ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crash

K R AE1 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crash-, *crash*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crash(n) การชน, Syn. collision, accident, colliding
crash(n) การล้มละลาย
crash(vi) เกิดเสียงดัง
crash(vi) เคลื่อนที่อย่างเสียงดัง
crash(vi) ชนอย่างแรง
crash(vt) ชนอย่างแรง, Syn. collide with, strike, bump into
crash(adj) ซึ่งเร่งรัด
crash(vi) ตกอย่างรวดเร็ว, See also: เสื่อมอย่างรวดเร็ว
crash(vt) ทำให้เกิดเสียงดัง, Syn. clatter, bang
crash(vt) ทำให้เคลื่อนที่อย่างเสียงดัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crash(แคร?) { crashed, crashing, crashes } vt., vi. ชนโครม, ปะทะโครม, มีเสียงลั่นดังเปรี้ยง, มีเสียงกระทบหรือชนกัน, พุ่งชน, พัง, ล้มเหลว, พ่ายแพ้, ปรากฎตัว n. เสียงดังสนั่น (ที่เกิดจากการกระทบหรือชนกัน) , การตกของเครื่องบิน, ความล้มเหลว, ความพังพินาศ คำที่มีความหมายเหมือนกั
head crashหัวพังหมายถึง การที่หัวอ่านและบันทึกข้อมูลไม่อาจทำงานได้อย่างปกติ มักจะเกิดขึ้น เมื่อมีฝุ่นละอองจับเกาะ หรือจานบันทึกเป็นรอย ซึ่งอาจจะทำให้หัวอ่านพังไปด้วย
system crashระบบขัดข้องหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งต่อไปได้

