ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

high-spirited

HH AY2 S P IH1 R IH0 D IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -high-spirited-, *high-spirited*, high-spirit, high-spirite
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
high-spirited(adj) ซึ่งร่าเริง, See also: ซึ่งมีชีวิตชีวา, Syn. animated, lively, sprightly, Ant. lethargic, sluggish, tired

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
high-spirited(ไฮ'สเพอ'ริด) กล้าหาญ, กล้าได้กล้าเสีย, ร่าเริง, คึกคะนอง., See also: high-spiritedly adv. high-spiritedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
HIGH-high-spirited(adj) ฉุนเฉียว, ใจกล้า, ใจแข็ง, คึกคะนอง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- High-spirited is all what matters- ใจกล้าเป็นสิ่งที่สำคัญ GTO (1999)
You high-spirited kids do whatever it takes to have fun.ลูกเราเค้าเป็นเด็กที่เปี่ยมไปด้วยพลัง ปล่อยให้เค้าสนุกให้เต็มที่เหอะ You're Gonna Love Tomorrow (2008)
Don't get high-spirited on me and ruin a good thing.อย่าท้าทายฉันและวอนหาเรื่องใส่ตัวดีกว่า Suicide Squad (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหิม[hoēm] (adj) EN: lofty ; exalted ; high-spirited ; prideful ; bold  FR: cynique ; impudent
คึก[kheuk] (v) EN: be in high mettle ; be impetuous ; be wild ; be high-spirited ; be dashing ; be fiery

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HIGH-SPIRITED HH AY2 S P IH1 R IH0 D IH0 D
HIGH-SPIRITEDNES HH AY2 S P IH1 R IH0 D IH0 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
high-spirited (j) hˈaɪ-spˈɪrɪtɪd (h ai1 - s p i1 r i t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意气风发[yì qì fēng fā, ㄧˋ ㄑㄧˋ ㄈㄥ ㄈㄚ, / ] high-spirited and vigorous #27,851 [Add to Longdo]
昂昂[áng áng, ㄤˊ ㄤˊ, ] high-spirited; brave-looking #244,777 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
威勢のいい;威勢の良い;威勢のよい[いせいのいい(威勢のいい;威勢の良い);いせいのよい(威勢の良い;威勢のよい), iseinoii ( isei noii ; isei no yoi ); iseinoyoi ( isei no yoi ; isei noyoi )] (adj-i) high-spirited; cheerful; assertive; vigorous [Add to Longdo]
興起[こうき, kouki] (n, vs) rise; ascendency; aroused energy; high-spirited action [Add to Longdo]
軒昂[けんこう, kenkou] (adj-t, adv-to) high-spirited; being in high spirits [Add to Longdo]
勇気凛々;勇気凛凛[ゆうきりんりん, yuukirinrin] (adj-t, adv-to) full of spirit; brimming with courage; high-spirited; mettlesome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 High-spirited \High"-spir`it*ed\, a.
   Full of spirit or natural fire; haughty; courageous;
   impetuous; not brooking restraint or opposition.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 high-spirited
   adj 1: joyously unrestrained [syn: {ebullient}, {exuberant},
       {high-spirited}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top