ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plunge

P L AH1 N JH   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plunge-, *plunge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plunge[VI] พุ่งไปข้างหน้า, See also: ตกลงอย่างแรง, Syn. fall, Ant. rise
plunge[VT] พุ่งไปข้างหน้า, See also: ตกลงอย่างแรง, Syn. fall, Ant. rise
plunge[VI] ลดลงอย่างเร็ว (เช่น ราคา, อุณหภูมิ), Syn. plummet
plunge[VI] ลาดชันลงไป
plunge[N] การพุ่งลงไปในน้ำ, Syn. dive
plunge[N] การตกอย่างรวดเร็ว, See also: การลดลงอย่างรวดเร็ว, Syn. fall
plunge[N] สถานที่ว่ายน้ำ
plunger[N] ผู้กระโดดน้ำ
plunger[N] เครื่องมือสำหรับดูดท่อน้ำทิ้ง, See also: เครื่องมือที่ปลายด้านหนึ่งมีลักษณะคล้ายถ้วยใช้สำหรับดูดของเสียในท่อน้ำหรือส้วม, Syn. plumber's helper
plunge in[PHRV] พรวดพราดเข้าไป, Syn. press in, push in, thrust in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plunge(พลันจฺ) vt.,vi.,n. (การ) จุ่ม,จุ้ม,จ้วง,โผ,พรวด,สอด,ทำให้ถลำเข้า,ผลัก,เป็นหนี้,สถานที่กระโดดน้ำ,สถานที่ว่ายน้ำ -Phr. (take the plunge ตัดสินใจกะทันหัน), Syn. immerse
plunger(พลัน'เจอะ) n. ผู้กระโดดน้ำ,เครื่องสูบ,คนบ้าระห่ำ,คนไม่ยั้งคิด

