ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

speed

S P IY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -speed-, *speed*, spe, spee
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
overspeed(n, vi, vt, adj) ขับรถเร็วเกินกำหนด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
speed(n) ความรวดเร็ว, See also: ความว่องไว, Syn. swiftness, celerity, activity, haste, hurry, Ant. slowness, tardiness
speed(vi) ไปด้วยความรวดเร็ว, Syn. race, rush, hurry
speed(vt) เร่งความเร็ว, See also: เพิ่มความเร็ว, Syn. race;
speed(vi) ใช้ยากระตุ้นประสาท (คำสแลง), See also: ใช้ยาม้า
speedy(adj) รวดเร็ว, Syn. quick, rapid
speedy(adj) รวดเร็ว, See also: ว่องไว, Syn. quick, nimble, rapid
speeder(n) ผู้เร่งความเร็ว โดยเฉพาะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด, Syn. speedster
speeder(n) คนขับรถเร็วเกินกว่าที่กำหนดไว้, Syn. driver, speedster
speeder(n) รถรางขนาดเล็ก
speed up(phrv) เร่งให้เร็ว, See also: ทำให้เร็วขึ้น, ทำให้ไวขึ้น, Syn. quicken up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
speed(สพีด) { sped/speeded, speeding, speeds } n. ความเร็ว, ความรวดเร็ว, ความสำเร็จ, ความเจริญรุ่งเรือง. vt., vi.เร่ง, กระตุ้น เร่งความเร็ว, ส่งเสริม, กระตุ้น, เร่งความเร็ว, ทำให้ประสบความสำเร็จ., ไปด้วยความรวดเร็ว, ปรับอัตราความเร็ว, ประสบความสำเร็จ, เจริญรุ่งเรือง.
speed-upn. การเพิ่มความเร็ว, การเร่งการผลิต (แต่ไม่ได้เพิ่มค่าจ้างตาม), Syn. speedup, step up
speedboatn. เรือยนต์ที่มีอัตราความเร็วสูง
speedy(สพี'ดี) adj. รวดเร็ว, ฉับพลัน, ว่องไว, ไม่ชักช้า., See also: speedily adv. speediness n., Syn. swift, fast, soon, prompt
airspeed(แอร์' สพีด) n. ความเร็วของเครื่อง
godspeedn. โชคดี, ความสำเร็จ
high speed printerเครื่องพิมพ์ความเร็วสูงหมายถึงเครื่องพิมพ์รายบรรทัด (line printer) ที่พิมพ์ได้เร็วประมาณ 300 ถึง 3000 บรรทัดต่อ 1 นาทีดู line printer ประกอบ
high-speedadj. ด้วยความเร็วสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
speed(n) อัตรา, ความเร็ว, ฝีเท้า, ความไว
speed(vi) เร่งความเร็ว, เร่งฝีเท้า
speedily(adv) ว่องไว, อย่างเร็ว, อย่างฉับพลัน, รวดเร็ว
speedometer(n) เครื่องวัดความเร็ว
speedway(n) ถนนแข่งรถยนต์
speedy(adj) รวดเร็ว, เร็ว, ว่องไว, ฉับพลัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
speedอัตราเร็ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
speedometerมาตรอัตราเร็ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
speedy trialการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Speedความเร็ว [TU Subject Heading]
speedอัตราเร็ว, อัตราส่วนระหว่างระยะทาง กับเวลาที่เคลื่อนที่ อัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Speed readingการอ่านเร็ว [TU Subject Heading]
Speedy trialการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็ว [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
speed hump(n) เนินชะลอความเร็ว
speedo(n) กางเกงว่ายน้ำผู้ชาย กางเกงชั้นในผู้ชาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have developed speed but have shut ourselves in.เรามีความเร็วในด้านความเจริญ แต่ถูกปิดเอาไว้ The Great Dictator (1940)
I wish I could get some more speed out of this thing.ฉันอยากให้รถนี่ไปได้เร็วกว่านี้จัง Rebecca (1940)
