ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stroke

S T R OW1 K   
114 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stroke-, *stroke*
English-Thai: Longdo Dictionary
acute stroke(n phrase) อาการเส้นโลหิตในสมองแตกอย่างเฉียบพลัน
heatstroke(n) ลมแดด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stroke[N] การอุดตันของเส้นโลหิตที่ไปเลี้ยงสมอง, Syn. cerebrovascular accident
stroke[N] การเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน, Syn. sudden occurrence
stroke[N] การตีลูกเทนนิสหรือลูกกอล์ฟ, Syn. hit
stroke[N] ท่าว่ายน้ำ
stroke[N] จังหวะขึ้นลงของลูกสูบเครื่องยนต์
stroke[N] การลากปากกาหรือขนแปรง, Syn. brush line, pen line
stroke[N] คำชมเชย, See also: การกล่าวคำชมเชย, การให้กำลังใจ, Syn. encouragement, compliment
stroke[N] เสียงตีของนาฬิกา
stroke[N] การตี, See also: การทุบ, การตอก, Syn. blow, hit, knock
stroke[N] การลูบ, See also: การสัมผัส, การลูบคลำ, Syn. caress, touch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stroke(สโทรค) การตี,การทุบ,การตอก,การเคาะ,การลูบ,การคลำ,การพายเรือ,ขีดหนังสือ,อาการปัจจุบันทันด่วนของโรค,การเป็นลม,การเต้นของหัวใจ,ชีพจร,การกระพือปีก,การลากปากกา ดินสอแปรงหรือมีดแกะสลัก,ระยะพุ่ง,ระยะวิ่ง,การดำเนินการ,ความพยายาม,เหตุการณ์หรือโอกาสที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน
stroke volumeเป็นปริมาณเลือดที่หัวใจบีบออกแต่ละครั้ง
backstroke(แบค'สโทรค) {backstroked,backstroking,backstrokes} vt.,n. พลิกมือตบหรือตี,ว่ายน้ำท่าหงายหลัง
breaststroken. การว่ายน้ำท่าผีเสื้อ
heatstroken. การล้มฟุบลงหรือไข้ที่เกิดจากการถูกความร้อนมากเกินไป
keystroke(คี'สโทรค) n. การเคาะก้านพิมพ์ดีดหรือก้านดีดเปียโน
keystroke bufferหมายถึง เขตพื้นที่ของหน่วยความจำส่วนหนึ่ง ที่แบ่งเอาไว้เพื่อรองรับสัญญาณ ที่จะเกิดขึ้น เมื่อเราพิมพ์สัมผัสเร็วกว่าที่เครื่องจะรับปฏิบัติตามคำสั่งได้ทัน คอมพิวเตอร์ จะนำข้อมูลที่เรากดแป้นพิมพ์แล้ว ไปเก็บไว้ยัง "ที่พักข้อมูล" นี้ก่อน จะเห็นได้ว่า ในบางครั้ง แม้เราจะหยุดพิมพ์แล้ว ที่พักข้อมูลส่วนนี้ก็ยังทะยอยส่งข้อมูลที่เรากดแป้นไว้เข้าไปยังหน่วยความจำมีความหมายเหมือน keyboard buffer
master stroken. การกระทำที่ยิ่งใหญ่
sunstroken. โรคลมแดด/เป็นภาวะแพ้แดดจัด/ผิวหนังร้อน ชัก/เป็นลมและอาจตายได้.
upstroke(อัพ'สโทรค) n. การตีขึ้นข้างบน,การลากเส้นขึ้นข้างบน,เส้นที่ลากขึ้นข้างบน,จังหวะขึ้น,จังหวะขึ้นของสูบเครื่องยนต์