English-Thai: Nontri Dictionary
plunge(n) การจุ่ม,การจ้วง,การถลา,การโผ,การกระโดด
plunge(vi,vt) ดำลง,จุ้ม,จ้วง,ถลา,โผ,กระโดดลง
plunger(n) ผู้กระโดดน้ำ,ลูกสูบ,เครื่องดัน,คนเสี่ยงโชค,คนบ้าระห่ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plungeพลันจ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plungerลูกสูบ (ของกระบอกฉีดยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plungerพลันเจอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plunger cuspปุ่มกระแทก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"'You don't know. You can never be sure. But you take the plunge anyway."คุณไม่รู้หรอก แถมยังไม่มีวันแน่ใจด้วย แต่คุณก็ลองเสี่ยงอยู่ดี" Imagine Me & You (2005)
Doubt will plunge this country back into chaos, and I will not let that happen.ความแคลงใจที่ทำให้ประเทศวุ่นวาย, จะให้เกิดขึ้นไม่ได้ V for Vendetta (2005)
I think we have got the winning hand, and I want to plunge forward.ฉันคิดว่าตัวเองมีไพ่เจ๋งอยู่ในมือ และฉันอยากจะเปิดมัน ฉันอยากจะเสี่ยง Cassandra's Dream (2007)
We've gotta have a discussion about this before you plunge ahead.เราต้องคุยกันก่อน ที่นายจะทำอะไรลงไป Cassandra's Dream (2007)
One day a pure heart will walk among you if she can't lift the curse when the 5000 moon rises from the sea this valley shall be plunge into eternal darkness!วันนึง.. หัวใจที่บริสุทธิ์ จะเดินเข้ามาอยู่ท่ามกลางพวกท่าน ถ้าเธอไม่สามารถถอนคำสาป The Secret of Moonacre (2008)
You tore open the ropes is what you did, just as he was about to plunge his...ไม่สิ คุณกระชากเชือกขาดกระจายเลยต่างหาก เป็นเวลากับที่เขากำลังจะพรวด.. The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
But the basis for her, uh, shareholder suit was the plunge in unr's stock price.แต่โดยพื้นฐานของเธอแล้ว,เออ, ผู้ถือหุ้นยังเชื่อในราคาหุ้นของUNR They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
So we decided you should take the plunge like us.โอว ลิลลี่ กับ รูฟัส พวกเราไม่เจอคุณเลย The Goodbye Gossip Girl (2009)
This young man has managed to infiltrate OZ's system and plunge it into chaos.ชายหนุ่มคนนี้ได้ทำการแทรกซึมระบบของ OZ และก่อให้ความวุ่นวายขึ้น Summer Wars (2009)
Or plunge you into a mysterious past.หรือ พาเข้าไปในอดีตที่ลึกลับของคุณ The Debarted (2009)
Before we plunge into this mind-bending math, we first need to back up a bit, because it's possible there's already evidence for a creator in the math.งานการ์เร็ตอยู่ที่ขอบ ชั้นนำของฟิสิกส์ ก่อนที่เราจะกระโดดลง ไปในคณิตศาสตร์ใจดัดนี้ ครั้งแรกที่เราจำเป็น ต้องสำรองบิต Is There a Creator? (2010)
He plunges into a hundred foes without thought, but before marriage he stands frozen with fear.เขาพุ่งเข้าสู่ศัตรูนับร้อย อย่างไม่คิดถึงชีวิต แต่เบื้องหน้าการสมรส เขากลับยืนตัวแข็งด้วยความกลัว Prince of Persia: The Sands of Time (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plungeHe'd had no experience of teaching but he plunged in nonetheless.
plungeMany people were plunged into distress by the news.
plungeStock prices plunged to a record low.
plungeSue and John decided to take the plunge.
plungeThe Dow plunged 35 points and then bottomed out.
plungeThe plane exploded and plunged into the ocean, killing all the people on board.
plungeThe robber tried to plunge the knife into the boy.
plungeWe plunged into the river.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัก[V] stick, See also: plunge down, stab down, put in, pitch, Example: เมื่อพวกนัดท่องเที่ยวเดินทางมาถึงที่แคมป์แล้ว พวกผู้ชายก็ช่วยกันปักเตนท์เพื่อเป็นที่พักอาศัยกัน, Thai definition: ฝังลงให้ติดอยู่
กระโดด[V] plunge in/into, See also: jump over, leap, hop, spring, bound, skip, Syn. โดด, กระโจน, Example: เธอร้อนมากจนอยากกระโดดลงไปในน้ำ, Thai definition: ใช้กำลังเท้าทั้งคู่ถีบพื้นให้ตัวลอยสูงขึ้น
จิ้ม[V] dip, See also: plunge, dunk, Syn. จุ่ม, จุ้ม, Example: เราใช้ผลอ่อน ใบอ่อนของมะม่วงเป็นผักสดจิ้มน้ำพริก
ปัก[V] stab down, See also: plunge down, put in thrust, Syn. ทิ่ม, Example: เครื่องร่อนเสียอาการทรงตัวมากจนแก้ไม่ทัน หัวปักลงมาชนพื้นดิน, Thai definition: เอาหัวดิ่งลง
ปัก[V] stab down, See also: plunge down, put in thrust, Syn. ทิ่ม, Example: เครื่องร่อนเสียอาการทรงตัวมากจนแก้ไม่ทัน หัวปักลงมาชนพื้นดิน, Thai definition: เอาหัวดิ่งลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิ้ม[v.] (jim) EN: dip ; plunge ; dunk   FR: plonger ; tremper
ปัก[v.] (pak) EN: plant ; pitch ; stap down ; plunge down ; thrust ; put in   FR: planter ; enfoncer ; ficher
ต่ำ[v.] (tam) EN: go down ; depreciate ; fall ; drop ; plunge ; sink ; dive   FR: plonger

CMU English Pronouncing Dictionary
PLUNGE P L AH1 N JH
PLUNGED P L AH1 N JH D
PLUNGER P L AH1 N JH ER0
PLUNGES P L AH1 N JH IH0 Z
PLUNGER'S P L AH1 N JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plunge (v) plˈʌnʤ (p l uh1 n jh)
plunged (v) plˈʌnʤd (p l uh1 n jh d)
plunger (n) plˈʌnʤər (p l uh1 n jh @ r)
plunges (v) plˈʌnʤɪz (p l uh1 n jh i z)
plungers (n) plˈʌnʤəz (p l uh1 n jh @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跳进[tiào jìn, ㄊㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] plunge; jump into, #21,869 [Add to Longdo]
搋子[chuāi zi, ㄔㄨㄞ ㄗ˙, ] plunger (for clearing drains) [Add to Longdo]
马桶拔[mǎ tǒng bá, ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ ㄅㄚˊ, / ] plunger for unblocking toilet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピストン[, pisuton] (n) piston; plunger; (P) [Add to Longdo]
プランジャー[, puranja-] (n) plunger [Add to Longdo]
プランジャーポンプ[, puranja-ponpu] (n) plunger pump [Add to Longdo]
ラバーカップ[, raba-kappu] (n) (1) plunger (for unblocking sinks, toilets, etc.); (2) rubber cup [Add to Longdo]
逆飛び込み[さかとびこみ, sakatobikomi] (n,vs) headlong dive; header; plunge [Add to Longdo]
込む(P);混む(P);籠む;篭む[こむ, komu] (v5m,vi) (1) to be crowded; to be packed; (2) (See 手の込んだ) to be complex; (aux-v) (3) (込む only) to go into; to put into; to remain (seated); to be plunged into (silence); to do thoroughly; (4) (込む only) to do intently; (5) (込む only) to continue in the same state; (P) [Add to Longdo]
清水の舞台から飛び降りる[きよみずのぶたいからとびおりる, kiyomizunobutaikaratobioriru] (exp,v1) to make a leap into the dark; to take the plunge; to jump in at the deep end [Add to Longdo]
天地晦冥[てんちかいめい, tenchikaimei] (exp) The world is covered in darkness; All is plunged into darkness [Add to Longdo]
踏み切る[ふみきる, fumikiru] (v5r,vt) to make a bold start; to take a plunge; to take off; (P) [Add to Longdo]
突き進む[つきすすむ, tsukisusumu] (v5m,vi) to push on; to plunge forward; to push one's way to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plunge \Plunge\, v. t. [imp. & p. p. {Plunged}; p. pr. & vb. n.
   {Plunging}.] [OE. ploungen, OF. plongier, F. plonger, fr.
   (assumed) LL. plumbicare, fr. L. plumbum lead. See {Plumb}.]
   1. To thrust into water, or into any substance that is
    penetrable; to immerse; to cause to penetrate or enter
    quickly and forcibly; to thrust; as, to plunge the body
    into water; to plunge a dagger into the breast. Also used
    figuratively; as, to plunge a nation into war. "To plunge
    the boy in pleasing sleep." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Bound and plunged him into a cell.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       We shall be plunged into perpetual errors. --I.
                          Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. To baptize by immersion.
    [1913 Webster]
 
