Search result for

รีบร้อน

(48 entries)
(0.0507 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รีบร้อน-, *รีบร้อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รีบร้อน[ADV] hurriedly, See also: hastily, in a hurry, Syn. รีบ, เร่งร้อน, Example: อีเก้งสองตัวแม่ลูกพากันวิ่งผ่านหน้าไปเราอย่างรีบร้อน
รีบร้อน[V] hurry, See also: rush, hasten, make haste, scurry, Syn. รีบ, เร่งร้อน, Example: รัฐบาลไม่ควรรีบร้อน และไม่ควรใช้เสียงข้างมากในสภาผ่านกฎหมายข้อนี้
รีบร้อน[ADJ] hurried, See also: hasty, Syn. รีบ, เร่งร้อน, Example: การติดต่อส่งข่าวสารไปมาถึงกันของคนไทยในสมัยโบราณนั้น ถ้าเป็นเรื่องรีบร้อนสำคัญก็มักจะจัดให้คนถือไป แต่หากเป็นเรื่องธรรมดา ไม่เร่งร้อน ก็มักจะฝากไปกับพ่อค้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รีบร้อนก. กิริยาที่รีบทำอย่างลุกลน เช่น เขารีบร้อนไปทำงานจนลืมกระเป๋าสตางค์.
รีบร้อนว. อาการที่รีบลุกลน เช่น ถ้าทำอะไรรีบร้อนไป มักมีปัญหาตามมาภายหลัง.
อัจเจกะรีบร้อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
กระตือรือร้นรีบร้อน เร่งรีบ ขมีขมัน มีใจฝักใผ่ เร่งร้อน
คำที่มักเขียนผิด คือ กระตือรือล้น [คำที่มักเขียนผิด]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, what prompted you to send her for psychological evaluation?เพราะเหตุใด คุณจึงได้รีบร้อนส่งเธอ ไปวิเคราะห์ทางจิตเวช? Changeling (2008)
Take it from me, you're gonna die eventually, so why speed up the process?ฟังพี่นะ สุดท้ายแล้วเธอก็ต้องตายอยู่ดี แล้วทำไมต้องรีบร้อนจะตายด้วย? Dead Like Me: Life After Death (2009)
Here I am, squeezing around, making a complete pig of myself.ผมเนี่ย,รีบร้อนทีไร เป็นได้เฟอะฟะทุกที Duplicity (2009)
What's the hurry?จะรีบร้อนไปทำไมกัน Double Blind (2009)
I mean, she and I had a perfectly nice visit this afternoon and then you come home and she's in a big hurry to leave and then the two of you are talking in the driveway.เธอกับฉันมาเยี่ยมเยือนกัน แสนจะน่ารักมากตอนบ่าย แล้วจากนั้นคุณกลับมาบ้าน และจู่ๆเธอก็รีบร้อนหนีไปกะทันหัน แล้วจากนั้นพวกคุณ 2 คน ก็คุยกันที่ถนนหน้าบ้าน Peekaboo (2009)
Just look for someone who dresses in a hurry... eats her breakfast while rushing to her car... and applies her makeup as she drives away.แค่มองคนที่รีบร้อนแต่งตัว รีบกินอาหารเช้าตอนที่รีบไปขึ่้นรถ แล้วก็แต่งหน้าตอนที่ขับรถออกไป In a World Where the Kings Are Employers (2009)
- Yeah, not so fast.อย่าพึ่งรีบร้อนขนาดนั้นครับ Bargaining (2009)
I mean, people usually take years unloading their baggage, so I'm trying to figure out what's the rush?คนปกติใช้เวลากันเป็นปีกว่าจะลงหลักปักฐานกัน ผมสงสัยว่าทำไมเราต้องรีบร้อนขนาดนั้น? Keep This Party Going (2009)
Everything is urgent, exciting.ทุกอย่างรีบร้อน และน่าตื่นเต้น Release Me (2009)
And I'm not talking the rushed, frantic, the-kids-are-asleep sex.โอ้ และฉันไม่ได้หมายถึง เซ็กส์ที่ รีบร้อน ลนลาน ระหว่างเด็กๆกำลังหลับนะ Living the Dream (2009)
(Chuckles) he doesn't mean to be brusque.เขาไม่ได้หมายความว่าจะรีบร้อน Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
On the night of the murder Masaru-san hurriedly wrote the murderer's name in his music.ในคืนที่เกิดฆาตกรรม... ...มาซารุซังได้รีบร้อนเขียนชื่อคนร้ายไว้ในเพลงของเขา Episode #1.5 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รีบร้อน[v.] (rīprøn) EN: hurry ; rush ; hasten ; make haste ; scurrybe in a big ; hurry   FR: se dépêcher
รีบร้อน[adj.] (rīprøn) EN: hurried ; hasty   FR: hâtif
รีบร้อน[adv.] (rīprøn) EN: hurriedly ; hastily ; in a hurry   FR: à la hâte ; hâtivement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quick[ADJ] รีบร้อน, Syn. impetuous, mercurial
rush through[PHRV] รีบร้อนให้ผ่าน, See also: ทำให้สมบูรณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amain(อะเมน') adv. เติมกำลัง, ด้วยความเร็วเต็มที่, ทันที, ฉับพลัน, รีบร้อน, ดุเดือด, รุนแรง
boilerplateต้นแบบหมายถึง เอกสารประเภทหนึ่งที่ทำเอาไว้เป็นแบบ เรียกว่า boilerplate document นิยมนำมาใช้ในเวลาที่รีบร้อน ไม่มีเวลาคิดหาถ้อยคำเพราะ ๆ เช่น บัตรเชิญ จดหมายขอบคุณ จดหมายแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ หรือ สัญญาต่าง ๆ เมื่อนำมาใช้ ก็เพียงแต่เปลี่ยนข้อความให้เหมาะกับสถานการณ์เท่านั้นมีความหมายเหมือน template
hurried(เฮอ'รีด) adj. รีบเร่ง,รีบร้อน,ฉุกละหุก,ด่วน., See also: hurriedly adv. hurriedness n., Syn. rushed
hurry(เฮอ'รี) vi.,vt.,n. (ความ,ทำให้) รีบเร่ง,รีบร้อน,เร่งด่วน,จากไปอย่างรวดเร็ว, See also: hurriedly adv. hurriedness n., Syn. rush,hasten,move
hurry-scurry n.adv. (ความ) รีบเร่ง,รีบร้อน,ฉุกละหก,ลุกลี้ลุกลน.
jerreed(จะรีด') {jerreeded,jerreeding,jerreeds} vt. สร้างอย่างถูก ๆ และบอบบาง,สร้างขึ้นอย่างรีบร้อนและลวก ๆ
leisure(ลี'เชอะ,เลช'เชอะ) n. เวลาว่าง,การว่างจากงาน,ความสบายที่ไม่รีบร้อน adj. ว่าง,มีเวลาว่าง. -Phr. (at leisure อย่างสบายอย่างช้า ไม่มีงานทำ) ., See also: leisureless adj., Syn. ease
leisured(ลี'เชิร์ด,เลช'เชิร์ด) adj. มีเวลาว่าง,สบาย ๆ ,ไม่รีบร้อน, Syn. leisurely
leisurely(ลี'เชิอลี,เลช'เชิร์ด) adj. ไม่รีบร้อน,ไม่เร่งร้อน,สบาย ๆ, See also: leisureliness n.
pellmell(เพล'เมล') adj.,adv. ยุ่งเหยิง,สับสน,อลหม่าน,ฉุกละหุก,รีบร้อน

