ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รีบ

   
85 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รีบ-, *รีบ*
Longdo Dictionary ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH)
ขะใจ๋ (n adj ) รีบๆ

Longdo Dictionary ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH)
แขบ (adv ) รีบ

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
รีบ

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[gǎn, ㄍㄢˇ] รีบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รีบรุด[ADV] hurriedly, See also: quickly, Example: พอทราบข่าวร้ายเขาก็รีบรุดออกจากบ้านไป, Thai definition: รีบด่วนไปทันที, รีบตะบึงไปไม่หยุดยั้ง
รีบรุด[V] rush, See also: dash, hurry, speed, hasten, Syn. รีบ, Example: ผู้กำกับรีบรุดเดินทางไปยังสถานีตำรวจทางหลวง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องสติกเกอร์ส่วยทางหลวง, Thai definition: รีบด่วนไปทันที, รีบตะบึงไปไม่หยุดยั้ง
รีบร้อน[ADV] hurriedly, See also: hastily, in a hurry, Syn. รีบ, เร่งร้อน, Example: อีเก้งสองตัวแม่ลูกพากันวิ่งผ่านหน้าไปเราอย่างรีบร้อน
รีบร้อน[V] hurry, See also: rush, hasten, make haste, scurry, Syn. รีบ, เร่งร้อน, Example: รัฐบาลไม่ควรรีบร้อน และไม่ควรใช้เสียงข้างมากในสภาผ่านกฎหมายข้อนี้
รีบร้อน[ADJ] hurried, See also: hasty, Syn. รีบ, เร่งร้อน, Example: การติดต่อส่งข่าวสารไปมาถึงกันของคนไทยในสมัยโบราณนั้น ถ้าเป็นเรื่องรีบร้อนสำคัญก็มักจะจัดให้คนถือไป แต่หากเป็นเรื่องธรรมดา ไม่เร่งร้อน ก็มักจะฝากไปกับพ่อค้า
รีบเร่ง[ADV] hurriedly, See also: hastily, Syn. เร่งรีบ, รีบ, Example: เพื่อนมือปืนด้วยกันออกวิ่งไปโดยรีบเร่ง
รีบเร่ง[V] hurry, See also: rush, be hasty, be snap, Syn. เร่งรีบ, รีบ, Example: เราต้องรีบเร่งปรับปรุงประเทศให้เจริญทันสมัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รีบ, รีบก. กิริยาที่เร่งทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ทันการ เช่น รีบเสียจนมือสั่น เพราะจะต้องส่งงานลูกค้าภายใน ๕ นาทีนี้ รีบไปรีบมา รีบทำให้เสร็จ รีบนอนจะได้ตื่นแต่เช้า รีบ ๆ เดินหน่อย เดี๋ยวไม่ทันรถไฟ.
รีบ, รีบว. รวดเร็ว, ไม่รอช้า, เช่น เดินรีบ ๆ หน่อยเดี๋ยวฝนจะตก กินรีบ ๆ จะติดคอ.
รีบร้อนก. กิริยาที่รีบทำอย่างลุกลน เช่น เขารีบร้อนไปทำงานจนลืมกระเป๋าสตางค์.
รีบร้อนว. อาการที่รีบลุกลน เช่น ถ้าทำอะไรรีบร้อนไป มักมีปัญหาตามมาภายหลัง.
รีบรุดก. ไปหรือมาอย่างรีบด่วน เช่น ตำรวจรีบรุดมาที่เกิดเหตุ.
รีบรุดว. ด่วน, ทันที.
รีบเร่งก. กิริยาที่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้เร็วขึ้นกว่าปรกติ เช่น ครูรีบเร่งตรวจข้อสอบให้เสร็จ, เร่งรีบ ก็ว่า.
รีบเร่งว. อาการที่เร็วขึ้นกว่าปรกติ เช่น เขาทำงานรีบเร่งจึงมีปัญหาตามมา, เร่งรีบ ก็ว่า.
แจวรีบหนีไป เช่น แจวอ้าว.
ซั้นรีบ, เร็ว, ถี่, ติด ๆ กัน, เช่น เชอญเสด็จภักพลหมั้น แต่งทับซั้นไปหน่วง (ตะเลงพ่าย).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
กระตือรือร้นรีบร้อน เร่งรีบ ขมีขมัน มีใจฝักใผ่ เร่งร้อน
คำที่มักเขียนผิด คือ กระตือรือล้น [คำที่มักเขียนผิด]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hurry!รีบPrincess Mononoke (1997)
Move.รีบไปเถอะ Transformers: Dark of the Moon (2011)
Hurry!รีบMonsters (2012)
-Hurry, men. It's now or never!รีบผู้ชาย ก็ตอนนี้หรือไม่! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hurry, hurry.รีบรีบ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We've landed! Dispatches!เราอยู่บนพื้น ต้องรีบส่งสาร The Great Dictator (1940)
The dispatches...ต้องรีบส่งสาร... The Great Dictator (1940)
Oh, oh, wai-wai-wait! Wait. Eh--แต่รีบร้อนในขณะนี้ โอ้ไหว้ ไหว้รอ! Pinocchio (1940)
- Goodbye, Father. - Goodbye, son. Hurry back.ลาก่อน, พระบิดา ลาลูกชาย รีบ กลับ Pinocchio (1940)
Hurry, hurry, hurry, hurry!รีบรีบรีบรีบPinocchio (1940)
I gotta get him outta here.ฉันด้องรับเขาจากที่นี่ รีบรีบรีบรีบรีบPinocchio (1940)
Hurry up... before they see us.รีบขึ้นก่อนที่พวกเขาเห็นเรา Pinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รีบ[v.] (rīp) EN: rush ; hasten ; hurry   FR: se dépêcher de ; se hâter de ; s'empresser ; avoir hâte de ; se grouiller (fam.)
รีบด่วน[adj.] (rīpduan) EN: instant   FR: urgent ; pressant
รีบร้อน[v.] (rīprøn) EN: hurry ; rush ; hasten ; make haste ; scurrybe in a big ; hurry   FR: se dépêcher
รีบร้อน[adj.] (rīprøn) EN: hurried ; hasty   FR: hâtif
รีบร้อน[adv.] (rīprøn) EN: hurriedly ; hastily ; in a hurry   FR: à la hâte ; hâtivement
รีบสรุป[v. exp.] (rīp sarup) EN: rush to conclusions   FR: se hâter de conclure
รีบเข้า[v. exp.] (rīp khao) FR: dépêchons !
รีบเร่ง[v.] (rīp-reng) EN: rush ; hasten ; be hasty ; be snap   FR: se dépêcher ; se hâter ; être pressé ; s'activer
รีบไปทำงาน[v. exp.] (rīp pai thamngān) EN: hasten to the office   FR: s'empresser d'aller au travail