   3. To entangle; to embarrass; to overcome. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Plunged and graveled with three lines of Seneca.
                          --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plunge \Plunge\, n.
   1. The act of thrusting into or submerging; a dive, leap,
    rush, or pitch into, or as into, water; as, to take the
    water with a plunge.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, a desperate hazard or act; a state of being
    submerged or overwhelmed with difficulties. [R.]
    [1913 Webster]
 
       She was brought to that plunge, to conceal her
       husband's murder or accuse her son.  --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       And with thou not reach out a friendly arm,
       To raise me from amidst this plunge of sorrows?
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of pitching or throwing one's self headlong or
    violently forward, like an unruly horse.
    [1913 Webster]
 
   4. Heavy and reckless betting in horse racing; hazardous
    speculation. [Cant]
    [1913 Webster]
 
   {Plunge bath}, an immersion by plunging; also, a large bath
    in which the bather can wholly immerse himself.
 
   {Plunge battery}, or {plunging battery} (Elec.), a voltaic
    battery so arranged that the plates can be plunged into,
    or withdrawn from, the exciting liquid at pleasure.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plunge \Plunge\, v. i.
   1. To thrust or cast one's self into water or other fluid; to
    submerge one's self; to dive, or to rush in; as, he
    plunged into the river. Also used figuratively; as, to
    plunge into debt.
    [1913 Webster]
 
       Forced to plunge naked in the raging sea. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       To plunge into guilt of a murther.  --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. To pitch or throw one's self headlong or violently
    forward, as a horse does.
    [1913 Webster]
 
       Some wild colt, which . . . flings and plunges.
                          --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   3. To bet heavily and with seeming recklessness on a race, or
    other contest; in an extended sense, to risk large sums in
    hazardous speculations. [Cant]
    [1913 Webster]
 
   {Plunging fire} (Gun.), firing directed upon an enemy from an
    elevated position.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plunge
   n 1: a brief swim in water [syn: {dip}, {plunge}]
   2: a steep and rapid fall
   v 1: thrust or throw into; "Immerse yourself in hot water" [syn:
      {immerse}, {plunge}]
   2: drop steeply; "the stock market plunged" [syn: {dive},
     {plunge}, {plunk}]
   3: dash violently or with great speed or impetuosity; "She
     plunged at it eagerly"
   4: begin with vigor; "He launched into a long diatribe"; "She
     plunged into a dangerous adventure" [syn: {plunge}, {launch}]
   5: cause to be immersed; "The professor plunged his students
     into the study of the Italian text" [syn: {plunge},
     {immerse}]
   6: fall abruptly; "It plunged to the bottom of the well" [syn:
     {plunge}, {dump}]
   7: immerse briefly into a liquid so as to wet, coat, or
     saturate; "dip the garment into the cleaning solution"; "dip
     the brush into the paint" [syn: {dunk}, {dip}, {souse},
     {plunge}, {douse}]
   8: devote (oneself) fully to; "He immersed himself into his
     studies" [syn: {steep}, {immerse}, {engulf}, {plunge},
     {engross}, {absorb}, {soak up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top