English-Thai: Nontri Dictionary
stroke(n) การตีกรรเชียง,การตอก,การพายเรือ,ชีพจร,การกระพือปีก
stroke(vt) ตีกรรเชียง,ลูบ,ลากเส้น,ขีดเขียน
backstroke(n) การว่ายน้ำท่ากรรเชียง
sunstroke(n) โรคลมแดด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stroke๑. ระยะชัก๒. จังหวะ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stroke outputปริมาตรเลือดส่งออกจากหัวใจต่อครั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stroke syndrome; cerebrovascular accident (CVA); stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ disease, cerebrovascular (CVD)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stroke volumeปริมาตรเลือดหัวใจบีบต่อครั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stroke, apoplecticโรคลมเหตุหลอดเลือดสมองแตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stroke, heat; apoplexy, heat; thermoplegiaโรคลมเหตุร้อน [ดู heliosis; siriasis; sunstroke ประกอบ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stroke, paralyticโรคลมอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stroke; cerebrovascular accident (CVA); syndrome, stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ disease, cerebrovascular (CVD)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stroker kitชุดเพิ่มระยะชัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stroke volumeปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดแต่ละครั้ง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
strokeระยะการขึ้น-ลงของลูกสูบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Under the pretext of hygiene, nudity strips the inmates of all pride in one stroke.อ้างด้วยมาตรการปลอดเชื้อ นักโทษถูกเปลือยกาย โดยไม่มีศักดิ์ศรีใดใดเหลือเอาไว้เลย Night and Fog (1956)
No, but I'd like to know if an old man who drags one foot cos he had a stroke can get from his bedroom to his front door in 15 seconds.ไม่มี แต่ผมอยากจะรู้ว่าคนเก่าที่ลากหนึ่ง cos เท้าเขามีจังหวะ จะได้รับจากห้องนอนของเขาไปที่ประตูหน้าของเขาใน 15 วินาที 12 Angry Men (1957)
- For an old man who had a stroke, it is.- สำหรับชายชราที่มีโรคหลอดเลือดสมองเป็น 12 Angry Men (1957)
Squeeze it harder and stroke beneath with the other handบีบรัดมันยากกว่า... ...และการตีใต้มี มืออื่นๆ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Having stroked my head two or three times he said: "I want to see if you're as quick as my dogs"มีการตีหัวของฉัน or three ยุค... .. ...เขาบอกว่า: "ฉันต้องการเพื่อดูถ้าคุณ' re as รวดเร็วเพราะสุนัขของฉัน" Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Hatcher manages three strokes, then he goes:แฮทเชอร์ล่มปากอ่าว Casualties of War (1989)
It had a 283 in it, bored and stroked.เครื่องยนต์ 283 ลูกบาศก์นิ้ว แต่งใหม่ Casualties of War (1989)
God, this is a list of questions that could unlock all the Sov military secrets and win the arms race at a stroke!พระเจ้านี้เป็นรายการของคำถามที่จะปลดล็อคทั้งหมด Sov ความลับทางทหาร และชนะการแข่งขันด้านอาวุธที่จังหวะ! The Russia House (1990)
You know, broad strokes.คุณรู้ไหม เอาแบบหมดเปลือกเลยนะ Basic Instinct (1992)
Couldn't swim a stroke. He damn near drowned before we could get to him.ว่ายน้ำไม่เป็นเลยสักท่า เขาเกือบจมน้ำตาย ก่อนที่เราจะถึงตัว Of Mice and Men (1992)
Sometimes when I'm doing my hair, I just sit and stroke it cos it's so soft.บางครั้งตอนที่ฉันทำผมมา ฉันจะนั่งลูบผมเล่นเพราะมันนิ่มมาก Of Mice and Men (1992)
Comin' out of the ground, what a touch. That was a stroke of genius.ออกมาได้แล้ว เป็นไงล่ะ นั่นเป็นอะไรที่เจ๋งมาก Toy Story (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strokeA lot of people buy lotteries dreaming of wealth at one stroke.
strokeHe wrote the Chinese poem in bold strokes.
strokeHow many strokes does the kanji for "michi" have?
strokeI brush my hair 100 strokes every night.
strokeI don't know much about painting but I can tell that this brush has an excellent stroke feel to it.
strokeI had a stroke last year.
strokeIn Singapore, a way to punish criminals is to whip them, or hit them several strokes with a cane, on their backs.
strokeIn tennis and ping-pong backhand the hand is turned backwards in making the stroke.
strokeSelling products sometimes requires having a stroke of genius.
strokeThe lion put an end his prey with one stroke.
strokeWhat a stroke of luck.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูบไล้[V] caress, See also: stroke, fondle, smooth, anoint, apply, Syn. สัมผัส, ประ, ลูบ, Example: ผู้เป็นย่าเอาแป้งลูบไล้แก้มบางของหลานสาวจนหน้านวล, Thai definition: สัมผัสอย่างเบาๆ
บีบแตร[V] stroke woman's breast, See also: squeeze woman's breast, Example: เธอเจ็บใจมากที่โดนผู้ชายกลุ่มนั้นบีบแตร เพราะคนในงานเบียดเสียดกันมาก, Thai definition: จับหน้าอกหญิงสาว, Notes: (ปาก)
การลูบ[N] pat, See also: stroke, pet, feel, caress, Syn. การคลำ, การลูบคลำ, Example: การลูบหัวเด็กเป็นการแสดงความรัก ความเมตตา, Thai definition: การเอาฝ่ามือทาบลงแล้วเลื่อนไปมาเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบแตร[v. exp.] (bīp traē) EN: stroke woman's breast ; squeeze woman's breast   
ฟ้าผ่า[n.] (fāphā) EN: thunderbolt ; stroke of lightning ; lightning discharge ; lightning   FR: foudre [f] ; coup de foudre [m] ; éclair [m]
กรรเชียง[v.] (kanchīeng) EN: backstroke   
คลำ[v.] (khlam) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle   FR: tâtonner ; tâter
เคล้า[v.] (khlao) EN: wallow ; fondle ; pet ; caress ; stroke   
คลึงเคล้น[v.] (khleungkhlēn) EN: caress ; fondle ; stroke ; roll and rotate with the hand ; massage (in a circular motion)   
ลาภ[n.] (lāp) EN: fortune ; luck ; stroke of good fortune ; windfall   FR: chance [f] ; aubaine [f] ; coup de chance [m]
ลมจับ[v.] (lomjap) EN: have a stroke ; faint   FR: avoir une attaque ; avoir un malaise
ลูบ[v.] (lūp) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle ; caress   FR: caresser ; effleurer ; toucher affectueusement
ลูบคลำ[v.] (lūpkhlam) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle   FR: câliner ; cajoler