English-Thai: Nontri Dictionary
crash(n) เสียงแตก, เสียงดังสนั่น, เสียงชนโครม, ความพังพินาศ
crash(vi) เกิดเสียงแตก, เกิดเสียงระเบิด, เกิดเสียงดังโครม
crash(vt) ลั่น, ล้ม, ตก, พัง, ชนโครม, ปะทะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crash helmetหมวกกันกระแทก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crash injuriesบาดเจ็บจากการชน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
crash course[แครชคอร์ส] หลักสูตรเร่งรัด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Squash them! Crash them!ความ ผิดพลาดของพวกเขา! Yellow Submarine (1968)
In a moment, we'll ask you to assume crash positions.ในอีกสักครู่ เราจะขอให้ท่าน เตรียมตัวสำหรับเครื่องบินตก Airplane! (1980)
Now, everybody, get in crash positions.ทุกคน เตรียมพร้อมสำหรับเครื่องบินตก Airplane! (1980)
We're going to crash or crash through.เราจะต้องบุกหรือขับผ่านมันไป The Road Warrior (1981)
Let it know that you're not gonna crash into it.ให้มันรู้ว่าคุณไม่อยากผิดพลาด 2010: The Year We Make Contact (1984)
Crash landing!เชื่อมโยงไปถึงความผิดพลาด! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Dr.Jones, did they make the plane crash to get you here?Dr.Jones ไม่พวกเขาทำให้เครื่องบินตก ที่จะได้รับคุณที่นี่? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Then there was a rumble of thunder and a crash of lightning.แล้วมีเสียงฟ้าร้อง และมีเสียงฟ้าผ่า Clue (1985)
- [ Loud Crash ] - [ Jody ] What the hell was that?- [ ชนดัง ] - [ โจดี้ ] สิ่งที่นรกคือการที่? Pulp Fiction (1994)
Motherfuckin' [ Screaming ] - [ Crash ]Motherfuckin'- - [ กรีดร้อง ] - [ ชน ] Pulp Fiction (1994)
I'm sorry, baby, I had to crash that Honda. Will you come on now, please?ฉันขอโทษลูกผมต้องผิดพลาดที่ฮอนด้า คุณจะมาในตอนนี้ได้มั้ย Pulp Fiction (1994)
Well, that's it. You gonna crash on the couch?เอาล่ะ พอแล้ว นอนบนโซฟามั้ย The One Where Monica Gets a Roommate (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crashAccording to TV news, there was a plane crash in India.
crashAll the passengers aboard were killed in the crash.
crashAll the passengers were killed in the crash.
crashAlthough CFIT accounted for just over a third of crashes in the past six years, it caused 53% of the deaths.
crashAs many as 400 passengers were killed in the crash.
crashAs soon as he heard the crash, he rushed out of the house.
crashBoeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.
crashConfidence in management practices was undermined by the crash.
crashCrashes in the early days of commercial jets tended to be caused by technical faults, such as metal fatigue in the airframe or engines.
crashDozens die in London train crash.
crashDuring the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.
crashFew, if any, passengers survived the crash.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พังครืน(v) collapse, See also: crash, Example: ความแรงของน้ำที่ไหลบ่ามาทำให้ขอบตลิ่งพังครืน, Thai Definition: พังทลายลงมา
ปะทะ(v) crash, See also: knock, bump against, collide with, Syn. ชน, กระทบ, Example: เพราะความเหม่อลอย ทำให้จักรยานของเขาไปปะทะกับเสาไฟฟ้าอย่างจัง, Thai Definition: โดนกัน, กระทบกัน
ประสานงา(v) collide, See also: crash, Syn. ชน, ปะทะ, พุ่งเข้าชน, Example: รถบรรทุกประสานงากับรถเก๋งพังยับทั้งคู่, Thai Definition: ลักษณะที่รถหรือเรือแล่นเข้าชนกันอย่างแรง
การกระแทก(n) crash, Syn. การชน, การโดน, การกระทุ้ง, การกระทบ, Example: เครื่องบินนี้มีกำลังพอยกตัวเองได้และแข็งแรงพอจะทนการกระแทกในการลงและสามารถบินในอากาศที่มีลมพัดแรงๆ ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดน[dōn] (v) EN: hit ; strike ; crash ; collide ; bump against ; catch ; touch  FR: heurter ; frapper
กระแทก[krathaēk] (v) EN: bang ; bump ; crash ; knock ; jostle ; oust ; strike ; dash ; hit ; collide ; slam  FR: heurter ; cogner
หมวกกันน็อก[mūak kannǿk] (n) EN: helmet ; anti-knock helmet ; crash helmet  FR: casque (de motocycliste) [ m ]
ปะทะ[patha] (v) EN: collide head on ; crash ; clash ; knock ; bump against ; collide with  FR: entrer en collision ; heurter ; frapper
พุ่งชนต้นไม้[phungchon tonmāi] (v, exp) EN: crash into a tree
ประสานงา[prasān ngā] (v, exp) EN: collide head on ; crash
รถชน[rot chon] (n, exp) EN: car crash ; car accident  FR: accident de voiture [ m ]
รถชนกัน[rot chon kan] (n, exp) EN: car crash ; car accident  FR: accident (de voiture) [ m ] ; collision [ f ]
ตลาดหุ้นล่ม[talāt hun lom] (n, exp) EN: stock market crash ; collapse of the market
อุบัติเหตุ[ubattihēt = ubatthēt] (n) EN: accident ; crash  FR: accident [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CRASH K R AE1 SH
CRASH'S K R AE1 SH IH0 Z
CRASHED K R AE1 SH T
CRASHES K R AE1 SH IH0 Z
CRASHING K R AE1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crash (v) krˈæʃ (k r a1 sh)
crashed (v) krˈæʃt (k r a1 sh t)
crashes (v) krˈæʃɪz (k r a1 sh i z)
crashing (v) krˈæʃɪŋ (k r a1 sh i ng)
crash-dive (v) krˈæʃ-daɪv (k r a1 sh - d ai v)
crash-land (v) krˈæʃ-lˈænd (k r a1 sh - l a1 n d)
crash-dived (v) krˈæʃ-daɪvd (k r a1 sh - d ai v d)
crash-dives (v) krˈæʃ-daɪvz (k r a1 sh - d ai v z)
crash-lands (v) krˈæʃ-lˈændz (k r a1 sh - l a1 n d z)
crash-diving (v) krˈæʃ-daɪvɪŋ (k r a1 sh - d ai v i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撞车[zhuàng chē, ㄓㄨㄤˋ ㄔㄜ, / ] crash (cars), #19,508 [Add to Longdo]
[huā, ㄏㄨㄚ, / ] crashing sound, #20,883 [Add to Longdo]
速成[sù chéng, ㄙㄨˋ ㄔㄥˊ, ] crash course; intensive course, #29,154 [Add to Longdo]
咣当[guāng dāng, ㄍㄨㄤ ㄉㄤ, / ] crash; bang, #34,656 [Add to Longdo]
粉碎[fěn suì, ㄈㄣˇ ㄙㄨㄟˋ, ] crash; break up [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
衝撃[しょうげき, shougeki] TH: ชนอย่างแรง  EN: crash