Any idea how long it takes an el train at medium speed to pass a given point?ความคิดว่าจะใช้เวลานานรถไฟเอลที่ความเร็วสื่อใด ๆ ที่จะผ่านจุดที่กำหนดหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
Come on, speed it up. He can walk twice as fast as that.Come on, ความเร็วขึ้น เขาสามารถเดินสองครั้งให้เร็วที่สุดเท่าที่ 12 Angry Men (1957)
Full speed ahead, Mr. Boatswain.ความเร็วเต็มไปข้างหน้านายกะลาสี ความเร็วเต็มไปข้างหน้า Yellow Submarine (1968)
Full speed ahead.ความเร็วเต็มมันคือครับ Yellow Submarine (1968)
Full speed it is, sir.สถานีการกระทำ! Yellow Submarine (1968)
Look who's back. Full speed ahead.เฮ้ มองกลับมาที่ ความเร็วเต็มไป ข้างหน้า Yellow Submarine (1968)
Hurry up. Speed it up or we're never going to get to Rock Ridge!เร็ว รีบไป ไม่งั้นไม่ถึงร็อคริดจ์ Blazing Saddles (1974)
He is the Nightrider cruising at the speed of fright!เขาเป็น ไนทไรเดอ ล่องเรือที่ความเร็วของความน่า กลัว! Mad Max (1979)
All right, speed up.เอาล่ะ เร่งเครื่องได้ Phantasm (1979)
What speed does it indicate?มันบอกว่าความเร็วเท่าไหร่ Airplane! (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
speedA car passed by at top speed.
speedA car went by at terrific speed.
speedA lot of cars speed by on this expressway day and night.
speedA police car was spinning along at a good speed.
speedAway went the car at full speed.
speedBecause an average person doesn't need 3D, or high whatchacallit speeds.
speedBored waiting or rushing off at full speed.
speedBut light does not travel at the same speed through all materials; it goes slower through some than through others.
speedCan I take the high speed film out?
speedDon't exceed the speed limit.
speedDon't go beyond the speed limit.
speedFull speed ahead!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบ่ง(v) speed, See also: accelerate, expedite, Syn. เร่ง, Example: เขาเบ่งฝีเท้าของเขาขึ้นถึงชั่วโมงละร้อยไมล์
เหยียบคันเร่ง(v) accelerate, See also: speed, step on the accelerator, Ant. ผ่อนคันเร่ง, Example: พนักงานเก็บสตางค์เร่งเร้าให้ลูกพี่เหยียบคันเร่งพารถพุ่งตัวไปข้างหน้า, Thai Definition: เร่งความเร็วของรถยนต์โดยเหยียบที่คันเร่ง
ซิ่ง(adv) speeding, See also: fast, quickly, swiftly, Example: เสียงมอเตอร์ไซค์ขับซิ่งดังแสบแก้วหูก่อความรำคาญให้กับชาวบ้าน, Thai Definition: ขับรถเร็วและโลดโผน, Notes: (ปาก)
เร่งฝีเท้า(v) speed, See also: quicken one's steps or pace, Ant. ชะลอฝีเท้า, Example: ฉันเร่งฝีเท้าขึ้นไปเดินเคียงข้างคนนำทาง
อย่างเร็ว(adv) quickly, See also: speedily, fast, Syn. อย่างรวดเร็ว, Ant. ชักช้า, Example: รถกระบะเคลื่อนที่ไปอย่างเร็วราวกับพายุเหาะ
ฝีตีน(n) speed, See also: pace, step, velocity, Syn. ฝีเท้า, Example: เขาเร่งฝีตีนให้เร็วขึ้นเพราะอยากไปให้พ้นๆ ป่าช้านี้เสียที, Thai Definition: ความเร็วในการวิ่ง, ความเร็วในการก้าวหรือเดิน
ฝีจักร(n) velocity, See also: speed, engine power, Example: กัปตันเร่งความเร็วเรือเต็มฝีจักรเพื่อหนีให้พ้นพายุ, Thai Definition: กำลังจักรที่หมุน
เร่งมือ(v) speed up work, See also: hasten, Example: คนงานกำลังเร่งมือก่อสร้างอาคารสูงเก้าชั้นกลางเมืองกรุง, Thai Definition: เร่งให้เร็วขึ้น
