ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hurry

HH ER1 IY0   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hurry-, *hurry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hurry[N] ความรีบร้อน, See also: ความรีบเร่ง
hurry[VI] รีบ, See also: รีบเร่ง, เร่งรีบ, รีบร้อน
hurry in[PHRV] รีบเข้า
hurry on[PHRV] รีบไป, Syn. hurry along, hurry forward
hurry up[PHRV] รีบเร่ง, See also: เร่งรีบ, เร่งทำ, ทำให้เร็วขึ้น, Syn. buck up, bustle up
hurry off[PHRV] รีบหนี, See also: วิ่งหนี, จากไปอย่างรวดเร็ว, Syn. hurry away
hurry out[PHRV] รีบออกไป, See also: ออกไปอย่างเร็ว
hurry away[PHRV] รีบหนี, See also: วิ่งหนี, จากไปอย่างรวดเร็ว, Syn. hurry off
hurry back[PHRV] รีบกลับ
hurry down[PHRV] รีบลงไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hurry(เฮอ'รี) vi.,vt.,n. (ความ,ทำให้) รีบเร่ง,รีบร้อน,เร่งด่วน,จากไปอย่างรวดเร็ว, See also: hurriedly adv. hurriedness n., Syn. rush,hasten,move
hurry-scurry n.adv. (ความ) รีบเร่ง,รีบร้อน,ฉุกละหก,ลุกลี้ลุกลน.
hurry-skurry n.adv.,adj.,vi. ดูhurry-scurry (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
hurry(n) ความรีบเร่ง,ความรีบ,ความรีบด่วน,ความรีบร้อน
hurry(vi) รีบเร่ง,รีบด่วน,รีบร้อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Keep moving. Come along, hurry up!เตรียมปะทะ ไปพร้อมๆกัน เร็วเข้า The Great Dictator (1940)
But hurry now.ใช่ Pinocchio (1940)
- Goodbye, Father. - Goodbye, son. Hurry back.ลาก่อน, พระบิดา ลาลูกชาย รีบ กลับ Pinocchio (1940)
Hurry up... before they see us.รีบขึ้นก่อนที่พวกเขาเห็นเรา Pinocchio (1940)
Oh, there you are. It's about time. Hurry up.มาได้สักที เร็วเข้า ฉันอยากเล่นไพ่เเล้ว Rebecca (1940)
Hurry up, I want you to make some calls.มา ฉันอยากให้เธอโทรศัพท์ให้หน่อย Rebecca (1940)
- Tell her to hurry up!- บอกหล่อนให้รีบๆ หน่อย Rebecca (1940)
Hurry up and get me the maid to help with the packing. We've no time to waste.เร็วเข้า แล้วไปเรียกเด็กมาช่วยฉัน เก็บข้าวของ เราไม่มีเวลาเเล้ว Rebecca (1940)
Hello. It's starting to rain. We'd better hurry up.ฝนลงเม็ดเเล้ว เราต้องรีบกันเเล้วล่ะ Rebecca (1940)
Hurry up, Jasper, for heaven's sake.- เร็วสิวะ เเจสเปอร์ Rebecca (1940)
There's a certain amount of hurry up involved here.มีจำนวนหนึ่งของรีบขึ้น เกี่ยวข้องกับที่นี่ เพชรพลอย, เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าชีวิตของฉัน อยู่ในอันตราย Help! (1965)
- Hurry up! - I am moving my right leg.ฉันกำลังจะย้ายขาขวาของฉัน โอ้ให้ มันอยู่กับฉัน Help! (1965)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hurryAll the passengers left the plane in a hurry.
hurryAnn was in a hurry this morning.
hurryAn urgent telegram brought her hurrying back to Tokyo.
hurryAre you in a hurry?
hurryAs a was in a hurry, I had to take a taxi.
hurryA tall man went off from there in a hurry.
hurryAt the end of a working day everybody is in a hurry to get home.
hurryA wise man does not try to hurry history.
hurryBurning the candle at both ends reduces the candle to wax in a hurry - just like a playboy having a pretty girl on each arm.
hurryCome on, we'll be late if you don't hurry up.
hurryDinner is probably ready, so we had better hurry home.
hurryDon't be in such a hurry.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระวีกระวาด[V] hurry, See also: make haste, bustle, Thai definition: รีบเร่งอย่างไม่นอนใจ
เครื่องร้อน[V] hurry, See also: haste, hasten, Syn. เร่งรีบ, Example: เรื่องนี้คงต้องปล่อยให้คลื่นกระทบฝั่งจนกว่าตำรวจญี่ปุ่นจะเครื่องร้อน และขอให้ตำรวจไทยช่วยจับตัวผู้ร้ายส่ง, Thai definition: ร้อนใจต้องการที่จะทำในเวลานั้น
ลุกลี้ลุกลน[V] hurry, See also: scurry, flurry, be hasty, be flurried, be flustered, rush, Syn. เร่งรีบ, ลนลาน, ตะลีตะลาน, ลุกลน, Example: ชายฉกรรจ์ลุกลี้ลุกลนทำท่าจะพูดอีกครั้งแต่กลับกมหน้านิ่ง, Thai definition: เร่งรีบอย่างไม่เป็นระเบียบ
เรื่องด่วน[N] urgency, See also: hurry, necessity, Example: หัวหน้าเรียกประชุมเพราะมีเรื่องด่วนจะแจ้งให้ทราบ, Count unit: เรื่อง
กุลีกุจอ[V] enthuse, See also: hurry, haste, make haste, be energetic, eager, Syn. กระวีกระวาด, รีบ, ขมีขมัน, Ant. เฉื่อยชา, Example: ประทุมกุลีกุจอช่วยแม่นวดแป้งขนมจีนเหมือนไม่มีเรื่องขุ่นเคืองใดๆ, Thai definition: ช่วยจัดช่วยทำอย่างเอาจริงเอาจัง
ลุกลน[V] hurry, See also: be flustered, be hurried, be hasty, be in a nervous hurry, Syn. ลุกลี้ลุกลน, Ant. เรียบร้อย, Example: เด็กคนนั้นลุกลนเหมือนมีพิรุธ, Thai definition: ทำโดยรีบร้อนไม่เป็นระเบียบ, ไม่สุภาพเรียบร้อย
รีบร้อน[V] hurry, See also: rush, hasten, make haste, scurry, Syn. รีบ, เร่งร้อน, Example: รัฐบาลไม่ควรรีบร้อน และไม่ควรใช้เสียงข้างมากในสภาผ่านกฎหมายข้อนี้
เร่งร้อน[V] hurry, See also: dash, rush, Syn. รีบร้อน, รุดเร่ง, Example: การจัดการภายในกรุงเทพมหานครยังไม่เข้าที่เข้าทาง จึงค่อยทำค่อยไป โดยไม่เร่งร้อน
ตาลีตาเหลือก[V] hasten, See also: hurry, rush, make hurry, dash, scurry, speed, Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน, ตาลีตาลาน, Ant. เรื่อยๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า, Example: พวกเขาตาลีตาเหลือกหนีเสียงระเบิดที่ได้ยินมาจากด้านหลัง, Thai definition: อาการรีบร้อนลนลาน, ตื่นกลัว
ตะลีตะลาน[ADV] flurriedly, See also: hurry, hastily, hurriedly, quick, urgently, hasten, in a nervous hurry, Syn. ลนลาน, ลุกลน, รีบ, รีบร้อน, Ant. เฉื่อย, เรื่อยเฉื่อย, ชักช้า, Example: เขาวิ่งตะลีตะลานให้ถึงที่ทำงานก่อนเวลาเข้างาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาราม[n.] (ārām) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry   
หัวซุกหัวซุน[adv.] (hūa suk hūasun) EN: in a headlong rush ; in a hurry ; headlong   FR: tête baissée
จ้ำ[v.] (jam) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken   FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
ลน[v.] (lon) EN: be in a hurry ; be flurried ; be flustered ; hasten ; be panicky   
ลุกลี้ลุกลน[v.] (luklīluklon) EN: hurry ; scurry ; flurry ; be hasty ; be flurried ; be flustered ; rush   
ลุกลน[v.] (luklon) EN: hurry ; be flustered ; be hurried ; be hasty ; be in a nervous hurry   FR: être agité
เร่ง[v.] (reng) EN: rush ; hurry ; hasten ; speed up ; accelerate ; step up ; expedite   FR: accélérer ; hâter ; presser ; activer ; expédier
เร่งรีบ[v.] (reng-rīp) EN: hasten ; hurry ; rush   FR: se dépêcher ; se hâter
เร็ว ๆ[X] (reo-reo) EN: hurry up !   FR: dépêchez-vous ! vite vite !
เร็ว ๆ หน่อย[X] (reo-reo nøi) EN: hurry up !   FR: dépêchez-vous (un peu) !