CMU English Pronouncing Dictionary
STROKE    S T R OW1 K
STROKED    S T R OW1 K T
STROKES    S T R OW1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stroke    (v) strˈouk (s t r ou1 k)
stroked    (v) strˈoukt (s t r ou1 k t)
strokes    (v) strˈouks (s t r ou1 k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
笔画[bǐ huà, ㄅㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] strokes of a Chinese character, #27,741 [Add to Longdo]
[lǚ, ㄌㄩˇ, ] stroke (beard), #28,830 [Add to Longdo]
笔划[bǐ huà, ㄅㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] strokes of Chinese characters; number of strokes of a Chinese character (in dictionaries), #47,982 [Add to Longdo]
笔顺[bǐ shùn, ㄅㄧˇ ㄕㄨㄣˋ, / ] stroke order (when writing Chinese character), #84,630 [Add to Longdo]
比杆赛[bǐ gān sài, ㄅㄧˇ ㄍㄢ ㄙㄞˋ, / ] stroke play (golf) [Add to Longdo]
总杆赛[zǒng gān sài, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄢ ㄙㄞˋ, / ] stroke play (golf) [Add to Longdo]
点画[diǎn huà, ㄉㄧㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] strokes of a Chinese character [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlag {m} (Schreibmaschine) | 180 Anschläge pro Minutestroke | 180 strokes a minute [Add to Longdo]
Blitzschlag {m} | Blitzschläge {pl}stroke of lightning | strokes of lightning [Add to Longdo]
Glücksfall {m}stroke of luck [Add to Longdo]
Pinselstrich {m}stroke of the brush [Add to Longdo]
Schicksalsschlag {m}; Schlag {m} | Schicksalsschläge {pl}stroke | strokes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばっさり[, bassari] (adv) with a single stroke; resolutely; drastically; completely [Add to Longdo]
ふにふに[, funifuni] (vs) (1) stroke; caress; (n) (2) soft (object); dreamlike (object); tender (object) [Add to Longdo]
よいよい[, yoiyoi] (n) (col) (sens) locomotor ataxia; difficulty walking or speaking (due to alcoholism, a stroke, etc.); someone with this problem [Add to Longdo]
キーストローク[, ki-sutoro-ku] (n) {comp} key-stroke [Add to Longdo]
キー入力検証[キーにゅうりょくけんしょう, ki-nyuuryokukenshou] (n) {comp} keystroke verification [Add to Longdo]
グラウンドストローク[, guraundosutoro-ku] (n) ground stroke [Add to Longdo]
サイドストローク[, saidosutoro-ku] (n) sidestroke [Add to Longdo]
シーストローク[, shi-sutoro-ku] (n,vs) C-stroke (canoeing) [Add to Longdo]
ジェーストローク[, jie-sutoro-ku] (n,vs) J-stroke (canoeing) [Add to Longdo]
ストローク[, sutoro-ku] (n) stroke; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キー入力検証[キーにゅうりょくけんしょう, ki-nyuuryokukenshou] keystroke verification [Add to Longdo]
ストローク[すとろーく, sutoro-ku] stroke [Add to Longdo]
ストロークフォント[すとろーくふぉんと, sutoro-kufonto] stroke font [Add to Longdo]
ストローク入力装置[ストロークにゅうりょくそうち, sutoro-ku nyuuryokusouchi] stroke device [Add to Longdo]
ストローク文字発生器[ストロークもじはっせいき, sutoro-ku mojihasseiki] stroke character generator [Add to Longdo]
線分文字発生器[せんぶんもじはっせいき, senbunmojihasseiki] stroke character generator [Add to Longdo]
打けん<鍵>検証[だけんけんしょう, dakenkenshou] keystroke verification [Add to Longdo]
点列入力装置[てんれつにゅうりょくそうち, tenretsunyuuryokusouchi] stroke device [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stroke \Stroke\, obs. imp. of {Strike}.
   Struck.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stroke \Stroke\, n. [OE. strok, strook, strak, fr. striken. See
   {Strike}, v. t.]
   1. The act of striking; a blow; a hit; a knock; esp., a
    violent or hostile attack made with the arm or hand, or
    with an instrument or weapon.
    [1913 Webster]
 
