Search result for

rush

(137 entries)
(0.0049 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rush-, *rush*
English-Thai: Longdo Dictionary
have a crush on so.หลงรักหรือคลั่งใครคนใดคนหนึ่ง เช่น I had a crush on you in high school.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rush[VI] วิ่ง, See also: พรวดพราด, Syn. race, run, speed
rush[VT] รีบเร่ง, See also: เร่ง, ผลักไส, Syn. hurry, hustle, push
rush[VT] พาหรือนำไปอย่างรีบเร่ง, Syn. take or send urgently
rush[VT] จู่โจม, See also: โจมตี, Syn. attack, charge
rush[N] การเร่งรีบ, See also: ความเร่งรีบ, Syn. hurry, haste
rush[N] การวิ่งกรูกันไป, Syn. scramble, stampede
rush[N] ชั่วโมงเร่งรีบ, Syn. busy time
rush[N] การจู่โจมกะทันหัน, Syn. attack, charge
rush[N] การเคลื่อนที่ผ่านรวดเร็ว, Syn. sudden flow
rush[N] ความรู้สึกที่เกิดขึ้นรวดเร็วและแรงกล้า, Syn. sudden feeling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rush(รัช) vi.,n. (การ) วิ่ง,วิ่งเข้าไป,วิ่งแร่,พุ่ง,พรวดพราด,ถลัน,เร่ง,รีบเร่ง,ผลัก,ไส,ปรากฎขึ้นฉับพลัน vt. กระทำอย่างเร่งรีบ,เร่งรีบ,กรูกันไป,ยื้อแย่ง,แย่งซื้อ adj. เร่งรีบฉุกละหุก,พรวดพราด,กุลีกุจอ, See also: rushingly adv.
rush hourn. ระยะเวลาที่มีผู้คนมากมายที่เดินไปมา, See also: rush-hour adj.
brush(บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครารุงรัง,หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) ,การเผชิญหน้ากับ,พุ่มไม้หนา,ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด,ทา,กวาดด้วยแปรง,สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ,กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo
brush firen. ไฟไหม้ป่าโปร่งหรือป่าละเมาะ
brushupn. การทบทวนศึกษาใหม่,การตกแต่ง,การทาสีใหม่
brushwoodn. กิ่งไม้ที่ถูกตัดออก,พุ่มไม้หนา,ป่าละเมาะ
brushworkn. (วิธีการ) งานวาด,งานทาสี,งานกวาด
crush(ครัช) {crushed,crushing,crushes} n. ทำให้แตก,ขยี้,บี้,คั้น,บด,เหยียบ,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า. n. การขยี้ (บี้คั้น,บด,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า) ฝูงชนที่แน่นขนัด,ความหลงใหลอย่างมาก,สิ่งที่หลงไหลอย่างมาก,น้ำผลไม้คั้น, Syn. smash,
crushing(ครัช'ชิง) adj. ซึ่งทำให้แตก,ซึ่งบดขยี้,ซึ่งทำให้สยบ,เด็ดขาด,ซึ่งชี้ขาด
gold rushการตื่นขุดทอง