CMU English Pronouncing Dictionary
HURRY HH ER1 IY0
HURRYING HH ER1 IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hurry (v) hˈʌriː (h uh1 r ii)
hurrying (v) hˈʌrɪɪŋ (h uh1 r i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赶来[gǎn lái, ㄍㄢˇ ㄌㄞˊ, / ] hurry (here), #6,374 [Add to Longdo]
赶忙[gǎn máng, ㄍㄢˇ ㄇㄤˊ, / ] hurry; hasten; make haste, #15,829 [Add to Longdo]
[, ㄐㄩˋ, ] hurry; fast; suddenly, #44,310 [Add to Longdo]
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, ] hurry; go to and fro, #50,947 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eile {f}; Hast {f} | in Eile sein | überstürzte Eile {f} | nicht die geringste Eile | jdn. zur Eile treiben | in aller Eile zusammenschustern [ugs.]hurry | to be in a hurry; to be in a rush | hurry-scurry | not the slightest hurry | to make sb. hurry up | to pull together in a hurry [Add to Longdo]
Beeil dich!Hurry up! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あたふた[, atafuta] (adv-to) (on-mim) in a hurry; hastily; in feverish haste [Add to Longdo]
せき立てる;急き立てる;急立てる(io)[せきたてる, sekitateru] (v1,vt) to hurry (up); to press; to urge on [Add to Longdo]
そこそこに[, sokosokoni] (adv) hurriedly; in a hurry [Add to Longdo]
苛ち[いらち, irachi] (n) (uk) in a hurry; hustle; person who's always in a rush [Add to Longdo]
気がせく;気が急く[きがせく, kigaseku] (exp,v5k) to feel under pressure; to feel impatient; to be in a hurry [Add to Longdo]
[きゅう, kyuu] (adj-na) (1) urgent; sudden; abrupt; (2) sharp; steep; precipitous; (3) rapid; swift; fast; (n) (4) emergency; crisis; (5) hurrying; haste; (6) (See 序破急) (in gagaku or noh) end of a song; (P) [Add to Longdo]
急かす[せかす, sekasu] (v5s) to hurry; to urge on; (P) [Add to Longdo]
急かせる[せかせる, sekaseru] (v1,vt) to hurry up [Add to Longdo]
急がす[いそがす, isogasu] (v5s,vt) to hurry up; to press on; to hasten [Add to Longdo]
急ぎ[いそぎ, isogi] (n,adj-no) haste; hurry; expedition; speed; dispatch; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurry \Hur"ry\, v. i.
   To move or act with haste; to proceed with celerity or
   precipitation; as, let us hurry.
   [1913 Webster]
 