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absturz { m } | Abstürze { pl }crash | crashes [Add to Longdo]
Bruchlandung { f } | Bruchlandungen { pl }crash landing | crash landings [Add to Longdo]
Crash { m }crash [Add to Longdo]
Crash-Test { m }crash test [Add to Longdo]
Intensivprogramm { n }crash programme [Add to Longdo]
Leitplanke { f } | Leitplanken { pl }crash barrier | crash barriers [Add to Longdo]
Schleuderpreis { m }crash price [Add to Longdo]
Schnellkurs { m }; Intensivkurs { m }crash course [Add to Longdo]
Sofortprogramm { n }crash program [Add to Longdo]
Sturzhelm { m }; Schutzhelm { m } | Sturzhelme { pl }; Schutzhelme { pl }crash helmet | crash helmets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp, v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end [Add to Longdo]
がたん[gatan] (adv-to, adv) (on-mim) (with a) bump; (with a) bang; (with a) crash; sharply [Add to Longdo]
しゃしゃり出る[しゃしゃりでる, shasharideru] (v1) to come uninvited; to crash (a party); to butt in [Add to Longdo]
どうと;どうど(ok)[douto ; doudo (ok)] (adv) (on-mim) crash; smash; bang; sound of a large, heavy object falling [Add to Longdo]
ガン寝[ガンね, gan ne] (n) (See 爆睡) fast asleep; bombed; crashed [Add to Longdo]
クラッシャー[kurassha-] (n) (1) crusher; (2) crasher [Add to Longdo]
クラッシュ[kurasshu] (n, vs) crash; (P) [Add to Longdo]
クラッシュ回復[クラッシュかいふく, kurasshu kaifuku] (n) { comp } crash recovery [Add to Longdo]
システムクラッシュ[shisutemukurasshu] (n) { comp } system crash [Add to Longdo]
システムダウン[shisutemudaun] (n) { comp } system crash [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クラッシュ[くらっしゅ, kurasshu] crash (vs) [Add to Longdo]
システムクラッシュ[しすてむくらっしゅ, shisutemukurasshu] system crash [Add to Longdo]
システムダウン[しすてむだうん, shisutemudaun] system crash [Add to Longdo]
ヘッドクラッシュ[へっどくらっしゅ, heddokurasshu] head crash [Add to Longdo]
ヘッド衝突[ヘッドしょうとつ, heddo shoutotsu] head crash [Add to Longdo]
破壊[はいか, haika] crash (application) (vs), disruption [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crash \Crash\ (kr[a^]sh), v. t. [imp. & p. p. {Crashed}
   (kr[a^]sht); p. pr. & vb. n. {Crashing}.] [OE. crashen, the
   same word as crasen to break, E. craze. See {Craze}.]
   To break in pieces violently; to dash together with noise and
   violence. [R.]
   [1913 Webster]
 
      He shakt his head, and crasht his teeth for ire.
                          --Fairfax.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crash \Crash\, v. i.
   1. To make a loud, clattering sound, as of many things
    falling and breaking at once; to break in pieces with a
    harsh noise.
    [1913 Webster]
 
       Roofs were blazing and walls crashing in every part
       of the city.             --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To break with violence and noise; as, the chimney in
    falling crashed through the roof.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crash \Crash\, n.
   1. A loud, sudden, confused sound, as of many things falling
    and breaking at once.
    [1913 Webster]
 
       The wreck of matter and the crash of worlds.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Ruin; failure; sudden breaking down, as of a business
    house or a commercial enterprise; as, the stock market
    crash of 1929.
    [1913 Webster]
 
