ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mingle with

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mingle with-, *mingle with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mingle with[PHRV] ผสมกับ, See also: ปนกับ, Syn. mix with
mingle with[PHRV] สมาคมกับ, See also: สังสรรค์กับ, ข้าร่วมกลุ่มกับ, Syn. mix with

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's just that I hate to see you forced to mingle with all those commoners.ฉันแค่ไม่ชอบเห็นเธออยู่ปนกับสามัญชน Anastasia (1997)
I told you not to mingle with children of yangban(scholar-official) householdsแม่บอกเจ้าแล้วใช่มั๊ย ว่าไม่ให้ยุ่งกับพวกนั้น The Great Jang-Geum (2003)
Now, you're going to put this outfit on that I bought you, drag your drunken ass downstairs and mingle with my clients like a good boy.คุณต้องลุกขึ้นมาใส่ชุดที่ฉันซื้อให้ ลากก้นขี้เมาลงไปข้างล่าง เป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับลูกค้าของฉัน The Longest Yard (2005)
I have to mingle with the unwashed masses.ฉันต้องกลมกลืนไปกับคนทั่วๆ ไป In Buddy's Eyes (2008)
Just a few more details and you will be ready to mingle with the singles.แค่รายละเอียดนิดหน่อย แล้วคุณจะพร้อม ที่จะแจมกับสาวโสด Chuck Versus the Suburbs (2009)
They only mingle with families of equal standing.พวกเขาเป็นพวกเดียวกันก็เพราะฐานะเท่าเทียมกัน Mark of the Brotherhood (2010)
Everyone can meet and mingle without the pressure of a dinner.ทุกคนจะได้พบปะและคุยกัน โดยไม่มีการกดดันจากการกินดินเนอร์ The Undergraduates (2010)
I stay out of sight and don't mingle with humans. And I move around every few years.ฉันไม่คิดที่จะตีสนิทกับคน แล้วก็ไม่พยายามที่จะเป็นเป้าสายตา Episode #1.4 (2010)
Why is it that you always want to mingle with the humans?เธอควรจะอยู่ในที่ที่ควรอยู่ เธอต้องการจะออกมาทำไม Episode #1.2 (2010)
'The wind carries them aloft To mingle with the crows. '"สายลมจะดูแลพวกเขา ด้วยฝูงกาที่มากมาย" From Up on Poppy Hill (2011)
The reincarnation lady is coming to interview you about me and make sure that I'm good to mingle with a baby soul.คนที่ให้ฉันเกิดใหม่จะมา คุยกับพวกนายว่า.. ฉันดีพอจะเข้าเด็กหรือเปล่า? All Out of Blood (2012)
To mingle with the best and brightest.ไปทำตัวกลมกลืนกับกลุ่มคน ที่ดีที่สุดและฉลาดที่สุด Risk (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mingle withHe doesn't mingle with the villagers.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกม[v.] (kaēm) EN: blend with ; dash ; mix with ; mingle with   FR: mêler à ; allier à ; mélangé à
กระทบไหล่ดารา[v. exp.] (krathop lai dārā) EN: meet a celebrity in person ; see a celebrity in person ; rub elbows with a celebrity ; rub shoulders with a celebrity ; associate closely with a celebrity ; mingle with a celebrity   

Japanese-English: EDICT Dictionary
交ざる(P);混ざる(P);雑ざる[まざる, mazaru] (v5r,vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to join; (P) [Add to Longdo]
交じる(P);混じる(P);雑じる;交る(io)[まじる, majiru] (v5r,vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to interest; to join; (P) [Add to Longdo]
交わる[まじわる, majiwaru] (v5r,vi) (1) to cross; to intersect; to join; to meet; (2) to associate with; to mingle with; to consort with; (3) to have a sexual relationship; to copulate; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top