ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โยน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โยน-, *โยน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กมลโยนิ(n) น. "ผู้เกิดจากบัว" คือ พระพรหม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โยน(v) shift, See also: shirk, avoid, dodge, evade, Syn. ปัด, Example: สิ่งต่างๆ เหล่านี้ยังเป็นแพะรับบาปสำหรับให้คนโยนความผิดมาให้, Thai Definition: ปัดให้พ้นตัวไป
โยน(v) throw, See also: pitch, toss, cast, hurl, fling, Ant. รับ, Example: ท่านหันไปหยิบหนังสือที่กองสุมกันอยู่บนโต๊ะ โยนมาให้อ่านดูเล่มหนึ่ง, Thai Definition: ซัดให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งพ้นไปจากตัวโดยวิธีหงายมือ, เคลื่อนไหวหรือทำให้เคลื่อนไหวอย่างแรงจากที่เดิม, ไหวอย่างแรง แต่ไม่เคลื่อนจากที่เดิม
โยน(n) Ionian, See also: Ionian Greece, Greek, Syn. โยนก, Thai Definition: ชื่อชนชาติกรีก ซึ่งชาวอินเดียเรียกเพี้ยนมาจากคำ Ionia, Notes: (บาลี)
โยน(n) northern Thai people, See also: Yonok, Syn. โยนก, ยวน, เยาวนะ, Thai Definition: ชื่อเรียกชาวไทยทางล้านนา
โยนทิ้ง(v) toss away, See also: throw something away, cast away, cast aside, cast off, Syn. เขวี้ยงทิ้ง, Example: อะไรที่เขาไม่ต้องการ เขามักโยนทิ้งที่พื้นทันที
โยนความผิด(v) put the blame, Syn. ป้ายความผิด, ปัดความผิด, Ant. ยอมรับผิด, Example: เมื่อเกิดความผิดพลาด เขาก็จะโยนความผิดให้คนอื่นเสมอ, Thai Definition: ปัดความผิดหรือใส่ร้ายผู้อื่นเพื่อให้ตัวเองพ้นความผิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โยนก. ซัดให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งพ้นไปจากตัวโดยวิธีหงายมือ เช่น โยนสตางค์ โยนของ, เคลื่อนไหวหรือทำให้เคลื่อนไหวอย่างแรงจากที่เดิม เช่น คลื่นซัดจนเรือโยน คลื่นโยนเรือ, ไหวอย่างแรง แต่ไม่เคลื่อนจากที่เดิม เช่น ลมพัดกิ่งไม้โยนไปโยนมา หอบจนตัวโยน
โยนเหวี่ยงเป็นวงกว้าง เช่น โยนค้อนตีเหล็ก, ปัดให้พ้นตัวไป เช่น โยนบาป โยนเรื่อง.
โยนน. เรียกขวานชนิดหนึ่ง มีบ้องที่หัวบิดได้ สำหรับตัดหรือถาก ว่า ขวานโยน, ปุลู หรือ ปูลู ก็เรียก.
โยน ๓, โยนน. ชื่อชนชาติกรีก ซึ่งชาวอินเดียเรียกเพี้ยนมาจากคำ Ionia
โยน ๓, โยนชื่อเรียกชาวไทยทางล้านนา, ยวน หรือ เยาวนะ ก็เรียก.
โยนกลองก. ปัดภาระหรือความรับผิดชอบไปให้คนอื่น.
โยนกลอนก. ขึ้นต้นกลอนแล้วโยนให้คนอื่นแต่งต่อ.
โยนยาวน. จังหวะร้องเพลงขณะพายเรือจังหวะช้า.
โยนหลุมน. ชื่อการเล่นพนันชนิดหนึ่งใช้สตางค์หรือสิ่งอื่นโยนให้ลงหลุม.
