoil [Add to Longdo]
ほいほい[hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
ほたえる;ほだえる[hotaeru ; hodaeru] (v1, vi) (1) (arch) to mess around; to clown around; (2) (arch) to take advantage of; to be spoiled; to be spoilt [Add to Longdo]
スポイラー[supoira-] (n) spoiler [Add to Longdo]
スポイル[supoiru] (n, vs) spoil [Add to Longdo]
スポイルズシステム[supoiruzushisutemu] (n) (See 猟官制) spoils system [Add to Longdo]
ネタバレ;ネタばれ[netabare ; neta bare] (n) (See ねた, ばれる) spoiler; something that spoils the ending of a story or movie [Add to Longdo]
ブチ壊す;打ち壊す;打壊す;打ち毀す;ぶち壊す[ブチこわす(ブチ壊す);うちこわす(打ち壊す;打壊す;打ち毀す);ぶちこわす(打ち壊す;打壊す;打ち毀す;ぶち壊す), buchi kowasu ( buchi kowasu ); uchikowasu ( uchi kowasu ; da kowasu ; uchi kowasu )] (v5s, vt) to destroy; to spoil; to crush; to break by striking; to wreck [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spoil \Spoil\ (spoil), v. t. [imp. & p. p. {Spoiled} (spoild) or
   {Spoilt} (spoilt); p. pr. & vb. n. {Spoiling}.] [F. spolier,
   OF. espoillier, fr. L. spoliare, fr. spolium spoil. Cf.
   {Despoil}, {Spoliation}.]
   1. To plunder; to strip by violence; to pillage; to rob; --
    with of before the name of the thing taken; as, to spoil
    one of his goods or possessions. "Ye shall spoil the
    Egyptians." --Ex. iii. 22.
    [1913 Webster]
 
       My sons their old, unhappy sire despise,
       Spoiled of his kingdom, and deprived of eyes.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To seize by violence; to take by force; to plunder.
    [1913 Webster]
 
       No man can enter into a strong man's house, and
       spoil his goods, except he will first bind the
       strong man.              --Mark iii.
                          27.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to decay and perish; to corrupt; to vitiate; to
    mar.
    [1913 Webster]
 
       Spiritual pride spoils many graces.  --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   4. To render useless by injury; to injure fatally; to ruin;
    to destroy; as, to spoil paper; to have the crops spoiled
    by insects; to spoil the eyes by reading.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spoil \Spoil\ (spoil), v. i.
   1. To practice plunder or robbery.
    [1913 Webster]
 
       Outlaws, which, lurking in woods, used to break
       forth to rob and spoil.        --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To lose the valuable qualities; to be corrupted; to decay;
    as, fruit will soon spoil in warm weather.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spoil \Spoil\, n. [Cf. OF. espoille, L. spolium.]
   1. That which is taken from another by violence; especially,
    the plunder taken from an enemy; pillage; booty.
    [1913 Webster]
 
       Gentle gales,
       Fanning their odoriferous wings, dispense
       Native perfumes, and whisper whence they stole
       Those balmy spoils.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Public offices and their emoluments regarded as the
    peculiar property of a successful party or faction, to be
    bestowed for its own advantage; -- commonly in the plural;
    as, to the victor belong the spoils.
    [1913 Webster]
 
       From a principle of gratitude I adhered to the
       coalition; my vote was counted in the day of battle,
       but I was overlooked in the division of the spoil.
                          --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is gained by strength or effort.
    [1913 Webster]
 
       Each science and each art his spoil. --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   4. The act or practice of plundering; robbery; waste.
    [1913 Webster]
 
       The man that hath no music in himself,
       Nor is not moved with concord of sweet sounds,
       Is fit for treason, stratagems, and spoils. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Corruption; cause of corruption. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Villainous company hath been the spoil of me.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. The slough, or cast skin, of a serpent or other animal.
    [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   {Spoil bank}, a bank formed by the earth taken from an
    excavation, as of a canal.
 
   {The spoils system}, the theory or practice of regarding
    public offices and their emoluments as so much plunder to
    be distributed among their active partisans by those who
    are chosen to responsible offices of administration.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spoil
   n 1: (usually plural) valuables taken by violence (especially in
      war); "to the victor belong the spoils of the enemy"
   2: the act of spoiling something by causing damage to it; "her
     spoiling my dress was deliberate" [syn: {spoil}, {spoiling},
     {spoilage}]
   3: the act of stripping and taking by force [syn: {spoil},
     {spoliation}, {spoilation}, {despoilation}, {despoilment},
     {despoliation}]
   v 1: make a mess of, destroy or ruin; "I botched the dinner and
      we had to eat out"; "the pianist screwed up the difficult
      passage in the second movement" [syn: {botch}, {bodge},
      {bumble}, {fumble}, {botch up}, {muff}, {blow}, {flub},
      {screw up}, {ball up}, {spoil}, {muck up}, {bungle},
      {fluff}, {bollix}, {bollix up}, {bollocks}, {bollocks up},
      {bobble}, {mishandle}, {louse up}, {foul up}, {mess up},
      {fuck up}]
   2: become unfit for consumption or use; "the meat must be eaten
     before it spoils" [syn: {spoil}, {go bad}]
   3: alter from the original [syn: {corrupt}, {spoil}]
   4: treat with excessive indulgence; "grandparents often pamper
     the children"; "Let's not mollycoddle our students!" [syn:
     {pamper}, {featherbed}, {cosset}, {cocker}, {baby}, {coddle},
     {mollycoddle}, {spoil}, {indulge}]
   5: hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of; "What
     ultimately frustrated every challenger was Ruth's amazing
     September surge"; "foil your opponent" [syn: {thwart},
     {queer}, {spoil}, {scotch}, {foil}, {cross}, {frustrate},
     {baffle}, {bilk}]
   6: have a strong desire or urge to do something; "She is itching
     to start the project"; "He is spoiling for a fight" [syn:
     {itch}, {spoil}]
   7: destroy and strip of its possession; "The soldiers raped the
     beautiful country" [syn: {rape}, {spoil}, {despoil},
     {violate}, {plunder}]
   8: make imperfect; "nothing marred her beauty" [syn: {mar},
     {impair}, {spoil}, {deflower}, {vitiate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top