English-Thai: Nontri Dictionary
hastily(adv) อย่างเร่งรีบ,อย่างรีบร้อน,อย่างเร่งด่วน,อย่างฉับไว
hastiness(n) ความเร่งรีบ,ความรีบร้อน,ความใจเร็ว,ความฉับไว
hasty(adj) เร่งรีบ,รีบร้อน,ฉับไว,ใจเร็วด่วนได้
hurriedly(adv) อย่างรีบเร่ง,อย่างด่วน,อย่างรีบร้อน,อย่างฉุกละหุก
hurry(n) ความรีบเร่ง,ความรีบ,ความรีบด่วน,ความรีบร้อน
hurry(vi) รีบเร่ง,รีบด่วน,รีบร้อน
leisure(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,มีเวลาว่าง
leisurely(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,ไม่เร่งรีบ
leisurely(adv) อย่างไม่รีบร้อน,อย่างตามสบาย,อย่างไม่เร่งรีบ
pressing(adj) ด่วน,เร่งด่วน,รีบร้อน,ยัดเยียด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
慌てる[あわてる, awateru] Thai: รีบร้อน English: to become confused (disconcerted, disorganized)
焦る[あせる, aseru] Thai: รีบร้อน English: to be in a hurry

German-Thai: Longdo Dictionary
hastig[ฮาส-ติก] (adj adv) รีบเร่ง, อย่างรีบเร่ง, อย่างรีบร้อน, See also: S. eilig

French-Thai: Longdo Dictionary
précipitation(n) 1)ความรีบร้อน, รีบเร่ง précipiter (v.t.) 2)การตกตะกอน se précipiter (v.pr.) , See also: S. hâter,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top