       The last week of October 1929 remains forever
       imprinted in the American memory. It was, of course,
       the week of the Great Crash, the stock market
       collapse that signaled the collapse of the world
       economy and the Great Depression of the 1930s. From
       an all-time high of 381 in early September 1929, the
       Dow Jones Industrial Average drifted down to a level
       of 326 on October 22, then, in a series of traumatic
       selling waves, to 230 in the course of the following
       six trading days.
       The stock market's drop was far from over; it
       continued its sickening slide for nearly three more
       years, reaching an ultimate low of 41 in July 1932.
       But it was that last week of October 1929 that
       burned itself into the American consciousness. After
       a decade of unprecedented boom and prosperity, there
       suddenly was panic, fear, a yawning gap in the
       American fabric. The party was over. --Wall street
                          Journal,
                          October 28,
                          1977.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crash \Crash\, n. [L. crassus coarse. See {Crass}.]
   Coarse, heavy, narrow linen cloth, used esp. for towels.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crash
   n 1: a loud resonant repeating noise; "he could hear the clang
      of distant bells" [syn: {clang}, {clangor}, {clangour},
      {clangoring}, {clank}, {clash}, {crash}]
   2: a serious accident (usually involving one or more vehicles);
     "they are still investigating the crash of the TWA plane"
     [syn: {crash}, {wreck}]
   3: a sudden large decline of business or the prices of stocks
     (especially one that causes additional failures) [syn:
     {crash}, {collapse}]
   4: the act of colliding with something; "his crash through the
     window"; "the fullback's smash into the defensive line" [syn:
     {crash}, {smash}]
   5: (computer science) an event that causes a computer system to
     become inoperative; "the crash occurred during a thunderstorm
     and the system has been down ever since"
   v 1: fall or come down violently; "The branch crashed down on my
      car"; "The plane crashed in the sea"
   2: move with, or as if with, a crashing noise; "The car crashed
     through the glass door"
   3: undergo damage or destruction on impact; "the plane crashed
     into the ocean"; "The car crashed into the lamp post" [syn:
     {crash}, {ram}]
   4: move violently as through a barrier; "The terrorists crashed
     the gate"
   5: break violently or noisily; smash; [syn: {crash}, {break up},
     {break apart}]
   6: occupy, usually uninvited; "My son's friends crashed our
     house last weekend"
   7: make a sudden loud sound; "the waves crashed on the shore and
     kept us awake all night"
   8: enter uninvited; informal; "let's crash the party!" [syn:
     {barge in}, {crash}, {gate-crash}]
   9: cause to crash; "The terrorists crashed the plane into the
     palace"; "Mother crashed the motorbike into the lamppost"
   10: hurl or thrust violently; "He dashed the plate against the
     wall"; "Waves were dashing against the rock" [syn: {crash},
     {dash}]
   11: undergo a sudden and severe downturn; "the economy crashed";
     "will the stock market crash again?"
   12: stop operating; "My computer crashed last night"; "The
     system goes down at least once a week" [syn: {crash}, {go
     down}]
   13: sleep in a convenient place; "You can crash here, though
     it's not very comfortable" [syn: {doss}, {doss down},
     {crash}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 crash
 
 
   1. n. A sudden, usually drastic failure. Most often said of the {system}
   (q.v., sense 1), esp. of magnetic disk drives (the term originally
   described what happens when the air gap of a hard disk collapses). ?Three
   {luser}s lost their files in last night's disk crash.? A disk crash that
   involves the read/write heads dropping onto the surface of the disks and
   scraping off the oxide may also be referred to as a head crash, whereas the
   term system crash usually, though not always, implies that the operating
   system or other software was at fault.
 
   2. v. To fail suddenly. ?Has the system just crashed?? ?Something crashed
   the OS!? See {down}. Also used transitively to indicate the cause of the
   crash (usually a person or a program, or both). ?Those idiots playing
   {SPACEWAR} crashed the system.?
 
   3. vi. Sometimes said of people hitting the sack after a long {hacking
   run}; see {gronk out}.
 

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Crash /krɛʃ/ 
  crash

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top