       His hand fetcheth a stroke with the ax to cut down
       the tree.               --Deut. xix.
                          5.
    [1913 Webster]
 
       A fool's lips enter into contention and his mouth
       calleth for strokes.         --Prov. xviii.
                          6.
    [1913 Webster]
 
       He entered and won the whole kingdom of Naples
       without striking a stroke.      --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. The result of effect of a striking; injury or affliction;
    soreness.
    [1913 Webster]
 
       In the day that Lord bindeth up the breach of his
       people, and healeth the stroke of their wound.
                          --Isa. xxx.
                          26.
    [1913 Webster]
 
   3. The striking of the clock to tell the hour.
    [1913 Webster]
 
       Well, but what's o'clock?
       - Upon the stroke of ten. -- Well, let is strike.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A gentle, caressing touch or movement upon something; a
    stroking. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. A mark or dash in writing or printing; a line; the touch
    of a pen or pencil; as, an up stroke; a firm stroke.
    [1913 Webster]
 
       O, lasting as those colors may they shine,
       Free as thy stroke, yet faultless as thy line.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. Hence, by extension, an addition or amandment to a written
    composition; a touch; as, to give some finishing strokes
    to an essay. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   7. A sudden attack of disease; especially, a fatal attack; a
    severe disaster; any affliction or calamity, especially a
    sudden one; as, a stroke of apoplexy; the stroke of death.
    [1913 Webster]
 
       At this one stroke the man looked dead in law.
                          --Harte.
    [1913 Webster]
 
   8. A throb or beat, as of the heart. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   9. One of a series of beats or movements against a resisting
    medium, by means of which movement through or upon it is
    accomplished; as, the stroke of a bird's wing in flying,
    or an oar in rowing, of a skater, swimmer, etc.; also:
    (Rowing)
    (a) The rate of succession of stroke; as, a quick stroke.
    (b) The oar nearest the stern of a boat, by which the
      other oars are guided; -- called also {stroke oar}.
    (c) The rower who pulls the stroke oar; the strokesman.
      [1913 Webster]
 