English-Thai: Nontri Dictionary
rush(n) การจู่โจม,ความเร่งรีบ,ความกุลีกุจอ,การพรวดพราด,ต้นกก
rush(vi,vt) โจมตี,เร่ง,ผลักไส,พรวดพราด,กรูกันไป,ยื้อแย่ง,ถลัน
rushy(adj) ทำจากต้นกก,มีต้นกกมาก
brush(n) แปรง,พู่กัน,พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
brush(vi,vt) แปรง,ทำความสะอาด,ปัด,ทา
brushwood(n) ป่าละเมาะ,พุ่มไม้
bulrush(n) แฝก,กก,จาก
crush(vt) ทำลาย,บด,ขยี้,คั้น,ทำให้แตก,กำจัด
onrush(n) การไหลบ่า,การทะลัก,การโถม,การกรู
thrush(n) นกชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rushlikeคล้ายกก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rush-workงานกก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wrapped up sooner than expected. Rushing home to the family.งานประัชุมเสร็จเร็วกว่าที่คิดไว้ ก็เลยรีับกลับบ้านมาหาครอบครัว Chuck in Real Life (2008)
Countless couples rush headlong into marriage, ignorant to responsibility of the burden of truth that comes with that level of commitment.ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่มีสิทธิ์แต่งงาน. มีคู่รักนับไม่ถ้วนที่แต่งงานกัน, โดยที่ยังไม่เข้าใจดีว่า Committed (2008)
- Dear God... thank you for saving this boy... from his murderous junkie mom... who cared more about a $40 rush than she did... her own flesh and blood.-ถึงพระองค์ ขอบคุณที่พระองค์คุ้มครองเด็กคนนี้ จากแม่ฆาตกรขี้ยาของเขา Pilot (2008)
# Only fools rush in ## Only fools rush in # Pilot (2008)
Ah. And I rushed here.แล้วก็รีบมาที่นี่ Akai ito (2008)
Thire, rush not into fights,ไธร์ เจ้าไม่ต้องรีบกระโจนเข้าสู้ศึก Ambush (2008)
Many new clones are rushed into service to support their Jedi generals.โคลนรุ่นใหม่ต้องถูกเกณฑ์เข้าร่วมรบอย่างเร่งรีบ เพื่อช่วยเหลือนายพลเจไดของตน Rookies (2008)
I rushed outside,but whoever shot her was gone.ผมวิ่งออกมาดู แต่ใครก็ตามที่ยิงแม่เขาหนีไปแล้ว And How Does That Make You Kill? (2008)
Rush for it at your peril.เราก็จะยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อให้ไปถึงแสงนั้นด้วยหวังว่า The Mark of Nimueh (2008)
At the peak of the rush hour, bombs were detonated... in three crowded trains and aboard a bus.ในชั่วโมงเร่งด่วน.. \ ระเบิดถูกวางไว้.. ในสถานีรถไฟและรถบัสที่ผู้คนหนาแน่น 3 แห่ง Babylon A.D. (2008)
No need to rush. Let's give it time.ไม่ต้องเร่งร้อน ใจเย็น Babylon A.D. (2008)
Let's not make any rush decisions.อย่าเพิ่งตัดสินใจบุ่มบ่ามสิ Bolt (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rushOut rushed the man and his wife.
rushBored waiting or rushing off at full speed.
rushYou don't have to dress in a mad rush; we've got time.
rushGoing to school during the rush hour is tiring and unpleasant.
rushHe is used to eating in a rush.
rushAfter examining the bear at leisure, I made a rush on him.
rushIf your child drinks poison, rush him to the hospital.
rushAs soon as the accident occurred, a police car rushed to the scene.
rushShe rushed to the office, and was ushered right into an examination room.
rushI rushed to Grannie's house and it wasn't locked, so I went inside.
rushAs Beth wiped tears from her face, she rushed home.
rushSeeing me, the dog rushed up to me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แร่[V] rush (into), See also: go or run headlong, go straight for, Example: ทันทีที่ท่านเดินทางมาถึง นักข่าวต่างแร่เข้าหาเพื่อสัมภาษณ์, Thai definition: รี่เข้าใส่, กรากเข้าใส่
พรวด[V] rush, Syn. พรวดพราด, Example: เขาวิ่งหนีด้วยความกลัวจึงพรวดเข้ามาในห้องโดยไม่ขออนุญาต, Thai definition: อาการที่เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ยับยั้ง
พุ่ง[V] rush, See also: dash, Syn. กระโจน, โผ, ถลา, โจน, พุ่งตัว, Example: ผู้ชายคนนั้นพุ่งเข้าหาเขา จนเขาล้มลงกับพื้น, Thai definition: ส่งตัวอย่างแรงไปข้างหน้า
แพ่น[V] intrude violently, See also: rush in, dash, Example: เขาแพ่นเข้าไปถึงห้องแต่งตัวของเธอจนทำให้เธอตกใจร้องเอะอะโวยวาย, Thai definition: พรวดพราดเข้าไป
ผาดผัง[V] dash, See also: rush, move quickly, Syn. ผันผาด, Example: จระเข้ผาดผังไปในน้ำอย่างรวดเร็วดูน่ากลัว, Thai definition: ไปเร็ว, แล่นเร็ว
รีบร้อน[V] hurry, See also: rush, hasten, make haste, scurry, Syn. รีบ, เร่งร้อน, Example: รัฐบาลไม่ควรรีบร้อน และไม่ควรใช้เสียงข้างมากในสภาผ่านกฎหมายข้อนี้
โลดแล่น[V] rush, See also: speed, Example: เธอจะโลดแล่นไปไหนมาไหนก็ได้ตามใจชอบ, Thai definition: อาการที่กระโดดวิ่งถลาไปด้วยความตื่นเต้นดีอกดีใจ
ถลัน[V] dash, See also: rush, force one's way, push one's way in, enter stubbornly enter or intrude regardless of, Syn. พรวดพราด, Example: ผมผุดลุกขึ้นและถลันไปยืนประจันหน้าเขา, Thai definition: พรวดพราดเข้ามาหรือออกมาโดยไม่รั้งรอ
ถลา[V] rush, See also: go headlong, Syn. โผผวา, Example: เครื่องบินถลาลงไปในทะเล, Thai definition: เคลื่อนไปโดยเสียหลัก
ถลีถลำ[V] be rash, See also: rush carelessly along, be in a hurry, Syn. เถลือกถลน, Example: เขาถลีถลำเกินไปเลยต้องแต่งงานกับหล่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บี้[v.] (bī) EN: crush ; smash ; press ; squash ; compress ; squeeze   
บด[v.] (bot) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop   FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments   FR: être bosselé ; être cabossé
ชั่วโมงเร่งด่วน[n. exp.] (chūamōng rengduan) EN: rush hours   FR: heure de pointe [f]
หีบ[v.] (hīp) EN: press ; squeeze ; crush ; compress   FR: presser
หัวซุกหัวซุน[adv.] (hūa suk hūasun) EN: in a headlong rush ; in a hurry ; headlong   FR: tête baissée
โจม[v.] (jōm) EN: rush ; spring ; pounce   
จู่[v.] (jū) EN: rush ; dash ; charge   FR: se ruer
จุลกฐิน[n.] (junlakathin) EN: action of weaving, dyeing, sewing and presenting a set of yellow robes to a monk ; something done in a rush   
ขจัดคราบ[v. exp.] (khajat khrāp) EN: wipe ; clean ; brush ; rub   