โยนห่วงน. ชื่อการพนันชนิดหนึ่งใช้ห่วงโยนลงไปคล้องหลักที่ปักอยู่บนแป้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vulvaโยนี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vulvitisโยนีอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tosser!โยน Hot Fuzz (2007)
Rags cannot hide her gentle grace.ยาจกไม่สามารถซ่อนพระคุณ อ่อนโยนของเธอ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Be nice, affable, pleasant.พูดดีๆ อ่อนโยน สนุกๆ The Great Dictator (1940)
You and the world I'll throw in the ocean!ฉันจะโยนแกและคนทั้งโลก ลงในมหาสมุทร The Great Dictator (1940)
- Did you intend throwing them away?- คุณจะโยนมันทิ้งรึคะ Rebecca (1940)
She was incapable of love or tenderness or decency.หล่อนรักใครไม่เป็น ไม่อ่อนโยน หรือมีจิตใจดี Rebecca (1940)
He threw a rock at a teacher.เขาโยนหินที่ครู 12 Angry Men (1957)
I saw it. I was so embarrassed, I almost threw up.ฉันเห็นมัน ผมอายมากฉันเกือบจะโยนขึ้น 12 Angry Men (1957)
He also claims that the two detectives threw him down a half a flight of stairs.นอกจากนี้เขายังอ้างว่าสองนักสืบโยนเขาลงครึ่งหนึ่งเที่ยวบินของบันได 12 Angry Men (1957)
Let's throw it out and see if the cat licks it up.ลองโยนมันออกและดูว่าแมวเลียมันขึ้นมา 12 Angry Men (1957)
I can still row, and I can still throw the net.และฉันยังคงสามารถโยนสุทธิ The Old Man and the Sea (1958)
- Down!โยนมันปืน How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โยน[yōn] (v) EN: shift ; shirk ; avoid ; dodge ; evade  FR: éluder ; esquiver ; éviter ; échapper à
โยน[yōn] (v) EN: throw ; pitch ; toss ; cast ; hurl ; fling  FR: lancer ; jeter ; rejeter
โยน[Yōn] (n, prop) EN: Ionian ; Ionian Greece ; Greek
โยนก้อนหิน[yōn kønhin] (v, exp) EN: throw a stone ; cast a stone ; hurl a stone ; fling a stone
โยนทิ้ง[yōnthing] (v) EN: toss away ; throw something away ; cast away ; cast aside ; cast off  FR: jeter ; se débarasser de
โยนลูกระเบิดมือ[yōn lūkraboētmeū] (v, exp) EN: throw hand grenades
โยนี[yōnī] (n) EN: womb ; uterus ; vagina ; vulva ; pudendum  FR: vagin [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
defenestration(n) การโยนคนออกนอกหน้าต่าง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bounce out(phrv) โยนออก (เพราะทำความผิด), See also: เตะออกไป, ถีบออกไป, Syn. throw out
bung in(phrv) ขว้าง (คำไม่เป็นทางการ), See also: โยน, ปา
cast(vt) โยน, See also: ขว้าง, Syn. hurl, throw
chuck(vt) โยน, See also: ทอย
chuck at(phrv) ขว้างใส่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: โยนใส่, เขวี้ยงใส่, Syn. throw at
chuck away(phrv) โยนทิ้ง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ขว้างทิ้ง, Syn. throw out
chuck down(phrv) ขว้างลงไปที่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: โยนลงไปหา, Syn. fling down, hurl down, throw down, toss down
chuck in(phrv) โยนเข้าไป (คำไม่เป็นทางการ), See also: โยนเข้า, ขว้างเข้าไป, Syn. fling in, pitch in, throw in, toss in
chuck off(phrv) เหวี่ยงออก (คำไม่เป็นทางการ), See also: โยนออก, Syn. cast off, fling off, shake off, throw off, toss off