โลดแล่น(v) rush, See also: speed, Example: เธอจะโลดแล่นไปไหนมาไหนก็ได้ตามใจชอบ, Thai Definition: อาการที่กระโดดวิ่งถลาไปด้วยความตื่นเต้นดีอกดีใจ
เวค(n) speed, See also: rapidity, quickness, Syn. ความเร็ว, กำลังเร็ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าว[āo] (adv) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip  FR: rapidement
อัตราความเร็ว[attrā khwāmrēo] (n, exp) EN: speed ; velocity  FR: vitesse [ f ] ; rapidité [ f ]
อัตราเร็ว[attrā reo] (n, exp) EN: speed  FR: vitesse [ f ]
ฉับ[chap] (adv) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly  FR: soudainement ; abruptement
ด้วยความเร็ว 1000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง[dūay khwāmreo neung phan kilōmēt tø chūamōng] (xp) EN: at a speed of 1, 000 kilometers per hour
ฝีจักร[fījak] (n) EN: velocity ; speed ; engine power  FR: vitesse [ f ]
ฝีตีน[fītīn] (n) EN: speed ; pace ; step ; velocity
จ้ำ[jam] (v) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken  FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
จำกัดความเร็ว[jamkat khwām rēo] (n, exp) EN: speed limit  FR: limitation de vitesse [ f ]
ความเร็ว[khwāmreo] (n) EN: velocity ; speed ; celerity ; rapidity ; quickness ; swiftness  FR: vitesse [ f ] ; rapidité [ f ] ; vélocité [ f ] ; célérité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPEED S P IY1 D
SPEEDY S P IY1 D IY2
SPEEDS S P IY1 D Z
SPEEDUP S P IY1 D AH2 P
SPEEDED S P IY1 D IH0 D
SPEEDER S P IY1 D ER0
SPEEDING S P IY1 D IH0 NG
SPEEDILY S P IY1 D AH0 L IY0
SPEEDIER S P IY1 D IY0 ER0
SPEEDERS S P IY1 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
speed (v) spˈiːd (s p ii1 d)
speeds (v) spˈiːdz (s p ii1 d z)
speedy (j) spˈiːdiː (s p ii1 d ii)
speeded (v) spˈiːdɪd (s p ii1 d i d)
speed-up (n) spˈiːd-ʌp (s p ii1 d - uh p)
speedier (j) spˈiːdɪəʳr (s p ii1 d i@ r)
speedily (a) spˈiːdɪliː (s p ii1 d i l ii)
speeding (v) spˈiːdɪŋ (s p ii1 d i ng)
speedway (n) spˈiːdwɛɪ (s p ii1 d w ei)
speed-cop (n) spˈiːd-kɒp (s p ii1 d - k o p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
速度[sù dù, ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ, ] speed; rate; velocity #851 [Add to Longdo]
速率[sù lǜ, ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, ] speed; rate #10,413 [Add to Longdo]
时速[shí sù, ㄕˊ ㄙㄨˋ, / ] speed per hour #11,497 [Add to Longdo]
变速[biàn sù, ㄅㄧㄢˋ ㄙㄨˋ, / ] speed change; gear shift #18,247 [Add to Longdo]
快艇[kuài tǐng, ㄎㄨㄞˋ ㄊㄧㄥˇ, ] speedboat; motor launch #22,487 [Add to Longdo]
快慢[kuài màn, ㄎㄨㄞˋ ㄇㄢˋ, ] speed #29,677 [Add to Longdo]
航速[háng sù, ㄏㄤˊ ㄙㄨˋ, ] speed (of ship or plane) #39,910 [Add to Longdo]
音速[yīn sù, ㄧㄣ ㄙㄨˋ, ] speed of sound #43,488 [Add to Longdo]
兵贵神速[bīng guì shén sù, ㄅㄧㄥ ㄍㄨㄟˋ ㄕㄣˊ ㄙㄨˋ, / ] speed is precious in war #93,447 [Add to Longdo]
里程计[lǐ chéng jì, ㄌㄧˇ ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] speedometer (of a vehicle) #257,524 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
速度[そくど, sokudo] TH: ความเร็ว  EN: speed