   10. A powerful or sudden effort by which something is done,
     produced, or accomplished; also, something done or
     accomplished by such an effort; as, a stroke of genius; a
     stroke of business; a master stroke of policy.
     [1913 Webster]
 
   11. (Mach.) The movement, in either direction, of the piston
     plunger, piston rod, crosshead, etc., as of a steam
     engine or a pump, in which these parts have a
     reciprocating motion; as, the forward stroke of a piston;
     also, the entire distance passed through, as by a piston,
     in such a movement; as, the piston is at half stroke.
     [1913 Webster]
 
   Note: The respective strokes are distinguished as up and down
      strokes, outward and inward strokes, forward and back
      strokes, the forward stroke in stationary steam engines
      being toward the crosshead, but in locomotives toward
      the front of the vehicle.
      [1913 Webster]
 
   12. Power; influence. [Obs.] "Where money beareth [hath] all
     the stroke." --Robynson (More's Utopia).
     [1913 Webster]
 
        He has a great stroke with the reader. --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   13. Appetite. [Obs.] --Swift.
     [1913 Webster]
 
   {To keep stroke}, to make strokes in unison.
    [1913 Webster]
 
       The oars where silver,
       Which to the tune of flutes kept stroke. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stroke \Stroke\, v. t. [imp. & p. p. {Strokeed}; p. pr. & vb. n.
   {Strokeing}.] [OE. stroken, straken, AS. str[=a]cian, fr.
   str[imac]can to go over, pass. See {Strike}, v. t., and cf.
   {Straggle}.]
   1. To strike. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Ye mote with the plat sword again
       Stroken him in the wound, and it will close.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To rib gently in one direction; especially, to pass the
    hand gently over by way of expressing kindness or
    tenderness; to caress; to soothe.
    [1913 Webster]
 
       He dried the falling drops, and, yet more kind,
       He stroked her cheeks.        --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To make smooth by rubbing. --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   4. (Masonry) To give a finely fluted surface to.
    [1913 Webster]
 
   5. To row the stroke oar of; as, to stroke a boat.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stroke
   n 1: (sports) the act of swinging or striking at a ball with a
      club or racket or bat or cue or hand; "it took two strokes
      to get out of the bunker"; "a good shot requires good
      balance and tempo"; "he left me an almost impossible shot"
      [syn: {stroke}, {shot}]
   2: the maximum movement available to a pivoted or reciprocating
     piece by a cam [syn: {throw}, {stroke}, {cam stroke}]
   3: a sudden loss of consciousness resulting when the rupture or
     occlusion of a blood vessel leads to oxygen lack in the brain
     [syn: {stroke}, {apoplexy}, {cerebrovascular accident},
     {CVA}]
   4: a light touch
   5: a light touch with the hands [syn: {stroke}, {stroking}]
   6: (golf) the unit of scoring in golf is the act of hitting the
     ball with a club; "Nicklaus won by three strokes"
   7: the oarsman nearest the stern of the shell who sets the pace
     for the rest of the crew
   8: anything that happens suddenly or by chance without an
     apparent cause; "winning the lottery was a happy accident";
     "the pregnancy was a stroke of bad luck"; "it was due to an
     accident or fortuity" [syn: {accident}, {stroke}, {fortuity},
     {chance event}]
   9: a punctuation mark (/) used to separate related items of
     information [syn: {solidus}, {slash}, {virgule}, {diagonal},
     {stroke}, {separatrix}]
   10: a mark made on a surface by a pen, pencil, or paintbrush;
     "she applied the paint in careful strokes"
   11: any one of the repeated movements of the limbs and body used
     for locomotion in swimming or rowing
   12: a single complete movement
   v 1: touch lightly and repeatedly, as with brushing motions; "He
      stroked his long beard"
   2: strike a ball with a smooth blow
   3: row at a particular rate
   4: treat gingerly or carefully; "You have to stroke the boss"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 stroke
  n.
 
   Common name for the slant (?/?, ASCII 0101111) character. See {ASCII} for
   other synonyms.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top