ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความห้าวหาญ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความห้าวหาญ-, *ความห้าวหาญ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It threw him off balance and his target is far away.ความห้าวหาญของลีโอนายเดิส พิสูจน์ได้ชัดแจ้ง 300 (2006)
Long I pondered my king's cryptic talk of victory.จักเล่าขานถึงความห้าวหาญ ของลีโอนายเดิสและพลทั้งสามร้อย 300 (2006)
Bound by their code of honor to fight and die to the last man rather than abandon their master, they became prized as the personal bodyguards of princes and emperors.พวกเขาคือสัญลักษณ์ของความห้าวหาญ ด้วยการต่อสู้จนเหลือนักรบคนสุดท้าย ถึงแม้จะต้องเสียผู้นำ พวกเขาได้รับการตอบแทนให้เป็น องครักษ์ของเจ้าชายและจักรพรรดิ์ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
It's kind of a sickening moment, when he realizes that all those months of pep talks and the hype, the psyching yourself up, had been delusional all along.ดูเหมือนเขาจังงันไปชั่วขณะ แต่เมื่อเขาเริ่มรู้ตัว ความห้าวหาญที่สะสมกันมาเป็นเดือน ความช่างพูด ภาวะจิตในตัวเขา คงทำให้หลอนอยู่นานทีเดียว Frost/Nixon (2008)
Complete with surly attitude.ผู้เปี่ยมไปด้วยความห้าวหาญของเรา Lucifer Rising (2009)
Your inspirational valor and supreme dedication to your comrades... is in keeping with the highest traditions of service.ความห้าวหาญของท่าน และความทุ่มเทที่ท่านมีต่อลูกเรือ เป็นไปตามหลักปฏิบัติอันสูงสุดของกองทัพเรือ Star Trek (2009)
The child was raised as a prince, winning the love of the kingdom with his gallantry and good heart.เด็กน้อยเติบใหญ่ในฐานะเจ้าชาย ผู้ครองใจประชาชน ด้วยความห้าวหาญและอ่อนโยน A Monster Calls (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pep[N] ความฮึกเหิม, See also: ความห้าวหาญ, Syn. liveliness, verve, vim, Ant. lethargy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
courage(เคอ'ริจฺ) n. ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความห้าวหาญ,ความมีใจกล้า,กำลังใจ.
pep(เพพ) n. ความฮึกเหิม,ความห้าวหาญ,กำลังวังชา,ความเผ็ดร้อน,ความคึกคัก, Syn. fervour
pepper(เพพ'เพอะ) n. พืชประเภทพริกไทย,พริกขี้หนู,พริกชี้ฟ้า,พืชจำพวก Capsicum,ความฮึกเหิม,ความห้าวหาญ. vt. ใส่พริกไทย,ใส่พริก,ระดมยิง,ขว้างปา
truculence(ทรัค'คิวเลินซฺ,-ซี) n. ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ,ความหยาบคาย,ความห้าวหาญ,ความรุนแรง, Syn. cruelty,ferocity,brutality
truculency(ทรัค'คิวเลินซฺ,-ซี) n. ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ,ความหยาบคาย,ความห้าวหาญ,ความรุนแรง, Syn. cruelty,ferocity,brutality

English-Thai: Nontri Dictionary
courage(n) ความกล้าหาญ,ความห้าวหาญ,ความใจกล้า
dash(n) การรีบไป,การสาดน้ำ,เครื่องหมายขีดยาว,ความหรูหรา,ความห้าวหาญ
truculence(n) ความดุร้าย,ความก้าวร้าว,ความห้าวหาญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top