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blechmutter { f }speed nut [Add to Longdo]
Drehzahlminderer { m }speed reducer [Add to Longdo]
Drehzahlregelung { f }speed control; speed regulation [Add to Longdo]
Drehzahlsteller { m }speed controller [Add to Longdo]
Drehzahlversteller { m }speed adjustor [Add to Longdo]
Drehzahlwächter { m }speed sensing switch [Add to Longdo]
Durchlaufgeschwindigkeit { f }speed of sweep [Add to Longdo]
Einsteckmutter { f }speed nut [Add to Longdo]
Geschwindigkeit { f }; Tempo { n }; Drehzahl { f } | mit großer Geschwindigkeit | zulässige Geschwindigkeitspeed | at a great speed | permissible speed [Add to Longdo]
Geschwindigkeitsbegrenzung { f } | Geschwindigkeitsbegrenzungen { pl }speed limit | speed limits [Add to Longdo]
Geschwindigkeitsmesser { m } | Geschwindigkeitsmesser { pl }speed indicator | speed indicators [Add to Longdo]
Geschwindigkeitsrekord { m }speed record [Add to Longdo]
Konvergenzgeschwindigkeit { f } [ math. ]speed of convergence [Add to Longdo]
Kurzwahl { f }; Schnellwahl { f } (Telefon)speed calling [Add to Longdo]
Reaktionsgeschwindigkeit { f }speed of reaction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
高速[こうそく, kousoku] (adj-na, n, adj-no) (1) high speed; high gear; (2) (abbr) highway; freeway; expressway; motorway; (P) #963 [Add to Longdo]
速度[そくど, sokudo] (n) speed; velocity; rate; (P) #1,640 [Add to Longdo]
急行[きゅうこう, kyuukou] (n, vs, adj-no) (1) moving at high speed; (2) (abbr) (See 急行列車) express (e.g. train that bypasses many stations); (P) #2,651 [Add to Longdo]
新幹線[しんかんせん, shinkansen] (n) bullet train (very high speed); Shinkansen; (P) #2,666 [Add to Longdo]
快速[かいそく, kaisoku] (adj-na, n, adj-no) high speed; celerity; mobility; express (train that bypasses many stations); (P) #2,947 [Add to Longdo]
スピード[supi-do] (n) speed; (P) #3,695 [Add to Longdo]
[そく, soku] (suf) gear; speed (as in 4 speed automatic transmission and such) #3,760 [Add to Longdo]
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1, vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P) #7,552 [Add to Longdo]
加速[かそく, kasoku] (n, vs) (1) acceleration; speed up; (adj-f) (2) accelerator; (P) #7,891 [Add to Longdo]
スピードウェイ(P);スピードウエー(P);スピードウエイ;スピードウェー[supi-douei (P); supi-doue-(P); supi-douei ; supi-doue-] (n) speedway; (P) #7,938 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセススピード[あくせすすぴーど, akusesusupi-do] access speed [Add to Longdo]
クロックスピード[くろっくすぴーど, kurokkusupi-do] clock speed [Add to Longdo]
クロック速度[クロックそくど, kurokku sokudo] clock speed, clock frequency, clock rate [Add to Longdo]
ピーク速度[ピークそくど, pi-ku sokudo] peak speed, peak rate [Add to Longdo]
回線速度[かいせんそくど, kaisensokudo] line speed [Add to Longdo]
検索速度[けんさくそくど, kensakusokudo] search speed [Add to Longdo]
高速けた上げ[こうそくけたあげ, kousokuketaage] high-speed carry [Add to Longdo]
高速アクセス[こうそくアクセス, kousoku akusesu] high speed access [Add to Longdo]
高速シリアルインターフェース[こうそくシリアルインターフェース, kousoku shiriaruinta-fe-su] High-Speed Serial Interface, HSSI [Add to Longdo]
高速スイッチング[こうそくスイッチング, kousoku suicchingu] high speed switching [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speed \Speed\, n. [AS. sp?d success, swiftness, from sp?wan to
   succeed; akin to D. spoedd, OHG. spuot success, spuot to
   succees, Skr. sph[=a] to increase, grow fat. [root]170b.]
   1. Prosperity in an undertaking; favorable issue; success.
    "For common speed." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       O Lord God of my master Abraham, I pray thee, send
       me good speed this day.        --Gen. xxiv.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   2. The act or state of moving swiftly; swiftness; velocity;
    rapidly; rate of motion; dispatch; as, the speed a horse
    or a vessel.
    [1913 Webster]
 
