ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discourage

D IH0 S K ER1 IH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discourage-, *discourage*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discourage(vt) ทำให้หมดกำลังใจ, See also: ทำให้ท้อแท้, ทำให้เสียกำลังใจ, Syn. dissuade, advise, Ant. encourage, support, urge
discouragement(n) การทำให้หมดกำลังใจ, See also: การทำให้ท้อใจ, Syn. despair, disappointment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discourage(ดิสเคอ'ริจฺ) vt. ทำให้ท้อใจ, ขัดขวาง, ไม่เห็นด้วย.
discouragementn. การทำให้หมดกำลังใจ, สิ่งที่ทำให้หมดกำลังใจ, ภาวะที่น่าท้อใจ, Syn. dejection

English-Thai: Nontri Dictionary
discourage(vt) กีดกัน, ทำให้ท้อ, ทำให้หมดกำลังใจ
discouragement(n) ความท้อใจ, การหมดกำลังใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We do pat-downs of the crowd to discourage people from carrying.ถ้าเราค้นตัว คนก็จะไม่กล้าพกอาวุธ Unbreakable (2000)
Harry, some within the Ministry would strongly discourage me... ... fromdivulgingwhatI'm about to reveal to you.แฮรี่, มีบางอย่างที่ท่านรัฐมนตรีสั่งชั้น ไม่ให้พูดกับเธอ จนกว่าเธอจะกลับไปโรงเรียน Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
The last thing a captain should do is discourage the team.สิ่งสุดท้ายที่กัปตันจะทำ คือ Spin Kick (2004)
It's a good way to discourage others, don't you think?มันก็เป็นการข่มขวัญคนอื่น ว่างั้นมั้ย Dex, Lies, and Videotape (2007)
Which would discourage him from joining us?ซึ่งทำให้เขาลังเลที่จะร่วมมือกับพวกเรา? Chapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)
But you didn't discourage them?แต่คุณก็ไม่ได้ห้ามปรามพวกเขา? Under the Mountain (2009)
They discourage our able-bodied students From getting their proper exercise by using the stairs.มันทำให้นักเรียนของเรา เลิกออกกำลังด้วยการขึ้นบันได Wheels (2009)
They let the females putrefy prior to mummification to discourage necrophilia.ถ้าเป็นศพเพศหญิงจะถูกปล่อย ให้เน่าเปื่อยเสียก่อนทำมัมมี่ เพื่อขัดขวางคนชอบมีเซ็กส์กับศพ A Night at the Bones Museum (2009)
This is why the gendarmerie discourages the release of any preliminary documentation pertaining to open cases.นี่คือเหตุผลที่ตำรวจท้องที่ไม่กล้าปล่อย ตัวรายงานข้อมูลเบื้องต้น ที่เปิดเผยถึงรูปคดี The International (2009)
I do what I can to discourage them.ฉันทำทุกอย่างเพื่อให้พวกนั้นไม่กล้าเข้าใกล้ Centurion (2010)
♪ It is so discourage ♪ ♪ Ging ♪# มันทำให้ท้อใจ # # กิ้ง # Duets (2010)
Your persistence will discourage your attacker.. ตา คอ อัณฑะ! Limitless (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discourageA miserable sequence of defeats discouraged us.
discourageAnd at times when I became discouraged with trying to reconcile working and bringing up children, it was my husband who helped to maintain my determination.
discourageBad weather discouraged them from going on a picnic.
discourageDon't be discouraged because you are not very talented.
discourageDon't get discouraged if you should fail.
discourageDon't let this discourage you from trying it again.
discourageEven then he did not allow himself to be discouraged.
discourageFear of pollution discouraged people from building homes near power plants.
discourageHe exhaled a deep breath in discouragement.
discourageHe is discouraged by his failure in the examination.
discourageHe is discouraged over his wife's death.