CMU English Pronouncing Dictionary
RUSH    R AH1 SH
RUSHIN    R AH1 SH IH2 N
RUSHES    R AH1 SH AH0 Z
RUSHER    R AH1 SH ER0
RUSHED    R AH1 SH T
RUSH'S    R AH1 SH AH0 Z
RUSHTON    R AH1 SH T AH0 N
RUSHDIE    R AH1 SH D IY0
RUSHING    R AH1 SH IH0 NG
RUSHLOW    R AH1 SH L OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rush    (v) (r uh1 sh)
rushy    (j) (r uh1 sh ii)
rushed    (v) (r uh1 sh t)
rushes    (v) (r uh1 sh i z)
rushier    (j) (r uh1 sh i@ r)
rushing    (v) (r uh1 sh i ng)
rushiest    (j) (r uh1 sh i i s t)
rushlight    (n) (r uh1 sh l ai t)
rushlights    (n) (r uh1 sh l ai t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eilauftrag {m} | Eilaufträge {pl}rush order | rush orders [Add to Longdo]
Hauptgeschäftszeit {f}rush hours [Add to Longdo]
Hauptverkehrszeit {f}rush hour [Add to Longdo]
Schilfmatte {f} | Schilfmatten {pl}rush mat | rush mats [Add to Longdo]
Stoßverkehr {m}rush hour traffic; bumper to bumper traffic [Add to Longdo]
Verkehrsandrang {m}rush of traffic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
LCD[エルシーディー, erushi-dei-] (n) liquid crystal display; LCD [Add to Longdo]
LLC[エルエルシー, eruerushi-] (n) (1) {comp} logical link control; LLC; (2) long-life coolant; LLC [Add to Longdo]
NRC[エヌアールシー, enua-rushi-] (n) (1) Nuclear Regulatory Commission; NRC; (2) National Research Council; NRC [Add to Longdo]
RC造[アールシーぞう, a-rushi-zou] (n) (See 鉄筋コンクリート) reinforced concrete construction [Add to Longdo]
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction [Add to Longdo]
ある種;或る種[あるしゅ, arushu] (adj-no) certain; some kind of; some sort of; of sorts [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お熱[おねつ, onetsu] (n) (1) having a crush on someone; (2) flushing [Add to Longdo]
きりきり舞い[きりきりまい, kirikirimai] (n,vs) a whirl; going round and round; rushing a person off his feet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上下班时间[shàng xià bān shí jiān, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄅㄢ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] rush hour [Add to Longdo]
乳山[Rǔ shān, ㄖㄨˇ ㄕㄢ, ] Rushan county level city in Weihai 威海, Shandong [Add to Longdo]
乳山市[Rǔ shān shì, ㄖㄨˇ ㄕㄢ ㄕˋ, ] Rushan county level city in Weihai 威海, Shandong [Add to Longdo]
奔命[bēn mìng, ㄅㄣ ㄇㄧㄥˋ, ] rush about on errands; be kept on the run [Add to Longdo]
奔波[bēn bō, ㄅㄣ ㄅㄛ, ] rush about; be busy running about [Add to Longdo]
[cuān, ㄘㄨㄢ, / ] rush; stir up; throw; fling; hurry; rage [Add to Longdo]
[yún, ㄩㄣˊ, ] rushing of a torrent [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] rushing (water) [Add to Longdo]
[pāng, ㄆㄤ, ] rushing (water) [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, ] rush out of a den; rustling [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シングルシフト[しんぐるしふと, shingurushifuto] single shift [Add to Longdo]
トータルシステム[とーたるしすてむ, to-tarushisutemu] total system [Add to Longdo]
ネットワークファイルシステム[ねっとわーくふぁいるしすてむ, nettowa-kufairushisutemu] Network File System, NFS [Add to Longdo]
ファイルシステム[ふぁいるしすてむ, fairushisutemu] file system [Add to Longdo]
ベクトル処理機構[べくとるしょりきこう, bekutorushorikikou] array processor, vector processor [Add to Longdo]
ベクトル処理装置[べくとるしょりそうち, bekutorushorisouchi] array processor, vector processor [Add to Longdo]
下矢印キー[したやじるしキー, shitayajirushi ki-] down arrow key [Add to Longdo]
星印[ほしじるし, hoshijirushi] "star" symbol "*", "splat" [Add to Longdo]
電子メールシステム[でんしメールシステム, denshi me-rushisutemu] electronic mail system [Add to Longdo]
読取り専用ファイルシステム[よみとりせんようファイルシステム, yomitorisenyou fairushisutemu] read-only file system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rush \Rush\, v. t.
   1. To push or urge forward with impetuosity or violence; to
    hurry forward.
    [1913 Webster]
 
