ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รุด

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รุด-, *รุด*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชำรุด (n ) ทรัพย์สินที่ชำรุด จาก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รุด[V] hasten, See also: dash, hurry, speed, Syn. รีบรุด, Example: สารวัตรนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรุดไปที่เกิดเหตุปล้นธนาคาร, Thai definition: ด่วนไปทันที
รุด[ADV] hurriedly, See also: quickly, Syn. รีบรุด, Thai definition: ด่วนไปทันที
รุดหน้า[V] progress, See also: advance, develop, proceed, increase, Syn. คืบหน้า, ก้าวหน้า, พัฒนา, Ant. ถดถอย, Example: การบริหารงานเทศบาลไม่ได้รุดหน้าอย่างที่ควรจะเป็น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รุดก. กิริยาที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว เช่น เจ้าหน้าที่รุดไปตรวจสอบความเสียหาย.
รุดหน้าก. ก้าวหน้าไปมาก, ลุล่วงไปเร็ว, เช่น ในระยะ ๑๐ ปีประเทศไทยเจริญรุดหน้าไปมาก งานรุดหน้าไปมากแล้ว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The world's effete, worn out, afraid.ของโลก หมดแรง กลัว ทรุดโทรม The Great Dictator (1940)
Gives my morale moral-de-merทำให้จิตใจของฉันทรุดหนัก The Little Prince (1974)
He went on, his voice broken, sobbingเขาไปบน, เสียงของเขา .ที่ชำรุด , sobbing Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Doctor says the sick people are getting worse. We're running out of time.หมอบอกว่าคนป่วยอาการทรุดหนัก เราจะไม่มีเวลากันแล้ว Airplane! (1980)
Jing'er's martial arts have improved again.วรยุทธของเจ๋งยี้รุดหน้าขึ้นอีกแล้ว. Return of the Condor Heroes (1983)
Four weeks ago, she collapsed in her room.สี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเธอทรุดตัว ลงในห้องของเธอ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Why don't you tell us one about Sergeant Steele and his battling leathernecks?ทำไมนายไม่เล่าเรื่องจ่าสตีล กับตะกรุดพิชัยยุทธของเขาล่ะ? Stand by Me (1986)
Kaoru is betterแต่คาโอรุดีกว่า 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
If not, there will be at least a subsidence... at the southern end of the barracks.ไม่งั้นมันจะทรุดทางด้านใต้ Schindler's List (1993)
Subsidence, and then collapse.รุดแล้วพังลงมา Schindler's List (1993)
She's not well. She's having the baby.อาการทรุดหนัก เธอคลอดลูกยากมากครับ The Red Violin (1998)
- Just going to bed.แล้วไปอยู่ในบ้านทรุดๆโทรมๆ Fight Club (1999)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advance[VT] ก้าวหน้า, See also: รุดหน้า, ล้ำหน้า, คืบหน้า
advance[VI] คืบหน้า, See also: รุดหน้า, ล้ำหน้า, คืบหน้า, Syn. develop, improve
bring forward[PHRV] ทำให้เจริญก้าวหน้า, See also: รุดหน้า, Syn. bring on
get along with[PHRV] ก้าวหน้ากับ, See also: รุดหน้ากับ, Syn. bring on
get on with[PHRV] ก้าวหน้า, See also: รุดหน้ากับ, Syn. bring along, bring forward
go on[PHRV] ก้าวหน้า, See also: รุดหน้า, Syn. bring on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breakage(เบรค'คิจฺ) n. การแตกออก,ภาวะที่แตกออก,ค่าชำรุด,เงินค่าเสื่อมหรือสึกหรอ
broken-downadj. แย่มาก,มีสุขภาพทรุดโทรม,เกือบจะล้มอยู่แล้ว
collapse(คะแลพซฺ') {collapsed,collapsing,collapses} vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ล้มลง,ยุบลง,พังลง,ทรุดลง,พับเก็บได้,ล้มหมดสติ,สูญเสียการควบคุมตัวเอง,ตกฮวบฮาบ (ราคา), See also: collapsible adj. ดูcollapse collapsable adj. ดูcollapse collapsibility n. ดูcoll
crack-up(แครค'อัพ) n. การปะทะ,ภาวะสุขภาพ (โดยเฉพาะสุขภาพจิต) ทรุดโทรม,การพังทลาย,การล้มลง,การแตกสลาย, Syn. crash
creaky(ครีค'คี) adj. ซึ่งดังเอี๊ยด,เก่าแก่,ชำรุดรุดโทรม., See also: creakily adv. ดูcreaky creakiness n. ดูcreaky, Syn. screechy,squeaky
debilitate(ดิบิล'ลิเทท) vt. ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้อ่อนกำลัง,ทำให้ทรุดโทรม., See also: debilitation n. ดูdebilitate debilitative adj. ดูdebilitate, Syn. enfeeble
decadent(เดค'คะเดินทฺ) adj. เสื่อมโทรม,ทรุดโทรม,เน่าเปื่อย n. ผู้เสื่อมโทรม,นักประพันธ์หรือนักศิลปของยุคเสื่อมโทรม, Syn. decayed ###A. robust
deteriorate(ดิเทีย'เรียเรท) vt.,vi. ทำให้เลวลง,ทำให้เสื่อมเสีย,เลวลง,เสื่อมลง,ชำรุด,แตกสลาย, Syn. lessen
detriment(ดี'ทริเมินทฺ) n. การสูญเสีย,ความเสียหาย,ความทรุดโทรม,การได้รับบาดเจ็บ,สาเหตุของความสูญเสียหรือความเสียหาย, Syn. harm
dilapidate(ดิแลพ'พิเดท) vi.,vt. ทำให้ชำรุด,ทำให้พัง,ใช้อย่างฟุ่มเฟือย,ทำให้สูญเสีย. vi. สลักหักพัง,ชำรุด,เน่าเปื่อย., See also: dilapidation n. ดูdilapidate dilapidator n. ดูdilapidate

English-Thai: Nontri Dictionary
advance(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า
advancement(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า,การเลื่อนตำแหน่ง
collapse(n) การทรุดลง,การยุบ,การพัง
decadent(adj) เสื่อมโทรม,เสื่อม,ทรุดโทรม,ผุพัง,ปรักหักพัง,หมดสภาพ
decay(n) ความเน่าเปื่อย,การเสื่อมสลาย,ความผุพัง,ความทรุดโทรม
decay(vi) ผุ,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม,เน่าเปื่อย
declination(n) การเบนลง,การเอียงลง,ความทรุดโทรม,การปฏิเสธ
decline(n) ความทรุดโทรม,ความเสื่อม,การปฏิเสธ,ตอนจบ
deteriorate(vi) เสื่อมลง,เลวลง,ชำรุดเสียหาย
dilapidated(adj) ปรักหักพัง,แตกสลาย,ทรุดโทรม,ชำรุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top