English-Thai: Longdo Dictionary
make up one's mind(vt ) ตัดสินใจ เช่น Make up your mind before it's too late. คุณรีบตัดสินเสียก่อนที่มันจะสายเกินไป.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bolt[VT] รีบกลืนอาหารโดยไม่ได้เคี้ยว
bang out[PHRV] รีบพิมพ์ (ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด)
belt down[PHRV] รีบไปตาม (ถนน), See also: จ้ำไปตามถนน
belt out[PHRV] รีบออกไปข้างนอก (คำไม่เป็นทางการ)
belt up[PHRV] รีบไปถึง, See also: จ้ำไปถึง
bolt down[PHRV] รีบกิน, See also: กินอย่างเร่งรีบ
bolt out[PHRV] รีบผละไป, See also: รีบออกไป
buck up[PHRV] รีบ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เร็วๆหน่อย, เร็วๆเข้า, รีบเข้า, Syn. bustle up, hurry up
bug out[PHRV] รีบเก็บข้าวของและเคลื่อนย้าย (ทางทหาร)
bundle away[PHRV] รีบผละไป, Syn. bundle off, pack off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abranchiate(เอแบรง' คิเอท) ซึ่งไร้ครีบ, Syn. abranchial (having no gills)
amain(อะเมน') adv. เติมกำลัง, ด้วยความเร็วเต็มที่, ทันที, ฉับพลัน, รีบร้อน, ดุเดือด, รุนแรง
boilerplateต้นแบบหมายถึง เอกสารประเภทหนึ่งที่ทำเอาไว้เป็นแบบ เรียกว่า boilerplate document นิยมนำมาใช้ในเวลาที่รีบร้อน ไม่มีเวลาคิดหาถ้อยคำเพราะ ๆ เช่น บัตรเชิญ จดหมายขอบคุณ จดหมายแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ หรือ สัญญาต่าง ๆ เมื่อนำมาใช้ ก็เพียงแต่เปลี่ยนข้อความให้เหมาะกับสถานการณ์เท่านั้นมีความหมายเหมือน template
bolt(โบลทฺ) {bolted,bolting,bolts} n. ลูกกลอน,ลูกศร,ศร,ดาน,สลักประตู,สลักเกลียว,สลัก,พับ,ม้วน,การหนีอย่างรวดเร็ว,ไกปืน,สลักปืน vt. ใส่กลอน,ใส่สลัก,หยุดการสนับสนุน,ยิง (ลูกศร,ขีปนาวุธ) ,พูดโพล่งออกมา,กลืนอย่างรีบเร่ง,กินโดยไม่ได้เคี้ยว,ทำให้เป็นม้วน,วิ่งอย่างรวด
bundle(บัน'เดิล) {bundled,bundling,bundles} n. มัด,ห่อ,พวง,กลุ่ม,กอง,เงินจำนวนมาก. vt. มัดเข้าด้วยกัน,ส่งไปอย่างเร่งรีบ,รีบไล่ไป. vi. รีบจากไป,รีบไป,นอนบนเตียงเดียวกัน -Phr. (bundle up ใส่เสื้อผ้าให้อุ่น), See also: bundler n.
burning(เบิร์น'นิง) adj. ลุกไหม้,เผาไหม้,ร้อนจัด,สว่างมาก,ลุกช่วง,เร่าร้อน,สำคัญ,รีบด่วน n. การเผาไหม้,ความเลวร้ายมาก, ปัญหาสำคัญ
canary(คะแน`รี่) n. นกขมิ้น,สีเหลืองอ่อน,นกคีรีบูน
catch {caught(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
catches}(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
catcing(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract

English-Thai: Nontri Dictionary
brusque(adj) ผลุนผลัน,รีบ,หุนหัน
canary(n) นกคีรีบูน,นกขมิ้น,สีเหลืองอ่อน
dash(n) การรีบไป,การสาดน้ำ,เครื่องหมายขีดยาว,ความหรูหรา,ความห้าวหาญ
dash(vi) รีบไป,เผ่น,โผ,โฉบ,พุ่ง,โถม,ชน,กระแทก
despatch(vt) ส่ง,เดินหนังสือ,รีบทำ,จัดการ,ฆ่า
dispatch(vt) เดินหนังสือ,รีบทำ,ส่งไป,ฆ่า
easy(adj) ง่าย,สบาย,สะดวก,ไม่ลำบาก,ไม่เร่งรีบ
exigent(adj) ด่วน,ฉุกเฉิน,เร่งด่วน,รีบด่วน
fin(n) ครีบปลา,กระโดงปลา,ปีก,รองเท้ากบ
finny(adj) มีครีบ,เหมือนครีบ,มีปลามาก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
in a rush (prep phrase ) รีบเร่ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
急ぐ[いそぐ, isogu] Thai: รีบ English: to hurry
慌てる[あわてる, awateru] Thai: รีบร้อน English: to become confused (disconcerted, disorganized)
焦る[あせる, aseru] Thai: รีบร้อน English: to be in a hurry

German-Thai: Longdo Dictionary
Killerwal(n) |der, pl. Killerwale| ปลาวาฬเพชฌฆาต ลำตัวมีสีขาวและดำสลับกัน มีครีบขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ในทะเลน้ำเย็น
Image:
hastig[ฮาส-ติก] (adj adv) รีบเร่ง, อย่างรีบเร่ง, อย่างรีบร้อน, See also: S. eilig
tote Hose(slang) น่าเบื่อมาก, ไม่มีอะไัรน่าสนใจเลย เช่น Von der Party bin ich gleich wieder weg, da war total tote Hose. ผมรีบออกมาจากงานทันที เำพราะมันน่าเบื่อมาก

French-Thai: Longdo Dictionary
accourir(vi) มาอย่างรีบเร่ง, See also: S. venir en hâte,
Image:
hâteการกระทำด้วยความเร็ว, ความรีบเร่ง, See also: S. précipitation,
précipitation(n) 1)ความรีบร้อน, รีบเร่ง précipiter (v.t.) 2)การตกตะกอน se précipiter (v.pr.) , See also: S. hâter,
courrir(vi) 1) วิ่ง, วิ่งแข่ง, วิ่งตาม, รีบเร่ง ex: Ce chien a besoins de courir. 2) เสี่ยง ex: Il ne veut pas courrir ce risque. 3)ค้นหา(เกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆ) ex: Courir les filles., See also: S. parcourir,
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top