discourageHe is never discouraged, no matter what difficult he may face.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลืองใจ(v) discourage, See also: kill one's enthusiasm, Example: อย่าคิดถึงเขาให้เปลืองใจเลย, Thai Definition: เสียกำลังใจ
หมดกำลังใจ(v) dispirit, See also: discourage, dampen, dishearten, Syn. ท้อแท้, หดหู่ใจ, หมดหวัง, สิ้นหวัง, Example: คนเราถ้าหมดกำลังใจ ตรอมใจ ก็ตายได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีเชื้อโรครบกวน, Thai Definition: ไม่มีแรง หรือความกระตือรือร้นที่จะทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป
มิทธะ(n) discouragement, See also: sleepiness, lethargy, loss of confidence, slowness, Syn. ความท้อแท้, ความเชื่องซึม, ความสิ้นหวัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มิทธะ(n) discouragement, See also: sleepiness, lethargy, loss of confidence, slowness, Syn. ความท้อแท้, ความเชื่องซึม, ความสิ้นหวัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ท้อถอย(v) discourage, See also: feel giving up, lose courage, be disheartened, Syn. หมดกำลังใจ, ท้อใจ, ท้อแท้, หมดหวัง, Ant. ทรหด, มานะ, มุมานะ, อดทน, พยายาม, Example: ทุกครั้งที่คุณรู้สึกท้อถอยและสิ้นหวัง จงนึกถึงคุณค่าของตนเอง, Thai Definition: มีความพยายามลดน้อยถอยลง
ท้อ(v) discourage, See also: be in low spirits, be downhearted, dishearten, Syn. ท้อถอย, ท้อแท้, หมดกำลังใจ, ระย่อ, ท้อใจ, Ant. สู้, อดทน, บากบั่น, Example: คนเราต้องไม่ท้อหากเราทำอะไรไม่สำเร็จ, Thai Definition: ไม่มีกำลังใจจะสู้
ทำลายขวัญ(v) discourage, See also: demoralize, Ant. สร้างขวัญ, Example: สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ทำลายขวัญประชาชนไปเสียมาก, Thai Definition: ทำให้เสียขวัญ
ย่อท้อ(v) discourage, Syn. ท้อ, ท้อถอย, ไม่สู้, Ant. สู้, มานะพยายาม, Example: เขาไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรค์, Thai Definition: ไม่คิดสู้เพราะขาดกำลังใจ
ย่อย่น(v) tired, See also: discourage, dispirit, deject, prostrate, Syn. ย่นย่อ, ท้อถอย, ท้อ, Ant. สู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจเสีย[jaisīa] (adj) EN: discouraged
ละเหี่ยใจ[lahīajai] (v) EN: feel disheartened ; feel discouraged ; feel weary ; feel tired
ไม่สู้[mai sū] (v, exp) EN: give up ; discourage  FR: abandonner
หมดกำลังใจ[mot kamlangjai] (v) EN: dispirit ; discourage ; dampen ; dishearten  FR: être découragé ; être abattu ; se refroidir (fig.)
เหนื่อยใจ[neūay-jai] (v, exp) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired  FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
เหนี่ยวรั้ง[nīorang] (v) EN: dissuade someone from doing something ; deter ; discourage ; advise someone not to do something  FR: retenir ; retarder ; dissuader
อ่อนจิตอ่อนใจ[ønjit-ønjai] (v) EN: be discouraged ; be disheartened ; be jaded
เปลืองใจ[pleūangjai] (v) EN: discourage ; kill one's enthusiasm
เสียกำลังใจ[sīa kamlangjai] (v, exp) EN: despond ; droop ; be discouraged  FR: être découragé
ทำลายขวัญ[thamlāi khwan] (v, exp) EN: discourage ; demoralize  FR: saper le moral (fig.) ; décourager ; démoraliser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISCOURAGE D IH0 S K ER1 IH0 JH
DISCOURAGED D IH0 S K ER1 IH0 JH D
DISCOURAGES D IH0 S K ER1 IH0 JH IH0 Z
DISCOURAGEMENT D IH0 S K ER1 IH0 JH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discourage (v) dˈɪskˈʌrɪʤ (d i1 s k uh1 r i jh)
discouraged (v) dˈɪskˈʌrɪʤd (d i1 s k uh1 r i jh d)
discourages (v) dˈɪskˈʌrɪʤɪz (d i1 s k uh1 r i jh i z)