chuck out(phrv) โยนออกไป (คำไม่เป็นทางการ), Syn. fling out, pitch out, throw out, toss out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amenable(อะมี' นะเบิล) adj. อ่อนโยน, ไม่ดื้อ, ซึ่งรับผิดชอบ, ยอม รับฟัง, ยอมให้วิจารณ์หรือทดสอ บ ได้-amenableness, amenability n., Syn. agreeable, Ant. stubborn
amenity(อะเมน' นิที, อะมี' นิที) n. (pl. amenities) ความสุภาพ, ความอ่อนโยน, ความเจริญหูเจริญตา, Syn. courtesies
amiable(เอ' มีอะเบิล) adj. ด้วยไมตรีจิต, มีไมตรีจิต, น่ารัก, สุภาพ, อ่อนโยน. -amiableness, amiability n., Syn. kind, pleasant, agreeable, Ant. disagreeable
blame(เบลม) { blamed, blaming, blames } vt. กล่าวโทษ, ตำหนิ, ประณาม, นินทา, กล่าวร้าย, โยนความผิดให้ -Phr. (be to blame ควรถูกตำหนิ, ควรรับผิดชอบ) n. การตำหนิ, ความรับผิดชอบ, ภาระ, See also: blamer n. blameful adj. ดูblame blameless adj. ดูblame -Conf. put
bland(แบลนดฺ) adj. นิ่มนวล, อ่อนโยน, บรรเทา, ไม่ระคายเคือง, ไม่กระตุ้น, ไร้อารมณ์, อุเบกขา, ขาดรสชาติ, ธรรมดา ๆ, See also: blandness n., Syn. mild
bowl(โบล) n. ชาม, ชามกลม, กระเปาะ, กระปุก, สนาม, ลูกโบว์ลิ่ง, การเล่นโบว์ลิ่ง vi. โยนโบว์ลิ่ง, เล่นโบว์ลิ่ง vt. กลิ้ง, เล่น, เล่นโบว์ลิ่ง
bowling alleyn. กระดานไม้ยาวและแคบสำหรับโยนลูกโบว์ลิ่ง
bung(บัง) { bunged, bunging, bungs } n. จุก, รูถัง vt. ปิดด้วยจุก, ปิดจุก, อุดแน่น, ขว้าง, โยน, ทำให้ขยายใหญ่ -Phr. (bung off หนี) -Phr. (bung up ตีบาดเจ็บ, จุกเต็มไปหมด, ตีเสีย), Syn. stopper
canny(แคน'นี) adj. ระมัดระวัง, ฉลาด, หลักแหลม, คล่องแคล่ว, ประหยัด, มัธยัสถ์, อ่อนโยน, สงบเงียบ, สบาย, น่ารัก, สวยงาม, See also: canniness n.
cast(คาสทฺ) { cast, cast, casting, casts } v., n. (การ) ขว้าง, ทิ้ง, เหวี่ยง, โยน, หว่าน, เปลื้อง, ปลด, ลอก (คราบ) , ทอด (แสง, เงา, สายตา) , ปลด, ลง, หย่อน, ทำนาย, หล่อ, ให้กำเนิด, ปฎิเสธ, ไล่ออก, ให้, จัดการ, เลือก (คนแสดง) , คำนวณ, วางแผน, ข้าง, หล่อแบบ, คำนวณ, บวก, ทำนาย, ตรวจหา คำศัพท์ย่อย:

English-Thai: Nontri Dictionary
affability(n) ความอ่อนโยน, ความสุภาพ, ความน่ารัก
affable(adj) อ่อนโยน, น่ารัก, สุภาพ
amenity(n) ความดี, ความสุภาพ, ความอ่อนโยน
benign(adj) อ่อนโยน, มีเมตตา, กรุณา, ใจดี
benignant(adj) อ่อนโยน, มีเมตตา, กรุณา, ใจดี
bland(adj) สุภาพ, นิ่มนวล, อ่อนโยน, ไม่ระคายเคือง
blandness(n) ความสุภาพ, ความนิ่มนวล, ความอ่อนโยน, ความละมุนละไม
bounce(vt) กระทบ, กระแทก, โยน, ไล่ออก, ขับออก, ทำให้เด้งกลับ
cast(vt) โยน, เหวี่ยง, ขว้าง, หว่าน, หล่อ, เลือก(ผู้แสดง), ปลด, ไล่ออก
casting(n) การโยน, การทอดแห, การขว้าง, การหล่อ, การเลือกนักแสดง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
yeet[หยีด] (vt) โยนหรือทิ้งขว้างสิ่งๆหนึ่งด้วยความแรงสูง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
捨てる[すてる, suteru] TH: โยนทิ้ง  EN: to throw away

German-Thai: Longdo Dictionary
zart(adj) อ่อนโยน เต็มไปด้วยความรัก, See also: liebevoll
etw./jn. treffen(vi) |trifft, traf, hat getroffen| ปาหรือโยนไปโดนสิ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
werfen(vt) |wirft, warf, hat geworfen| โยน, ขว้าง เช่น eine Münze werfen โยนเหรียญ
sanft(adj) อ่อนนุ่ม, อ่อนโยน
schonend(adj) อ่อนโยน, อ่อนนุ่ม

French-Thai: Longdo Dictionary
jeter(vt) โยนทิ้ง, ขว้างออกไป

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top