Search result for

linger

(75 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -linger-, *linger*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
linger[VI] ใกล้ตาย
linger[VT] ปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างไม่รีบร้อน, See also: เอ้อระเหย
linger[VI] ยังเหลืออยู่, See also: ไม่รู้จักหาย, ยังค้างอยู่, Syn. persist, stay
linger[VI] อ้อยอิ่ง, See also: รีรอที่จะไป, Syn. loiter, tarry
lingerie[N] เสื้อและกางเกงของสตรี
linger on[PHRV] เตร็ดเตร่อยู่, See also: ยังวนเวียนอยู่, ยังอ้อยอิ่งอยู่, ยังโอ้เอ้อยู่, Syn. linger about
linger on[PHRV] มีชีวิตอยู่ (ทั้งๆที่เจ็บป่วย)
linger on[PHRV] คิดเกี่ยวกับ (มักเป็นเรื่องที่พึงพอใจ), See also: คิดถึง, Syn. think about
linger over[PHRV] เสียเวลาอยู่กับ (อย่างมาก), See also: โอ้เอ้อยู่กับ, Syn. loiter over
lingeringly[ADV] อย่างอ้อยอิ่ง, See also: อย่างอาลัยอาวรณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
linger(ลิง'เกอะ) v. อ้อยอิ่ง,เกร่,เอ้อระเหย,ยังคงมีชีวิตอยู่,ยังเหลืออยู่,ไม่รู้จักหาย,อืดอาด, See also: lingerer n. ดูlinger lingeringly adv. ดูlinger
dillinger(ดิล'ลิงเกอะ) n. ปืนฉีดน้ำของเด็ก,ภาษาเด็ก
gunslinger(กัน'สลิงเกอะ) n. นักดวลปืน,นักต่อสู้ด้วยปืน,ผู้ชำนาญการใช้ปืน, Syn. gunfighter
malinger(มะลิน'เจอะ) vt. แสร้งทำเป็นช่วย (โดยเฉพาะเพื่อเลี่ยงงาน) ., See also: malingerer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
linger(vi) รีรอ,อ้อยอิ่ง,ชักช้า,เอ้อระเหย
lingerie(n) เสื้อผ้าชั้นในสตรี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Four out of the five didn't linger. They got sick and died.4ใน5จะป่วยและตายอย่างรวดเร็ว Not Cancer (2008)
Better a short inconvenience than a lingering problem, wouldn't you say, Captain?สร้างความลำบาก\ น้อย กว่าปัญหาที่ยังเหลือๆอยู่ ว่างั้นไหมกัปตัน Changeling (2008)
It's lingerie. For her wedding night.ชุดชั้นในน่ะ สำหรับห้องหอน่ะ Made of Honor (2008)
- Lingerie, perfect. - What about the linens?ชุดชั้นใน สุดยอด \ แล้วชุดหล่ะ Made of Honor (2008)
Who's taken off more lingerie than you?ใครมันจะถอดชุดชั้นในผู้หญิง ได้มากเท่าคุณ Made of Honor (2008)
- Fucking lingerer.- แม่งโคตรขี้ตื๊อเลย Pineapple Express (2008)
- Lingerer.- ไอ้ขี้ตื้อ Pineapple Express (2008)
If there's one quality I hate in a person, it's lingering.นิสัยอย่างนึงที่ฉันโคตรเกลียด คือไอ้พวกขี้ตื้อ Pineapple Express (2008)
I'm bringing in a consultant from Homeland to confirm there are no lingering gaps in the CIP firewall.ผมจะใช้ติดต่อกับกองกำลังความมั่นคง และให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่าง ให้ CIP แทรกเข้ามา Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I wore a Michael Kors dress and shoes with La Perla lingerie underneath and diamond stud earrings.ฉันใส่ชุดกับรองเท้า ของไมเคิล คอรส์แล้วก็... ฉันใส่ชุดกับรองเท้าของไมเคิล คอรส์ กับชุดชั้นในยี่ห้อลา เพอร์ล่า The Girlfriend Experience (2009)
Get on it, and get skinny and get some trashy lingerie while you're at it because at the end of the day, all we're interested in is looks.ใช้มันซ่ะ มีผิวสีแทน ..ใส่ชุดงานวันเกิดตอนเล่นไอ้เครื่องนี้ด้วย ..เพราะสุดท้ายแล้ว พวกเราก็มองแค่ภายนอกเท่านั้นแหละ The Ugly Truth (2009)
I don't know, cos they screw lingerie models?- ไม่รู้สิ เพราะพวกเขาเกลียดนางแบบชุดชั้นในมั๊ง Up in the Air (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lingerHe lingered in the classroom after school was over.
lingerThe shock of her father's death lingered on and she didn't feel like going out at all.
lingerThe superstition still lingers on among them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอรี[ADV] hesitatingly, See also: lingeringly, Syn. รีรอ, ลังเล, ชักช้า, Example: พอเห็นรถเมล์ปรับอากาศแล่นมาจอดที่ป้าย ผมจึงไม่ยืนรอรีอีกต่อไป, Thai definition: คอยอย่างจดๆ จ้องๆ อย่างลังเล
เกาะกุม[V] linger, See also: stick, hold, cover, Syn. กุม, เกาะ, Ant. ปล่อย, Example: ความรู้สึกตอนที่ถูกจับไปเมื่อสองปีกำลังหวนกลับเข้ามาเกาะกุมจิตใจแกอีกครั้ง
อู้[V] dawdle, See also: linger, loaf, Syn. ถ่วงเวลา, Ant. รีบเร่ง, Example: เขาทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี ไม่มีอู้งานเหมือนเพื่อนบางคน, Thai definition: แกล้งทำให้เสร็จช้าลง
ตะบอย[ADV] linger, See also: dawdle, idle, take a long time, Syn. ช้า, ร่ำไร, อืดอาด, อ้อยอิ่ง, Ant. รวดเร็ว, เร็ว, Example: เขาตะบอยแปรงฟันโดยไม่สนใจว่ามีคนคอยใช้ห้องน้ำอยู่, Thai definition: อาการที่ทำอย่างชักช้าร่ำไร
ตะบิดตะบอย[ADV] dawdle, See also: linger, idle, take a long time, Syn. ชักช้า, ร่ำไร, อืดอาด, Ant. กระฉับกระเฉง, คล่องแคล่ว, Example: ถ้าเธอยังทำงานตะบิดตะบอยอยู่อย่างนี้ งานคงไม่เสร็จแน่, Thai definition: ชักช้าร่ำไร, จงใจทำให้ช้า
ชุดชั้นใน[N] underwear, See also: lingerie, undergarment, bra, brassiere, Syn. บรา, ยกทรง, บราเซีย, เสื้อชั้นใน, กางเกงใน, Example: ข้าวของที่หายเป็นประจำในหอพักคือชุดชั้นในดีๆ ของผู้หญิงและกางเกงยีนส์จากต่างประเทศ, Count unit: ชุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดชั้นใน [n. exp.] (chut channai) EN: underwear ; lingerie ; undergarment ; bra ; brassiere   FR: sous-vêtements [mpl] ; lingerie [f]
หลาบ[v.] (lāp) EN: be afraid to do something ; have a lingering fear ; be scared   FR: craindre les conséquences
เลี่ยงงาน[v. exp.] (līeng ngān) EN: escape work ; malinger   FR: simuler la maladie
หลง[v.] (long) EN: remain ; stay behind ; be left ; linger   
เรื้อรัง[adj.] (reūarang) EN: chronic ; persistent ; lingering ; prolonged ; recurrent   FR: chronique ; persistant
ตัดไม่ขาด[v. exp.] (tat mai khāt) EN: can't let go ; linger on   

