ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โปรย

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โปรย-, *โปรย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปรย[V] spread, See also: sprinkle, scatter, strew, disseminate, Syn. โปรยปราย, โรย, Example: ช่วงนี้ฝนโปรยลงมาทุกเช้า ทำให้อากาศเย็นกว่าปกติ, Thai definition: ตกลงมาเป็นเม็ดๆ กระจายทั่วไป
โปรยปราย[V] spread, See also: sprinkle, scatter, strew, disseminate, Syn. โปรย, โรย, Example: ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นครึ้มเล็กน้อยและมีละอองฝนโปรยปรายลงมา, Thai definition: ตกลงมาเป็นเม็ดๆ กระจายทั่วไป
โปรยยิ้ม[V] direct a smile to, See also: distribute smiles to, Syn. ส่งยิ้ม, Example: นางโปรยยิ้มให้กับเจ้าหนุ่มคนนั้นตั้งแต่รถยังไม่ถึงหน้ากระได

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โปรย(โปฺรย) ก. ตกลงมาเป็นเม็ด ๆ กระจายทั่วไป เช่น ฝนโปรย, ทำให้ตกลงมาด้วยอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น โปรยข้าวตอกดอกไม้.
โปรยทานก. ให้ทานโดยวิธีหว่านหรือโปรยสตางค์หรือเหรียญ, ทิ้งทาน ก็ว่า.
โปรยปราย(-ปฺราย) ว. หว่านล้อม (ใช้แก่กริยาพูด)
โปรยปรายหว่านไปทั่ว ๆ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trickling Filter โปรยกรอง (ระบบ)
เครื่องกรองประกอบด้วยชั้นตัวกลาง เช่น ก้อนหินหรือพลาสติก สำหรับให้จุลินทรีย์ยึดเกาะอาศัย น้ำเสียจะถูกโปรยกระจายเป็นหยด ผ่านตัวกลางนี้ บีโอดีจะถูกจำกัดไปโดยจุลินทรีย์ที่เกาะติดกับตัวกลาง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It started raining.ฝนก็เริ่มโปรยลงมา Rebecca (1940)
Now just spread it around.เอาล่ะ โปรยไปรอบๆ Gandhi (1982)
She spreads it around.เธอโปรยเสน่ห์ไปทั่ว A Short Film About Love (1988)
Mommy! Mommy!นี่ ดูฝนที่โปรยปรายลงมาสิ Hero (1992)
Help! We're stuck!เหมือนฟ้าโปรยเงินลงมาให้เราเลยเนอะ Hero (1992)
Well, right now... Don Juan is having a distracting influence on the female staff up in his unit..ตอนนี้ ดอนฮวนโปรยเสน่ห์ Don Juan DeMarco (1994)
All you have to do is charm the old fool so his days don't seem so empty.ที่คุณจะต้องทำ ก็แค่โปรยเสน่ห์ให้เขา ทำให้เขาไม่รู้สึกเบื่อที่นี่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I'm being told it's a man and his dog throwing cash out of a blimp.มีรายงานว่ามีชายคนหนึ่งกับหมา โปรยเงินมาจากเรือเหาะ Death Has a Shadow (1999)
"... for spending $150,000 a week in misappropriated welfare funds" play.โดยการโปรยเงินยักยอกสวัสดิการจำนวน 150,000 ต่อสัปดาห์' Death Has a Shadow (1999)
And finally, sprinkle the ashes of his burnt photograph.และท้ายสุด เผารูปเขา แล้วเอาขี้เถ้าโปรยลงไป Woman on Top (2000)
Let's scatter them in the sea hereเอาไปโปรยใส่ทะเลที่นี่ดีไหม Failan (2001)
Her friends scattered her ashes in the sea.เพื่อนของเธอโปรยเถ้าของเธอลงในทะเล Terminator 3: Rise of the Machines (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โปรย[v.] (prōi) EN: spread ; sprinkle ; scatter ; strew ; disseminate ; shower ; distribute   FR: répandre ; éparpiller
โปรย[v.] (prōi) EN: rain lightly   
โปรยทาน[v. exp.] (prōi thān) EN: donate   
โปรยปราย[v.] (prōiprāi) EN: rain lightly ; spread   FR: pleuvoir légèrement
โปรยยิ้ม[v. exp.] (prøi yim) EN: smile at everyone ; direct a smile to   
โปรยลง[v. exp.] (prōi long) EN: spread   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intersperse among[PHRV] ทำให้กระจายไปท่ามกลาง, See also: โปรยท่ามกลาง, โปรยปรายระหว่าง, Syn. intersperse between
intersperse between[PHRV] ทำให้กระจายไปท่ามกลาง, See also: โปรยท่ามกลาง, โปรยปรายระหว่าง, Syn. intersperse among
intersperse[VT] กระจาย, See also: โปรย, Syn. scatter, distribute, Ant. assemble
scatter[VT] ทำให้กระจาย, See also: โปรย, โรย, หว่าน, Syn. diverge, disperse, Ant. assemble, collect, gather
sparge[VI] พรม, See also: โปรย
sparge[VT] พรม, See also: โปรย
sprinkle[VT] โปรย, See also: พรม, โรย, Syn. scatter, spray, strew
strew[VT] โปรย, See also: หว่าน, กระจาย, โรย, Syn. scatter, sprinkle, sow
salt with[PHRV] โรยเกลือ, See also: โปรยเกลือ
spatter on[PHRV] โปรยบน, See also: พรมบน, ทำให้กระจายบน, Syn. spatter with, splash on, splash over, splash with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bespatter(บิสแพท'เทอะ) {bespattered,bespattering,bespatters} vt. ทำให้เปื้อน,ทำให้เป็นจุด ๆ ,สาด,สาดโคลน,ให้ร้าย,โปรย, Syn. soil,make sparkle
bestrew(บิสทรู') {bestrewed,bestrewn/bestrewed} vi. ปกคลุม,โปรย,ทำเกลื่อนกลาด, See also: bestrewing n. ดูbestrew, Syn. strew
confetti(คันเฟท'ที) n.,pl. เศษกระดาษสีสันที่โปรยขว้างในงานรื่นเริง,ลูกปา -Sing. confetto
dredge(เดรดจฺ) n. เรือขุดเลน,เครื่องตักตัวอย่าง vt. ขุดเลน,ขุดลอก,ลอก ตักตัวอย่างใต้พื้นน้ำ vt. โปรยด้วยผง,โปรยด้วยแป้ง, See also: dredger n.