   2. To recite (a lesson) or pass (an examination) without an
    error. [College Cant, U.S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rush \Rush\, n. [OE. rusche, rische, resche, AS. risce, akin to
   LG. rusk, risch, D. & G. rusch; all probably fr. L. ruscum
   butcher's broom; akin to Goth. raus reed, G. rohr.]
   1. (Bot.) A name given to many aquatic or marsh-growing
    endogenous plants with soft, slender stems, as the species
    of {Juncus} and {Scirpus}.
    [1913 Webster]
 
   Note: Some species are used in bottoming chairs and plaiting
      mats, and the pith is used in some places for wicks to
      lamps and rushlights.
      [1913 Webster]
 
   2. The merest trifle; a straw.
    [1913 Webster]
 
       John Bull's friendship is not worth a rush.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   {Bog rush}. See under {Bog}.
 
   {Club rush}, any rush of the genus {Scirpus}.
 
   {Flowering rush}. See under {Flowering}.
 
   {Nut rush}
    (a) Any plant of the genus {Scleria}, rushlike plants with
      hard nutlike fruits.
    (b) A name for several species of {Cyperus} having
      tuberous roots.
 
   {Rush broom}, an Australian leguminous plant ({Viminaria
    denudata}), having long, slender branches. Also, the
    Spanish broom. See under {Spanish}.
 
   {Rush candle}, See under {Candle}.
 
   {Rush grass}, any grass of the genus {Vilfa}, grasses with
    wiry stems and one-flowered spikelets.
 
   {Rush toad} (Zool.), the natterjack.
 