CMU English Pronouncing Dictionary
LINGER    L IH1 NG G ER0
LINGER    L IH1 NG ER0
LINGERS    L IH1 NG G ER0 Z
LINGERED    L IH1 NG G ER0 D
LINGERIE    L AA1 N ZH ER0 EY2
LINGERING    L IH1 NG G ER0 IH0 NG
LINGERFELT    L IH1 NG G ER0 F EH2 L T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
linger    (v) (l i1 ng g @ r)
lingers    (v) (l i1 ng g @ z)
lingered    (v) (l i1 ng g @ d)
lingerer    (n) (l i1 ng g @ r @ r)
lingerie    (n) (l a1 n zh @ r ii)
lingerers    (n) (l i1 ng g @ r @ z)
lingering    (v) (l i1 ng g @ r i ng)
lingeringly    (a) (l i1 ng g @ r i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
なごり雪;名残り雪;名残雪[なごりゆき, nagoriyuki] (n) (1) (See 残雪) lingering snow; (2) snowfall at the end of the winter or the beginning of spring [Add to Longdo]
ぶらつく[, buratsuku] (v5k,vi) to dangle; to swing; to stroll about; to hang around; to linger [Add to Longdo]
テディー[, tedei-] (n) teddy (bear) (type of lingerie) [Add to Longdo]
デリンジャー現象[デリンジャーげんしょう, derinja-genshou] (n) Dellinger phenomenon [Add to Longdo]
ハフリンガー[, hafuringa-] (n) Haflinger (breed of horse) [Add to Longdo]
ライ麦畑でつかまえて[ライむぎばたけでつかまえて, rai mugibatakedetsukamaete] (n) Catcher in the Rye (novel by J. D. Salinger) [Add to Longdo]
ランジェリー[, ranjieri-] (n) lingerie (fre [Add to Longdo]
ランファン[, ranfan] (n) (abbr) lingerie and foundation [Add to Longdo]
暗香[あんこう, ankou] (n) scent of a flower floating about in the air; lingering scent of a flower in the darkness [Add to Longdo]
移り香[うつりが, utsuriga] (n) lingering scent [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
后怕[hòu pà, ㄏㄡˋ ㄆㄚˋ, / ] lingering fear; fear after the event; post-traumatic stress, #29,134 [Add to Longdo]
余音[yú yīn, ㄩˊ , / ] lingering sound, #58,381 [Add to Longdo]
余悸[yú jì, ㄩˊ ㄐㄧˋ, / ] lingering fear, #72,295 [Add to Longdo]
残香[cán xiāng, ㄘㄢˊ ㄒㄧㄤ, / ] lingering fragrance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Linger \Lin"ger\ (l[i^][ng]"g[~e]r), v. i. [imp. & p. p.
   {Lingered} (l[i^][ng]"g[~e]rd); p. pr. & vb. n. {Lingering}.]
   [OE. lengen to tarry, AS. lengan to prolong, put off, fr.
   lang long. [root]125. See {Long}, a.]
   To delay; to loiter; to remain or wait long; to be slow or
   reluctant in parting or moving; to be slow in deciding; to be
   in suspense; to hesitate.
   [1913 Webster]
 