dust(ดัสทฺ) {dusted,dusting,dusts} n. ฝุ่น,ผง,ธุลี,ละออง,ดิน,สิ่งที่ไร้ค่า,ขี้เถ้า,ขยะ,ร่างกายของมนุษย์อนุภาคเดียว. vt.,vi. ปัดฝุ่นออก,โปรยผง,ทำให้เป็นฝุ่น
page layoutการกำหนดหน้าหมายถึง การออกแบบหน้ากระดาษ โดยกำหนดจัดเรียงข้อความและภาพประกอบในแต่ละหน้าให้แลดูสวยงาม เริ่มตั้งแต่กำหนดขอบหน้ากระดาษ (margin) จำนวนบรรทัด การแบ่งคอลัมน์ ฯ วิธีการดังกล่าวอาจใช้โปรแกรมประเภทงานพิมพ์ตั้งโต๊ะช่วยก็ได้ เป็นต้นว่า PageMaker, Ventura Publisher, QuarkXpress เพราะมีคำสั่งเฉพาะในเรื่องการจัดหน้าแบบต่าง ๆ การโปรยอักษรรอบภาพ รวมทั้งการดึงเอาภาพ กราฟ ตารางจัดการ ฯ จากโปรแกรมอื่นมาแทรกใส่ให้สะดุดตา การลด/ขยายขนาดของภาพให้เหมาะกับเนื้อที่ได้ ดู desktop publishing ประกอบ
scatter(สแคท'เทอะ) vt.,vi.,n. (การ,ทำให้) กระจัดกระจาย,ทำให้กระเจิง,สาด,โปรย,หว่าน,ทำให้แสงหรือรังสีหักเห,สิ่งที่กระจัดกระจาย, See also: scatterable adj. scatterer n.
spatter(สแพท'เทอะ) vt. สาด,กระเด็น,โปรย,พรม,ทำให้เปื้อน,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง vi. ฝนโปรยลงมา,หยดลงมา n. เสียงสาด,เสียงกระเด็น,เสียงโปรย,การสาด (กระเด็น,โปรย,พรม) ,รอยกระเด็น,รอยสาด,รอยเปื้อน,จำนวนเล็กน้อย., See also: spatteringly adv.
spray(สเพร) n. ละลองน้ำ,น้ำกระเซ็น,ของเหลวที่พุ่งออกเป็นฝอย,เครื่องฉีดของเหลวเป็นฝอย. vt.,vi.เป็นละอองน้ำ,กระเซ็นเป็นละอองน้ำ,ฉีด,พ่น,พรม,โปรย,กระเซ็น,ปล่อยออกเป็นฝอย., See also: sprayer n., Syn. shower,mist,cloud,sprinkle
sprinkle(สพริง'เคิล) vt.,vi.,n. (การ) พรม,โปรย,โรย,หว่าน, (ฝน) ลงประปราย,ฉีดให้เปียก.,สิ่งที่ใช้พรม (โรย,โปรย) ,การหว่าน,ฝนที่ลงประปราย,จำนวนเล็กน้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
bespatter(vt) ทำให้เปรอะ,ทำให้เปื้อน,ให้ร้าย,สาด,โปรย
bestrew(vt) โปรย,หว่าน,โรย,ทำให้เกลื่อนกลาด
confetti(n) เศษกระดาษสีที่ใช้โปรยในงานรื่นเริง
disseminate(vt) แจกจ่าย,โปรยปราย,เผยแพร่,แพร่กระจาย
intersperse(vt) ทำให้กระจายไปทั่ว,โปรยปราย
rain(vi) โปรยปราย,ฝนตก
sand(vt) ฝังทราย,โปรยทราย,ขัดด้วยทราย
scatter(vt) ทำให้กระจาย,โปรย,หว่าน,สาด,ทำให้แตกกระเจิง
shower(n) ฝักบัว,ห่าฝน,จำนวนมากมาย,การโปรย
shower(vi) ตกปรอยๆ,โปรยปราย,อาบน้ำฝักบัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top