ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เร่งร้อน

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เร่งร้อน-, *เร่งร้อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เร่งร้อน[V] hurry, See also: dash, rush, Syn. รีบร้อน, รุดเร่ง, Example: การจัดการภายในกรุงเทพมหานครยังไม่เข้าที่เข้าทาง จึงค่อยทำค่อยไป โดยไม่เร่งร้อน
เร่งร้อน[ADJ] urgent, See also: pressing, Syn. รีบร้อน, รุดเร่ง, Example: การติดต่อสื่อสารกันในสมัยโบราณนั้น ถ้าเป็นเรื่องเร่งร้อนสำคัญ ก็จะจัดให้คนถือไป หากเป็นเรื่องธรรมดาก็จะฝากไปกับพ่อค้า ที่จะเดินผ่านไปทางนั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sometimes she spells the hyphen!ไม่เป็นไรสำหรับ การเร่งร้อนนิดหน่อย Big (1988)
No need to rush. Let's give it time.ไม่ต้องเร่งร้อน ใจเย็น Babylon A.D. (2008)
But what about the idea of, you know, he who casts the first stone.แต่ความคิดเรื่องที่ว่า เขาผู้เร่งร้อนตำหนิลงโทษผู้อื่น The Good Shepherd (2012)
- Let's not rush things.- อย่าเพิ่งเร่งร้อนเลย Elle (2016)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leisurely(ลี'เชิอลี,เลช'เชิร์ด) adj. ไม่รีบร้อน,ไม่เร่งร้อน,สบาย ๆ, See also: leisureliness n.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top