      Nor cast one longing, lingering look behind. --Gray.
   [1913 Webster]
 
      Perhaps thou linger'st, in deep thoughts detained.
                          --Milton.
 
   Syn: To loiter; lag; saunter; delay; tarry; stop; hesitate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Linger \Lin"ger\, v. t.
   1. To protract; to draw out. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She lingers my desires.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To spend or pass in a lingering manner; -- with out; as,
    to linger out one's days on a sick bed. --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 linger
   v 1: remain present although waning or gradually dying; "Her
      perfume lingered on"
   2: be about; "The high school students like to loiter in the
     Central Square"; "Who is this man that is hanging around the
     department?" [syn: {loiter}, {lounge}, {footle}, {lollygag},
     {loaf}, {lallygag}, {hang around}, {mess about}, {tarry},
     {linger}, {lurk}, {mill about}, {mill around}]
   3: leave slowly and hesitantly [syn: {tarry}, {linger}]
   4: take one's time; proceed slowly [syn: {linger}, {dawdle}]
     [ant: {belt along}, {bucket along}, {cannonball along},
     {hasten}, {hie}, {hotfoot}, {pelt along}, {race}, {rush},
     {rush along}, {speed}, {step on it}]
   5: move to and fro; "The shy student lingered in the corner"
     [syn: {hover}, {linger}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top