discouragement (n) dˈɪskˈʌrɪʤmənt (d i1 s k uh1 r i jh m @ n t)
discouragements (n) dˈɪskˈʌrɪʤmənts (d i1 s k uh1 r i jh m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心灰意冷[xīn huī yì lěng, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄟ ㄧˋ ㄌㄥˇ, ] discouraged; downhearted, #32,100 [Add to Longdo]
泄气[xiè qì, ㄒㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, / ] discouraged; dejected; demoralized; despairing; to want to give up; to deflate (air from a tyre), #32,387 [Add to Longdo]
心灰意懒[xīn huī yì lǎn, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄟ ㄧˋ ㄌㄢˇ, / ] discouraged; downhearted, #94,084 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
めげる[megeru] (v1, vi) to be discouraged; to shrink from [Add to Longdo]
やる気をそがれる;やる気を殺がれる;やる気を削がれる[やるきをそがれる, yarukiwosogareru] (exp, v1) to be discouraged [Add to Longdo]
ディスカレッジ[deisukarejji] (n) (1) discouragement; (vs) (2) to discourage; to be discouraged [Add to Longdo]
暗然;黯然;闇然[あんぜん, anzen] (adj-t, adv-to) (1) dark; gloomy; black; unclear; (2) doleful; discouraged; disappointed; tearful; dispirited [Add to Longdo]
気が腐る[きがくさる, kigakusaru] (exp, v5r) to feel dispirited; to feel discouraged [Add to Longdo]
気を落とす[きをおとす, kiwootosu] (exp, v5s) to be discouraged; to be disheartened [Add to Longdo]
気落ち[きおち, kiochi] (n, vs) discouraged; dispirited; despondent [Add to Longdo]
挫折[ざせつ, zasetsu] (n, vs) frustration; setback; discouragement; (P) [Add to Longdo]
消然;悄然[しょうぜん, shouzen] (adj-t, adv-to) dejected; dispirited; crestfallen; discouraged [Add to Longdo]
屠所の羊[としょのひつじ, toshonohitsuji] (exp) discouraged person; (like a) sheep being led to a slaughterhouse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discourage \Dis*cour"age\, n.
   Lack of courage; cowardliness.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discourage \Dis*cour"age\ (?; 48), v. t. [imp. & p. p.
   {Discouraged}; p. pr. & vb. n. {Discouraging}.] [Pref. dis- +
   courage: cf. OF. descoragier, F. d['e]courager: pref. des-
   (L. dis-) + corage, F. courage. See {Courage}.]
   1. To extinguish the courage of; to dishearten; to depress
    the spirits of; to deprive of confidence; to deject; --
    the opposite of encourage; as, he was discouraged in his
    undertaking; he need not be discouraged from a like
    attempt.
    [1913 Webster]
 
       Fathers, provoke not your children to anger, lest
       they be discouraged.         --Col. iii.
                          21.
    [1913 Webster]
 
   2. To dishearten one with respect to; to discountenance; to
    seek to check by disfavoring; to deter one from; as, they
    discouraged his efforts.
 
   Syn: To dishearten; dispirit; depress; deject; dissuade;
     disfavor.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discourage
   v 1: try to prevent; show opposition to; "We should discourage
      this practice among our youth" [syn: {deter}, {discourage}]
   2: deprive of courage or hope; take away hope from; cause to
     feel discouraged [ant: {encourage}]
   3: admonish or counsel in terms of someone's behavior; "I warned
     him not to go too far"; "I warn you against false
     assumptions"; "She warned him to be quiet" [syn: {warn},
     {discourage}, {admonish}, {monish}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top