   {Scouring rush}. (Bot.) Same as {Dutch rush}, under {Dutch.}
    
 
   {Spike rush}, any rushlike plant of the genus {Eleocharis},
    in which the flowers grow in dense spikes.
 
   {Sweet rush}, a sweet-scented grass of Arabia, etc.
    ({Andropogon schoenanthus}), used in Oriental medical
    practice.
 
   {Wood rush}, any plant of the genus {Luzula}, which differs
    in some technical characters from {Juncus}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rush \Rush\ (r[u^]sh), v. i. [imp. & p. p. {Rushed} (r[u^]sht);
   p. pr. & vb. n. {Rushing}.] [OE. ruschen; cf. AS. hryscan to
   make a noise, D. ruischen to rustle, G. rauschen, MHG.
   r[=u]schen to rush, to rustle, LG. rusken, OSw. ruska, Icel.
   & Sw. ruska to shake, Dan. ruske to shake, and E. rouse.]
   1. To move forward with impetuosity, violence, and tumultuous
    rapidity or haste; as, armies rush to battle; waters rush
    down a precipice.
    [1913 Webster]
 
       Like to an entered tide, they all rush by. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To enter into something with undue haste and eagerness, or
    without due deliberation and preparation; as, to rush
    business or speculation.
    [1913 Webster]
 
       They . . . never think it to be a part of religion
       to rush into the office of princes and ministers.
                          --Sprat.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rush \Rush\, n.
   1. A moving forward with rapidity and force or eagerness; a
    violent motion or course; as, a rush of troops; a rush of
    winds; a rush of water.
    [1913 Webster]
 
       A gentleman of his train spurred up his horse, and,
       with a violent rush, severed him from the duke.
                          --Sir H.
                          Wotton.
    [1913 Webster]
 
   2. Great activity with pressure; as, a rush of business.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   3. A perfect recitation. [College Cant, U.S.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Football)
    (a) A rusher; as, the center rush, whose place is in the
      center of the rush line; the end rush.
      [1913 Webster]
 
   {Bunt rush} (Football), a combined rush by main strength.
 
   {Rush line} (Football), the line composed of rushers.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rush
   adj 1: not accepting reservations [syn: {first-come-first-
       serve(p)}, {rush}]
   2: done under pressure; "a rush job" [syn: {rush(a)}, {rushed}]
   n 1: the act of moving hurriedly and in a careless manner; "in
      his haste to leave he forgot his book" [syn: {haste},
      {hurry}, {rush}, {rushing}]
   2: a sudden forceful flow [syn: {rush}, {spate}, {surge},
     {upsurge}]
   3: grasslike plants growing in wet places and having cylindrical
     often hollow stems
   4: physician and American Revolutionary leader; signer of the
     Declaration of Independence (1745-1813) [syn: {Rush},
     {Benjamin Rush}]
   5: the swift release of a store of affective force; "they got a
     great bang out of it"; "what a boot!"; "he got a quick rush
     from injecting heroin"; "he does it for kicks" [syn: {bang},
     {boot}, {charge}, {rush}, {flush}, {thrill}, {kick}]
   6: a sudden burst of activity; "come back after the rush"
   7: (American football) an attempt to advance the ball by running
     into the line; "the linebackers were ready to stop a rush"
     [syn: {rush}, {rushing}]
   v 1: move fast; "He rushed down the hall to receive his guests";
      "The cars raced down the street" [syn: {rush}, {hotfoot},
      {hasten}, {hie}, {speed}, {race}, {pelt along}, {rush
      along}, {cannonball along}, {bucket along}, {belt along},
      {step on it}] [ant: {dawdle}, {linger}]
   2: attack suddenly
   3: urge to an unnatural speed; "Don't rush me, please!" [syn:
     {rush}, {hurry}] [ant: {delay}, {detain}, {hold up}]
   4: act or move at high speed; "We have to rush!"; "hurry--it's
     late!" [syn: {rush}, {hasten}, {hurry}, {look sharp},
     {festinate}]
   5: run with the ball, in football
   6: cause to move fast or to rush or race; "The psychologist
     raced the rats through a long maze" [syn: {race}, {rush}]
   7: cause to occur rapidly; "the infection precipitated a high
     fever and allergic reactions" [syn: {induce}, {stimulate},
     {rush}, {hasten}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top