   {To hurry up}, to make haste. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurry \Hur"ry\, n.
   The act of hurrying in motion or business; pressure; urgency;
   bustle; confusion.
   [1913 Webster]
 
      Ambition raises a tumult in the soul, it inflames the
      mind, and puts into a violent hurry of thought.
                          --Addison.
 
   Syn: Haste; speed; dispatch. See {Haste}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurry \Hur"ry\, v. t. [imp. & p. p. {Hurried}; p. pr. & vb. n.
   {Hurrying}.] [OE. horien; cf. OSw. hurra to whirl round,
   dial. Sw. hurr great haste, Dan. hurre to buzz, Icel. hurr
   hurly-burly, MHG. hurren to hurry, and E. hurr, whir to
   hurry; all prob. of imitative origin.]
   1. To hasten; to impel to greater speed; to urge on.
    [1913 Webster]
 
       Impetuous lust hurries him on.    --South.
    [1913 Webster]
 
       They hurried him abroad a bark.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To impel to precipitate or thoughtless action; to urge to
    confused or irregular activity.
    [1913 Webster]
 
       And wild amazement hurries up and down
       The little number of your doubtful friends. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to be done quickly.
 
   Syn: To hasten; precipitate; expedite; quicken; accelerate;
     urge.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hurry
   n 1: a condition of urgency making it necessary to hurry; "in a
      hurry to lock the door" [syn: {hurry}, {haste}]
   2: overly eager speed (and possible carelessness); "he soon
     regretted his haste" [syn: {haste}, {hastiness}, {hurry},
     {hurriedness}, {precipitation}]
   3: the act of moving hurriedly and in a careless manner; "in his
     haste to leave he forgot his book" [syn: {haste}, {hurry},
     {rush}, {rushing}]
   v 1: move very fast; "The runner zipped past us at breakneck
      speed" [syn: {travel rapidly}, {speed}, {hurry}, {zip}]
   2: act or move at high speed; "We have to rush!"; "hurry--it's
     late!" [syn: {rush}, {hasten}, {hurry}, {look sharp},
     {festinate}]
   3: urge to an unnatural speed; "Don't rush me, please!" [syn:
     {rush}, {hurry}] [ant: {delay}, {detain}, {hold up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top