       Speed, to describe whose swiftness number fails.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: In kinematics, speedis sometimes used to denote the
      amount of velocity without regard to direction of
      motion, while velocity is not regarded as known unless
      both the direction and the amount are known.
      [1913 Webster]
 
   3. One who, or that which, causes or promotes speed or
    success. [Obs.] "Hercules be thy speed!" --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {God speed}, Good speed; prosperity. See {Godspeed}.
 
   {Speed gauge}, {Speed indicator}, & {Speed recorder} (Mach.),
    devices for indicating or recording the rate of a body's
    motion, as the number of revolutions of a shaft in a given
    time.
 
   {Speed lathe} (Mach.), a power lathe with a rapidly revolving
    spindle, for turning small objects, for polishing, etc.; a
    hand lathe.
 
   {Speed pulley}, a cone pulley with steps.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Haste; swiftness; celerity; quickness; dispatch;
     expedition; hurry; acceleration. See {Haste}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speed \Speed\ (sp[=e]d), v. i. [imp. & p. p. {Sped} (sp[e^]d),
   {Speeded}; p. pr. & vb. n. {Speeding}.] [AS. sp[=e]dan, fr.
   sp[=e]d, n.; akin to D. spoeden, G. sich sputen. See {Speed},
   n.]
   1. To go; to fare. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To warn him now he is too farre sped. --Remedy of
                          Love.
    [1913 Webster]
 
   2. To experience in going; to have any condition, good or
    ill; to fare. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Ships heretofore in seas like fishes sped;
       The mightiest still upon the smallest fed. --Waller.
    [1913 Webster]
 
   3. To fare well; to have success; to prosper.
    [1913 Webster]
 
       Save London, and send true lawyers their meed!
       For whoso wants money with them shall not speed!
                          --Lydgate.
    [1913 Webster]
 
       I told ye then he should prevail, and speed
       On his bad errand.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To make haste; to move with celerity.
    [1913 Webster]
 
       I have speeded hither with the very extremest inch
       of possibility.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To be expedient. [Obs.] --Wyclif (2 Cor. xii. 1.)
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speed \Speed\, v. t.
   1. To cause to be successful, or to prosper; hence, to aid;
    to favor. "Fortune speed us!" --Shak.
    [1913 Webster]
 
       With rising gales that speed their happy flight.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to make haste; to dispatch with celerity; to
    drive at full speed; hence, to hasten; to hurry.
    [1913 Webster]
 
       He sped him thence home to his habitation.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   3. To hasten to a conclusion; to expedite.
    [1913 Webster]
 
       Judicial acts . . . are sped in open court at the
       instance of one or both of the parties. --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   4. To hurry to destruction; to put an end to; to ruin; to
    undo. "Sped with spavins." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A dire dilemma! either way I 'm sped.
       If foes, they write, if friends, they read, me dead.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. To wish success or god fortune to, in any undertaking,
    especially in setting out upon a journey.
    [1913 Webster]
 
       Welcome the coming, speed the parting guest. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {God speed you}, {them}, etc., may God speed you; or, may you
    have good speed.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To dispatch; hasten; expedite; accelerate; hurry.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 speed
   n 1: distance travelled per unit time [syn: {speed}, {velocity}]
   2: a rate (usually rapid) at which something happens; "the
     project advanced with gratifying speed" [syn: {speed},
     {swiftness}, {fastness}]
   3: changing location rapidly [syn: {speed}, {speeding},
     {hurrying}]
   4: the ratio of the focal length to the diameter of a (camera)
     lens system [syn: {focal ratio}, {f number}, {stop number},
     {speed}]
   5: a central nervous system stimulant that increases energy and
     decreases appetite; used to treat narcolepsy and some forms
     of depression [syn: {amphetamine}, {pep pill}, {upper},
     {speed}]
   v 1: move fast; "He rushed down the hall to receive his guests";
      "The cars raced down the street" [syn: {rush}, {hotfoot},
      {hasten}, {hie}, {speed}, {race}, {pelt along}, {rush
      along}, {cannonball along}, {bucket along}, {belt along},
      {step on it}] [ant: {dawdle}, {linger}]
   2: move faster; "The car accelerated" [syn: {accelerate}, {speed
     up}, {speed}, {quicken}] [ant: {decelerate}, {retard},
     {slow}, {slow down}, {slow up}]
   3: move very fast; "The runner zipped past us at breakneck
     speed" [syn: {travel rapidly}, {speed}, {hurry}, {zip}]
   4: travel at an excessive or illegal velocity; "I got a ticket
     for speeding"
   5: cause to move faster; "He accelerated the car" [syn:
     {accelerate}, {speed}, {speed up}] [ant: {decelerate}, {slow
     down}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top